NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD OPRUIMING Wollen-, Zijden- en Katoenen stoffen DE BIJENKORF ZEGT HET VOORT Vrijdagmorgen is begonnen onze groote tegen radicaal verlaagde prijzen Buitengewone koopjes in onze Etalage. No. 1784 Zaterdag 23 Juli 1932. 38e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 1 Lange Vorststraat 42 Om slechts enkele prijzen te noemen: Naturel shantung van 45 voor 32 cent Zijden linnen van 65 voor 48 cent Crepe de Chine van 100 voor 65 cent Crepe Romaine van 100 voor 70 cent Crepe Sidonia van 135 voor 80 cent Crepe Georgette van 125 voor 90 cent Crepe Georgette bedrukt van 175 voor 130 cent het zijn seizoen-artikelen endie moeten weg. Een schoone gelegenheid nog een zomerjaponnetje er bij te nemen. Ook voor een kleine beurs is er wat te vinden, de mouselines moeten ook weg, het volgende seizoen moeten we enkel nieuwe patronen brengen. Al deze artikelen moeten de deur uit vanaf een dubbeltje per el, en dan nog onze fijne japonstoffen zoowel als het goedkooper genre. - Wij raden U aankomt maar eens kijken. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'/2 cent. Abonnementsprijs f 1per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1