NOORD-BEUELANDS ADVERTENTIEBLAD Vrijdagmorgen is begonnen onze groote OPRUIMING tegen radicaal verlaagde prijzen DE BIJENKORF Buitengewone koopjes in onze Etalage. ZEGT HET VOORT No. 1783 Zaterdag 16 Juli 1932. 38e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Lange Vorststraat 42 Om slechts enkele prijzen te noemen: Naturel shantung van 45 voor 32 cent Zijden linnen van 65 voor 48 cent Crepe de Chine van 100 voor 65 cent Crepe Romaine van 100 voor 70 cent Crepe Sidonia van 135 voor 90 cent Crepe Georgette van 125 voor 90 cent Crepe Georgette bedrukt van 175 voor 130 cent het zijn seizoen-artikelen endie moeten weg. Een schoone gelegenheid nog een zomerjaponnetje er bij te nemen. Ook voor een kleine beurs is er wat te vinden, de mouselines moeten ook weg, het volgende seizoen moeten we enkel nieuwe patronen brengen. Al deze artikelen moeten de deur uit vaiaf een dubbeltje per el, en dan nog onze fijne japonstoffen zoowel als het goedkooper genre. - Wij raden U aan.... komt maar eens kijken. Bij aankoop dezer opruimings-artikelen komt Ge evengoed in aanmerking voor de Bijenkorf-Brussel reis. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12<l2 cent. Abonnementsprijs fl.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijkcn tijd). Oplaag 1800 ex. KWALITEIT BOVENAAN WOLLEN-, ZIJDEN- EN KATOENEN STOFFEN

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1