NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD ALLES MOET WEG DE z mWÊM No. 1777. Zaterdag 4 Juni 1932. 38e Jaargang. CD UI O Ol H UI CS -I w fpl vinden goeden aftrek, echter' hebben wij er nog een massa, ook de wollen dekens vinden ee/ goede plaats, ook hierin is nog een groote keuze voor een zacht /rijsje, profiteert daarvan. Over de manchester broeken en de grijze jasjes, de vorige week aangeboden, staat een ieder verbaasd en wordt al/emeen gemompeld, hoe kan dat toch. Ja de Bijen korf kan veel en As in alles even goedkoop, de groote omzet in dit korte tijdsbestek is de oorzaak, dat steeds goedkooper verkocht kan worden, het klanienaantal breidt zich van week tot week uit en juist dit komt den /koopers ten goede, hoe meer er verkocht wordt, des te lager de prijzen gesteld kunnen worden. Denkt aan onze mededeeling in de vorig/ annonce gedaan mrf I Er Valt nu geld te verdienen. m c CD H CD H 39 H O m CD Afogen wij U verzoeken in tie morgenuren te komen, daar wij anders geen bestelling kunnen verzekeren, zeker niet met de drukte van den marktdag. CC H CD H CD CC O IO

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1