NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD DIE ER ZIJN MAG. EEN NIEUWE ZAAK, AAT EENS ZIEN, DAT KOST U NIETS No. 1775 Zaterdag 21 Mei 1932. 38e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 keuze wordt U gemakkelijk gemaakt door raad van ons vakkundig personeel. Naturel Shantung 85 c.M. breed slechts 45 cent, 90 c.M. Voile 50 cent. En voor de jonge dames hebben wij thans een zuiver wollen Bouclé in de moderne kleuren en deze kost slechts 80 cent en dan om niet te vergeten de zuiver wollen Ajourstof iets geheel nieuws maar prachtig, dit is wel een dure stof, maar het is ook wat moois, de prijs hiervoor is in 95 c.M. breedte f 1.85 per el, voor dames op leeftijd hebben wij ook gezorgd, vraagt eens te zien de crêpe Caid, in 130 c.M. breedte slechts f 1.35 per el. Verder een sorteering STOFFEN vanaf 15 cent per el. Wij kunnen U slechts een goeden raad geven: Onze Paasch-etalage is een enorm succes geweest, van alle zijden werden de stoffen, zoowel de WOLLEN als de ZIJDEN, weggehaald,/zoodat wij tegen Pinkste ren vast zaten. Goede raad was duur, doch er moest spoedig een beslissing worden genomen om onzen voorraad met passende artikelen aan te vullen en daarin zijn wij niet alleen ten volle geslaagd, doch wij kochten hier en daar gehele voorraden tegen prijzen, waar van in het Goesche land nog nimmer gehoord is. In WOLLEN MOUSELINES brengen wij thans een dessin assortiment/zooals nog nimmer gezien is en in 75 c.M. breedté reeds vanaf 35 cent, het is om van te watertapuen, nu kan niemand meer met een oud Japon netje, loopen, maar direct een nieuw aangeschaft, de Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/j cent. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1