NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD 1 Een reis naar Goes haalt Gij er dufóhel uit, wanneer Gij Uwe inkeopen bij on$ doet. Wij zijn in alle artikelen spotgoedkoop en dan krijgt Gij nog ps*ime kwaliteiten. WLf kunnen niet alle artikelen noemen en nemer/dus maar een ga»eep uit het vele: Voorts bhengen wij alles wat in onze branche behoort, gij moet maar eens komen kijken dit verplicht U tot niets, staan U de getoonde arti kelen Ziietaan, welnu, dan koopt gij ze ook niet. De volgende week geven wij een opsomming vad andere artikelen. - No. 1773. Zaterdag 7 Mei 1932. 38e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE TELEFOON No. 10 LÜ Geel katoen vanaf 81/? cent, onze kwaliteit/5363 is het n@USje van de zalm en kost in 70 c.M. breedte slechts/l^/s cent, in 90 c.M. breedte slechts 1572 cent. Wit katoen brengen wij in dertig SOOften, vanaf 12 cent, een fijne kwa liteit in 80 C.M. breedte voor sleetss 21 cent. In graslinnen is onze voorraad overweldigend, niet minder dan 50 soorten Vanaf 16 cent tot een gulden oér el, lakenbreedte vanaf 25 cent en dan nog volle breedte. Wit en Jaeger flanel vanaf/9 72 cent tot een gulden per el. Koopt U uit genoemde at/kelen dan kunt Gij ook de daarbij behoorende fournituren koopen, linnen knoopen vanaf 3 cent per dozijn, Perlemoer knoopen vanaf 5 cent per dozijn, Puntfeston vanaf 1 lj2 cent en dan ons mooi machinegaren VI cent per klos van 500 Yds, 5 sterker dan het beste dat in den bendel is. IGÖË51 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'/2 cent. Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. A

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1