OPNIEUW PRIJSVERLAGING Het nieuwe verrassingen BROEDEIEREN NIEUWSTE VLOERKLEEDEN zijn onsymmetrisch van patroon 5% Pandbrieven a 98% van Alewijnse's epfjrtrioer Mantelmagazijn „De Huif te liddelburg 32 L Noordstraat bij Postkantoor STOOIWEN VERVEN Koninklijke Ververij, Chemische Wasserij AUG. BIERENS - - ^DORDRECHT FJtttfCO ZENDING. en in groote keuze aan zeer voordeelige prijzen voorradig in „de Kleine Bazar" te Wissenkerke. Komt eens kijken of vraagt eens zichtzending. N.V. Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee 5 °/0 tegen be P skoers BRIEVEN (thans 97 VAN HEEL Co. ï-: GOJ Aan- en Verkoop van Effecten em Coupons. Nemen geldend deposito. No 1 1-4 weken No 2/ 4-8 weken 1 Kilo a f 0.40 1 Kilo a f 0.35 27* Kilo a f 0 M 27, Kilo a f 0.85 5 Kilo a f/Ó5 5 Kilo a f 1.50 10 Kilo yi 3.30 10 Kilo a f 2.90 25 Kilo /a f 6.50 25 Kilo a f 5.75 50 Kijo a f 11.50 50 Kilo a f 10.50 Mantels in mgoie aparte stoffen Japonnen in .Gfêpe Satijn, Stof, Zijde Blou^en^m alle moderne kleuren eken in plisse en met passen Vraagt eens prijscoujaift aan, het is Uw voordeel. Agenten: A. MarkuBse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. BosselaaK GeerBdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil- derom.Ptflijnsplaat; P. Eikenhout, Kats. ^Het Bestuur der Afdeeling Noord-Beveland V.P.Z. deelt mede dat van de navolgende goedgekeurde foktoomen beschikbaar worden gesteld. M. DE REGT te Kats VERHAGE te Wissenkerk G. J. DE LOOFE -te Colijnsplaat 478 patrijg^fégh. oud, 224 patfijs legh. jong. \—Jnwit legh. 25 wit wyandotte, oud 18 Rhode Island (Red) jong. 2—30 Noord-Holl. blauwe, oud. 222 Wit legh. jong. 250 Wit legh. oud. 3—40 Rhode Island (Red). De Secretaris, G. I. DE LOOFF. Reserve f 503.627.92 HYPOTHEKEN f 21.500.000 PANDBRIEVEN f 21.250.000 De Bank stelt verkrijgbaa in stukke 1000.—, f 500,— en f 100.- De Directie: Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE. LUISTER GOED: ACHT EN-VIJFTIG GULDEN voor 'n „Simplex"! Compleet met kettingkast, vrijwiel en rem. Vaak hebt U er over gedacht... thans kunt U het doen. U behoeft zich niet met minder tevreden te stellen... U kunt thans 'n „SIMPLEX" rijden! SIMPLEX RIJWIEL MET MOTOR ,Sachs motor, l'/4 P.K., 2 versnellingen, yeerende vork, electrisch licht, hoorn, standaard, gereedschap, ballonban- 'den enz. compleet, v. Heeren f. 199.50 bij U in de buurt is een Officieel Simplex Agent, ie U gaarne alle inlichtin gen verstrekt impiex RIJWIELFABRIEKEN AMSTERDAM Verhuren Safe-loketten in jtUte grootte en prijs. Assurantiën, Transportverzekeringen, Auto- en Motorver zekering, enz. enz. Houden zitdageiTvan smorgens 912 uur iederen Donderdag te Kortgene ten'huize van Mej. M. PASSENIER, le en 3e Woensdag der maand te Colijnsplaat b(j M. DE FOUW en 2e en 4e Woensdag 'maand te Wissenkerke in Hotel „WIELERSRUST" Ziek zlin geeft kosten en ver oorzaakt verlies van beroeps verdiensten voor niet loon-ar- beiders. Tegen betaling van een klqine vergoeding kunt U zich die kos ten sparen. Inlichtingen gratis door de In spectie der D.A.C. voor Zeeland te Kapelle Z.B. Ook dhr. C. SCHRIER te Colijns plaat geeft inlichtingen. Waar niet vertegenwoordigd, so- leide persoon gevraagd tot het ge ven van inlichtingen. Heett, Alles zeer mooi en voordeelig.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1