NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD BELANGRIJK BERICHT DAMES- HEEREN- EN KINDER (US 5 PROCENT KORTING EN EEN CADEAU. De Firma J. LABZOWSKE uit Zierikzee moord - Beveland met een buitengewo ezoekt mooie collectie tegers ongekend lage prijzen. 6 maanden crediet BETAALDAG OCTOBER 1932. Damesmantels? Bakvischmantofs, Damesjaponnen Costuumrokken en Rlousjés? Kinderjurken Prachtige ^3-deelige bedden Croote collectie Balatum voor 88 cent. Feiiex en Vloerzeil Profiteert van deze extra aanbieding. log enkele restanten Damesjaponnen worden mjét extra korting opgeruimd. Extra gelegenheid om a contant voor weinig leid een mooie japon te koopen. NO. 1768 Zaterdag 2 April 1932. 38e Jaargang. Costumes? Hegeajas^en (in gaberdine, stof met gummi) Jongenspak jes? Nlatrozenpakjes üoleskinhroeken Enorme collectie Karpetten Vitrages in alle breedten en kwaliteiten, meer dan 75 soorten. Prima Java-kapok in elke hoeveelheid. Cocoskai/etten en cocosmatten en Axminsterkleeden. WIJ ZIJ li UITGEPAKT: Maandag en Dinsdag 4 en 5 April in hotel „de Patrijs" te Colijnsplaat van dhr Gast. Woensdag 13 en Dos^erdag 14 April in hotel „Havenzicht" te Kamperland van Mej. Wed. M. C.VERBURG. Maandag 18 April in hotel „Wielersrust" te Wissenkerke van dhr J. C. Beije. WILT GIJ/GELD SPAREN komt dan bij ons koopen of bij U aan Itfiis ontbieden, het is beslist Uw voordeel. ZES MAANDEN CREDIET. Contante koopers genieten 5 pCt. korting. P.S. Bij aankoop van een heerenoostuum of jongenspakje, welke contant betaald wordt, nog een pTactisch geschenk, DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiënvan 1 tot 5 regels 50' cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'/z cent. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. alleen de nieuwste modellen. Voor Keeren brengen we een schitterende collectie in alle maten en prijzen, vanaf f 4.75. Wacht met Uw karpet te koopen tot U onze collectie en prijzen gezien heeft in de nieuwste dessins tegen de uiterste prijzen.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1