NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD C Lootens M SMIT Voetbalwedstrijd Voetbalwedstrijden Voetbalwedstrijd Jac de Kam en echtgenoote C Verburg en echtgenoote No. 1755 Vrijdag 1 Januari 1932. 38e Jaargang, DRUK EN UITGAVE A. G. Ni. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Scheerapparaten Alle soorten mesjes voor die apparaten Dames- en Heerenhaarsnijmachines KAMPERLAND. C. VERSLUIS. DRUKKERIJ MARKUSSE EM „DE KLEINE BAZAR" J de Schipper en echtgenoote N D van der Heijde L A van der Heijde-van Hee G J de Kam N de Kam - Mol G Israel en dochter H A Kramer L C Kramer - Verburg L J de Looff en echtgenoote P DE KAM Cz L Kramer en echtgenoote Familie L C Breas J de Kam Cz en echtgenoote Café „Concordia" S J DE REGT A van Damme Az Het faillissement van wijlen L. J. LEENDERTSE, destijds te Kamperland, is geëindigd. Mr. A. H. KUIPERS, Curator. Zaterdag 2 Januari Blauw Wit I - V.I.O.S. Nieuwjaarsdag C.V.V. II - Kapelle II Colijnsplaat I- Kapelle I Zaterdag 2 Januari Colijnsplaat-Kamperl. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. Abonnementsprijs fl.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. wenschen allen een gelukkig en voorspoedig jaar Dankende voor het in 1931 zoo ruimschoots ge noten vertrouwen, bevelen zij zich in ieders gunst beleefd aan p f Allen een gelukkig nieuwjaar toegewenscht door W de Smit en echtgenoote M Polderman I Polderman - van Kleunen p f (s Verburj K Verburg - Priester p f J van Halst n van Halst-de Vos p f Met de intrede van 1932 wen schen P M Ketelaar en vrouw alle vrienden en begunstigers een ge zegend jaar toe P Schipper M C Schipper - Verbrugge Kleermakerij Modes p f Allen een gelukkig nieuwjaar C Ketelaar Aan allen veel heil en zegen toegewenscht bij de wisseling des jaars C F de Ridder P A de Ridder - van der Maas Familie, vrienden en begunstigers een voorspoedig nieuwjaar Th de Looff en echtgenoote Aan familie, vrienden en beken den Gods besten zegen joh Wisse Aan iedereen een gelukkig nieuw jaar toegewenscht door Fam. Beije, „Wielersrust" Kleermakerij p f D K Everwijn C A Everwijn - de Kam p f D van Luijk C van Luijk-de Koning Bakkerij p f j L Krijger a s Krijger - van den Broecke p f Familie, vrienden en begunstigers een gelukkig nieuwjaar Iz. Flipse en echtgenoote p f Aan allen een gelukkig nieuw jaar toegewenscht C Begthel en echtgenoote Winkelier Onze beste wenschen in 1932 Familie N Karstanje „Molenzicht" p f Aan familie, vrienden en beguns tigers een gelukkig nieuwjaar toe gewenscht J van den Band en gezin Winkelier en Zaadhandel p f J B Wisse P m Wisse - van Oost p f Gelukkig nieuwjaar aan beken den en begunstigers A A Hoek van Dijke Manufacturen p f J A van Pagee M L van Pagee - van Damme p f p f J Boot en echtgenoote wenschen hun geachte clientele en vrienden Gods besten zegen toe in 1932 Aan begunstigers, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar j de Back en echtgenoote p_f C Maris J Maris - Leendertse p f M de Vos en echtgenoote Dorpsweg p f p f W Priester M Priester - van der Moere Familie, vrienden en begunstigers een gelukkig nieuwjaar J Goudswaard en echtgenoote M Z Verhage M S Verhage - de Vos p f p t Gemeentebode p f p f p f Aan vrienden en begunstigers een gelukkig nieuwjaar D C Dijkman en echtgenoote Molen „de Graanhalm" Veel geluk en zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunsti gers. K Imanse en vrouw p f Met de intrede van het nieuwe jaar aan allen Gods besten zegen toegewenscht J K Kramer E M Kramer - de Ridder Meubelhandel Joh Heuseveldt E J Heuseveldt - de Jong p f M A de Vos S P de Vos-van Leeuwen p f Aan familie, vrienden en beken den Gods besten zegen toegewenscht Joh van der Maas en echtgenoote p f A W Marcusse D C Marcusse - Versluis p f Abr Flikweert L L Flikweert - Israel p f L Abrahamse H C Abrahamse - Verburg p f Familie, vrienden en begunstigers een gelukkig nieuwjaar I van Liere en echtgenoote p f Ondergeteekende wenscht bij den aanvang van het nieuwe jaar aan familie, vrienden en bekenden Gods besten zegen toe Wed P de Regt Gods besten zegen toegewenscht in het jaar 1932 L Koets en echtgenoote Aan allen veel voorspoed in 1932 m H van Hee G F MARIS P A MARIS-DE LOOFF p f Gods besten zegen toegewenscht aan allen bij de intrede van het nieuwe jaar Th de Ridder en echtgenoote Met de intrede van het nieuwe jaar aan allen Gods besten zegen toegewenscht Familie H K Kramer Gelukkig nieuwjaar aan familie, vrienden en begunstigers Familie G Huige, Voorstraat Pj Familie, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar A J de Looff Sr en echtgenoote Aan familie, vrienden en begun stigers een gelukkig nieuwjaar P Bak en echtgenoote Molenaar M C van Leeuwen A M van Leeuwen - Hoveijn p f Aan familie, vrienden en begun stigers Gods besten zegen toege wenscht in 1932 J Flikweert en vrouw Vlietepolder Aanvang 2 uur. Terrein C. Dieleman. en Aanvang half twee. Terrein Dees. serie beker en medailles, Aanvang 2 uur. Terrein K.V.V.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1