REGENJASSEN OP Z N NINST. UREN WINST VLIEGENSVLUG „MIDDELBURG EN ORANJE" Hjoofdjuffrouw gevraagd PIH STIMIHITDM DP BE OtSTEMME. I KLEINE ADVERTENTIES „MEDIOBURGU M", OP ZATERDAG 29 APRIL a.s., voor mangel- en strijkafdeeling StoomwasscheriJ „Zeeland'1, Middelburg N.V. JACs. M. D00RENB0SI VERTEGENWOORDIGER KANTOORBEDIENDE. Dienstregeling ingaande 15 MEI 1939 TOT NADERE AANKONDIGING WERKDAGEN i ZONDAGEN 6.30 10.20 17.30 15.20 18.20 8.20 17.30 18.20 I 7.30 11.20 18.30 16.20 19.20 9.20 1830 19.20 7.30 11.20 18.30 19.20 9.20 18.30 19.20 I 19.35 19.35 19.40 19.40 7.50 11.35 18.45 19.45 9.45 18.45 19.45 1 7.55 11.40 18.50 19.50 9.45 18.50 19.50 8.- 11.45 18.55 9.50 18.55 8.05 11.50 19. 9.55 19.— 8.20 12.05 19.15 20.05 19.15 20.05 8.35 12.10 19.25 16.20 20.15 10.15 19.25 20.15 9.35 13.10 20.25 17.20 21.15 11.15 I 20.25 1 21.15 PRIJZEN; 1475-17 50-19.75-22.50-24.50 I Bij vooruitbetaling van I6 regels 75 cent. Vergadering en Bijeenkomst Personeel gevraagd Huur en Verhuur Koop en Verkoop Handel en Winkel"" TOONEEL EN BEWEGINGSSPEL, van CHR. J. MAZURE, door TER GELEGENHEID VAN HET KROONJAAR VAN ONZE PRINSES JULIANA, in het SCHUTTERSHOF te MIDDELBURG, Aanvang n,m. 8.15 uur. Voorverkoop kaarten Secretariaat Noordstraat 45, Tel, 686, Middel burg, bij de leden en 's avonds aan de zaal. Entrée 0.50 en 0.80. Plaatsbespreking op den speeldag om 2 uur aan het Schuttershof. Leden en donateurs zenden strooken van toegezonden biljetten in vóór 27 April a.s. aan het Secretariaat. MIDDELBURG. GARENFABRIEK zoekt voor Zeeland, vqor verkoop aan grossiers en fabrieken. Brieven onder No. 3324 C. G. CAMPAGNE'S Advertentiebureau Oldenzaalschestraat 6, Enschedé. Met dank aan sollicitanten wordt bericht dat in de vacature van TIJDELIJK BEDIENDE, gevraagd in het nr. van 15 dezer onder nummer 7410 IS VOORZIEN. GEVRAAGD 1 Mei of later MEISJE v. dag en n. Kunn. koken en wer ken. Werkster aanwezig. Leuvenschestr. 32 Scheveningen. Wettelijke tijd. PROVINCIALE BOOT Zierikzee v. Katsche-veer a. Autobus Katsche-veerGoes Katsche-veer v. Goes, station a. Trein naar Roosendaal v. Vlissingen v. PROVINCIALE BOOT Katsche-veer v. Kortgene a. Wolphaartsdijk a. Autobus WolphaartsdijkMiddelburg Wolphaartsdijk v. Middelburg Loskadea. Markt a. (behalve Donderdags) Autobus MiddelburgWolphaartsdijk Middelburg, Markt v. (behalve Donderdags) Loskade v. Wolphaartsdijk a. PROVINCIALE BOOT Wolphaartsdijk v. Kortgene a. Katsche-veer a. Autobus GoesKatsche-veer Trein uit Roosendaala. Vlissingen a. Goes, station v. Katsche-veer a. PROVINCIALE BOOT Katsche-veer v. Zierikzee a. VAN ZIERIKZEE Niet in Alleen in Juli en Niet in Alleen 11 Juli en Augustus Juli en in Juli 1 Aug. Aug. en Aug. II 7.30 11.20 18.30 16.20 19.20 9.20 18.30 19.20 7.50 11.35 18.50 16.35 19.40 9.40 18.50 19.40 8.15 11.51 19.51 16.51 19.51 9.51 19.51 19.51 8.04 11.46 19.02 16.59 19.59 9.59 19.02 19.59 7.50 11.45 18.50 19.45 9.50 18.5o 19.45 8.33 12.28 19.33 20.28 10.33 19.38 20.28 8.35 12.30 19.35 20.30 10.35 19.40 20.30 4 N A AR ZIERIKZEE 7.— 10.50 17.55 18.50 8.55 17.55 18.50 7.02 10.52 17.57 18.52 8.57 17.57 18.52 7.45 11.35 18.40 19.35 9.40 18.40 19.35 10.10 8.— 11.44 19.— 14.44 19.57 9.57 ,9.-1 19.57 8.13 11.49 18.32 15.49 19.49 9.49 18.32 19.49 8.15 11.50 19.05 16.— 20.— 10.— 19.05 20.— 8.35 12.10 19.25 16.20 20.15 10.15 19.25 20.15 Dienstregeling op den Hemelvaartsdag en den tweeden Pinksterdag als op de werkdagen. De uren van aankomst en vertrek op de tusschenstations zijn bij benadering opgegeven. Bij vertraging der treinen te Goes kan de aansluitende autdbus ten hoogste 15 minuten wachten. Bij vertraging te Wolphaartsdijk kan de aansluitende boot ten hoogste uur wachten. Het aanleggen te Kortgene en te Wolphaartsdijk kan in omgekeerde volgorde plaats vinden als op de afvaartlijst is aangegeven. Wanneer er geen passagiers voor of van Kortgene zijn, wordt, al is zulks niet op de afvaartlijst vermeld, aldaar NIET aangelegd. Passagiers, die te Kortgene van de boot wenschen gebruik te maken, moeten zich niet later dan 10 min, vóór het vertrekuur bij den Agent aldaar aanmelden. Is aanleggen te Kortgene bezwaarlijk, dan worden de passagiers van Wol phaartsdijk naar Kortgene kosteloos per veerboot vervoerd; ook in omgekeerde richting. trotseert onze H a d e c- Regenmentell Hij Is volkomen waterdicht en biedt U een prettige bescherming voor koude regenbuien In de zomer. BOVENDIEN, zit hij U elegant en sportief en hij behoudt altijd zijn fraaie, .keurige snit TttVL AtlKN VERKOOP. 38e WETTIGE HACO-TREKKING 3e KLASSE, le LIJST TREKKING VAN MAANDAG 24 APRIL 1939 HOOGE PBEMIËN: 1 1.000.— 492 7141 14849 1 400.— 6630 16679 1 200.— 11634 f 100.— 4849 5034 5667 9760 11694 18182 14265 18286 16017 PREMIËN VAN ƒ45.— 150 444 709 1017 1348 1692 1977 2284 2634 2913 3195 3434 3822 4104 4397 4804 5077 5238 5515 5786 6089 6314 6759 7082 7377 7653 8035 8152 8417 8756 9035 9559 9835 18 44 49 97 109 136 256 335 370 382 388 415 580 617 643 653 671 676 765 834 840 881 924 947 1172 1176 1203 1219 1290 1344 1503 1526 1533 1569 1586 1608 1749 1776 1785 1792 1802 1814 2200 2207 2223 2265 2272 2275 2556 2570 2575 2612 2617 2624 2699 2707 2709 2812 2834 2896 2996 3033 3084 3087 3089 3192 3279 3291 3294 3398 3400 3431 3586 3602 3646 3672 3701 3819 3898 3958 3960 3972 4056 4099 4189 4215 4298 4354 4359 4380 4549 4614 4652 4677 4693 4799 4872 4939 4953 4973 4976 4980 5116 5127 5147 5186 5214 5227 5395 5419 5480 5481 5507 5512 5663 5706 5715 5716 5719 5745 5912 5923 5963 6066 6079 6080 6147 6152 6164 6221 6266 6302 6538 6579 6635 6678 6715 6732 7009 7015 7026 7050 7054 7065 7233 7251 7260 7272 7285 7360 7507 7533 7544 7574 7581 7604 7711 7755 7837 7891 7945 8007 8083 8115 8124 8131 8135 8150 8217 8275 8276 8365 8394 8402 8567 8598 8649 8682 8721 8742 8848 8869 8933 8966 8983 9032 9146 9353 9362 9468 9512 9540 9683 9684 9704 9713 9749 9761 9896 9978 9989 9997 10037 10083 10107 10334 10389 10406 10418 10481 10505 10570 10751 10766 10816 10828 10845 10872 10877 10968 11025 11057 11072 11099 11196 11248 11300 11321 11329 11333 11345 11355 11366 11457 11487 11493 11499 11501 11523 11586 11619 11633 11630 11656 11682 11699 11732 11853 11858 11869 11880 11953 11978 11986 12098 12111 12119 12149 12187 12218 12286 12374 12382 12394 12430 12460 12485 12494 12588 12597 12607 12625 12626 12644 12672 12752 12753 12787 12791 12837 12850 12854 12936 12999 13071 13108 13115 13122 13143 13284 13470 13516 13543 13553 13568 13621 13656 13667 13725 13726 13728 13731 13769 13846 13865 13867 13918 13963 13966 13970 14114 14122 14146 14169 14172 14187 14193 14267 14287 14332 14350 14404 14435 14453 14610 14655 14657 14686 14708 14713 14715 14757 14826 14829 14871 14972 15043 15044 15183 15186 15201 15240 15281 15316 15327 15475 15518 15535 15567 15607 15608 15658 15759 15790 15813 15917 15947 15965 16019 16081 16106 16131 16151 16179 16220 16272 16431 16458 16543 16555 16588 16612 16615 16658 16728 16800 16809 16842 16860 16905 17032 17047 17093 17121 17123 17181 17195 17294 17357 17375 17379 17410 17413 17443 17564 17583 17634 17660 17685 17687 17739 17932 18006 18007 18008 18053 18068 18092 18122 18123 18141 18161 18162 18231 18249 18375 18387 18409 18480 18494 18542 18554 18577 18603 18382 18684 18740 18745 18748 18867 18892 18918 18951 18953 18999 19011 "19086 19135 19187 19198 19220 19222 19248 19459 19482 19498 19551 19561 19604 19607 19660 19677 19695 19796 19800 19876 19899 19974 19996 19997 20014 20080 20201 20130 20167 20188 20227 20230 20282 20307 20325 20506 20588 20603 20614 20676 20085 20768 20902 20932 20954 20958 20975 192 498 729 1086 1418 1699 2008 2324 2668 2936 3196 3488 3828 4161 4473 4819 5083 5261 5613 5801 6110 6355 6774 7123 7407 7680 8061 8164 8480 8761 9081 9597 9852 10116 10603 10878 11266 11367 11599 11797 11990 12295 12499 12680 12855 13166 13624 13773 14047 14233 14502 14721 15124 15354 15689 16021 16282 16618 16909 17250 17494 17897 18102 18273 18560 18793 19025 19255 19626 19928 20133 20338 20843 196 507 749 1114 1432 1705 2053 2616 2671 2969 3215 3503 3875 4171 4477 4832 5085 5310 5614 5814 6120 6426 6838 7102 7432 7685 8068 8190 8552 8776 9114 9629 9853 10307 10631 10900 11272 11388 11611 11800 12007 12328 12520 12716 12880 13255 13647 13792 14051 14236 14549 14734 15133 15462 15736 16024 16324 16633 16968 17280 17521 17904 18116 18310 18567 18803 19040 19314 19633 19944 20159 20400 20848 248 549 761 1156 1401 1726 2106 2540 2695 3232 3540 3871 4181 4538 4862 5118 5335 5620 5858 6120 6401 6948 7212 7482 7689 8073 8204 8550 8808 0126 9664 9880 10300 10707 10914 11284 11432. 11614 11840 12043 12329 12526 12737 12913 13267 13650 13820 14102 14262 14558 14754 15138 15467 15752 16073 16362 16637 17015 17287 17534 17910 18120 18369 18570 18817 19078 19423 19641 19957 20160 20416 20851 Met motto ¥0 cent hooger. OPENBARE VERGADERING he denavond 20.15 uur, St. Joris, Mid delburg. Comité voor Nationale Veiligheid. Voordracht Prof. De Quay. Toegang vrij. HOUD U ééN AVOND VRIJ S Be- zoekt den Bazaar „Draagt Elkan ders Lasten", Sociëteit St. Joris, Balans M'burg. Geopend Dinsdag, Woensdag en Donderdag a.s. „WILHELMINA" bestaat 20 jaar en geeft ter gelegenheid daarvan een uitvoering op Woensdag a.s. te Middelburg. U komt toch ook naar het werk van deze specifie ke turnvereeniging kijken? ZEEUWSCH GENOOTSCHAP der Wetenschappen te Middelburg. Alg. vergadering op Donderdag 27 April, 8 uur. Spreker: Jhr. Mr. J. Schuurbeque Boeye. Ond.: Rondom 't bevolkingsvraagst. in Nederland. KLEUTERBUREAU Middelburg. I Zitting Woensdag 3 Mei en vervol gens om de 14 dagen. (91 FLINKE DIENSTBODE gevraagd, voor dag en nacht, bij M. van den Berge, Café De Delftsche Poort, Haagsche Veer I, hoek Coolsingel Rotterdam (C). AANK. BEDIENDE, mannelijk of vrouwelijk, gevraagd te M'burg, voor tijdelijk, voor eenvoudig kan toorwerk. Brieven' met uitvoerige inlichtingen onder No. 7532, aan het Bureau van dit Blad. WINKELJUFFROUW gevraagd in luxe zaak te Middelburg. Brieven no. 7536 Bureau van dit Blad. SCHILDERSLEERLING gevraagd door de Firma Sturm en Daalhui zen. Aanmelden na 7 uur 's avonds, N. Vlissingsche weg E 319, Mid delburg. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a TE HUUR op één der singels van M'burg: gedeelte van moderne wo ning, gemeub. of ongemeub., zon der pension. Brieven No. 7534, Bu reau van .dit Blad. TE HUUR tegen 1 Mei a.s. :woning Nadorstweg 32 a 32.50 p.m., bev. ben. 2 kamers en suite, keuken, bij keuken, bov. 3 slaapk., waarvan 1 met vaste wascht. Te bevr. J. J. Lameijn, P. Krugerstr. 7 Vlissingen. AMBTENAAR vraagt tegen half Mei zit-slaapkamer met volledig pension te Middelburg. Brieven met prijsopgaaf onder letter aan Boekhandel Sandijck, Middelburg. TE KOOP OF TE HUUR GEVR» te Middelburg, een nette burger woning met tuintje. Brieven No. 7535, Bureau van dit Blad. GEBOYCOT, Beste blauwe 10 kg 40 ct. Witte 10 kg 35 ct. Pracht sla 4 kroppen 10 ct. postelein 20 ct. kasrabarber 2 bos radijs 3 bos 10 ct., spinazie 3 p. 10 ct. Groenten- hal, Gravenstraat 68, Middelburg. HEDENAVOND: versche lever worst, varkenshoofdkaas, zure zult. Haagsche leverworst. Slagerij A. J. Pagter, Korte Noordstraat 51, Te lefoon 614, Middelburg. OPGELET. Groentenoorlog. Groo- te sort. Jaffa's. Citr. 10 v. 25 ct. Grape fruit 4 v. 25 ct. Extra wijn- sapapp. 25 ct. per kg. le soort Fijf- fes bananen 30 ct. per kg. Groen- tenhal, Gravenstraat 68, M'burg. SLAGERIJ „DE VLEESHAL". Af- slag van rund-, zoetemelkskalfs- en varkensvlees. 1 kilo dikke blad reuzel 48 ct. 2 y2 ons ham 20 ct. 2 ons gebr. rosbief 30 ct. Fijne braad worst. A. de Steur, K. Delft Mbg. DAMES hand-, rits- en beugeltas- Schen. School- en vakkentasschen. Hut-, reis- en handkoffers. Alle soorten fijne lederwaren. Meer keus en voordeeliger bij Gouds- I waard, K. Noordstraat M'burg. VERSCH GESLACHTLams- vleesch: Bout 40, coteletten 30, kripjes 20 cent per pond. Rauwe reuzel 50 ct. per kg. Gerookt spek 50 ct. per kg. Slagerij A. J, Pagter, K. Noordstraat 51, Tel. 614, Mbg. Electr. Drukkerij G. w den Boer,

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1939 | | pagina 4