HEROPENING EERSTE ZEEOWSCHE ELEKTRISCHE MEUBELFABRIEK fl»~ALVATA"*ï I LECTRO Eau de Cologne oldoo 1 s c d c tiw fiu* De DU KA mahoniehouten lambrizeering nieuw verbouwde Electro Bioscoop A. C. JULIANUS ALVATA HIER - ALVATA DAAR - ALVATA OVERAL Gebrs. WIELEMAKER KLEINE ADVERTENTIES SONJA HENIE en DON AMECHE ZOEKEN EEN Als KERMIS-PROGRAMMA W*B N E D E R, L A H DSC H - FAB RIKA A T. van 1 LANGEVIELE 58-60 - TELEFOON 448 - MIDDELBURG g Wenscht U een luxe auto UW ADRES GEBRs. WIELEMAKER TELEFOON 167 - MIDDELBURG EENV. HEER ZOEKT PLAN VAN UITBREIDING. Dagbladreclame is niet te vervangen. Schouwburgloge Dassi, Dam Middelburg, verwacht met de a.s. Kermis Europa's grootste sensatie MiDD. VACANTIE SCHOOL. Wenscht U luxe Landauers of Jan Pleiziers GEBRs. WIELEMAKER TELEFOON 167- MIDDELBURG Uw adres voor R IJ T U I G E N TELEFOON 167 - MIDDELBURG Vergadering en Bijeenkomst Koop en Verkoop Handel en Winkel Personeel gevraagd """Huur "en" Verhuur Diversen MARKT Tel. 410 MIDDELBURG VRIJDAG 29 JULI van ons nieuw verbouwd Theater met als buitengewoon KERMIS- PROGRAMMA in „HAPPY LANDING" LANGE NOORDSTRAAT TEL. 334 MIDDELBURG TREKT STEEDS DE AANDACHT EEH BLIJSPEL ALS SCHUIMENDE CHAMPAGNEf Zondag 3 uur Matinée met compleet avondprogramma. t t "V I i fi I s c s X t 6 d t e 2 t I e c t t I i i i c 1 t t V X X c s i 6 1 1 c 2 i ui£VR£UGDtN £n V«|M vooï es Verdere hoofdrollenLeny Marenbach, Oskar Sima, Heinz Salfner. AANVANG AVONDVOORSTELLING 8 UUR, ZONDAG 3 UUR MATINEE MET COMPLEET AVONDPROGRAMMA, Plaatsbespreken ALLEEN van 111 uur aan de Cassa van de ELECTRO BIOSCOOP Telefoon 410. tót tó .V V' in de is uitgevoerd door de conversatie met gez. event, kn. Boerendochter of jonge Weduwe, 3045 j. Is zelf gefort. kerngez., woont op villa, auto enz. enz. Wees eens royaal tegenover U zelf en schrijf in vol vertr., liefst met pho to, onder No. 80739, BOLREK, Am sterdam. Discr. eerez. Fortuin gew. De Burgemeester van BIGGE- KERKE maakt bekend, dat het door Gedeputeerde Staten goed gekeurde plan tot herziening van het uitbreidingsplan voor de duin streek, in uitvoerige kaarten uit gewerkt, ter secretarie dezer ge meente voor een ieder ter inzage ligt. Biggekerke, 27 Juli 1938. De Burgemeester voornoemd, L. SIMONSE. VOORLOOPIGE AANKONDIGING. De Duivels-Kunstenaar met zijn 20 assistenten en 23000 kilo tooneelbagage Het grootste wereld-succes van Berlijn, Parijs, Londen en andere Wereldsteden. Amsterdam (Theater Carré) Den Haag (Scala) Rotterdam (Tivoli) waren iederen middag en avond UITVERKOCHT. SHIP" ALVATA zal het daggesprek worden van de Mid- deiburgsche kermis. Leest de groote reclame-biljetten. Bij goed weer VRIJDAG 2e tocht. Verzamelen groepen 5, 8, 9, 10, 11 en 12 om 8.15 uur, en de groepen 1, 2, 3, 4, 6 en 7 om 8,45 uur. Zeergoedkoope tarieven. Uw adres Verkrijgbaar in alle plaatsen in de bekende winkels met de Mey's reclame. Gen. Vert. J. W. RAEYMAKERS, Claes de Vrieselaan 12a, Rotterdam. 8ij vooruitbetaling van 16 regels 75 cent. Met motto 10 cent hooger. 1ISIÏIB1IIIIHII3BISBB8I Baann BEZOEKT a.s. Zaterdag' het groot ste Jubileum kampvuur, ter gele genheid 10-jarig bestaan, door Walch. Kampververeen. „Luctor et Emergo", in de duinen bij Pomp station Koudekerke bij Alofs. TE KOOP: Bouwterrein, gunstig gelegen aan den Nadorstweg bij Middelburg. Adres: Nadorstweg B 120, Middelburg. SSSBBBBBBBBEHBBBK»®*»"** GEEF HAAR MET KERMIS iets in Gero Zilmeta; t is een blijvend geschenk. Groote verscheidenheid cassettes en etui s met tafelgerei, vindt U in het Souvenirshuis „De Maan", L. Delft 7, Tel. 551, M'burg. RUIME VOORRAAD prachtige jonge hanen 30 ct. p. st., 4 voor 1; groote 35 c„ 3 voor 1; gr. 55 ct., 2 voor 1. Mooie soep-braad kippen en groote tamme eenden, Vroonland, Zandstraat 15, M'burg. gSSSHSHailBIIBBlSIBIBISS! DIENSTBODE GEZOCHT, serieus zelfst. k. werken, goed k. koken, v, klein Holl. huisgezin in Brussel; midden Augustus. Voorstelling v. d. Heuvel, Hotel Intime, Boul, Ban- kert, Vlissingen v. 12-2 en 6-8 u. KINDERJUFFROUW gevraagd voor tijdelijk, te Vlissingen, in ge zin met 2 kinderen. Extern. Brie ven letters S.K., Bur, Vliss. Cou rant, Vlissingen. TE HUUR: Benedenwoning Seis- singel 66, voor klein gezin, tegen 15 Augustus. Te bevragen Seissin- gel 90, Middelburg. ««bbbbibbbbbbbbb..»"».»» PER PELIKAANCAR: a.s. Zondag naar Valkenburg, 4; a.s. Zondag n. Antwerpen, 2, Brussel 3 en a.s. Zondag langs de Belg. kust, 3.50 Kaarten bij Boom, Graven straat 4, Telef. 688, Middelburg. VRIENDIN. Meisje, 21 jaar, mid denstand, zoekt vriendin, wonende te Middelburg. Brieven No. 6050, Bureau, van dit Blad. PER PELIKAAN AUTOCAR: a.s. Zondag en 6 en 7 Aug. n. d. Kern- melberg, 4 p. p. (boot mbegr.). 5 en 7 Aug. n. Brussel, 3 p. p. 0 Aug n. Arnhem, 3.25 p. p. Krtn. Boom, GravenStr., Tel. 688, Mbg. Electr. Drukkerij G. W. den Boer,- met: JEAN HERSHOLT, ETHEL MERMAN, CESAR ROMERO. Een bijzonder effect het geïllumineerd orkest in de nieuwe Sonja Henie-film der 20th Century-Fox „GELUKKIGE LANDING'' - Vóór de Pauze HEINZ RÜHMANN in zijn allernieuwste Succesfilm Presenteert vanaf Vrijdag 29 Juli tot en met Donderdag 4 Augustus Draagt daarom de echte helderwitte MEY's BOORDEN; zijn ze niet meer schoon, dan neemt men eenvoudig een nieuwe. Vóór de Pauze AANVANG AVONDVOORSTELLING 8 UUR Plaatsbespreken DRINGEND aanbevolen. Impériale vanaf 25 ets. Véritable 20 ets. Urenlang te kunnen wandelen, iedere sport te kunnen doen, héél den dag te kunnen genieten met volle teugen dat kan alléén de „frissche" mensch. Dat kunt U! Neem 'n flacon Eau de Cologne Boldoot mee. Sprenkel 'n paar druppels op Uw zakdoek en haal diep adem. Bet er Uw slapen, Uw polsen mee en let op, hoe U dat verkwikt, verfrischt hoe U 'n „ander" mensch wordt I

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1938 | | pagina 4