prijswinnaars in de Rally Monte-Carlo TWEE PRIJZEN SPORT. BURGERLIJKEN STAND. wederom onder de RALLY-PRESTATIES ZIJN NORMALE FORD-PRESTATIES N.V. NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK AMSTERDAM OFFICIAL FORD DEALER te Goes: M. DE DREU Co's Automo biel en Garage Ondern. N.V., Nieuwstraat 21 3; te Middelburg M. DE DREU Co's Automobiel en Garage Ondern. N.V.f Noord straat C 21, AfiERDA. I OGROATS - 4fRV> FORD In het algemeen klassement wist Ford beslag te leggen op Onder de moeilijkste omstandigheden, over wegen, die nu eens op spiegels, dan weer op gletschers leken, door ijzige koude en razende sneeuwstormen, reden de Fords en Lincoln Zephyrs uit de meest onherbergzame uithoeken van Europa, zonder één enkel strafpunt naar Monte-Carlo. want alle deelnemende Ford- en Lincoln Zephyr-auto- mobielen waren standaard-producten, zooals die in de showroom van eiken Official Ford Dealer te vinden zijn. Overtuigt U daarvan door een demonstratie! "•UMsssr Ford's resultaten in de Rally werden behaald dank zij: absolute betrouwbaarheid voortreffelijke manoeuvreerbaarheid uiterst lichte besturing vaste ligging op eiken weg groot acceleratievermogen enorme klimcapaciteit hooge snelheidsreserve onovertroffen rijcomfort VOETBAL. Standenlijisten le klasse, Afdeeling I. Ajax gsp, gew. gel. vrl. dig. p. 15 12 2 1 40-14 26 Xerxes 15 7 3 5 45-27 17 Blauw Wit 15 6 4 5 25-21 16 DFC 15 6 3 6 33-36 15 DHC 15 6 3 6 33-36 15 CVV 15 6 3 6 22-31 15 Stormvogels 15 6 2 7 26-24 14 Excelsior 15 5 2 8 32-35 12 ADO 15 5 2 8 18-27 12 RCH 15 2 4 9 16-39 8 Feijenoord Afdeeling II, 15 12 1 2 57-22 25 DWS 15 12 1 2 34-18 25 Haarlem 15 6 4 5 39-36 16 VSV 15 6 2 7 29-37 14 VUC 15 5 3 7 25-31 13 Hermes-DVS 14 5 3 6 23-30 H Sparta 15 5 2 8 27-31 12 HBS 15 4 4 7 29-40 12 KFC 14 3 5 6 28-32 11 ZFC 15 2 3 10 12-26 7 Go Ahead Afdeeling III. 15 11 2 2 35-18 24 Heracles 15 9 3 3 34-17 21 AGOVV 15 8 3 4' 24-18 19 Tubant'a 15 7 2 6 28-28 16 Enschede 15 6 2 7 30-28 14 Wageningen 15 6 2 7 29-28 14 PEC 15 6 1 8 35-32 13 NEC 15 4 4 7 24-29 12 ZAC 15 5 0 10 36-51 10 Ensch. Boys 15 3 1 11 23-49 7 Afdeeling IV. PSV 16 9 3 3 43-27 22 BVV 16 9 2 5 52-37 20 NOAD 14 7 3 4 44-30 17 Bleijerheide 15 5 6 4 28-32 16 NAC 15 7 1 7 29-31 15 Roermond 15 5 4 6 32-40 14 Eindhoven 15 5 3 7 26-38 13 Juliana 16 4 5 7 31-42 13 LONGA 16 5 2 9 37-37 1*2 MVV 16 3 2 9 34-42 12 Be-Quick Afdeeling V. 15 13 2 0 59-20 28 GVAV 15 8 3 4 34-19 19 Veendam 14 8 2 4 41-20 18 HSC 15 7 1 7 30-31 15 Velocitas 16 6 3 7 24-30 15 Achilles 15 5 3 7 47-41 13 Sneek 15 5 2 8 19-29 12 Leeuwarden 15 4 4 7 20-32 12 Hoogezand 15 3 3 9 23-37 9 Friesland 15 4 1 10 24-62 9 DAMMEN. Middelburg IIVlissingen II 10-10. Middelburg II speelde gisteravond een competitiewedstrijd tegen Vlissingen II met den volgenden uitslag: P. de Ruijter—J. v. Egeraat 11; J. BliekJ. F. de Krijger 11; P. Verburg L. Labruyere 11; H. v. Eenennaam W. Luwema 20; Gt OvertveldP. Geelhoed 02; J. TraasJ. Blaaze 1 1; J. FreekenhorstE. L. Verschoor 02; G. PoortvlietJ. Koppejan 20; H. OvertveldA. de Bruijne 02; A. WalravenCh. Kats 20. Totaal: NTHdelburg II (eerstgenoem- den) 10 punten en Vlissingen II even eens 10 p, 1 ïj AagtekerkeKruiningen. De Maandagavond te Aagtekerke ge speelde competitiewedstrijd voor den Zeeuwschen Dambond tusschen Aagte kerke 1 en Kruiningen 1 gaf den vol genden uitslag. A. WillemseM. v. d. Parel 11; L. Bosselaar-M. v. Nieuwenhuize 20; D. TriellerE. Westveer 20; S. Blaas J. Krombeen 11; P. de VisserF. v. d. Sande 20; D. HugenseS. Krom been 20; C. JobseI, Pasman afgebr.; J. de VisserJ. Pasman 02; J. Mal- jaarsPh. Meijerd 02; A. Provoost J. v. d. Parél 02. Uitslag: Aagtekerke eerstgenoemden 10 punten en Kruiningen 8 punten. ZWEMMEN. DE WERELDRECORDS. Nederland bij de dames, Ver- eenigde Staten bij de heeren aan de spits. De secretaris-generaal van den inter nationalen zwembond (F.I.N.A.), dr. Donath, heeft thans de lijsten der we reld- en Europeesche records zwemmen voor dames en heeren bekend gemaakt, bijgewerkt tot 31 Dec. 1936, En evenals de vorige malen is het weer Nederland bij de dames en de Ver- eenigde Staten bij de heeren, die den boventoon voeren. Van de 27 bestaande wereldrecords bij de heeren zijn er 22 in het bezit van de Vereenigde Staten. De voornaamste bij drage tot dit getal heeft wel Jack Medi- ca geleverd, die niet minder dan 10 we reldrecords op zijn naam heeft staan. De bekende rugslagzwemmer Kiefer be zit er vier. Japan heeft in totaal 3 we reldrecords en Denemarken en Zweden hebben er ieder een. Bij de dames staat het kleine Neder land weer aan de spits. Precies de helft (dertien) van het bestaande aantal we reldrecords staat op naam van Neder- landsche zwemsters. Willy den Ouden is ook thans weer de zwemster met de tal-, rijkste wereldrecords, nl. zeven. Verder hebben Nida Senff en Tini Wagner er ieder twee, terwijl onze meervoudige Olympische kampioene eenmaal wereld recordhoudster is. Bij de dames nemen de Vereenigde Staten niet zulk een bij zondere plaats in als bij de heeren. Slechts vijf wereldrecords staan op naam van Amerikaansche zwemsters. De lijst van Europeesche re cords geeft bij de dames een totaal van negen Europeesche records voor Neder land. Willy den Ouden heeft hiervan vier op haar naam, Rie Mastenbroek twee en Nida Senff en Jenny Kastein ieder een. Bovendien is Nederland in het bezit van de 4 x 100 meter borstcrawl estafette. De wereldrecordlijst van de dames, waarop de Nederlandsche zwemsters zoo'n eervolle plaats innemen ziet als volgt uit: Borstcrawl. 100 yards: W. den Ouden (Nederland) 59.8 sec.;. 100 meter: W. den Ouden (Nederland) 1 min. 4,6 sec.; 200 meter: W. den Ouden (Nederland) 2 min. 25,3 sec.; 220 yards: W. den Ouden (Nederland) 2 min. 27,6 sec.; 300 yards: W. den Ouden (Nederland) 3 min. 27 sec.; 300 meter: W, den Ouden (Nederland) 3 min. 50.4 sec.; 400 meter: W. den Ouden (Nederland) 5 min. 16 sec.; 440 yards: T. Wagner (Nederland) 5 min. 22 sec.; 500 yards: T, Wagner (Nederland) 6 min. 9.8 sec. 500 meter: R. Hveger (Denemarken) 6 min. 45.7sec. 800 meter: R. Hveger (Denemarken) 11 min. 11.7 sec, 880 yards: L. Kight (V.S.) 11 min. 34,4 sec. 1000 yards: H. Madison (V.S.) 13 min. 23.6 sec. 1000 meter: H. Madison (V.S.) 14 min. 44 8 sec. 1500 meter: G. Frederiksen (Dene marken 22 min. 36.7 sec.; 1609 meter: H. Madison(V.S.) 24 min. 34.6 sec.; Schoolslag. 100 meter: H. Hoelzner (Duitschland) 1 min. 20,2 sec.; 200 yards: H. Hoelzner (Duitschland) 2 min. 42.6 sec.; 200 meter: H. Mayehatta (Japan) 3 min,, 0.4 sec.; 400 meter: H. Mayehatta (Japan) 6 min 24,8 sec.; 500 meter: H. Mayehatta (Japan) 8 min. 3,8 sec.; Rugslag. 100 meter: N. Senff (Nederland) 1 min. 13,6 sec.; 150 yards: N. Senff (Nederland) 1 min. 45,4 sec.; 200 meter: E. Holm-Jarrett (V.S.) 2 min 48,7 sec.; 400 meter: R. Mastenbroek (Nederl 5 min. 59.8 sec. Estafette. 4 x 100 meter borstcrawl (Nederland) J. Selbach, T. Wagner, R. Mastenbroek, W. den Ouden) 4 min. 32,8 sec. BOKSEN. Neusel wint van Petersen door opgave. In het Harringay-stadion te Londen hebben gisteravond de twee bekende zwaargewicht-boksers Petersen (Enge land) en Neusel (Duitschland) elkaar ontmoet, waarbij de Duitscher zich ver re de meerdere toonde. De Duitscher begon reeds onmiddel lijk met een aantal onstuimige aanval len, die door harde, zuivere stooten op Petersen's lichaam, kaak en hoofd een gevaarlijk karakter droegen. De En- gelschman vocht evenwel moedig en tot de vierde ronde ging het gevecht vrij wel gelijk op, met den Duitscher iets meer in den aanval. In de vierde ronde kreeg het gevecht een meedoogenloos en hard karakter. Neusel sloeg een oude oogblessure van den Engelschman open, die hiervan veel hinder ondervond. Niettemin viel Peter sen verwoed met beide vuisten aan, doch de Duitscher dekte uitstekend, en veel nuttig effect had de Engelschman niet van zijn overigens harde stooten. In de tiende ronde kwam het einde. Pe tersen viel in de touwen, veerde terug e.i xieusel benutte deze situatie door met een enorme harde rechtsche op de Kaak den Engelschman tegen de plan ken te slaan. De scheidsrechter staakte toen het gevecht. ONTVANGEN BOEKEN. Moderne vliegtuigen. Moderne vLegtuigen". Overzicht der voornaamste moderne sport-, ver- keers. en mil taire vliegtuigen, door C. /an Steen^eren Jr. De bedoeling van dil boek is een overzicht te geven van de voornaamste thans in gebruik zijnde v.ieg- tu.gtypen, Het boek is verdeeld in drie hoofdstukken nl. sport- en schoolvlieg- tuigen, verkeersvliegtuigen, en militaire v.iegtuigen. Voorts zijn eenige maat- schetsen opgenomen ten behoeve van modelbouwers, benevens een lijst der meest voorkomende termen in de vlie gerij met verklarenden tekst. Meer dan 100 foto's zijn in dit boek opgenomen, dat verscheen bij den uitgever J. M. Meulenhoff, te Amsterdam Het boek der psalmen. „Het boek der psalmen". De psal men van Israël op de oorspronkelijke me'odieën der zestiende eeuw opnieuw naar het Hebreeuwsch bewerkt en voor zien van aanteekenmg'en. Dit werk dat de Psalmbundel in een nieuwe berijming geeft is voorzien van aanteekeningen die het cultuur-historisch en ethisch gebeu ren van dien tijd verduidelijken, de be doeling van m'nder verstaanbare verzen weergeven enz. enz. Daardoor kunnen de psalmen niet alleen worden gezongen maar ook worden verstaan. Dit boek is door de ver. „Geestelijke liederen uit de schat van de kerk der eeuwen", uitgegeven bij Zu:d Hollandsche Uitge vers Mij. te Den Haag. Het vorstelijk huwelijk. Bij de N.V, Gebrs. Zomer en Keuning's Uitgevers Mij. te Wageningen ver scheen. ,,Het vorstelijk huwelijk". Plechtige dienst bij gelegenheid van de huwelijks'nzegening van H. K. H, Prin ses Jul'ana van Oranje Nassau-Van Mecklenburg met Z. D. H. Prins Bern- hard van Lippe-Biesterfeld, in de Groote Kerk te 's Gravenhage op 7 Jan. 1937. Hierin is opgenomen de complete li turgie van de huwelijksbevestiging, de orde van dienst, de gebeden, de te zin gen liederen, de preek en de toespraak van de Hofpredikers prof. dr, Obbink en Ds. Weiter. Een deel van de opbrengst van dit boekje zal op specialen wensch van Prinses Juliana bestemd worden voor het Nat. Fonds voor bijzondere nooden. „HJet bruidspaar in de gouden koets", door D. Hans. Dit boekje kan worden beschouwd als een vervolg op het in de verlovingsweek verschenen geschrift „Holland's Bruidspaar", Daar om is, in 't kort, ook de verlovingstijd erin behandeld, en zijn tal van andere feiten en gebeurtenissen, die met het hu- lijk van Prinses Juliana en Prins Bern- hard verband houden, beschreven. Het boekje vormt een aardige herinnering aan deze blijde dagen. Een aantal hoog geplaatste personen heeft een korte bijdrage voor dit geïllustreerde boekje geleverd, dat verscheen bij A. W. Syt- hoff's uitgevers Mij. te Leiden, Vlissingen, Van 28 Jan.1 Febr. Ondertrouwd: M. Sohier, 21 j. en J- Butz, 20 j,P. Warbout, 26 j. en M. Klein- jan, 20 j., C. P. Goedhart, 25 j. en M. Claussen, 26 j., J. J. Kort, 39 j. en C. S, de Vaal, 50 j. Getrouwd: 'C, Burgers, 31 j. en P, Bos selaar 24 j, Bevallen: A, C. Zweegman, geb. van Ravesteijn, d., R. J. C. de Roos, geb. Beniest, z., C. C. Molenaar, geb. de Nooijer, d., J. C. Ham, geb van Dilst, z. Overleden: M. M, Wallart, 82 j., C. Geers, 73 j., wed. van H. J. Voorloop, L. Theune, 74 j., wed. van J. Weijermans. (V.C.) St. Laurens. Over de maand Jan. Bevallen: M. de Boer-Simons z., M. van den Broeke-Wattel d., W. Wattel- Groenenberg d S. Vreeke-deVisser d. Ondertrouwd: P. Besuijen 27 j. en J. Wisse 21 j. Overleden: H. Polderman 75 j. echt genoot van V. de Bree; T. Marinissen 88 j. weduwe van P. Kopejan. van geadverteerde of te adverteeren ver* gaderingen, voorstellingen, uitvoeringen «2 andere bijeenkomsten. MIDDELBURG. Dl 2 Feb- WO 3 Feb GOES. Dl 2 Feb. Openb. Lez, Ned. Nat. Hist. Ver. afd. N. en Z. Bevel spr. de hr. A. B. Wigman, Schuttersh. 20 h. WO 3 Feb E'iec. Drukkerij G. W, den Boer, M'burg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1937 | | pagina 8