Administratiebureaux. Afvalproducten. Apotheken. Behangers en Stoffeerders. Café's - Restaurants. Calligrafen, Damesconfectie- en Modemagazijnen. Benzine, Petroleum, Motoroliën. Bierbrouwerijen. Bier- en Limonadefabrikanten. Bloemenmagazijnen. Boekbinderijen. Boekdrukkerijen. Boekhandel. Boek- en Kunsthandel. Borstelwerk etc. Bouwmaterialen. Brandstoffenhandelaren. Brood- en Banketbakkerijen. Dameshandwerken. Dameshoeden, F r ui thandelaren. Fijne Vleeschwaren. Gasapparaten. Garagehouders. Goud- en Zilverhandelaren. Grossiers in Kaas en Visch. Grossiers Koloniale Waren. Heeren Hoedenmagazijnen. Heerenmodemagazijnen. Horlogerieën. Huishoudelijke Artikelen e.d. Installatiebureaux, radio, sanitair etc. Kaas- en Vischhandelaren. Kachelmagazijnen en Smederijen. Kapperszaken. Kinderwagens. Kledingmagazijnen. Kleeding naar Maat. Kruideniers. Meubelmagazijnen. Motorrijwielen. Muziekinstrumenten. Rijwielhandelaren. Schilders, Schoenenmagazijnen. Schrijfmachines etc. Sigarenmagazijnen. Kuiperijen, Kunstgranietwerken. Lood-, Lei- en Zinkwerkers. Lunch- en Tearooms. Machinehandelaren. Manden en Rietmeubelen. Manufacturen. Melkinrichtingen. Melksalons. Slagers. Steenhouwers. Stalhouderijen. Taxibedrijf. Timmerlieden en Aannemers. Verhuizingen Ververijen en Wasscherijen. Wijnhandelaren. Het denkbeeld, dat men tot billijker prijs en in grooter verscheidenheid elders zijn Inkoopen kan doen, is onjuist Wie scherp rekent, koopt wat hij noodig heeft, en doet zijn zaken, zooveel mogelijk in de stad zijner inwoning. VEREENIGING „HANDELSBELANG" I TOLDUD.GSOE ADCE5LU5T Administratie- en Rechtskundig Adviesbureau P. M. de Kieyn, tel. 630; postgiro 158504. N.V. Lompen en Metaalhandel M, L. Polak Zonen Loskade, tel. 7; Nieuwblad zink, nieuw Balkijzer, Pijpen voor afrastering. Mevr. Wed. J. Walraven v. d. GardeHammacher Dagbladen, Korte Noordstraat L 83, tel. 44; giro 136819. Hoofd- depöt hom. geneesmiddelen. Mevr. C. H. Dekker-Koers, fa. Wed. A. A. Nonhebei Zonen, Lange Delft A 88, tel, 38. Firma J. C. van der Harst J.Jzn., K. Delft G 7, eige nares Mevr. Wed. J. C. van der Harst-Peters, tel. 89, giro 82907; J. A. Tak Co. M. J. van Pienbroek, Pottenmarkt K 412, tel. 34 giro 71311. Jilüt' N.V. v.h. S. Wiener Co., Lange Delft, telefoon 99, giro 2668. --njfJC "*^1 Joh. A. Julianus, Langeviele K 211, giro 151576; Be hangerij Stoffeerderij. Café Restaurant „De Gouden Zon", Middelburg, L Delft H 3, telefoon 95, F. Hessling, Diners Dag schotels. A. J. Barto, Haringplaats 93c, postgiro 179098; schoonschrijven, calligr. v. oorkonden en albums. Prov. Zeeuwsche Middelburgsche Courant, Lange St Pieterstraat A 73; directeur-hoofdredacteur S. S Smeding; tel. 269 voor directie en redactie; 139 voor advertenties en abonnementen; na kantoortijd tel 589, 609, 554; postgiro ,43255. N.V. v.h. S. Wiener Co., Lange Delft, telef. 99; giro 2668. L. P. Good, L. Burg 22; kousen, sokken, enz. Zeeuwsche Kolen Mij., N.V., telefoon 172. Zuid Hollandsche Bierbrouwerij, Depot Dwarskadt G 111, telefoon 433; giro 41541; ook gebottelde Z. H. B. Bieren. Heinekens Bier- en Limonadefabriek AVA. J. J. de Vlieger, Rotterdamsche Kade O 239, telef 270, giro 64552, C. Guyot, Lange Noordstraat L 133, telefoon 279, giro 87793. Firma G. Budde, Vlasmarkt K 146. C. M. Flipse, Wal B 98; alle Bloemwerken, tel. 676. H. J. C. ,v d. Woestijne, Bogardstraat D 38rood. U. F. Auer Zoon, Abdijpoort. J. A .Meulmeester, Wagenaarstraat E lila. Boekbin derij, Etui's en Cartonnage. Drukkerij G. W. den Boer, Lange St. Pieterstraat F 33, telefoon 150, giro 74988; Handels-, Reclame- en Familiedrukwerk. U. F. Auer Zoon, Abdijpoort. Firma Gebrs. Hildernisse, Lange Noordstraat, telef. 126, giro 3193; boek- en kantoorboekhandel, Mon Blanc Vulpenhouders. G. M. Feij, „In den Hercules", Burg 109, Boekhande en Schrijfartikelen en „De Balance", Burg 106, Kunsthandel. Fa. F. B. den Boer, Groote Markt 1 16, Lange Burg B 1, tel. 91, giro 93693; Fijne Lederwaren Delftsch Aardewerk Moderne Potterij. Blindeninrichting, Kalvermarkt, telefoon 639, be drijfsleider J. P. v, d. Velde; Cocosmatten, Borstel werk, Matten van stoelen. N.V. Louis Renguet Co., Bouwmaterialen- en Be- tonfabriek, Dokstraat 130, tel. 35, giro 162466. Zeeuwsche Kolen Mij. N.V., Goesche Korenmarkt Dir. L, A. Stofkoper, telefoon 172. J. J. van den Berge, Beenhouwerssingel K 70. H. van Driel, Langeviele K 390, Telefoon 401. W. P. Wattel, K. Noordstr. 8, Tel. 505, giro 78976. Al. Bliek, Nieuwstraat H 43-44, Telefoon 113. P. de Wolff, Lange Burg C 96, Palingbrood, Zout- gebak en Zeeuwsche Rotjes. C, Coumou, Vlasmarkt, Brood Beschuit. Zeeuwsche Fabriek van Dameshandwerken Lelie", Korte Delft G 23, telefoon 195. Mej. A, M, Ilmer, Langeviele K 383. „Del Magazijn „De Vlinder", Korte Delft F 21a, Dames en Kinderhoeden. J. Roskam, „De Concurrent", Vlasmarkt K 143, Bin nen- en Buitenl. vruchten, Delicatessen. W. P. Cornelisse Zn., Korte Delft F 21, Tel. 392; Fijne Vleeschwaren en Comestibles. A. van Roon, Langeviele 219; Fornuizen, comforen met Sudderbranders, Radiatoren. P. A. Pieters, Seissingel R 71-73, telefoon 206, giro 143114; Garage, Verhuurinrichting, Agent Citroën Automobielen. Eerste Zeeuwsche Autogarage Caljouw Blaas, teL 141, giro 138710; luxe Verhuurinrichting, Agenten van Chrysler en Fiat Automobielen. P. Louisse, Lange Gortstraat K 29-30-34, bedrijfs leider C. W. Louisse, telefoon 569, giro 82473; Importeurs Chevrolet en Buick automobielen. Vertegenwoordiger B. S. A. motoren. R. Verhoog, Lange Delft B 138, Tel. 237; Goud en Zilver, Christofle en Plate. Jacq. Frank, Hofleverancier, Lange Delft, telef. 188, giro 2996; Horloges, Bloedkoralen. W. Hoek, Groothandel in Kaas en Visch, Niéuw- straat H 45, telefoon 531; Amsterdamsche Bank F. Maljers Zoon, Vlissingsche straat 162164, tel. 320; Agenten Verkade v. Nelle Droste. Firma H. B. Wijtman, Lange Burg 17, giro 181291; Tel. 695. Hoeden en Petten. Magazijn „London", H. J. M. Sies, Lange Delft H 11 C .A, J. Everaert, Lange Delft B 113, giro 163164 Horloges Klokken Reparaties. W. J. Camper, Korte 'Delft A 86-87, giro 142534 Uurwerken, Barometers, Reparatiën. W. J. Sies v.h. Fa. H. Spaan, Gravenstraat; Reis-] koffers en Lederwaren. I L. B. de Nijs, Lange Delft; goedkoope huishoudelijke artikelen. L. J. van 't Westende, Gortstraat 343, tel. 387; Licht Kracht Radio. A. D. H. Broeksma, Dam G 94, tel. 245. giro 25138 H. J. van der Meer Zonen, Eerste Zeeuwsche Radiohandél, Filiaal Korte Delft Gil, tel. 208, giro Vlissingen 3094. J. A, Mennes, L. Noordstraat 114, telefoon 592; Or namenten Apparaten Schemerlampen. J. G. Vermeer, Markt G 11, tel. 563; Radio- en Elec- trotechnisch Bureau. Kaas- en Vischhandel „Kavi", Langeviele K 202. A. M. Casteleijn, „Vitamin", L. Noordstraat 33. M. J. Pluijmers, St. Janstraat I 52, telefoon 481; Fabriek van gesmeed ijzeren ramen. Joz. Bliek, Breestraat O 157-158, giro 93694; Haar den Kachels en Ijzerwaren. J. W. Minderhout, Varkensmarkt 317-18, Sloten maker, Haarden en Kachels. Our Ladies Toiletclub, Lange Delft B 139; Dames- kappen Pédicure Manicure. A. Labruijère, Lange Burg B 23; Parfumerieën en Toiletartikelen, D. C. Bouwense, Korte Delft G 3 en F 25; Kinder wagens merk „Venus". M, van Loo, Korte Noordstraat; Regenkleeding VakkleedingHeerenkleeding. Alfred Wöhler, Gediplomeerd Coupeur a.d. Staats Moden Akademie te Leipzig, Nieuwe Haven 117; atelier voor moderne Heeren- en Dameskleeding. D. Reekers, v.h. coupeur Centraal Kleedingmagazijn Lange Gortstraat K 25; moderne Stoffen. D. Stenhuis, Lange Noordstraat L 188, giro 170370; Gewone en Origineele Engelsche stoffen. A. Vlieger, Magazijn „De Hondt", Dam G 58, telef 56; Depót Hero Conserven. B. C. Geers, Noordpoortstraat 289, tel. 460, giro 157298; Limonadesiropen - Drops. A. C. Julianus, Langeviele K 217-218, Electrische Meubelfabr., Hout en Triplexh, Tel. 448. Giro 151268 Fa. Belderok Van Roo, Haringplaats, tel. 261s giro 22346; Meubels, Tapijten, Gordijnen. Fa. A. M. Hofman, L. Noordstraat L 134; Moderne Meubileering Reparatiën Verhuizingen. P. J. Jongepier, Dam N.Z. N 3; moderne Meubilee- ring, Karpetten, Gordijnstoffen, C. de Leeuw, Vlissingsche straat 161; Motorrijwielen, Moderne Reparatie-inrichting, Gebr. van Damme, L. Noordstraat L 187; Piano's Orgels Stemmen, C. L. Jongepier, Langeviele K 385. F. j. van Aartsen, Spanjaardstraat E 85. N. P. Dekker, L. Giststraat F 194; Naaimachines, Rijwielen en Reparaties. C. Minet, K. Noordstraat, tel, 504; Radio - Rijwielen Auto-Verhuurinrichting. J. C. L. IJssel Zoon, Bree E 136. A, Heijboer, Balans D 7, giro 13849, C, A. Mantz, Schilder, St. Pieterstraat A 66. A. Wondergem, Breestraat O 162. Schrijfmachinehandel Hellmuth Drogula, Graven straat I 289. L. van Sparrentak, St. Pieterstraat 53-54, tel. 364, giro 62761; Schrijfmachines, Reparatie-inrichting en Copieerinrichting. W. J. Bosdijk, Langeviele, giro 70388. F. J .de Konink v.h. Valkhoff, Wagenplein P 11' werkplaats Isabellagang bij de Graanbeurs. M .Passenier, Schoorsteenvegerssingel Q 91. R. Casetta, Filiaal G. Santuz, Gravenstraat 268. Mozaïk T errazzo Santalietvloeren. Fa. Jobse Moens, Korte Breestraat, telefoon 655 Lunch- en Tearoom Oosterhuis, Lange Delft. J. de Nood, Veersche Weg S li, telefoon 431. H. van Driel, Langeviele K 390, tel. 401. N.V. v.h. S. Wiener Co., Lange Delft, telefoon 99, giro 2668. N. V. Slijtersmelkinrichting en Stoomzuivelfabriek „Samenwerking", Hofplein D 76, tel. 466; alle Zuivel producten. Coöp. Melkinrichting en Zuivelfabriek „Walcheren" Poelendalesingel E 65, filiaal Wal B 37; directeui M. A. van Varik Jzn., tel. 83, giro 148775; Melk Boter Kaas. M eiksalon „De Nieuwe Landbouw", Markt. Aug. Weemaes, v.h. Firma G. de Hamer, Noordstr. L 115-116; Rund-, Kalfs- en Varkensvleesch. L. Leijdesdorff, Fa. Sam van Os, Hofleverancier, Markt C 10, tel. 47, giro 59920; Rund-, Kalfs- a V arkensvleesch, C. Verhage, Brakstraat O 262. J. de Kuijper, Pottenbakkerssingel Q 54. Gebr. Wielemaker, Seislaagte M 72a, Tel. 167, C. Minet, K. Noordstraat, telefoon 504; dag- en nachtbedrijf. Eerste Middelburgsche Taxi-Onderneming. Onder nemer O. Tissing, üt. Janstraat H 197, telefoon 309 Lein Wouters Jzn,, Turfkade H 183. J. Dingemanse, Langeviele K 213, werkplaats Langt Geere; J. A. Tak Co. P. Dorleijn, Aannemer, St. Pieterstraat 52, Telefoon 399; Timmer- en Metselbedrijf. F. Hollebrandse, Latijnsche Schoolstraat D 30-31. G, Hollema, Brakstraat 274, tel. 191, giro 95308. C. Joziasse Zoon, Breestraat O 152, telefoon 300. G. Teerlinck, Heerenstraat H 137; Rolluiken Ma* kiezen Zonneschermen. G. Valk, Heerengracht M 43, Telefoon 416. S. B. Suurland, Rouaansche Kade 155, telefoon 133; Verhuizingen Behangerij Meubileringen, Fa. Belderok Van Roo, rlaringpiaais, telefoon 261, giro 22346; onder garantie. N.V. Almelosche Ververij en Chemische Wasschenï Palthe, Lange Delft 26, hoek Nieuwstraat, telefoon 512; Stoomen Verven Onzichtbaar stoppen van alle soorten goederen. Firma M. W. van Aartsen, Markt C 2; Wijnhandel, Gedistilleerd.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 6