FLORA BIOSCOOP. „HetSpookvan hBtWesten" Matinée. lent? Nieuwe Gekleurde Overhemden. Dameshoeden. A. v. ROOH, Langeviele 219, M'hurg. ZONDAGMIDDAG 3-6 UUR THANS ALS GELUIDSFILM BRILLEN Hog steeds staat d§ oude beproefde kwaliteit van HAVERMOUT H.O. bovenaan ieter dan elk ander merk en niet duurder Een Duiische Kinderjuffrouw Zwarte Hoeden Zeer varieerende Modellen. A. LE COINTRE, Dubbelwerkende Koperen Waschklokken Vanaf Vrijdag 22 April en volgende avonden presenteeren wij U Als le Hoofdfilm: 33 Groot Cinematografisch Kunstwerk in 6 Bedrijven. In de Hoofdrollen MARIA CORDA - ALFRED GOLAAR. Als 2e Hoofdfilm: TOM TYLER IN Spannend - sensationeel Wild-West drama. Chique Tweed-Jassen, Regenjassen, van prima Gaberdine's in Crt keurige modellen, A.3W» Blauw Gabardine-Jas, RECHSTEINER, RAMON NOVARRO en MAE MC AVOY TOEGANG14 JAAR. KOOPT TOCH IN DEN VREEMDE NIET WAT EIGEN LAND U NET ZOO BIEDT N.V. JACS M. D00RENB0S, Bébé- en Kinderkleeding. Firma H. VERWER. Ver. van Vrijz. Herv. BUIKGORDELS NAAR MAAT HET GOEDKOOPST BIJ VAN BOVEN N.V. TjO POSTKANTOOR. Kleine Advertentiën, Moten Kabeljauw, Tarbot, Bakschol, Holl, waar. Geweekte Stokvisch, Fa. v. DORT. versche Leverworst. A. J. DE PAGTER, N.V. Middelburgsche Maat schappij van Stoomvaart. biedt zich aan als zoodanig of anderszins. Prima getuigen. Spreekt vloeiend Hollandsch. Br. onder No., 555 bur. v. d. bl Geëtaleerd een aparte collectie voor oudere Dames. Alle prijzen. Wal 58. Onze kosten geen f 16.maar f 7.50 Enkelwerkende 2.75. „Snai si VAN VRIJDAG 22 APRIL AF HET BEROEMDE CINEMATOGRAFISCHE MEESTERWERK der Metro Goldwyn Mayer met rubber beplakt, q absoluut waterdicht, 3» van zuiver Wol, 22 50 Giststraat 180/196. met Het onbetwistbare succes, dat deze tot heden toe nog grootste en belangrijkste film, die ooit vertoond werd, in zijn muzikale bewerking thans opnieuw beleeft, overtreft in elk opzicht de stoutste verwachtingen. - Dat was Joop. Joop op z'n nieuwe Burgers Eenig zeg - Heeft-ie dan nu een motorfiets gekocht? - Weineen! Iets nieuws van Burgers. Van Burgers E. N. R. Fietsen met hulpmotor! In 4 verschillende typen worden deze nieuwe Burgers-fietsen dit jaar gemaakt. Type 1 met llo-motor achterop gebouwd. Type 2 met Ilo-motor in het frame. Type 3 met Ilo-motor in het frame met 2 versnellingen. Type 4 met Sachs-motor in het frame met 2 versnellingen en verlich ting vanaf den magneet. Iets voor de vacantie deze prachtige Burgers fietsen met hulpmotor! met ingebouwden hulpmotor in 4 verschillende typen. FABRIEKEN TE DEVENTER EN ROERMOND. MIDDELBURG. Wij vragen een prima Ver koopster, geheel zelfstandig kunnende optreden, extern. Magazijn „De Ooievaar", GOES. Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 22 April a.s., nam. 8.10 uur, in het Kerkgebouw, Lange St. Pieterstraat A nr. 67/68. I Agenda 1. Inleiding Ds. A. LANDSTRA over Goethe en het Humanisme 12. Verkiezing bestuurslid, candi daten Mevr. M. P. MAARTENSE. Wagensveld, dhr. D. J. JANSEN. Het Bestuur. EEN BURGERWOONHUIS te koop of te huur 't Zand D 33. Adres N. Vlissingsche weg E 83. Ham 2016 ct., Zult 10 ct., Lever worst 106 ct., Bloedworst 10 ct., Gekookte Worst 10 ct., alles per ons. P. JOZIASSE, Nederstr. Tel. 374. Te Huur aangeboden: mooie vrije Benedenwoning, op netten stand, van alle gemakken voorzien. Huurprijs f 30 per maand. Brieven no. 427, bureau van dit blad. Roode Savoye koolpl. f 3.p. 1000, Bloemk.pl. f 4.50 p. 1000. Tevens 150 R. Klavers te huur. M. H. DEKKER, Breeweg D 189, 't Zand. Afslag Rundvleesch. Lappen 50 ct., Rosbief 60 ct., Biefstuk 80 ct., Varkensgehakt of Worst 25 ct., alles per 5 ons. P. JOZIASSE, Nederstr. Tel. 374, 50 pl. voor 75 ct. Niet bepaald van 1 soort. Violen, Vergeet mij niet of Madelieven. Beleefd aanbevelend, M. H. DEKKER, Breew. 189, 't Zand Te Huur aan den Noordweg een vrije riante WONING, v. a. g. v, met voor- en achtertuin. Adres Bree E 206zw. Magere Varkenslappen 45 ct., Vette Varkenslappen 35 ct., Car- bonade 35 ct. per 5 ons, Mager Spek 35 ct. de kilo. P. JOZIASSE. Bij vooruitbetaling van 15 regels 85 cent. Met motto 10 cent hooger. Te huur met 1 Juni e.k. v. kl gezin, mooie Bovenwoning, v.a.g.v. op een der kaden. Huurprijs f 30 per maand. Brieven no. 416, bur. van dit blad. Jonge Braadhaantjes f 0.55. Verder prima zware Soep- en Braadkippen. KUIJPER, L. Giststraat F 177. Slagerij J. MEEUWSE. Heden avond versch gekookte Lever en Boerenleverworst, eigen geslachte Ham, Boterhamworst. Afslag Kalfsvleesch. Lappen 60 ct., Poulet en Gehakt 60 ct., Stukjes 70 ct., Varkensgehakt of Worst 25 ct., alles per 5 ons. P. JOZIASSE, Nederstr. GEVRAAGD een flinke Dienstbode. Balans E 109. Heden avond Slagerij, Noordstraat. Slagerij 't Zand. Vrijdag middag gekookte Var kenslever, Boerenleverworst, ver sche Hoofdkaas. Prima zoete- melksch Kalfsvleesch. Fijne gestoomde Ham 16 en 20 c. per ons, versche Bloedworst (smal) 6 c. per ons, 25 c. per pond. C. VERHAGE, Slagerij, Brakstraat. volgens doktersrecept, veel goed- kooper bij VAN BOVEN N.V. t/o. Postkantoor. Vlissingen, Middelburg, Rotterdam en tusschengelegen plaatsen. Vervoer van: Passagiers, Goederen en Vee met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMINA" Uren van vertrek in April. v. Rotf vm.I vm. 8.- 8.- v. Vlissingen Vrijdag 22 Maandag 25 Dinsdag 26 Donderdag 28 Vrijdag 29 8.- 8. 8.- Van Vlissingen wordt Woens dag en Zaterdag, 's morgens om 12 uur, naar Middelburg gevaren. Informatiën te bekomen te: Rotterdam: Expeditie-onderneming v.h. ERVEN G. VOS. Middelburg: S. J. SANDERS. Vlissingen: W. v. OOSTERHOUT. Dordrecht: GEBRS. BUITENHEK. Electr. Drukk. G. W. den Boor. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1932 | | pagina 4