makelijk en qeiond! HOUDBAAR FLESSCHENBIER Old England. Resteerende Badkostuums ZO pet. KORTING. SUMATRA 51 GAREN VORSTENLANDEN KWALITATIEF NUMMER EEN PILSENER Uitsluitend het beste uit goede oogsten T FIJNSTE M. 'T ECHTE J uat is rOSCO 'n Ideale cacaodrank I Opwekkend, verfrisschend en smakelijk! Altijd en voor iedereen. fosco is een product van KOR F F, voldoet aan de meest hygiënische eischen en wordt uit de allerbeste grondstoffen vervaardigd. Er is geen smake- lijker Zomerdrank! Laug ©Delft H 4. Middelburg. HEEREJN MODEMAGAZIJN. N. V. Middelburgsche Maat schappij van Stoomvaart. TEXAS FABRIEKEN.Valkenswaard Wordt met koude melk bereid. KOOPT GEEN RIJWIEL tenzij een eerste kwaliteit van 44.tot 57.50. F. J. VAN AARTSEN. Spanjaardstraat. Te koop of te huur: DE BELLEVUE op den Grooten Abeele met uitge- strekten speeltuin, Direct te aan vaarden. Nadere inl. verstrekt No taris VAN DER HARST. Ontvangen prima Anthraciet afm. 30/50 en 20/30. Bestel he den, nog zomerprijzen, VAN RIET, Oostkerkplein N 161. Deze advertentiën kosten van 15 regels 85 cent, bij vooruitbetaling Met motto 10 cent hooger. BIJ-AGENTUUR. Rietmeubelfabriek vraagt voor de prov. Zeeland een bij Manuf en Meubelz. goed ingev. Vertegenw. Br. No. 850, bureau van dit blad. DAMES! Bespreekt Uw tijdvoor vakkundig Haarknippen, Onduleeren, enz. Th. A. SCHIPPERS. Kapper, L. Noordstraat 28, Tel. 400 Te koop driewielige Bakkers bestelwagen als nieuw. ROZEMOND, Gravenstraat Middelburg. O VJissingen, Middelburg, Rotterdam en tusschengelegen plaatsen o Vervoer van Passagiers, Goederen en Ve# met de snelvarende Salonboot „KONINGIN W1LHELMINA" Uren van vertrek in Augustus, v. Vliss. j v. Midd. j v. Roti- Donderdag 6 izm..- jvm. 9. Vrijdag 7 8„~ J Zaterdag 8 - I s' 9.— Maandag 10 j 8 - Dinsdag li j .- j 9.— Woensdag 12 8.f Informatiën te bekomen te Rotterdam: Expediti j-Onderneming v.h. ERVEN G. VOSc Middelburg: B. EENHOORN. Vlissingen: W. v, OOSTERHOITR Dordrecht: GEBR& BUITENHEK, IW Electr. Drukk. G. W. den Bcw. Middelburg. Kinderjuffrouw (Fröbel) 23 j., bek. met Zuigelingverzorging, naaien en stoppen, v. g. g. v., zoekt van betrekking te veranderen. Brieven onder No. 1277, Bur. dezer Crt. Altijd welkom is een trommeltje LANGE JANTJES (wettig gedeponeerd). A. U. LE COINTRE, Stationsstraat. Kermis-Donderdag CABARET-AVOND door de M. T. A.V.E.D.O. Aanbevelend, W. GEIJP, Café Gravenstraat. Terstond gevraagd eenvoudig kosthuis. Brieven met prijsopgaaf, letter O, Bureau van dit blad. ZoolaDg de voorraad strekt Gesmolten Reuzel 50 ct. p. K.G, Vet Gerookt Spek 70 ct. p. K.G. Worst of Gehakt 70 ct. p K.G. BEUGELINK, St. Pieterstraat. DAGELIJKS VERSCH GEROOKTE PALING dun, middel en dik. GEBR. v. DORT, Fijne Jonge Braadhaantjes vanaf f 0.70 Prima Soep- en Braadkippen vanaf f 1.50, L. KU1JPER, Giststraat F 177. Kent U al onze nieuwe trommeltjes met de echte ZEEUWSCHE BABBELAARS, .75 cent per stuk. A. U. LE COINTRE, Stationsstr.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1931 | | pagina 4