Bij gelegenheid van het Nieuw jaar wordt door de ondergetee- kenden aan hunne vrienden, bekenden of begunstigers hun gelukwensch aangeboden. MIDDELBURG. AAGTEKERKE. ARNEMUIDEN. BIGGEKERKE. DOMBURG. GRIJPSKERKE. KOUDEKERKE. KLEVERSKERKE. OOST- EN WEST-SOUBURG. OOSTKAPELLE. NIEUW- EN SINT JOOSLAND. ST. LAURENS. SEROOSKERKE (W.) VEERE. A. Caljouw en Echtgenoote. VROUWEPOLDER. ZOUTELANDE. OUDE JAAR. [ook, KUNST EN WETENSCHAP, Minuy ten Hove. Het Rijksmuseum te Amsterdam. LANDBOUW. Paardenfokkerij in Nederland. C, v. Aartsen, koper- en bliksl., Pottenm. J. J. Antheunisse Jz„ meubelm,, Kinderd. F. P. Baljeu, Veerscheweg T 233, in rij wielen, koper-, blik-, zink- en plaatw. F. A. v. d. Berg, Vlasm^rkt 147. C, Bosschaart, Tuinier. A, Th. de Bot, Sigarenh., Langeviele. C. Brasser en Echtg., Landbouwwerkt, F. de Bruijn en Echtgenoote, Rijks ge- dipl. hoefsmid, Teerpakhuizenstraat. H. J. Capelle en Echtg., Zandstraat. C. Cornelisse en Echtg., Landbouwer. C. Coumou, bakkerij, Vlasmarkt. W. Daniëlse en Echtg., Havendijk T 20, J. v. Damme, bakker, K. Gortstraat 340. P. Feij, schoenmaker, K. Geere 368. Wed. Freekenhorst, Arn. Voetpad. J. Gabriëlse, Café, Vlasmarkt. J. Gabriëlse, „Koophandel", Markt. A. J. 't Gilde, gepens. B. T. Rijksveldw. C, Goverse en Echtgenoote, slager. A. van Heijl, sigarenhand,, Vliss. str. 171. G. J. den Hollander, Lange Noordstraat, Gez. de Jong, winkeliersters, Noordweg. C. L. Jongepier, Langeviele. C. Joosse en Echtg., mr. Smid. N. O. str. S. A. van Keulen Jr., koopman, Vlasm. J, Kodde en Fam,, L. Breestraat O 146. J. Kraak, melkhandel, Lange Geere. W. van Kuijk, bakker, Bogardstrafet. Lein Labruyère, koopman in petroleum, kachelhout, turf, enz, J. Leijnse, Fruithandel, Vliss. straat. J. Lorier, Noordsingel R 56. L. Louwerse, café „St. Joris", Markt. M. Meeuwse, Wagenmaker, Noordweg. P. W. Mesu, Volderijlaagte M 117. A. Meijers en Echtg., Noordweg S 243. J, P. Metzger, Wal B 61. G. Midavaine, Seisweg. J. Minderhoud, café, Segeerstraat. W. Minderhoud, tapper, Beddewijkstraat, G. M. Nijpjes, Molenaar, Veersche weg. W. van Uuwerkerk, zandschipper, Punt, I. Paauwe, winkelier, Stationsstraat. A, de Plaa, Melkhandel, Noordweg. M, J. Pluijmers, smid en aannemer. P. Poppe, Melkhandel. M. de Regt, bakker. W. Reijnhout, zeil- en vlaggem., Kinderd, A. van Riel, Koster Vrijz. Herv. Kerk. L. E. Rivière, Markt I 13. C. Rijkse, Mandenm., Segeersw. V 118, B. Sierag en Echtgen., Koestraat 296. W. Sinke, Langeviele K 223. H. F. Slootmans, rijwielhandel, L. Geere. G. J. Spierens en Echtg., KL Vlaand. 186. A. de Steur, boterhandel, Segeerstraat, J, de Steur en Echtg., Noordsingel R 52. Van de Ven, Manufacturier „Kleine Winst", Varkensmarkt. W. A. Verbeek en Echtg., Spanjaardstr, A. Verhage, sleeper, Teerpakhuizen, A. Vermeulen Pz., schipper. P. Vermeulen Pz,, schipper. W. Vermeulen, rust. schipper, Kinderd. W. Verschoor, winkelier, Gravenstraat. Wed. P. Wattel, Melkh,, Pottenb, singel. J. A. v, d. Weel, koster Doopsgez, Gem,, Melkslijter, Winkelier en Lijkdienaar. Wetering's Lunchroom, Gravenstraat. K, J. Wiessner, Schoenmaker en Lijk dienaar, Molenberg K 99. L. P. Wigard, Melkslijter, Veersche Weg. C Zeeveld, handel in paling, K. Geere. G, Krijger en Echtg., Bode. H. Jobse, Vrachtautodienst, J, v. d. Driest en Echtg., Leurder Autom. A. Dekker en Echtg., Winkelier. P. Fraasse en Echtg., Rijwielhandel. D. W. Overweg en Echtg., Timmerman. J. A, de Smit en Echtg., Bakker, J. Kwekkeboom en Echtg,, Molenaar. C. Kerkhove en Echtg., Commissionnair. B. Franse en Echtgenoote. Gebrs. Buijs, Smederij. J. Langebeeke en Echtg., Melkhandel. B. Dijke en Echtg., Melkhandel. B, Ventevogel en Echtg.. A 150. Familie Lagendijk, 2de straat, J. J. Crucq en Echtg., Slijter en Wink. F. Joosse, Slager. G. J. Hoek, Winkelier. P. Leenhouts en Echtg., Kastelein. Hameling en Echtg., Café Vriendschap. H. Bliek en Echtgenoote. M. de Graag en Echtg,, Bakker. Maatje Bliek, Oliehandel. F. Bliek en Echtg., Smederij. B. Lasoe en Echtg., Slager. P. Kousemaker en Echtg., Wagenmaker. L, Kramer en Echtg., Melkhandel. P. de Klerk en Echtg. J. Hage, Kleermaker, S. Buijs en Echtg., Winkelier. J. D. Kousemaker, Winkelier. P, J, Kousemaker, Slager. J. Meertse, Bode, Firma Gebr. Meerman, Scheepmakers Familie C, Oreel, Schilder. J, de Hamer, Timmerman. J. L. Buijs en Familie. Izak Boone en Echtg., Timmerman. Janna Joosse, Winkelierster. C. Hoogerheide en Echtg., Ag. 1 R. Verz J. Janse en Echtg., Huis- en Rijtuigschilc I. Bak en Echtg., Schoen- en Tuigmaker L, Geldof en Echtg., Tramstation. J. Vlieger en Echtg., Brievenbesteller J. Simpelaar en Echtg., P. T. T.-station, B. v. d. Ende en Echtg., mr. Bakker. A. Brasser en Echtg., Molenaar. Janse, Vrachtautodienst. Adriaanse en Echtg., in Manufacturen, S. Akkerdaas en Echtg., Mr. Smid. M. C. Acda en Echtg., Tea-Room, J. P. Almekinders, Wagenmaker. A, Baard en Echtg., Pensionhouder. W. Brand en Echtg., Bloemhove. 1. Bimmel en Echtg., Bakker. Bimmel en Echtg., Leurder Automaat, C. Bimmel, Groentenhandelaar. 3, Bommeljé en Echtg., Pensionhouder, J. Corré en Echtg., café-rest, Wilhelmina, J. Carlier en Echtg., Pension Westeinde en bode. J. Coomans en Echtg., Molenaar. J. van Beveren en Echtg., Pensionhouder. J. Dierx en Echtg., Slager. Wed. Dourleijn, Pension Catharina. d, van Eijzeren en Echtg., Mr. Smid. J. van Eijzeren en Echtg., Mr. Smid. A. J. Francke en Echtg., Winkelier. C. Geldof en Echtg., Mr. Timmerman. J. Geertse en Echtg., Fruithandel. J. Geertse en Echtg., Gemeentewerkman. Wed. J. Hendrikse. A, v. d. Hage en Echtg., Mr. Timmerman, Hoefkens en Echtg., Winkelier. Janse en Echtg., Mr. Timmerman. A. de Kam en Echtg., in Manufacturen. de Kam en Echtg., Commissionair. J. de Jager en Echtg,, Melkhandel. A. de Koene, Schoenmaker. A. Kodde en Echtg. J. Lourense en Echtg., Koopman. Gebrs. Louws, Kruidéniers. C. Louwerse, Kassier Coöp, Boerenleenb, J. Maas en Echtg., Mr. Schilder. J. Maas en,Echtg., Slager. Maas en Echtg., Melksalon Veldzicht. J. Maranus en Echtg., Winkelier. Maramus, Mr. Timmerman. v. d, Meule, Café De Roode Leeuw, VI. Meijer en Echtg., Loondorscher. P, A. Moggré en Echtg,, Café Tramzicht. d. van Oosten en Echtg., Rijwielhandel. A. Provoost en Echtg., P. T. T. A. Provoost, in Petroleum. G. Provoost en Echtg., Golf Links. A. Provoost en Echtg., Mr. Kleermaker. J. Provoost en Echtg., Pension Zomerlust. Johanna Poppe. J. G. Postma en Echtg., Coiffeur. G. de Pagter, Landbouwer, J. de Pagter en Echtg,, Landbouwer. G. de Pagter en Echtg., Badhuisweg. G. de Pagter en Echtg., Villa Marie. P. de Pagter en Echtg,, Pension Golfzicht. S. de Pagter en Echtg., Fruithande.l S. de Pagter en Echtg., Mr. Timmerman, W. de Pagter en Echtg. G. Passenier en Echtg., Slager. J. Passenier en Echtg., Rijwielhandel. L. Passenier en Echtg,, Markt. P. Passenier en Echtg., Mr. Schilder. M. Reijnhoudt Jr. en Echtg., Noordstraat. Joh. Reijnhoudt. L. Roelse en Echtg., Bode. J. v. Sluijs en Echtg., Coöp. Winkel. Familie Schrier, Café en Autogarage. W. Trielier, Winkelier. D. Trieller, Stoffeerder en Behanger. A, Trielier en Echtg., Brievenbesteller, C. Vreeke en Echtg., Mr. Timmerman, W, Vreeke en Echtg., pension Zonneduin, Joh. Vreeke en Echtg., in Brandstoffen. Joh, Vreeke en Echtg., Groente en Fruit. J. Vreke en Echtg., Mr. Schilder. J. Vreke en Echtg,, Klein Duinoord. W. Vreke en Echtg., Fermata. Familie De Visser, Pension Duinlust. L. de Voogd Mz, en Echtg,, Melkhandel H. v. d. Welle en Echtg., Groentenhandel J. de Visser Sz. en Echtg. A, Wisse Jz. en Echtg., Melkhandel. I. Wisse en Echtg., Tuinman. P. Wisse en Echtg., Badman. J. Warners en Echtg. A. Vlieger en Echtg., Kleermaker, Iz. Luteijn en Echtgenoote. A, Louwerse en Echtg., Timmerman. A. Koets en Echtg., Slager. D, Koets en Echtg., slager, rietd., criëerd, J. v. d. Broeke en Echtg., Schoenmaker, A. A. J. Brandes en Echtg., Lichtwachter P. Dourleijn en Echtg,, Kantoorh. P. T, T. C. Wielemaker en Echtg., Besteller, L. de Rijke en Echtg., Gep. Kantoorh bij den Telegraafdienst, J. Roose Wz. en Echtg., Mr. Timmerman. P. L. Maas en Echtg., Mr. Timmerman C. van Noppen en Echtg., Mr, Timmerm J. W. Christiaanse en Echtg., Mr. T'man, P. Flipse en Echtg., Mr. Timmerman. J. A. Haartsen en Echtg., Mr. Schilder. F, N. Grims en Echtg., Mr. Schilder. C, J. Brouwer en Echtg., Mr. Bakker. G. J. de Regt en Echtg., Molenaar. C. van der Heijde en Echtg., Rijwielh. J, L, van de Velde en Echtg., Rijwielh L, Cijvat en Echtg., Rijks Ged. Hoefsmid G. van de Voorde en Echtg., Mr. Kïeerm P. Verhage Mz. en Echtg., Landbouwer, J. Luteijn en Echtg., Wagenmaker. J, Luteijn en Echtg., Vrachtrijder, P. Maas Jz, en Echtg-, Melkslijter, C. Maas en Echtg., Slager. A. Janse en Echtg., Cond. N, V. St. A. C. van der Leek en Echtg., Gasfitter, J. de Witte Pz. en Echtg., Molenweg, J. Groenenberg en Echtg., Couburg. C. Boone en Echtg., Particulier. W. P. Roose en Echtg. A. Schout en Echtg. C. Jongepier en Echtg, M. Verhage Pz. en Echtg. J. P. van Lindonk en Echtg. J. Maas Wz. en Echtg. H, Botting, Slager. P. Brasser Gz., Particulier. H. Boone, Rustend Landbouwer, C. L. van Noppen Sr. Jobse Iz. Maas Wz. C. de Poorte en Echtg., mr. Smid, 't Zand. A. P, Quist en Echtg., 't Zand. G. Koster en Echtg., Melkhandel. Franke en Echtgenoote, J, Janse en Echtg., Landbouwer. J. Zweemer en Echtg., Winkelier. Jacobus Janse en Echtgenoote. r. Wisse en Echtg., Tentenier, "irma Gebr. Baljeu, Schoenhandel. P. Maas en Echtg., Parklaan. W, Joosse en Echtg., Oranjeplein 28, A. Cornelisse, Oranjeplein 28. D. Francke-Risseeuw, Zuidvliet A 211. Wouters en Echtg., koopm., G. Abeele, de Wolff en Echtg., G. Abeele. M. de Witte en Echtg., bez, Midd. Crt. C. Flipse en Echtg., N. Abeele. J. Goedbloed, Vrijburgstraat 79, J. Stormezand, Vrijburgstraat. A. Poppe en Echtg., Buteuxstraat. W. Bosschaart en Echtg., Bode. Wisse en Echtg., Ritth. str. Nagelenb. A. Bosschaart en Echtg., Ritth. straat. T A. Cijsouw, Winkelier. 1. J. Adriaanse en Echtg., Kanaalstraat, Pouwer en Echtg., Groentenhandel. VI, Arendse Mz„ in Manufacturen. A. Dingemanse, Smid. Melis, Mr. Timmerman. A. P, Brombacher, N. Vliss. weg C ld. Hermes, in Rijw., Kachels en IJzerw, W. Brombacher en Echtg., Kanaalstraat. J. Bostelaar en Echtg., Kanaalstr., Slager. Jongepier en Echtg., Timmerman, W. Louwerse en Echtg., Vliss. str. B 174. J. de Landmeter, Kanaalstr., Koopman. C, F. van der Peijl, Kanaalstr, Boekh. A, Pieterse en Echtg., Bode. W. Flipse en Echtg., Agent Midd. Crt, J. Koene en Echtg., Molenaar. A. Melse en Echtg., Winkelier, J, Roelse en Echtg., Mr. Smid. C. den Hollander en Echtg., Landbouwer. de Kam en Echtg., Meelhandel. A. Boone en Echtg., Bode. de Ligny en Echtg., Smederij. A. Bimmel en Echtg., Winkelier. C, Back en Echtgenoote. A. Wondergem en Echtgenoote. L Lous en Echtgenoote, Slager, I. Wattel en Echtg., Caféhouder. A. de Visser en Echtg., Mach, Bakkerij. I. Breel en Echtg., Dorpsstraat. C, Wondergem en Echtg,, Slager, F. C. de Roo en Echtg., Wagenmaker. S. Wisse en Echtg., Rijwielen en Garage. Jac. Dekker. J. Geldof Jr., Timmerman, H, den Hollander en Echtg,, Tuinier. J. Goozen, Motor- en Rijwielhandel. L. Maas. Wondergem en Echtg,, Brievenbest. A. Rotte, Bakker en Winkelier. W. Wondergem en Echtg., Bode. J. Wattel en Echtg,, Koopman. J. Janse en Echtg., Schilder. G, van Schagen en Echtg. F. Annot en Echtg., Manufacturen. J. B. Goeman en Echtg., Caféhouder. P. de Kam en Echtg., Tuinier. C. Maas en Echtgenoote. C. Francke en Echtgenoote. D. v. d. Hoven, Schilder. Joh. Joosse en Echtg., Rijw. en Radioh, P. Franso, gep. Rijksambtenaar. Jac, Spruit en Echtg. Jac. de Hamer en Echtg., Winkelier, A. H. Baurdoux en Echtg., Bakker-Wink. L. Joosse en Echtg., Bode, Brandstoffen. D. de Vos en Echtg., „De Roode Leeuw". W. Boekhout en Echtg., Gemeenteveldw, A. de Kuijper en Echtg., Schoenmaker. G. Dellebeke en Echtg., Manufacturenh Janus de Hamer en Echtg., Slager, P. de Klerk en Echtg,, Agent in Beetw, Adr, Pleijte en Echtg., Wagenmaker, J. de Kuijper Az„ Kleermaker-Barbier A. de Kuijper en Echtg., Kleermaker. D. Klap, Café „De Nieuwe Hoop". A. Moens en Echtg., Bode Brandstoffenh Joh, Kakebeeke en Echtg., Timmerman Adr. Kakebeeke, Timmerman. Abr, Poppe, Rijwielhandel. H. van Leerdam en Echtg., Timmerman, J. de Vries en Echtg., Kleermaker. Janus Dellebeke en Echtg., Winkelier. P. Meliefste en Echtg., Schoenmaker. Iz, Baas en Echtg,, Winkelier. M. Kakebeeke Pz. A. M. van Zweden en Echtg., Brievenbest H. J. van Zweden en Echtg., Winkelier, M. Kakebeeke en Echtg., Rust. Timmerm A. de Keuning en Echtg., Timmerman. C, A, Walraven en Echtg-, Bakker-Wink I. Dellebeke en Echtg., Manufacturen, P. Dominicus en Echtg., Smid. S, Boon-Janse, Molenaar. Tel. 14, Casp. van Leerdam en Echtg., Timmerm J. W. Fritz en Echtg., Wapen v, Nieuwl P. Dingemanse Az J. Kuzee en Echtg., Smid-Landbouwer I. Catsman en Echtg., Gemeentebode. Wed. C. Poppe, Eieren- en Boterhande' Jos. de Goffau en Kinderen. D. de Waard en Echtg., Slager, I, Joosse en Echtg., Agent Midd. Crt. J. Melse en Echtg., Veldarbeider. A, Janse, Oud-Brievenbesteller. A. Janse, Agent Groot Rotterdam. P. de Ruijscher, Mr. Bakker. B, Verburg en Echtg., Winkelier. J. Botting en Echtg., Slager. Familie Servaas, Café Bloemendaal. Willemsen Risseeuw, Slager, v. d. Broeke en Echtg., Aardappelh. I J. Maas en Echtg., Rustend Landb. i Wisse en Echtg., Melkhandel. 3hr. Volkers en Echtg., B 165, Brigd. L Willemse en Echtg.,Veekoopman. Coppoolse en Echtg., r. landb,, Brigd. Jac. Abrahamse en Echtg., Landbouwer. Boon en Echtg., Vrachtautodienst. J, Janse en Echtg., Middelb., Noordweg. H. Verbeek en Echtg., Brigdamme, J. Francke en Echtg., Landbouwer. Reijnierse en Echtg., Rust. Landb. J, Coppoolse en Echtg., Brievenbesteller, J. Passenier en Echtg., Mr. Schilder, z. de Buck en Echtg., Particulier. J. Jobse Gz. en Echtg., Mr. Timmerman, Vreke en Echtg., Coöp. Winkel. H. Broerse, C. P. Broerse-Degens. J. Muizelaar, A. A. Muizelaar-Geluk, Houterman en Echtg., Mr, Bakker, Kesteloo en Echtg., Corresp. M. C. W. C. Allaart en Echtg., Landbouwer. Joh. Cornelisse, Particulier. Cornelisse en Echtg., Landbouwer. Melse en Echtg., Particulier. W. Jobse en Echtg,, Mr. Timmerman. L L. Meijers Sr. en Echtg., Particulier. C Melis Pzn. A. Houterman en Echtg., Molennaar. Aimilie Wattel (Noordweg). VI. Geluk en Echtg., Particulier, i. L. Meijers Jr. en Echtg., Mr. Smid. T. A de Ligny en Echtg., Mr, Smid. z. Louwerse en Echtg., Winkelier. L Versluijs Sz. en Echtg., Fokstation, 5, Melis en Echtg., Gem. Ontvanger, Joziasse en Echtg., Boom- en Zaadh. W. Adamse en Echtg., Timmerman, J, Verstraate, Schoolplein, G. M. Poppe en Echtg., Vrachtrijder, A. Burger en Echtg., Bakk. „De Hoop". A. C. Cuveljé en Echtgenoote. A. F. Minnebo, Winkelier. Kodde en Echtg., Timmerman, G. J. de Graag en Echtg., Bakk, en Wink- 3. de Voogd. J, J. Poppe, Rijwielhandel. G. D. Wisse, Handel in Brandstoffen. Wed. Midavaine en Kinderen. Geldof, Café. Joh. de Jonge en Fam„ Kruideniersw. L M. Roeting en Echtgenoote.. C. Geldof en Echtg,, Automaat, Ch. Taussaint en Fam., Bakkerij. J. Janse en Familie, S. van Flierenburg en Familie. L. Slabber en Familie. J. Luteijn en Fam., Wagenmaker. S. v. d. Hamer en Fam., Molenaar, Jr. Verstraate en Fam. W. Markusse en Echtg., Graanh. enz. Gebr, Sturm, Rijwielhandel. W. de Buck Pz„ Melkhandel, Kade. P. de Jonge en Fam., Melkhandel, R. Repko en Familie. J. F. de Kramer en Fam., Schoolplein. Ps. Geldof en Fam., Brandstoffenhandel, H. Luijk en Echtg., Bakkerij, Kapellestr. Jac. Poppe en N. Poppe-Adamse. I. J. Groenewegen en Fam, J. J. van Beveren, Rijkstonnénlegger, Adr. de Bree, Handel in Kruideniersw. A. H. S. Commelin, Slager, L, Vermeulen en Echtg., Vrachtr., Melkh, P. Simonse en Echtg., Zandijk. Dekker De Roo, Schilders, M. Adamse Cz, en Echtg., Bode. J. v. Leur, Campveersche Toren, Jacs, Brouwer, Schoolplein, Loonslager. A. de Rijke en Fam. Sluis. P. Jasperse Cz, B, van Beveren en Echtgenoote, S. W. v, d. Hooft en Echtg., Smederij. L. P, Brasse en Echtg., Landbouwer. H. Castel en Fam., Autogarage. P. Dekker en Fam,, Aannemer. P. Goeman en Echtg., Café de Vriendsch. A, Caljouw en Echtg., café Veersche weg. Fam. Haringman. A. Goedbloed Jz. en Echtg., Landb. M. Caljouw en Fam., Bode. P. J. Huibrechts en Echtg. W. Harpe en Echtg., Melk- en Groenteh. W. Duvekot Sr. en Echtg., Caféhouder. WESTKAPELLE. J. Lievense, Café Tramzicht, Wed. Minderhoud Jkz., E 21. B. Louwerse, Besteller. W. Roelse en Echtg., Timmerman, W, Roelse en Echtg., Koopm.-Comm. J. Roelse en Echtg., Slager. Jacob Janse en Echtg., Bode. J. Janse, Koopman. J. M. Janse, Varkenskoopman. J. P, Janse en Echtgenoote. P. Minderhoud, Schilder. L. Louwerse, Barbier. I, de Kam en Echtg., Bode. Andr. Roelse, Koopman. P. L. van Keulen en Echtg,, Schoenm. A, Dominicus en Echtg., Bakker. A, Janse, Lood- en Zinkwerken K. Huibregtse, Kasteel van Batavia. P, Verhage Lz„ Rustend Molenaar. C. Verhage Lz,, Koopman. G. van Sighem en Echtg,, Bakker. J. Brasser en Echtg., Bode, W. Minderhoud Pz. en Echtg., Schilder. L. Minderhoud, in Goud en Zilver. J. de Vos, Gemeente-secretaris. P. Huijbregsen en Echtg., Gem.-Ontv. K. Roelse Wz., Koopman. Joh. Dekker, Timmerman en Aannemer. W. Flipse, Kleermaker. A. Dekker en Echtgenoote. A. van Sighem en Echtg., Bakker. L. van Sighem, rustend Bakker. K. van Rooijen, Timmerman, A. Louwerse, Gem. Bode. J. Lievense, Varkenskoopman, J. Lievense, Rijwielhandel, J. Minderhoud, Slager en Koopman. Joh. Brasser en gezin, Schilder. L. Huibregtse, Sigarenhandel. L. Brasser Jz., Kaas- en Vischhandel, J. Lievense, Kleermaker. Jb, Roelse en Echtg., Molenaar, A. Verhulst Jb.z., Kolenhandel. Joh. Houmes en Gezin, Timmerman. J. Kleinepier en Echtg., Kantoorh. P.T.T. J. Dingemanse en Echtg., Timmerman. J. de Visser en Echtg., Winkelier. J. Bimmel en Echtg., Bakker. W. Lievense en Echtg., Bode. J. Meijers en Echtg., Bode, J. P. Entink, Caféhouder. A. Janse en Echtg., Timmerman, A. A. de Steur v. d. Broeke, Rijwielh, J. Pleijte en Echtg., Melkhandel. P. Koets en Echtg., Slager. D. Kleinepier en Echtg., Graan- en Meelh, A. Adriaanse, Kleermaker. J. Louws en Echtgenoote. A. Lievense en Echtg., Bode. L. Gabriëlse en Echtg., Caféhouder. De wijn in het glas en het glas in de hand. En dan, bij de laatste der slagen, „Gelukkig Nieuwjaar" aan elkander [gewenscht, Aan ouders, aan vrienden, aan magen. Het jaar is voorbij, met zijn lasten en [leed. Zijn vreugde, zijn droefheid, zijn [slagen Wat 't Nieuwe ons brengen zal, weten [we niet, Wel zullen we weten te dragen. Geluk kan het brengen, maar tegenspoed Wie durft er voorspellingen wagen?,,.. Toch, opgewekt, lustig en vol goeden [moed, Ons motto zij: „Nimmer versagen". Het zonnetje glimlacht niet iederen dag, Er komen ook donkere dagen: Dat Liefde en Wijsheid, dat Schoonheid [en Kracht Ons steunen, ons stutten, ons schragen. Het jaar is voorbijhet nam dierbaren [mee Wij buigen ons hoofd, zonder vragen, Wij weten het allen: Zij gingen slechts [vóór. Wij moeten berusten, niet klagen. De bruisende wijn in het fonk'lende [glas, Waarmee juist een toast werd geslagen. Die zij het symbool van het komende [jaar: De wensch zij: „Voorspoedige dagen". ELAND, Naar het Handelsblad verneemt zegt de beleende actrice mevrouw Mintty ten Hove, van de Konninklije Vereeniging, plankenlamd vaarwel in verband met haar aanstaande huwelijk. Rijks-personeel is sinds korten tijd bezig met het „afronden" der hoeken van den tuin om het Rijksmuseum. Deze werkzaamheden houden verband met eventueel omleiden van verkeer om het museum heen, zoodat de doorgang onder 't museum in dat geval van een deel v n het rij-verkeer zal kunnen worden ont last. De vrees is namelijk geuit, dat op den duur het museum en zijn kostbare inventaris schade zouden kunnen lijden door de trillingen, veroorzaakt door het moderne verkeer. Bij de Prov. Staten van Limburg is door een achttal leden viatt de Prov. Staten een voorstel ingediend, waarbij machtiging wordt gevraagd deze provin cie borg te stellen voor de richtige na leving van de overeenkomsten van geld- leeningen, die door akker- en tuinbouw- werk in deze provincie, voor zoover die voor steun in aanmerking komen, zullen worden gesloten ten behoeve van dten aankoop van bedrijfsbenoodigdheden en van de betaling van de in het bedrijf on ontbeerlijke werkkrachten. (Reeds gemeld in een deel der oplage; van ons vorig nummer). De Nationale Vereenigjng tot Bevorde ring der Paardenfokkerij in Nederland zal hare algemeene vergadering houden op 4 Februari 1931 te 's-Gravenhage in Ho tel „Victoria". Deze algemeene verga dering wordt voorafgegaan door alge meene vergaderingen der Provinciale af- deelingen in den. loop der maand JaïmarL Gebr. Hillebrand, Mr. Smid, Brigdamme. Firma J. Gabriëlse. Electr. Drukkerij G. W. DEN BOER, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 8