§cT*c Sg N.V. AMERICAN CONTINENTAL TRAVEL OFFICE H. RABBERS ft Co. 1 m m UITMUNTEND m ca -»£rs- "■jckwrs-i I li. VAM LOO, Heeft U wel opgemerkte Profiteert van onze Jubileum-prijzen 5'/; PANDBRIEVEN a 100 5 PANDBRIEVEN a 97 V. Fa. 1. A. PIETERS, Vlasmarkt K150, SVTburg. AGENT S3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 scW^ u een ctè^e ^ectè^eV' pat^vvv.lv. •n^to°?t' 0^ öV«\oec Act.^e oo^ed e\vntte a®11 »V®P' 'w AV'IA „V p»fee .«VsV (a\><^ U>^"f.\50 0Ot"a' "V><' «*5 Aoot V*>e ,1 va" 40 *0** ',e6'eS -vV\^Aen \\titf» beV^atoe irtvaa^ bev<ei spec>aa ^etV^16 ajaO Ae Sto \ve«^ _atie e esAeeer\ etvAe "\J a\ev fe<*® vottf^e De ACTO propramma's voor Populaire-Gezelschaps- en Privéreizen ZIJN VERSCHENEN. VRAAGT GRATIS TOEZENDING AAN HET PASSAGE- EN REISBUREAU, COOLSINGEL 111 ROTTERDAM TELEFOON 57620 RIJBROEKEN SPORTKOUSEN SPORTRIEMEN TURNTRUIEN TURNBROEKEN TURNGORDELS ATHLETIEK BROEKEN Korte Noordstraat. Hoe vast en zuiver die kraag om het boord sluit I Welk een fijne snit er zit in deze prachtige breede rollende revers en hoe chic die pasvorm isl En wat een mooie valling van vouwen in die broek: één strakke plooi tot onder op den voet, Wie steeds goed gekleed wil gaan, drage Kreymborg-coupe voortaan. MIDDELBURG REIZIGER IS VLISSINGEN TE ONTBIEDEN De Fa. EUG. PERRIEUX den verkoop van den FILS bericht hierbij dat zij voo1 00B0008B0000800B0B0BBBBB. QO 23 UITMUNTEND voor waarden belast met vrucht gebruik en periodieke uit keeringen te 'sGpavenhage. Thans verkrijgbaar en heeft aangesteld de TELEFOON S07. C O G N A C Fabriek van Jams, Trucbten wijnen, Sappen en Limonades vraagt voor hare vertegenwoordiging In de pro vinei 5 Zeeland een aldaar goed Ingevoerd Sollicitaties onder opgave van referenties onder No. 531 O, G. Adv,-Kant. J. H. DE BUSSY, Amsterdam C. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 is de pasvorm en afwerking van onze costumes. Zoowel de stof als het binnenwerk, worden van pri ma kwaliteiten verwerkt en aan de bewerking wordt de grootste zorg besteed COLBERT COSTUUM, zeer chique dessins. I en II rij knoopen 11,50 - 18.22.26.— 30.36.44.hooger. JONGENS - PAKJES. Nieuwste modellen 9.— -11.12.50 - 14.— E 16,— - 17.50 - 19.—, hooger. 2 BBBB0BB00BBB0BB8B088BBBS f la 1 V -c^e^ Importeurs: Firma B. MEINDERSMA, DEN HAAGs PERRIEUX Daarom is onze pasvorm

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1930 | | pagina 3