CJt.ES. "Van Houten's fj SCffOEME^* letoiapijo Je Arend" Lange Burg B12, H'borg. AUG. BIERE^S Hiêm insniaire Hyp.iiaul is 'Mm €%p 3 maaaadQm Ca*Qdi©te OPENBARE VERKOOPING I", Jl dan aMxAaJuL* Foto- en Projectiehandel CL. L. DERT. ÏÏHÖTEL TRECHT DRIE GULDEN IL81SS.O IBVERTESTIEBLA! -^=~ Steeds dieper dringt het door, dat CRES .- Eoonomie-lederschocisel met gepatenteerd rubberonderwerk een volstrekt eigen en eenig karakter bezit. Onverslijtbaarheid, hygiënische hoedanigheden en anti- gllj-elgenschappen kenmerken zoo wel de oude als nieuwe modellen. GR.E.S. werd door vakautoriteiten met goud bekroond, door vele doctoren hoog ge prezen, door massa's gebruikers verheerlijkt Waarom draagt eigenlijk niet ieder een den C.R.E.S.-schoen? Hebben de twijfelaars waarborgen noodig? Vanaf heden kan men bi) alle erkende C. R. E. S.-verkoopers een garantie-bon verlangen, welke zes maanden geldig is. Deze nooit geëvenaarde prestatie zegt dus alles. Geen ander merk dan C.R.E.S.-Economie een product van langjarige ervaring, kan zich het verstrekken van dergelijke waarborgen veroorloven. l*derC.R.E.S.verkoop«r neemt reparaties aan. ecoN*V» Voor Middelburg en Omstreken VERVEN - STOGMEN DORDRECHT. Agent te Middelburg Magazijn „DE LELIE", Korte Delft G 28. Tel. 195. Agent te Domburg P. Kampman, Huishoude lijke artikelen. 994|a' °|o Te Middelburg bij den Heer H. C. REIJERS, Koepoort- straat 27, Beheerder van het Bijkantoor en verder bij Heeren Commissionnairs in Eifeoten. Oprecte laarlemsche Opgericht in 1856 Verschijnt in 3 edities: POST-EDITIE - STADS-EDITIE KENNEMER-EDITIE. Adverteert in de Oprechte Haarlemsche Courant, welk blad het koopkrachtig pu bliek in Haarlem en omliggende plaatsen in ruime mate bereikt. Succes verzekerd. in het Notarishuis, Abdij, Middelburg. Alle goederen tegen getaxeerde prijzen, bijv. DEMI, WINTERJAS, REGENJAS of COSTUUM van 20.— 30.— 40.— 50.— 60.— 70.— 80.— voor 12.50 17.50 22.50 27.50 32.50 37.50 45.— Verder groote partij Manufacturen, Karpetten, gestikte Dekens, Wollen en Motton Dekens. Partij Dames-Mantelcostuums 4 gulden. Verkoop beeft plaats Dinsdag 25 October 18 uur, Woensdag 26 October, Donderdag 27 October, Vrijdag 28 October en Zater dag 29 October 9—8 uur, dagelijks gesloten van half een tot half 2. Betaaldag 1 Februari 1928. Contante koepers geen opgeld. DE GROOT HONDIUS. HET IS ZOO GOED VOOR Gelukkig dat kinderen zooveel van Van Houten's Cacao houden, want voor hen is er geen betere drank. Nergens vindt ge het samengaan van hooge voedingswaarde, lichtverteerbaarheid en zuiverheid in zoo sterke mate als bij Van Houten's Cacao. Zelfs de kleinste onzuiverheden en resten der schil worden door gepatenteerde machines volkomen verwijderd. Groote sorleering eerste qualiteit Fototoestellen, Zeis-Icon, Mi- roflex, opvouwbare 9—12, Spiegelreflex, Steréo Reflex met Zeisop tiek, fabr. Heijdoscoop, Thageé Tweesluiter Camera, Ernneman Spleetsluiter Camera 5i/2— 9, met Zeisoptiek, Glanz en Agfa Rolfilm Camera's, Tropen 912, in diverse prijzen, Vergroótingstoestellen, Electrische AÏdrukkasten, nieuwste Projectie- en IC"no Apparaten, Projectielampen, Prima en Veldkijkers. Koopt géén camera, ruilt géén camera, alvorens onze éta lage te zien of prijs en conditie te vragen. Fotocatalogus op aanvrage. Nieuwendijk 33—35, Tel. 97, Vlissingen. ALGEMEENS PRIJS MET ONTBIJT GEEN FOOIEN Voor RECLAME uwer artflielea h WcsteUfk ZEEUWS CH-VLAANDEREN fs bet DE AANGEWEZEN COURANT. Proclaim mere gratia tat beschikking. Oplaag ruim 4200 exeaaflarea. Uitgave vaa FIRMA A. J. BR&KSWBK, ftüddalburgsche Maatschappö van Stoomvaar!. f H Vlissingen, Middelburg, Rotterdam en tussdhengelegen plaatsen. Vervoer van: Passagiers, Goederen en Vee met de snelvarende Salonboot „KONINGIN WILHELMINA". Uren van vertrek m Oot. v. Vlies. Maandag 24 Dinsdag" 25 Donderdag 27 Vrijdag 28 Maandag 31 v. Midd. vw. 8. 8.~ 8 V. BftS, vm Van Vlissingen wordt Woens dag en Zaterdag, 's morgens om 12 uur, naar Middelburg gevaren. Information te oekomen te: Rotterdam N.V. Transport- en Expe ditie-0 ndememing v.h. ERVEN G. VOS, MiddelburgB. EENHOORN. Vlissingen W. v. OOSTERHOtPU. Dordrecht GEBRS. BUITENHEB. Elect-. Drukk. G. W. DEN BOH Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1927 | | pagina 8