9 129. JAARLIJKS CHE ZOMER 9M8-CISFE6TIE. Draperiên, Lambroquins ling boopers. MIDDELBURG. Buitengewone aanbiedingen in alle afdeelingen. AANBEVELEND,: KROOP BESTELLINGEN es RECLAMES Of erentueele ELACITEN s. t. p. schriftelijk per post. Adres: VROOM DREESMANN. Alle onkosten, welke door abuizen of reclameeriug door onze schuld gemaakt zijn, WORDEN ALTIJD VERGOED. Zichtzendingen worden niet gegeven. ■^SPECIALITEIT )3!resteerende Jonger No rcfftfllFpakjea in verschil lende maten van af 300 Jongens en Meisjes Jek kers en Capes van af 1000 diverse Meisjes Jurken van de kleinste tot de grootste maten thans van af Manteltjes - Capes - Jurkjes - Hoedjes - Karpetjes - Zuid westers - Jongens Broekjes en Blouses - Kielpakjea en Kiel- jurken met korting van Groote partij Gemaakte Ondergoederen, voor Jon gens en Meisjes zooalsFlanellenhemden, Broekjes, Nachthemden, Nachtponnen, Hanssoppen. Al deze artikelen verkrijgbaar in alle maten en prijzen vanaf het goed koopste tot de fijnste soorten. 800 Diverse Jongens en Meisjes - Schorten met en zonder mou wen in alle prijzen vanaf Alle'geëtaleerde artikelen worden gaarne uit de etalage verstrekt. In alle Luiermands Artikelen, groote koopjes. Duizende Dames Blouses in alle maten en kleuren in eenvoudige gewone en Chique modellen vanaf 500 verschillende Dames Blouses gekleurde stof en Popeh'ue, alle maten eu modellen vanaf Resteerende Zijden-,] Mouseliue, Babtist eu Kantstof Dames Blouses worden op geruimd |met eene korting van 30 tot 2000 hooge Reform en Huis hond-Boezelaars met gewone en moderne garneering 98,81 en 1200 Dames Boezelaars met mouwen, mooie modellen en be- .slist waschecht thans 2 et 50 dozijn prima katoen Tafel lakens. Groote maat voor 59 ct. dito in mindere kwal. thans voor Onze geheele voorraad Bad handdoeken in groote zoowel f71| als kleine maten met en zonder j jn „j. franje alsook eenige Badlakens I" zeer voordeelig thans vanaf Extra koopjeExtra koopje 1000 Groote Baddoeken QQ bekende kwaliteiten van 65 voor 49 ct. Nog eem kleine partij voor 500 dozijn diverse restanten in Damast-Tafellakens van af Q1 79 et. Servetten van at 25 en |2 Vingerdoekjes van af 300 Dames Japonnen in alle maten, kleuren en prijzen. Stoffen Costumes, Broderie en voile Costumes, Linnen en Mouseline Costumes 19,50 17,50, 15,50 tot 4HU c 1000 diverse Costnnm Rokken iu gekleurde fantasie stoffen en effen kleuren, ÜU ct ongekende sorteering vanaf Renzen partij CoBtuum Bokken in Cheviot, Kamgaren, Cotelé enz. Prijzen 174 c thans vanaf Speciale inriehting voor het vervaardigen van Elegante uitvoering. Prachtige collectie Gordijnstoffen in alle kleuren en kwaliteiten. Wollen Serge 8/4 br. 39, 47l/9, 55 en 75 p. El. Lakens 8/4 br. 80, 100, 125 en 140 p. El. Pluchette 8/4 br. 54, 65, 80, ct. p. El. Linnen Gordijnstof 8/4 breed 47YS, 69 en 75 ct. p. El. Onze Collectie Wollen, Tapistry, Velvet-, Ax- minster-, Cocos- en Overloopers Eenige prijzen als volgt: 27Va, 32y2, 36, 421/,, 55, 60, 70, 90, 1,10, 1,25 1,40, 1,60 per El. 40 prima gestreepte Karpetten 12 els, in rood, zwart en Se'^||g kleurd, voor 590 en 100 diversen Keukenmatten in alle mogelijke kleuren, 2 el jij breed en 3 el lang voor 99 en 40 prima velvet Tafelkleeden in moderne Perzische dessins, 150 bij 180, voor 590 ct., 1501 bij 150 voor 300 nog voorradige gebloemde Karpetten in 12 els, 16 els en 20 els, worden met bijpas sende kleedjes, ook al zijn deze niet voorradig, tegen onze onde 5 prijzen aangeboden, 12 elB, alle kleuren, vanaf 200 Linnen Tafelkleeden in kleine moderne patronen QjJ waschecht, voor Graslinnen in 5/4, 6/4 en 7/4 breedte voor Sloopen en Hemden j ri in gewone alsook in de onopge- ^0 maakte kwaliteiten vanaf Wit Katoen in alle breedten voor Sloopen, Hemden, Schorten JA j in gewone zoowel als de fijnste (n Elzasser kwaliteiten vanaf I® Wit Katoen 8/4 breed onop gemaakt prima kwaliteit, zeer AA geschikt voor Schorten en Sloo- Jij/ pen thans Graslinnen in 10/4,11 /4 en 12/4 breedte, een breedte voor lakens en zelfde kwaliteiten als de smal lere soorten. Prijzen vanaf 221 2 ct Onze geheele voorraad Oogjes, Blokjes en Gerstekorrel voor A i Handdoeken en Luiers in Katoen, li Halflinnen en Linnen kwaliteiten |2 c'; met groote korting vanaf stuks 9/8 en 6/4 breede n j ruwe Katoen voor Sloopen en in Hemden 91/» en I" stukken Gebleekte Satin jeans, geschikt voor dames- iQj Ponnen en Kinderondergoed, reclame kwal., ijzersterk voor |2ct Groote partij ijzeriterke onge- i J V bleekte Keper io prijzen 22V, 11 n 20, 17'/, en I* 20 stuks Wollen Flanel, van ai 50 voor 36 ct., effen van 34 voor [j\ Betere kwalit. naar verhouding. 40 stuks prima Katoen Flanel, J Q zware kwaliteit, van 19 voor xll 180 stuks diverse stukken prima Drill- en Leidsche Katoentjes 11 jj voor Dienstboden-japonnen. Ge- T4I i garandeerd waschecht, 19, 16 en 2<* 100 stuks diverse Witte Keper i n j natuur gebleekt, voor 29, 24,19 II 2ct Cretonnes en Nieuwste Patronen A J! in Effen Gekleurde en Satin q |i) c(. kwaliteiten, reeds van af lu Mooie sorteering in Pompadour en Turk8cbe Dessins. Prijzen van af 21, 17 V, en 14'/, ct 100 stnks diverse Boezelaars bonten en Poolbonten prima JA] kwaliteit en beslist echte kleuren j() vanaf [2 et 300 stuks Sport Flanel zuiver wol kwaliteit niettegenstaande de Af7 II steedB stygende wolprijzen wor- j n cj. den thans nog aangeboden voor I" 150 atnks Katoen Sportflanel- i j len mooie dessins, waschecht 2 o' bonten, prima kwaliteiten voor /JV 39, 34, 31 en CC vroom i:\ ori;i:nm\w

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1915 | | pagina 7