NAAM, VOORNAAM, A ANGESLAGE N AANGESLAGEN PLAATS EN DAGTEEKE- NING DER GEBOORTE EN WOONPLAATS. 1 in de in het in het Totaal PLAATS EN PAGTEEKE- in de in het in het Totaal TE grondbelas ting voorJ personeel voor: patent voor der aanslagen: NING DEE GEBOOBTE EN WOONPLAATS. TE: grondbelas ting voor: personeel voor: patent voor: der aanslagen: -Jhr. mr. Samuel Schuurbeque Boeije, geboren te Zierikzee, 9 April 1806, wonende te Middelburg. Domburg Duivendijke Sllemeet Jrijpskerke Haamstede Kerkwerve Kortgene Middelburg Pfieuwerkerk Oostkapelle Serooskerke (W.) St. Laurens Vrouwepolder Zierikzee Zonnemaire Gl. Ct. 5.62 7 83 4.30 35.28 5.63 62.37 315.11 81.04 51.51% 61.79 8.75% 83.69% 3.97% 60.02 45.78 Gl. Ct. 345.30 74.51 Gl. Ct. Gl. Ct. Jobann Hermann Christian Heijse, geboren te Am sterdam, 23 Maart 1839, wonende te Zierikzee. 1 Irouwershaven Duivendijke Sikerzee illemeet. laamstede Kerkwerve Middelburg Vieuwerkerk. v'oordwelle Oosterland Pholen Vrouwepolder Westkapelle Zierikzee Zonnemaire Gl. Ct. 4.64 109.76 18— 14.91 17.63 71.4 4.92 103.02% 15.75 73.96 139.83 118.50% 30.02 42.81 73.77 Gl. Ct. 207— Gl. Ct. 6.40 Gl. Ct. Johannes Cornells Kakebeeke, geboren te Goes, 30 No vember 1809, wonende te Goes. Does s Heer Abtskerke s Heer Arendskerke s Heerenhoek Wissenkerke Wolpbaartsdijk 832.71 100.23 1.44 396.70% 58.06 37.87 332.82 419.81 230— 29.90% 18.43 42.24 1252.52 Jacob Maria Hennequin, ge boren te Sluis, 23 Januari 1817, wonende te Sluis. Aardenburg Cadzand Heille Dostburg Retranchement St. Anna ter Muiden 839— 84.40 18.52% 101.70 10.15% 52.94 0.24 207— 6.40 1052.40 Adriaan van den Broecke, Aardenbnrg geboren te Aardenburg, 5 Cadzand Februari 1808, wonende te £ec]e Aardenburg. ;HeilIe 927.12% 235.82 146.79% 10.91 59.47 259.90% 182.92 60.67 1247.70 St. Kruis Sluis W aterlandkerkje Yzendijke Zuidzande 88.85 139.69 35.16 205.26 109.61 193.10 1.15 Oostburg Retranchement Schoondijke St. Kruis Waterlandkerkje Zuidzande 272.— 15.58 31.18 267.78 16.30 3 03 Servaas Tak, geboren te Mid delburg, 16 Februari 1801, wonende te Mid delburg. Domburg Kortgene Middelburg Serooskerke (Walch.) W issenkerke 846.53 6.29 5.80 83.74 2.61 939.87 193.10 1.15 1040.78 1058.86% 1.12% 135.30 1.78 7.21% 255.24% 548.95 41.59 1.88 8.17 7.99 182.92 151.20 1241.78% Adriaan Kakebeeke, geboren te Goes, 10 Januari 1803, wonende te Goes. Driewegen Goes 's Heer Abtskerke 's Heer Arendskerke Kloetinge Krabbendijke Kruiningen Rilland 65.15 Mr. Pieter Hendrik Saaijmans Vader, geboren te Zierik zee, 17 Julil799, wonende te Kapelle. 's Gravenpolder Goes Kapelle Kortgene Kruiningen Schore Yerseke 1038.31 35.90 24.11 238.01 304.41 205.98 14.21 16.09 197.28 1038.31 Schore Waarde Iman Gualtherus Jacob van den Bosch, geboren te Rot terdam, 29 October 1799, wonende te Wolphaartsdijk. Kapelle Kattendijke Kloetinge Wolphaartsdijk 838.71 11.17 255.58 92.98% 593.15 197.28 1035.99 Mr. Jacob Moolenburgh, ge boren te Zonnemaire 8 No vember 1827, wonende te den Bommel Duivendijke Kerkwerve 1009.24% 34.17 40.87 8.26 151.20 65.15 1225,59% 83.49% Zierikzee. Noordgouwe Ooltgeusplaat Oude Tonge Sommelsdijk Zierikzee Zonnemaire 24267 227.83 148.73 31.94 172.87 83.28 131.40 100.99 Jan Trimpe, geboren te Rilland, 6 November 1797, wonende te Kloetinge. Baarland Goes 's Gravenpolder 's Heer Abtskerke 's Heer Arendskerke 929.88% 3.66 5.28 10.91 45.06% 9.97 83.49% 1013.38 Dirk Dronkers, geboren te Axel7 April 1801, wo nende te Middelburg. Koudekerke Middelburg Oost- en West-Soub. Ritthem Serooskerke (W.) St. Laurens 907.24 0.26 41.35 109.67 190.84 58.95% 51.69 214.68 104.04 91.20 100.99 1222.91 i Hoedekenskerke Kapelle Kattendijke Kloetinge Nisse Schore Yerseke 12.72 20.91 5.30 766.58% 13.64 23.07 1.23 57.41 3D.72 Vlissingen Vronwepolder Wolphaartsdijk 297.37 192.97% 15.03 Mr. Antbonij Pieter Snouck Hurgronje, geboren te Middelburg, 30 November 1826, wonende te Middel burg. Middelburg Schoondijke 918.34 387.61 242.27 57.41 348.16 30.72 1006.47 Alphonse Guillaume Victor Hombach, geboren te Gent, 25 November 1818, wo nende te Hulst. C'linge G raauw Hengstdijk HoUtenisse Hulst Ossenisse St. J ansteen Stoppeldijk 958.14 7.49 16.24 259.01 59.63 88.53 64.65 18.64 222.21 195.24 1153.38 253.63 30.72 76.80 50.08 1 Abraham Johannes van den Broecke, geboren te Mid delburg, 30 Augustus 1811, wonende te Middelburg. Aagtekerke Domburg. Goes Grijpskerke 's I leer Arendskerke Meliskerke Middelburg Oostkapelle Zoutelande 629.88 135 94 4.05 109.80 1.92 6.62 16.94 9.33 202.11% 165.62 348.16 79.22% 978.04 Mr. Cornelis Petrus Lens hoek, geboren te Wol- phaartsdijk, 5 October 1827, wonende te Wol- Goes 's Heer Abtskerke 's Heer Arendskerke Misse 736.40 15.58 3.80% 14.71 58.78% 625.39 253.63 157.60 1147.63 233.40 phaartsdijk. Wolpbaartsdijk 387.26% 10.24 652 33% 312.62% 964.96 Jhr. Charles de Maere, ge boren te St. Nicolaas, 5 December 1802, wonende te Axel, genaturaliseerd den 17 December 1839. Axel Neuzen St. Jansteen 718.27 806.99 37.74 215.85 387.26% 42.34 10.24 1115.77% Jhr. Willem Marinus Hen drik de Jonge, gehoren te Zierikzee, 6 Augustus 1824 wonende te Zierikzee. Kerkwerve Nieuwerkerk Noordgouwe Oosterland Ouwerkerk Renesse Zierikzee 3.41 6.65 177.25 155.20 61.34% 1.52 153.08 75.30 304.80 21.76 1060.58 42.34 1102.92 Jan Jacob Iman Sprenger, geboren te Middelburg, 23 October 1817wonende te Middelburg. Domburg Grijpskerke Meliskerke Middelburg Vlissingen W cstkapelle Zoutelandc. 157.59 0.28 210.25 104.12 9.22 3.19 5.12 91.37 311.42 38.10 125.44 Abraham Johannes Risseeuw, gehoren te Zuidzande, IE Februari 1814wonende te Zuidzande. Cadzand Groede Schoondijke Zuidzande 558.45% 14.05 138.02 112 57 575.47 380.10 111.55 21.76 960.31% Jacob Gerard Sprenger, ge boren te Middelburg, October 1806, wonende te Middelburg. Domburg Middelburg Nieuw- en St. Joosl. Wissenkerke 840.11 111.55 951.66 Jhr. Johan Adriaan Hendri Cornelis van Doorn vai Koudekerkegeboren t Middelburg, 31 Januar 1823, wonende te Middel burg. Biervliet Cadzand Grijpskerke Groede Koudekerke Middelburg Nieuwvliet Oost- en W.-Soubur Retranchement Serooskerke (W.) St. Laurens Vrouwepolder IJzendijke Zuidzande 489.77 89.70 4.10 3.87 7.45% 235.69 53.77 3.01 5 50.89 440.89 125.44 1056.10 10.76 82.10 213.93 387.45 166.68 79.36 144.86% 207.60 Mr. Willem Chrisliaan Borsius, geboren te de Bildt, 26 Augustus 1826 wonende te Middelburg. Arnemuiden Middelburg Zaamslag 694 24 2.38 241.09% 234.65 166.68 175.14 79.36 258.56 940.28 43.80 134.33 31.01% 9.93% 18.47 14.86% Mr.Wilhelmus Cbristianus de Crane, geboren te Zierikzee 19 Februari 1810, wonende te Zierikzee. Noordgouwe Ouwerkerk Zierikzee 478.12% 52.98 4.82 60.77 175.14 64.53% 249— 258.56 472.32 911.82% 118.57 313 53% 472.32 904.42% 1 700.90 I 352.46% 1053.36%

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1875 | | pagina 7