BIJVOEGSEL VAN BE UDDELBURGSCHE COURANT. JJÊii Dingsdag i Mel 1855. 2lattlv0nïrigittgm turn tjct SHjSistestmttpramtnale m ©mrmtrb-esturm. De Gedeputeerde Staten van Zeeland doen te weten: Dat door hen, in hunne vergadering van heden, overeenkomstig art. 72 der wet van den 4 julij 1850 (Staatsblad no. 37) is vastgesteld de lijst der twee-en-vijftig ingezetenen dezer provincie, die in 'sRijks directe belastingen zoo in opcenten als in hoofdsom het hoogst zijn aangeslagen, gelijk die lijst hier achter volgt. Gegeven te Middelburg, den 20 april 1855. De Gedeputeerde Staten voornoemd, VAN TETSVoorzitter. S. VAN DER SWALME, Griffier. LIJST der 52 hoogst aangeslagenen in 's Rijks directe belastingen in de provincie Zeeland. AANGESLAGEN. naam voornaam geboorteplaats en dagtee- in de in het in het Tolaal kening der geboorte. te Grondbclas- Personeel ralent der ling voor voor voor Aanslagen. Gl. Ct. Cl. Ct. Gl. Ct. Gl.Ct. Mr. Johan Guillelmus Hitilópen, Aagtekerke 6,06 geboren te Utrecht, 15 Au 's Gravenpolder 5,18 gustus 1793. Grijpskerke 40,98 Heinkenszand 7,99 Kap olie 8,62 Kloetinge 9,90 Koudekerke 3,24 Middelburg 120,91 506,40 Oostkapelle 215,15 185,04 Rilland 539,35 Schore 21,31 Serooskerke (Walcli.) 169,70 Wissenkerke 420,48 W olphaartsdijk 409,91 Zoutelande 4,20 19S2,98 691,44 A 2674,42 Mr. Cornelis van der Dek de Dirkslanö 70,03 "Clercq, geboren te Stavenisse, Duivendijke 11,31 18 April 1811. Haamstede 14,94 Ker-kwerve 60,55 Nieuwerkerlc 227,86 Noordgouwe 129,94 60,90 Oosterland 34,70 O uw erker k S,75 Poortvliet 47,51} Scherpenisse 32,65 St. Maartensdijk 18,32 St. Annaland 59,10 Stavenisse 1152,28 Zierikzee 200,31 301,68 109,95 Zonnemaire 9,40 2077,65} 362,58 109,95 2550,18} Pietcr Roetert Tak geboren te Baarland 2,30 Eede, 6 February 1768. Borsselen 11,84 Colijnsplaat 22,78 Driewegen 11,79 Goes 43,33 's Heer Abtskerke 92,99 's Heer Arcndskcrke 198,59 Heinkenszand 32,50 s Heer Hendriksk. —,02 I-Ioedekenskerke 5,75 Kats 45,51 Kortgeen 210,67 Kruiningcn 15,91 Middelburg 208,59 120,66 Nieuw en St. Joosland 279,35 Nisse 166,76 Oudelande 12,— Ovezande 137,75 Poortvliet 40,33;} Schore 4,58 Wissenkerke 791,73} Wolpbaartsdijk 42,74 Yerseke 9,62 2387,44 120,66 2508,10 Mr. Willem Cornelis Mary de Duivendijke 4,49 Jonge van Ellemeetgeboren Ellemeet 25,14 te 's Gravcnhagc, 5 Mei 1811. Kerkwerve 42,72 Middelburg 8,57 108.36 Nieuwerkerlc 145,69 Oosterland 42,15 Oostkapelle 280,44 603,07 Ouwerkerk 146,92 Poortvliet 25,58 Serooskerke (Walch.) 135,21 St. Annaland 231,61 St. Laurens 2,08 St. Maartensdijk 509,49 1 naam, voornaam, geboorteplaats en dagtj3e- kening der geboorte. AANGESLAGEN. van de Souburgen geboren te Middelburg, 19 April 1801. "hr. Mr. Marinus Cornelis Pas poort van Grijpskerkege boren te Middelburg, 1 Ja nuary 1797. Willem Seydlitzgeboren te Vilvoorden,] December 1781. te Middelburg3 November 1798. te Tholcn 25 Junij 1809. geboren te Middelburg November 1801. ill dc in bet in liet Tolaal te Grondbelas Personeel Palent der ting voor: voor voor: Aanslagen. Gl. Ct. Gl. Ct. Gl. Ct. Gl. Ct. Goes 19S,84 's Heer Abtskerke 16,43 's Heer Arendskerke 361,41 's Heer Hendriksk. 47,42 Heinkenszand 6,25 Koudekerke 340,30 344,93 Krabbendijke —,67 Meliskerke 3,74 Middelburg 398,16 Oost- en Westsouburg 90,05 Ovezandc 13,50 Wissenkerke 444,12 Yerseke 21,57 Zoutelande 27,68 1571,98 743,09 2315,07 Biggenkerke 6,88 Grijpskerke 2,90 's Heer Arendskerke 13,07 Kapelle 2,01} Koudekerke 6,lo" Meliskerke 4,15 Middelburg 99,36 438,12 Nieuw- en St. Joosland 380,68 Nisse 7,67 Oost- en Westsouburg 209,90 216,21 Ovezande 1,99 Ritthem 13,30 Schore 7,86 Vlissingen 12.26 Wissenkerke 350^95 IJzendijke 249,36 1368,44} 654,33 2022,77} Axel 427,68 S9,SS Boschkapclle 3,24 Clingc 99,80 Graauw 328,60 Hengstdijk 3,55 Hoek 7,' 79,36 Hontenissc 13,12 21,GO Hulst 170,49 234,67 104,96 Koewacht 78,77 St. Jansteen 222,49 Stoppeldijk 99,86 Westdorpe 20,31 1474,91 346,15 184,32 2005,38 Aagtekerke 39,09 Domburg 441,19 292,01 's Heer Abtskerke 122,94 's Heer Arenslcerke 340,22 'sHeer Iiendtikslc. 26,19 's Ileerenhoek. 310,19 Kapelle 5,70 Meliskerke 3,29 Poortvliet lS2'l5 Westkapelle 79',37 Zoutelande 6,62 1556,95 292,01 184S,96 Oud-Vossemeer 169,74 Poortvliet Rilland 5S4,05 Tholcn 616,03 84,93} Yerseke 7,11 1402,15} 84,93} 1487,09 Borsselen 285,19 Cadzand 9,73 Groede 78,59 's Heer Abtskerke 9,52 's Heer Arendskerke 185,18 's Ileerenhoek Heinkenszand 2,26 34,49

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 5