PRIJS-COURANT VAN EFFECTEN. Slotprijzen der Beurs van Amsterdam. Zaturdag 21 April 1855. (Per telegraaf.) Nederland. "Werkelijke schuld 2£ pet. 61» dito dito 3 74 dito dito 4 n 90* Handel Maatschappij 4£ Rusland. Oblig. bij Hope Co 5 n 101i dito dito "1828/1829 5 Certific. dito 1840 4 76! dito bij Stieglitz 4 dito dito 1854 5 81» Certific. van Inschrijving 6 60 Spanje. Oblig. Nieuwe Stukken 1 18* Biunenlandsch 3 n 31» Oostenrijk Oblig. Metalliek 5 62* dito nieuwe betaalbaar Amst. 5 73» dito Nationale 2i a 33 Belgie. Certific. bij Rotschild 2& Portugal. Obligatien 3 n 37» Frankrijk. Certificaten 3 pet. SSi Oostenr. Obl. Nationale 5 pet 66» Middelburgter Drukkerij van De Gebroeders Abrahams.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1855 | | pagina 8