Stalingrad: keerpunt in deTweede Wereldoorlog Tsaritsyn- Stalingrad- Wolgograd SWnd. SC»*10*"" Genoemd naar de vrouw van de tsaar was de naam van de industrie stad aan de Wolga, tegenover de z.g. kniebocht van do rivier de Don, tot 1924 TSARITSYN. In dat jaar ver anderde Stalin de naam van de stad die een nogal belangrijke rol in zijn opkomst had gespeeld, in STALIN GRAD. Enkele jaren na de dood van Sta lin begonnen zijn opvolgers aan zijn ontluistering. Daarbij moest ook de naam van de naar hem genoemde stad veranderen. En zo werd in 1961 Stalingrad veranderd in WOLGO GRAD. zaterdag 29 januari 1983 pagina 10 De verbitterde tegenstand van de Russen is voor de Duitse generaal Friedrich Pauius een geduchte tegenvaller. Hij commandeert voor hét eerst van zijn leven een leger. Voordien maakte hij de plannen voor de verovering van Nederland en voor de veld tocht naar Rusland. Hij is dank zij zijn volgzaamheid aan de Führer uitgekozen om de overwinnaar van Stalingrad te wor den. Mensenlevens tellen niet. Een Duitse pantsergeneraal verliest elke dag ongeveer vijfhonderd van zijn mensen. Cynisch merkt hij op: op die en die datum heb ik niemand meer... Hij krijgt geen versterkin gen maar wel ontslag. Vanuit kelders en vanuit huizen gaat de strijd dag en nacht door. Een nieuwe win- Wanne zomer ln "het voorjaar van 1942 wordt de op mars voortgezet. De Russische tegenstand wordt heviger en beter georganiseerd en ge coördineerd. Maar ook de Duitse legers be schikken over een enorme macht. En zo wordt een strijd gestreden die werkelijk aan miljoenen soldaten het leven kost. Aan beide kanten zijn de verliezen vaak enorm. De bedoeling van het zomeroffensief is in grote trekken het veroveren van de olievelden in de Kaukasus en het bezit van Stalingrad, een belangrijk strategisch punt aan de Wolga. Bij de strijd om Stalingrad denken we meestal aan ijzige kou en sneeuw. Dat klopt wel voor het einde van de gevechten, maar niet voor het begin. De zomer van 1942 is heet. Er is weinig drink water. Met gebarsten lippen van de hitte zitten de Duitsers in hun loopgraven waardoor een hete steppewind waait. De Duitse infanterie in een straatgevecht in Stalingrad. door JKooiman Op 31 januari 1943, dezer dagen veertig jaar geleden, eindigde de strijd om de Russische stad Stalingrad. Meer dan 150.000 Duitsers waren in en om die stad gesneuveld. Ruim 90.000 werden krijgsgevangen gemaakt. De kers verse veldmaarschalk Pauius (de dag daarvoor was hij nog gauw bevorderd) capituleerde. In Duitsland werd drie dagen publieke rouw afgekondigd. Dat gold ook voor de bezette gebieden. Maar daar werd bepaald niet gerouwd. Hitiers nederlaag gaf daar nieuwe hoop en nieuwe moed. Duitsland bleek niet onoverwinnelijk De naar die man genoemde stad zal vallen, zo schreeuwt hij eind september. Een paar weken eerder is al door de Duitse radio be kendgemaakt dat de val van Stalingrad ie der moment kan worden verwacht. Maar het bericht zal nooit komen... Ook de Russen kennen de betekenis van de stad. De commandant van de stad die het niet meer ziet zitten, wordt vervangen door generaal Tsjoeikow die uit harder hout is gesneden. Stalingrad is wat vreemd gebouwd. Het strekt zich langs de Wolga uit over een lengte van wel zo'n vijftig kilo meter, terwijl cte breedte maar enkele kilo meters is. De stad staat vol fabrieken, want het is een echte industriestad. Voor de Rus sen, die de stad verdedigen, geldt het bevel van Stalin: overwinnen of sterven. De Duitsers weten een groot deel van de stad in handen te krijgen. Als Hitier op 9 november de verjaardag van de mislukte staatsgreep van 1923 viert (hoe vreemd het klinkt: die mislukking wordt elk jaar door hem gevierd) zegt hij in een rede dat de stad veroverd is op twee of drie onbeduidende eilandjes in de rivier na. Zijn voorbarigheid wint het weer eens van de werkelijkheid. De winter komt... Beide partijen geven elkaar weinig toe. De door Hitler in de zomer van 1941 be gonnen oorlog tegen Rusland verloopt aan vankelijk voorspoedig voor hem. Omdat Slalin geen Duitse aanval heeft verwacht, worden de Russen verrast en stormen de aanvallers honderden kilometers voor waarts. Het gaat zo snél dat in oktober 1941 in de Duitse kranten het bericht staat: "Het grote uur heeft geslagen: De veld tocht in het oosten is beslist!" Maar dat is wel erg voorbarig. Ook de val van Moskou "die iedere dag verwacht kan worden" gaat niet door. Het beroep van Stalin op de vaderlandsliefde van de Russen vindt weer klank. De meedogenloze methoden van de Duitsers veroorzaken een diepe haat tegen alles wat Duits is. Zo gaan Hitiers troepen de eerste Russische winter in, vaak in zo- mertenue... .anks jagen het zand tot grote stofwolken omhoog. Eind augustus '42 bereiken de Duitsers de rivier de Wolga ten noorden van Stalin grad. Ze zijn nu zodicht bij de stad dat daar het kanongebulder duidelijk is te ho ren. Om deze stad zal zo hard gevochten worden dat het aan het einde weinig meer dan een puinhoop zal zijn waarin tiendui zenden de dood vinden. Hitler is begeesterd door de naam Stalin.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - kranten | 1983 | | pagina 6