RECENT i',ju /lACy^t^C^rt V*A) OÜ>~ Guasjpi. Nederlands drama uit 2009 met Syluia Hoeks, Barry Atsma e.a., regie Ben Sombogaart, Universal Pictures, 96 min., NICAM:©© De Storm wordt gepresenteerd als groot schalige film over de watersnoodramp, maar is vooral een verhaal over de zoek tocht van een moeder naar haar kind. In het fictieve Zeeuwse dorp Oosterkerke maken de inwoners zich in de stormnacht van 1953 niet druk om de hoge golven die tegen de dijk aan beuken, maar om het jubileum van het plaatselijke harmonie orkest. Van harmonie onderling is geen sprake, want hoofdpersoon Julia (Sylvia Hoeks) wordt door de dorpsbewoners met de nek aangekeken. Deze jonge, onge huwde moeder is door de vader van haar kind verlaten en woont op de boerderij van haar ouders. Daar vindt ze geen warm thuis, want haar eigen vader weigert het kind te accepteren. De special effects van het golvende water zijn geslaagd, maar de karakters worden vluchtig en slordig geïntroduceerd. De stormvloed dient alleen om de pionnen goed te zetten, zodat het verhaal pas echt op gang komt wanneer de boerde rij wordt overspoeld en Julia van haar kind wegdrijft. De geportretteerde geloofsbeleving van de dorpelingen, en met name van de vader van Julia, is karikaturaal en bo vendien onzorgvuldig. De logica van het plot bepaalt dat Julia tegen de stroom in moet zwemmen en als gevolg daar van is letterlijk iedereen tegen haar. Enige uitzondering is de hulpvaardige marinepiloot Aldo (Barry Atsma), die Julia redt van de verdrinkingsdood en met haar op zoek gaat naar haar baby. Aan het spel van de hoofdrolspelers ligt het niet, maar hun rammelende dialo gen zijn een zwak punt. De ontknoping zal niet iedereen aanspreken, maar levert wel een paar intense momenten op. De overwegend negatieve rol die de meeste overlevenden van de ramp spelen, maakt de film geen waardig eerbetoon. Matthijs de jong OO Een uitgebreidere versie van deze be spreking is te vinden op www.cvfilm.nl

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | 2009 | | pagina 8