De Storm gaat te snel liggen De Storm. Regie: Ben Sombo- gaart. Met: Sylvia Hoeks, Barry Atsma, Dirk Roofthooft, Katja Herbers. In: 111 bioscopen, •••oo Door ANDRÉ WAARDENBURG „Geef de moed niet op, al stijgt het water snel en hoog, want de storm gaat ooit weer liggen." De Zeeuw se band Bl0f heeft een nieuw num mer geschreven dat tijdens de afti teling van De Storm ten gehore wordt gebracht. Het lied breekt nogal met de stemmige sound track van Fons Merkies, die de rest van de film van muziek voorzag. Maar goed. De commerciële keus voor dit popnummer is regis seur Ben Sombogaart wellicht niet aan te rekenen. Ook moeten we misschien niet zeuren over histori sche incorrecte en ongeloofwaar dige zaken. Mensen die door water van zo'n nul graden Celsius wa den, zoals Julia (Sylvia), de hoofd persoon van De Storm. Zij gaat in het ijskoude water op zoek naar haar verdwenen baby, die ze tij dens de stormvloed in een houten kistje heeft gestopt. Eigenlijk gaat De Storm niet echt over de Watersnoodramp, die vormt slechts het historische decor voor een vertelling waarin de Zeeuwen er niet al te best vanaf ko men. Het is een egoïstisch en bene- «r^inicr cnliHair mf.t Julia (Sylvia Hoeks) wadend door ijskoud water op zoek naar haar baby mensen die afwijken van de norm, zoals Julia. Zij is een ongehuwde, alleenstaande moeder en anno 1953 is dat een doodzonde. De film gaat uiteindelijk vooral over de verzoening met haar streng ge reformeerde vader. Het zwakke scenario - moeder zoekt baby en hervindt vader - had wel wat meer gestut mogen wor den: de scenaristen laten Julia nu ook figuurlijk flink zwemmen. Gelukkig wordt ze heel sterk neer gezet door Sylvia Hoeks, anders was De Storm een ramp geworden. Daar staat de dijkdoorbraak on der noordwesterstorm in de eerste helft van de film tegenover, het sterkste element van de film. Som bogaart filmde een groot deel van de scènes in België, waar hij een polder onder water mocht zetten. De overtuigende stormeffecten komen vooral uit de computer. Aan het eind van De Storm duiken historische beelden op van de Wa tersnoodramp en voel je beter de omvang en impact van de storm vloed. Deze fragmenten emotione ren meer dan de rest van de film. De wind gaat te snel liggen, niet al leen letterlijk.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | 2009 | | pagina 7