Tegen de stroom in 11 VI CUBA! ART WAC K E RS ACADEMIE REGISSEUR BEN SOMBOGAART VERFILMT DE WATERSNOODRAMP „Tijdens rampen zijn mensen helemaal niet solidair, ook niet in 1953", zegt Ben Sombogaart. Hij maakte De Storm, de eerste film over de Watersnoodramp. COEN VAN ZWOL üden van rampspoed stellen een volk op de proef. Maar we vochten terug! De strijd tegen het water maakte ons voor al- tijd sterk." Woorden uit de trailer van De Storm, de eerste speelfilm over de Watersnoodramp die in 1953 bijna tweeduizend slachtoffers maakte. Hij gaat op 11 september in première op het Film by the Sea-festival in Vlissingen. Gezien de voorpubli- citeit verwacht je een ronkend nationaal epos waarin Nederland zich onder begeleiding van een loeinummer van Blöf Geef niet Op!) van zijn beste kant laat zien. Maar integendeel: solidari teit en eensgezindheid zijn in dit epos van regis seur Ben Sombogaart (62) ver te zoeken. De Zeeu wen tonen zich van hun beroerdste kant: ponti ficerende dominees, blunderende ambtenaren, een inhalige hotelhouder, zure boerendochters. „Natuurlijk zijn er de clichébeelden. De strijd tegen het water, onze ergste vijand, onze groot ste bondgenoot. We eindigen De Storm met de Deltawerken en rood-wit-blauw: de dijken waarachter we ons weer even veilig mogen wa nen. Maar tijdens rampen zijn mensen hele maal niet solidair, ook niet in 1953. Ze kiezen voor zichzelf, laten zich leiden door de angst een fout te begaan die Onze Lieve Heer ze niet in dank zal afnemen. Mijn heldin Julia confron teert hen met hun kleinzieligheid en angst. Dat was de dramatische uitdaging van deze film, zo als het geloofwaardig in beeld brengen van de Watersnoodramp de logistieke uitdaging was." Het geweld van de overstroming brengt Som bogaart in De Storm met computereffecten adembenemend in beeld. Zwarte golven die op de dijken beuken, ingekleurde archiefbeelden van het rampgebied door de beslagen ramen van een overvliegende helikopter. Het oogt veel duurder dan de 6 miljoen euro die deze film kostte, waarvoor ook een polder bij Antwerpen onder water werd gezet en een dijk van 150 me ter lengte werd gebouwd. De film bestaat eigenlijk uit twee aparte de len. Boerendochter Julia (Sylvia Hoeks), als on gehuwde moeder het zwarte schaap van een fic tief zwartekousendorp, leren we kennen als een levenslustig, brutaal meisje. Dat is wel nodig, denkt Sombogaart: later is Julia vooral bitter en boos. Na een dansavond bij de fanfare volgt de overstroming: tot luchtmachtsergeant Aldo (Barry Atsma) Julia uit het water vist, is DeStorm een survivalfilm. Ontwaakt ze in het zieken huis, dan begint een tweede film: een speur tocht naar haar pasgeboren baby, die volgens Ju lia nog leeft. Met redder Aldo trekt ze het ramp gebied in. Sombogaart: „De kracht van dit sce nario is dat het meisje tegen de stroom vluchte lingen in terugkeert. Ze zwemt letterlijk en fi guurlijk tegen de stroom in. Want op medewer king van haar dorpsbewoners hoeft Julia niet te rekenen." De Storm is Sombogaarts derde speelfilm voor volwassenen. Vanaf de jaren tachtig maak te hij documentaires, tv-series en kinderfilms als Het Zakmes. De voor een Oscar genomineerde De Tweeling (2002) en Bride Flight (2008) hebben veel gemeen met DeStorm. De recente geschiede nis vormt de achtergrond voor een drama: de Tweede Wereldoorlog, de naoorlogse emigratie en nu de Watersnoodramp. Middlebrow, noe men de Britten zulke films. Het script van De Storm waart al lang rond: de film had eigenlijk in 2003, vijftig jaar na de ramp, gerealiseerd moeten worden. Maar pas tijdens de verfilming van Kruistocht in Spijker broek vond Sombogaart dat computeranimatie een niveau had bereikt dat een betaalbare en overtuigende rampenfilm mogelijk maakte. Ben Sombogaart, filmer Foto Leo van Velzen E#nt u van plan de complete naoorlogse histori sche canon te verfilmen? „Ik hou van geschiedenis. Veel leuker dan het hier en nu, je kunt een andere, eigen wereld ma ken. Heerlijk om 1953 te herscheppen en daarin te mogen rondsjouwen." U keert in uw films telkens terug naar het Neder land van voor de jaren zestig. De mensen willen dat ook zien. Waarom? „Het hangt misschien samen met die hernieuw de interesse voor nationale identiteit. Het is een andere wereld, maar toch vertrouwd. Je moet als filmmaker historisch correct te werk gaan, maar mag ermee spelen zodat het niet te stoffig wordt. Zo'n gesloten, streng religieuze Zeeuw se gemeenschap in DeStorm is voor jonge kijkers in de Randstad bijvoorbeeld nauwelijks te be vatten, dus zwak ik dat af. De realiteit was veel benauwender. De ongehuwde moeder Julia be rust op een echt verhaal. Wat deed je in zo'n Zeeuws dorp als je zwanger was? Je hield het ge heim, beviel elders, stond het kind af en kwam weer terug. Iedereen fluisterde, niemand praat te erover. In het echt zei de moeder toen ze de zwangerschap van haar dochter zag: 'Niet zo veel krentenbollen eten, kind, je wordt te dik.' Ze weigerde onder ogen te zien dat haar dochter zwanger was. Dat soort absurd gedrag kan je al leen aannemelijk maken met een vreemde vormgeving, zoals Lars Von Trier doet in Brea king the Waves. Wij kozen fotorealisme, daarin zijn dit soort psychologische details niet geloof waardig. Gek, maar de werkelijkheid oogt in films vaak niet realistisch." In al uw drama's zijn er verwisselde of verloren kinderen die elders opgroeien. Gescheiden zusjes in De Tweeling, een afgestaan kind in Bride Flight, een gestolen baby in De Storm." „Wie ben je, dat interesseert me. Identiteit. Mensen die zich niet in een keurslijf laten per sen. Ik heb daar zelf vroeger ook tegen moeten knokken. Ik ben geboren om mijn zusje te ver vangen, dat in 1946 stierf aan tbc. Mijn ouders verwachten dat ik net als zij zou zijn: vreselijk sociaal, ontzettend veel vrienden, goed in korf bal en op de gitaar. Ik was niets van dat alles en voelde me vreselijk onzeker." De psycholoog van de koude grond zegt dus: u bent die gestolen baby. „Misschien. Je kiest je verhalen als filmmaker niet helemaal bewust." Religie, ook zo'n Sombogaart-thema. Mensen die, al dan niet met succes, uit een benepen religieus milieu proberen te ontsnappen. „Ik werkte vandaag aan het eind van Knielen op een bed violen, mijn volgende project, naar de ro man van Jan Siebclink. Daar ontsnapt de hoofd persoon niet. Onvoorstelbaar tragisch, zo'n va der die uit doodsangst op zijn sterfbed zijn fa milie niet toelaat, omdat hij dan misschien in de hel belandt. Ik word letterlijk misselijk van die scène." Prettig lopen uw films zelden af. Men ziet elkaar twintig of vijftig jaar later terug en berust in ge miste kansen. „Gezuiverd en gelouterd worden mijn helden zelden. Best somber eigenlijk." DeStorm draait vanaf 17 september in de bioscoop. Deelnemer Open Art Fair Utrecht 8-13 september, stand 3.59. WWW.BELLED.NLl poëtisch cuba (HET GOEDE LEVEN) GRONINGER MUSEUM 17-05 T/M 20-09-2009 Openingstijden: di. t/m zo. en feestdagen van 10.00-17.00 uur. Vrijdagavond tot 22.00 uur www.groningermuseum.nl WACKERSYOUNG SCHILDEREN BEELDHOUWEN CURSUSSEN O R LEIDlNGEN www.wackersacademie.nl FEDERATIE WWW.FEDERATIE-TMV.NL GECERTIFICEERDE TAXATEURS. MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS KUNST EN ANTIEK, MACHINERIEËN EN BEDRIJFSINVENTARISSEN J<UNS^^ESCHIEDENl^Ain86^ronjEOEN nrchandelsblad v#i°j(bWG'4': sep'Ttetó 0 ekso'oS

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | 2009 | | pagina 3