PREMIERES Piotr Kukla: 'Bij Ben kan iedereen iets bijdragen. Je moet natuurlijk wel iets te melden hebben.' CINEMA.NL en Hard Rain. Hij las ook boeken en bekeek Polygoonjournaals en foto's, eindeloos veel foto's. 'Wat het meeste indruk op mij maakte was dat het wa ter vol lag met dode dieren, koeien vooral. Veel van mijn shots zijn wat de kaders betreft geïnspireerd op de foto's.' Bij de voorbereiding hoort ook de zoektocht naar geschikte locaties. En Kukla gaat altijd mee. 'Als je de ver keerde locatie hebt gekozen ben je er geweest. Ik ga zelfs als een locatie vast staat nog een paar keer terug. Op ver schillende momenten op de dag, om te kijken hoe dan het licht is. Want als het licht niet goed is kan je niet filmen.' Testdagen Kukla maakt veel foto's van de locatie, en ook tijdens de opnamen. 'Die be werk ik dan en verspreid ik onder de crew, zodat we allemaal weten welke sfeer een scène moet hebben.' En om helemaal zeker te zijn worden er aan het begin verschillende testopnamen gemaakt, die worden gekopieerd op 35 millimeter. 'En dan gaan we met z'n allen - cast, crew producenten - naar de bioscoop, om te kijken of we het eens zijn over hoe we het willen gaan filmen.' Die twee testdagen kosten geld, maar sparen volgens Kukla uiteindelijk juist geld uit. 'Ik heb collega's in Amerika gesproken die hebben nog veel meer testdagen. Janusz Kaminski, de vaste cameraman van Steven Spielberg, heeft er wel twaalf. Die draait eerst al lerlei scènes - dag, nacht, flashbacks - en schrijft per scène op hoe alles pre cies is afgesteld. Elke scène krijgt dan een cijfer: dag 1; nacht 2, enzo voort, en als ze zo'n scène gaan draai en kunnen ze alles in zeven minuten opstellen.' Terug naar de scène met de boer op de dijk. Een scène die, al vallen ze niet op, vol zit met special effects. Wat heeft een cameraman daar nog over te zeg gen? Kukla: 'Ik heb samen met Ben be dacht hoe we dat in beelden gingen vertellen. Ik heb de locatie gezocht, een storyboard gemaakt, en alles ge draaid, met veel wind en regen, maar nog zonder het opkomende water.' Dat alles verzwelgende water was het werk van Hectic Electric, dat als een van drie special effects-bedrijfjes eerst auditie moest doen. Kukla: 'Het oe fenshot was een lege straat, die ze di gitaal moesten laten vollopen met wa- ter, waarop dan even later een bootje moest varen. We keken niet alleen naar de uitwerking, maar ook naar hun visie op de film. En de jongens van Hectic Electric hadden zo'n beetje alle bestaande filmpjes over de ramp van 1953 gezien en een duidelijke visie.' Hotelletje De film wordt gedragen door nieuw komer Sylvia Hoeks als Julia, die vrij wel de hele film in beeld is. Kukla was onder de indruk van haar inzet. 'We moesten heel vaak het water in. De op namen waren van september tot de cember, dus dat water was ijskoud. Sylvia droeg wel een duikpak, maar haar gezicht en handen waren vrij. In Zeeland hadden we een stand-in, een meisje van de duikvereniging, en die liep na twee minuten al rood en wit aan. Sylvia gaf geen krimp. Ik heb ook veel met haar gepraat. Gezegd wat ik mooi vind. Over het licht en haar oog opslag. Met toestemming van Ben na tuurlijk, want niet iedere regisseur wil dat een cameraman technische aan wijzingen geeft. Bij Ben kan iedereen iets bijdragen. Je moet natuurlijk wel iets te melden hebben.' Hoe hecht de samenwerking tussen cameraman en regisseur was blijkt wel uit het feit dat de twee zich na ie dere draaidag afzonderden van de groep. 'Ben en ik zijn expres in een klein hotelletje in de polder gaan zit ten. De rest zat gezellig in Antwerpen, dronk wijn, ging feesten. Wij niet. Ik was na de opnamen, om een uur of ze ven, alweer met mijn foto's bezig, en Ben keek nog eens goed naar het script. Dat duurde meestal tot een uur of negen en dan klopte een van ons te gen de muur van de hotelkamer van de ander en gingen we samen naar be neden. Een biertje drinken én de vol gende dag doorspreken. Dat waren onze belangrijkste gesprekken. Daar - 's avonds in dat afgelegen hotel - kre gen we onze beste ideeën.' Hollywood Kukla bemoeit zich, als het aan hem ligt, tijdens een film met alles, ook za ken waar andere professionals zich al mee bezig houden: production de sign, kostuums, muziek. Maar de logi sche volgende stap, zelf een film regis seren, wil hij voorlopig niet zetten. 'Je moet wel iets te melden hebben. Als ik een film zou regisseren zou dat naar een eigen script zijn. Maar ik hoef niet zo nodig. Ik geniet van mijn werk. Je moet niet vergeten dat ik door de emi gratie vijf, zes jaar uit mijn beroep ben weggerukt. Voordat ik in 1988 naar Nederland kwam zat ik vijf jaar in Pa rijs, waar ik allerlei klusjes heb moe ten aannemen om het hoofd boven water te houden.' In Nederland begon Kukla bij de tele visie (voor de vpro schoot hij onder andere de serie 30 Minuten, met Arjan Ederveen), maar zijn hart ligt bij de film. 'Pas sinds De tweeling geniet ik weer van mijn beroep. En ik wil nog wel een tijdje als cameraman door.' En Hollywood? 'Ik heb na de Oscarno minatie voor De tweeling even met de gedachte gespeeld, maar ben daar in middels helemaal van genezen. Ik be twij fel of ik me tussen de vierduizend directors of photography die daar rondlopen net zo gelukkig zou voelen als hier. En één ding is zeker: ik zou me nooit zo veel met een film kunnen bemoeien als bij Ben.' De storm gaat 17 september in première in de bioscoop The Other Man. USA/GB 2008. Drama van Richard Eyre, naar verhaal van Bernhard 'DerVorle- ser' Schlink, over man die vrouw verdenktvan overspel en op zoek gaat naar 'the other man'. De storm. Ned 2009. Lees hier naast het interview met camera man Piotr Kukla Taking Woodstock. USA 2009. Muzikale komedie van Ang Lee over de man die verantwoorde lijk was voor het legendarische popfestival Woodstock. Prinses Lillifee. D 2009. Animatiefilm over dreigende opstand in hetfeeënrijkvan prinses Lillifee. The September Issue. USA 2009tDocumentairevan R.J. Cutler over hoe hoofdredactrice Anna Wintour van modeblad Vogue zich voorbereidt op het septembernummer van 2008. Soul Power. USA 2008. Documentaire van Jeffrey Levy- Hinte over soulconcert dat in 1974 plaatsvond in Kinshasa, Zaïre, bedoeld als double bill met de bokswedstrijd tussen Ali en Frazier. Looking For Eric. GB/I/F/B/SP 2009. Komedie van Ken Loach over depressieve postbode die met hulp van voetbalheld Eric Cantona zijn leven weer op de rails krijgt. Carriers. USA 2009. Horrorthriller van Alex en David Pastor over vier vrienden die op de vlucht voor levensbedrei gend virus elkaar beginnen te wantrouwen. Skin. GB/ZA 2008. Drama van Anthony Fabian over zwart Zuid- Afrikaans meisje dat ten tijde van de apartheid geboren wordt als dochter van twee blanke ou ders. Waargebeurd. VPRO DE VOLKSKRANT Radio Cinema.ni Interviews, specials en sound tracks - DON, RADIO 6, 20.00-21.00 UUR Website Iedere dag nieuws en berichten vanaf het filmfestival van Toronto, het grootste filmfesti val in (Noord-)Amerika, 10 t/m 19 september. Zie www.cinema.nl/toronto Persoonlijk filmadvies ontvangen? Meld je aan voor de Cinemaservice op www.cinema.nl 23

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | 2009 | | pagina 14