DE STORM. Kleur Klap Ben Sombogaarts nieuwe film De storm gaat over de watersnoodramp van 1953. Verantwoordelijk voor de beelden is came raman Piotr Kukla. Hij bemoeit zich met alles. NL 2009,93 min. Regie Ben Sombogaart. Met Sylvia Hoeks, Barry Atsma en Dirk Roofthooft. Q Sterke opening, met indrukwekkende beelden van de overstroming. O Sylvia Hoeks. O Verhouding drama/actie slaat in tweede deel iets door naar drama. O De flashbacks (gelukkig tot een minimum beperkt). Om de sfeer van de zwart-witbeelden te benaderen zijn de kleuren in De storm afgezwakt. Kukla: 'Ik zag de film aanvankelijk in zwart-wit, en Ben ook. Maar dat is commer cieel onmogelijk. Dat durven producenten niet, en dat snap ik wel. De jeugd pikt zwart-wit niet, die vindt dat te arty.' De storm werd gescho ten op film, niet op video. 'Dat kon ook niet, want de videoappara tuur is te gevoelig voor water. Ik heb expres vooroude camera's gekozen, met niet al te veel techniek.' De keuze had voor Kukla nog een bijko mend voor-deel: 'Met video wordt altijd maar raak geschoten. Het kost toch niks, zeggen ze dan. Bij film komt er een klap en dan moet er gepresteerd worden, ledereen op de set is dan veel geconcen treerder.' \J f 3 Wvg DOOR GERHARD BUSCH Het is nacht en het stormt in Zeeland. Een boer klimt de dijk op en ziet tot zijn ontsteltenis dat het kolkende zeewater tot aan de rand komt. Dan draait hij zich om naar zijn veel lager gelegen boerderij en ziet dat in de verte de dijken al zijn doorge broken en het wassende water in snel treinvaart op de boerderij afkomt. Al les op zijn weg verzwelgend. Een dergelijke scène kan een film ma ken of breken. Is hij ook maar een beet je nep of knullig, dan valt een film om. Dan is de illusie dat alles watje op het doek ziet ook echt gebeurd is verbro ken en gaan de gedachten dwalen. Maar is die scène overtuigend, dan cre- eert hij een spanning waarop de kijker een film lang wordt meegesleept. En dat laatste is gelukt in Ben Som bogaarts De storm, over de waters noodramp van 1953. Je zou het de eer ste Nederlandse rampenfilm kunnen noemen, met de aantekening dat de film halverwege overgaat in een - ove rigens ook behoorlijk spannend - me lodrama over Julia, dochter van de bo vengenoemde boer, die op zoek gaat naar haar verloren kind. De ramp func tioneert dan alleen nog als indrukwek kend decor. Dode dieren Verantwoordelijk voor de beelden in De storm is de Pools-Nederlandse ca meraman Piotr Kukla (1958, Bydgos zcz), die hiervoor al drie keer eerder samenwerkte met Sombogaart (De jongen die niet meer praatte, De twee ling en Bride Flight). Kukla: 'Ben en ik hebben in al die tijd nog nooit ruzie gemaakt. Dat wil niet zeggen dat we het altijd eens zijn. Of dat we na vier films alles al besproken hebben. Iedere dag kwamen we weer met nieuwe ideeën. Als ik met Ben een film ga doen bereid ik me heel goed voor. Dat vind ik zo belangrijk dat ik dat in mijn contract heb laten vastleg gen. Ik vroeg veertig dagen om me voor te bereiden, en uiteindelijk ben ik daar nog overheen gegaan.' Die voorbereiding bestaat onder meer uit het elkaar films laten zien die ter in spiratie kunnen dienen. Kulda vond bijvoorbeeld bruikbare shots in de Hollywoodproducties A Perfect Storm 22

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | 2009 | | pagina 13