'Integere' film over de watersnoodramp Ir Zeeuwse bevolking wil geen Hollywood-achtige film over iets dat niet mooi is binnenland samenleving Nederlands Dagblad dinsdag 16 september 2008 4 Ongehuwd Ooggetuigenverslagen De Storm, een nieuwe film over de watersnoodramp van 1953, gaat volgend jaar september in première. Volgende week beginnen de opnamen. door onze redacteur Peter Sneep AMSTERDAM - „Filmen in water? Dat is een ramp. Ik dacht altijd dat het filmen van kinde ren en huisdieren het moeilijkst was, maar water is nog erger. Het is verreweg het moeilijkste dat er is." Je zou het niet zeggen, maar producent Alain de Levita ziet het draaien van de speelfilm over de watersnoodramp 1953 hele maal zitten. De Levita begint komende maan dag in Castricum met de opna men van de speelfilm, die De Storm gaat heten. Gisteren ver telde hij samen met regisseur Ben Sombogaart en hoofdrolspe lers Sylvia Hoeks en Barry Atsma waar het verhaal van de nieuwe film over gaat en wat er bij het maken ervan allemaal komt kij ken. „Het wordt geen rampenfilm, maar een verhaal over een men selijk drama", vertelt Ben Som- gobaart. Luchtmachtsergeant Aldo redt de jonge Zeeuwse moeder Jülia Verschoor uit het Julia niet gered wilde worden zonder haar baby en daarom gaan ze terug naar de plek des onheils om haar zoon te vinden." Bij de voorbereidingen hebben Di 'vita en Sombogaart ontdekt da de gebeurtenissen uit 1953 - 55 jaar geleden - nog steeds gevoelig liggen bij de Zeeuwse bevolking. Ongeveer tweedui zend mensen kwamen bij de ramp om het leven. „Er zijn nog steeds Zeeuwen die er niet over willen praten", heeft De Levita gemerkt. „Sommigen van hen voelen zich bijvoorbeeld schuldig dat ze de ramp als enige van de familie overleefd hebben. De Zeeuwen willen geen Holly- woodfilm over iets dat niet mooi is. Daarom zijn we bij het maken van het script met grote zorgvul dig te werk gegaan. We willen het verhaal met respect vertel len." De Levita denkt dat dit is gelukt. „We gebruiken fictieve plaatsna men en we duiden nooit precies waar gebeurtenissen plaatsvin den. De autoriteiten verleenden goede medewerking en hebben toestemming gegeven om in Zeeuwse en ook Zuid-Hollandse dorpen te filmen." Boerendochter Julia is een onge huwde moeder. De vader van Van links naar rechts: de acteurs Barry Atsma en Sylvia Hoeks en regisseur Ben Somboogaart. foto ANP/Freek van Asperen haar kind, vissersjongen Koos, vertrekt met onbekende bestem ming vertrokken, als hij hoort dat zijn achttienjarige vriendin netje zwanger is. Julia wordt om haar zwangerschap veroordeeld en later genegeerd. Tegen de gewoonte in besluit ze in haar geboortedorp te blijven en niet naar de grote stad te gaan om haar kind voor adoptie af te staan. Als Sombogaart en De Levita zorgvuldig met de Zeeuwen wil len omgaan, is het dan wel ver standig om de hoofdpersoon omstreden eigenschappen mee te geven? „Ik weet hoe daarover nog steeds gedacht wordt in Zee land. Religie is er nog steeds belangrijk", zegt Sombogaart. „Aanvankelijk was het de bedoe ling dat het verhaal zou gaan over een moeder die op zoek gaat naar haar kind. Voor het drama hebben we gekozen voor een ongehuwde moeder. Ik heb veel films voor de Ikon gemaakt over onderwerpen die bij chris tenen gevoelig liggen. Daarbij heb ik er altijd naar gestreefd integer te werken. Ik denk dat de Zeeuwen er wel tegen kunnen en dat ze komen kijken." Sombogaart en De Levita gaan niet in een studio filmen. „Dat zou makkelijk zijn, maar het is veel te duur. We wilden graag voor de film een stuk van Zee land onder water zetten, maar dat is door de strenge regelge ving in Nederland niet gelukt. In België lukte dat wel. Daar mogen we een overlooppolder, bedoeld om Antwerpen droog te houden, onder water zetten en er filmen. „Om de polder loopt een dijk. Die kunnen we met de computer weghalen en er huisjes voor in de plaats zetten", zegt Sombo gaart. „Als het water rustig is, kan de computer ook wel voor golven en donkere luchten zor gen." Hoofdrolspelers Sylvia Hoeks en Barry Atsma brengen de komende drie maanden vooral in het water door. „Je moet wel fit zijn om de opnames te overle ven", zegt Atsma. Hoeks heeft zich voor haar rol verdiept in de watersnoodramp. „Ik heb oogge tuigenverslagen gelezen die hartverscheurend waren." De film heeft een budget van 6,1 miljoen euro. Het is de bedoeling dat de première volgend jaar september plaatsvindt tijdens het filmfestival Film by the Sea in Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | 2009 | | pagina 12