Dit keer 37 winnaars van de puzzel )ladderwedstrijd Uitslagen prijspuzzel t en kleurplaat Twee planeten bij de winterzeshoek samenleving Aanhoudende sneeuwval heeft zaterdag middag voor overlast gezorgd op de we gen. Ook de IMS en Schiphol kampten met problemen als gevolg van de sneeuw. In Amsterdam eiste de gladheid een leven. Op de snelwegen deden zich tientallen on gevallen voor, zo meldde het Korps Lande lijke Politiediensten (KLPD). De gevolgen bleven beperkt tot blikschade, schaafwon den en kneuzingen. Op de A2 tussen Am sterdam en Utrecht zorgden vier aanrijdin gen nog wel voor vrij lange files, van in totaal 13 kilometer. Zowel het KLPD als de verkeersinformatie- centrale TIC vonden het aantal ongevallen op de snelwegen meevallen. „Er is overal gestrooid, en automobilisten leefden de snelheidsbeperkingen goed na", aldus een woordvoerster van TIC. In Den Haag en omstreken vielen ook tientallen aanrijdin gen te betreuren. In en rond Amsterdam waren ongeveer twintig aanrijdingen. Door een daarvan overleed een 66-jarige Amsterdammer. De man werd geschept door een taxi en was vrijwel op slag dood. De taxichauffeur is aangehouden. ANP/foto Olaf Kraak maandag 3 februari 2003 Nederlands Dagblad 4 De sterrenhemel op 1 februari 2003 om 21.00 uur. De kaartjes gelden eveneens voor 15 februari 20.00 uur. De planeet Satur- nus is te vinden in het sterrenbeeld Stier (Taurus). Jupiter staat tussen de sterrenbeelden Leeuw (Leo) en Tweelingen (Gemini). Illustratie: Stichting De Koepel. van onze puzzelredactie BARNEVELD - Ook dit jaar ont ving de jury weer vele duizen den inzendingen op de puzzels uit het in december 2002 ver schenen ND-puzzelmagazine. De jury werd ook blij verrast door de vele mooie kleurplaten die werden ingestuurd. De prijzen voor prijspuzzel 1 en voor de kleurplaat jeugd tot en met 6 jaar zijn toegekend. Alle prijs winnaars van harte gefeliciteerd. De prijzen worden zo spoedig mogelijk toegestuurd. Prijspuzzel 1. Boekenhelden. De namen van de drie boekenhel den zijn: Huib Wouts, Evert Gnodde en Padde Kelemeyn. De eerste prijs, een week vakan tie voor vier personen, aangebo den door Camping De Blekken- horst te Den Ham, is gewonnen door A. Haijema-Velvis (Capelle aan den IJssel). De tweede prijs, een zilveren collier en armband, aangeboden door Rikkoert Schoonhovens Juweliershuys te Schoonhoven, is gewonnen door H.N. Bijkerk-van Beveren (Bode graven). De derde prijs, een di nerbon voor twee personen, aangeboden door Restaurant De Mandemaaker te Bunschoten- Spakenburg, is gewonnen door de familie Dubbink (Utrecht). De overige prijzen zijn gewon nen door: H.W. van Straten-Hof man (Leens); H.C.G. Bos (Mont- foort); Karin van Bruggen (Zwijndrecht); Els Schenk (Pa pendrecht); F.H. v.d. Zwaard- Koopmans (Boskoop); Geertje van Driel (Veenendaal); Marjon Oosterhuis (Heteren); H. Luth (Maastricht); Tineke van Vuuren (Amersfoort); T. Koens-Hof- steenge (Leeuwarden); D.M. Koelewijn (Amersfoort); fam. Roskam (Haren); A.G. Roose- Runhaar (Nieuwegein); A.J.F. Broekhuizen (Leiden). Kleurwedstrijd Ook de prijzen voor de kleur- wedstrijd voor de jeugd tot en met 6 jaar zijn toegekend. De eerste prijs, vijf entreekaar- ten voor Zoo Pare te Overloon, is gewonnen door Lisanne van Eenennaam (Nieuw en Sint Joos- land). De tweede prijs, vijf en- treekaarten voor Dierenpark Wissel te Epe, is gewonnen door Gerben en Rick van Dijk (Dalf- sen). De derde prijs, twee en- treekaarten voor Koningin Julia- natoren te Apeldoorn, is gewon nen door Rosanne Feddes (Gouda). De overige prijzen zijn gewon nen door: Stefan llmer (Zeewol- de); Menno Klunder (Werken dam); Groep 3 GBS Immanuël (Best); Lisa van Dijke (Sint-An- naland); Aliët van Veelen (Amersfoort); Mart Schutten (Alkmaar); Kor van de Geest (Amersfoort); Vera Buitendijk (Alkmaar); Marijne Piet(Gorin- chem); Joanne van de Weetering (Dodewaard); Maartje André (IJsselmuiden); Geanne Woer- tink (Zwolle); Mendy Weiden (Bergentheim); Rosanne Koorn (Assen); Jonathan Mul (Veenen daal). door Kees de Heer Februari biedt de 'winterzes hoek'. Aan de avondhemel domineren de sterrenbeelden Orion, Stier, Voerman, Twee lingen, Kleine Hond en Grote Hond. De helderste sterren daaruit vormen een prachtige zeshoek. Op dit moment staat de planeet Saturnus in deze zeshoek. Net links daarvan prijkt de nog helderder pla neet Jupiter. „Onder de Orion staat een hele heldere ster, die erg schittert. Welke is dat nu?", vroeg de blokfluitleraar van mijn doch ter, toen ik haar vorige week na de les kwam ophalen: „De Orion heeft zo'n mooi rijtje van drie sterren en aan weerzijden staan dan nog twee heldere sterren. Maar in het verlengde van dat rijtje, aan de onderkant, staat nog een hele heldere ster. Welke is dat dan?" De gevraagde ster is verreweg de helderste uit onze contreien: Sirius uit het sterrenbeeld Gro te Hond. Astronomen gebrui ken voor de helderheid van sterren een magnitudeschaal. Een verschil van één magnitude komt overeen met een factor 2,5 helderheidsverschil. Sirius heeft een magnitude van -1,5. De daaropvolgende twee zijn Arcturus (uit het sterrenbeeld Boötes) en Wega (uit Lier) met een magnitude van 0.0. Dat wil zeggen dat Sirius bijna vier keer zo helder is. Alle andere sterren hebben een magnitude met een positief ge tal. Dat varieert dan van 0,1 bij Capella (sterrenbeeld Voer man) en Rigel (uit de Orion), 0,4 bij Procyon (uit de Kleine Hond), 0,5 bij Betelgeuze (Orion), 0,8 bij Altaïr (Arend). 0,9 bij Aldebaran (Stier) en 1,0 bij Antares (Schorpioen). De ster Anteres is dus schijnbaar 2,5 maal zo zwak als Arcturus en Wega. In werkelijkheid straalt Antares juist veel meer licht uit, want hij staat onge veer tien keer zo ver weg. Maar de afstand is voor de magnitu deschaal niet belangrijk, het gaat puur om de helderheid, ge zien vanaf de aarde. De zojuist genoemde sterren zijn de tien helderste van de noordelijke sterrenhemel. Pro cyon. Sirius. Rigel, Aldebaran en Capella vormen samen een prachtige zeshoek, als je de Tweelingen Castor en Pollux als zesde hoekpunt meerekent Sterrenkundigen spreken over de 'winterzeshoek' omdat hij in deze tijd van het jaar mooi hoog aan de hemel prijkt. De Orion en de Tweelingen val len geheel binnen de zeshoek, 's Avonds zijn deze sterrenbeel den te vinden in het zuidoos ten. respectievelijk oosten. In het noordoosten vind je de Gro te Beer (Ursa Major), de beken de 'steelpan.' Recht boven ons hoofd, in het zenit, prijkt het W-vormige sterrenbeeld Cas siopeia. Vroeg in de avond kun je uitkijken naar Pegasus (in het zuiden met een grote recht hoek. het zogenaamde 'herfst- vierkant'). Zwaan (Cygnus), Lier (Lyra) en Arend in het westen. Maan en planeten Sterrenliefhebbers hebben de komende dagen weinig last van storend maanlicht. Op 1 febru ari 11.49 uur was het Nieuwe Maan; de komende week heb ben we alleen te maken met een sikkeltje aan het begin van de avond. Later op de avond en na middernacht is het compleet donker. Maar half februari zal het maanlicht veel sterren doen verbleken. Want tussen 12 en 18 februari staat de maan van zonsondergang tot zonsopgang continue boven de horizon en op 17 februari 0.52 uur is het Volle Maan. Vanaf 20 februari tot en met 4 maart kun je weer de hele avond sterren turen zonder last te hebben van de maan. Venus is in deze tijd van het jaar een heldere 'morgenster'. Als wolken het uitzicht niet be lemmeren, kun je elke morgen in het zuidoosten een vrij hel dere ster zien. Maar het gaat dus niet om een ster, maar om een planeet Venus komt een paar uur voor de zon op en blijft in de ochtendschemering nog heel lang zichtbaar. Mars is 'ochtends laag in het oosten zichtbaar. Mercurius is begin februari alleen in het ochtendgloren nog even zicht baar boven de zuidoostelijke horizon. Uranus en Neptunus staan nu te dicht bij de zon om gezien te worden. 's Avonds zijn de planeten Sa turnus en Jupiter prima zicht baar. Saturnus is te vinden in het sterrenbeeld Taurus (Stier). Jupiter is nog helderder en staat tussen de sterrenbeelden Leeuw en Tweelingen. Deze planeet staat momenteel het dichtst bij de aarde: de afstand is nu 'slechts' 647 miljoen kilo meter. Op 2 februari om 10 uur stond Jupiter 'in oppositie', dat wil zeggen dat de planeet pal tegenover de zon aan de hemel stond. Hij is dan echt de hele nacht zichtbaar. Na zonsonder gang in het oosten, rond mid dernacht hoog in het zuiden en kort voor zonsopgang laag in het westen. De vorige opposi tiedatum was 1 januari 2002, de opposities van Jupiter vin den dus met een tijdsinterval van 13 maanden plaats. In februari vallen relatief wei nig meteoren. Het is een maand zonder echte meteorenzwer men. Wel zal er af en toe een trage en heldere vuurbol ver schijnen uit het sterrenbeeld Maagd: het gaat dan om een van de 'Virginiden', die vanaf februari tot en met april op de kalender staan. De website van Stichting 'De Koepel' (www.dekoepel.nl) en de site www.sterrenkunde.nl bieden nog veel meer informa tie over verschijnselen aan de sterrenhemel. Voor alle vragen op het gebied van sterrenkunde en ruimteonderzoek kan ieder een terecht bij Stichting 'De Koepel', Zonnenburg 2,3512 NL Utrecht, email: dekoepel@ ision.nl, tel. 030-2311360. door M. Kerpel-van Asperen LUNTEREN - Ook in het vierde kwartaal 2002 is weer door meer dan 500 puzzelaars enthousiast meegedaan aan de maandelijkse ladderwedstrijden. Hoewel we - om bepaalde re denen - al een tijdlang geen reacties meer publiceren, geeft een groot deel van de inzenders (per post en via de fax) nog steeds maandelijks commentaar. We stellen dat bijzonder op prijs! Het bemoedigt in veel gevallen en het geeft ons ook vaak inzicht in de moeilijkheidsgraad van de ladderraadsels. De ene puzzel is natuurlijk wel eens wat pittiger dan de ande re, maar over het algemeen komen zelfs de oudste puzzelaars er wel uit (zij het soms met enige hulp van mede-puzzelaars. - En dat bevordert alleen maar het onderlinge contacti) Aan de ladderraadsels wordt bijzondere zorg besteed. We proberen steeds de middenweg te vinden tussen 'eenvoudig en erg moeilijk', maar het moet natuurlijk wel echt puzzelen blijvenl Dit zijn de winnaars van het vierde kwartaal 2002 die we graag van harte feliciteren met hun succes. De winnaarsbrie- ven en de verdiende boekenbonnen zijn inmiddels toegezon den: Winden - Klapwijk N. S. van Berkel 1915 Salomons - Hommes J. Slochteren 1910 Graaf - Zijlstra J. de Drogeham 1905 Heinneman fam. F. Slochteren 1905 Harwig - Groenwold J. Hasselt 1895 Goudappel -Joosse L. Middelburg 1895 Oudman - Smit A. F. Ermelo 1895 Linde - Zeldenrust M. van de Wapenveld 1890 Schuurman - Brouwer F. Assen 1890 Homan - Schoemaker W. Boerakker 1890 Wlltjer - Werkman Dineke Schildwolde 1890 Valentijn J. Houten 1885 Haijtink - de Jong M. J. Eefde 1880 Vries - Keegstra J. de Franeker 1880 Kruijt-Smit CJ. Rijnsburg 1875 Krol R. Bergum 1875 Hut mevr. A. Roden 1870Z wolle - Bouwers K. C. van Zwolle 1865 Meems - Schoemaker H. Mussel 1865 Baas fam. Hasselt 1865 Korterink - Kisteman J. Rouveen 1865 Ploeg E. van der Stiens 1860 Klok L. G, Assen 1855 Plaggenmarsch - Breukelman j. Bergentheim 1850 Dijkstra K. Stadskanaal 1850 Riepma - Vink D. A. J, Doetinchem 1850 Hummel - Blaauw G.Midwolde1845 Medema - Eikelboom L H. Groningen 1845 Klunder - de Vries G. Hoogkerk 1840 Buurman H. Ede 1835 Bouwmeester H. J T. Gouda 1835 Gelder B. van Hattem 1825 Jansen - Mac Lean Mieke Zoetermeer 1825 ritsing - Veenstra A. Haren 1825 Vogelzang - Schuttert J. Den Ham 1815 Logtmeijer W. Enschede 1810 Rozema H. J. Zuidhom 1800 Vervolgens de namen en de behaalde punten van de puzzelaars die op weg zijn naar de top Simmelink - Grevers J W. Emmeloord 1790 Engelsen - Kappers Lies den Deil 1790 Pijkeren - Stam F. van Wapenveld 1780 Boonstra - Simmelink M. G Steenwijkeiwold 1775 Aikema Geertje Amersfoort 1775 Kolenbrander A J. De Lier 1770 Dijksterhuis - Folkersma G. Groningen 1770 Nijman - Altena A. Hardenberg 1765 Kroes-van Gelder J. Hattem 1750 Pot-de Haan E. Wittelte 1750 Bruggen - Visscher Cvan Kampen 1740 Boer mevr. E. de Leeuwarden 1725 Rinkema - Meijer W. Anna Paulowna 1705 Hofstede - Selles J. Wilsum 1700 Hofsink J. H. Zwolle 1700 Sollie - van Asperen LD. Zeewolde 1690 Piet Petra Rijnsburg 1685 Spriensma - Dijkstra T. Leens 1685 Vos A. Assen 1680 Musch-deBoer O. Delfzijl 1675 Schoon - Stevens H. Assen 1675 Eijnsbergen - Westerink K. van Ermelo 1675 Bennen-Tltsing W. Steenwijkerwold 1675 Boersma - Westra G. Katwijk aan Zee 1660 Smit - Blokhuis W, M. F. Papendrecht 1660 Spijker - Janssens G. Nieuwleusen 1655 Smit-Meijer S. Drachten 1650 Bouterse - van de Hoeven M. Vlaardingen 1650 Oostenbrug - de Vries I] Amstelveen 1650 Jong de - Koutstaal P. A. Kamperland 1635 Vermaas Annelies Berkel en Rodenrijs 1630 Scholten -Nauta G. A. Emmen 1625 Padding mevr. C. A. Apeldoorn 1615 Bus - Hogendorf T. Groningen 1600 Boer de - v. Gurp H. Bilthoven 1595 Bouwman K. mevr, Ommen 1595 Pontier-Troost H. Ermelo 1590 Alons-Tel F.G. Musselkanaal 1580 Biewenga-jager H. Amersfoort 1580 Westerveen Kier Hoogeveen 1570 Heuw-Messelink Lten Hasselt 1565 Hof fam. J. van 't Hoogland 1565 Wiersma - Baan S. Harderwijk 1560 Haveman - Vogelzang j. Bilthoven 1560 Doom S. van Rozenburg 1535 Lootens - van Dongen M. Gramsbergen 1530 Dongen - van Beek A. van Veenendaal 1530 Otten - van de Berg R. Hardenberg 1525 Leeuw - Korterink joke de Amersfoort 1525 Jonk - de Vries F.F. Winsum 1520 Kuiper -Slaa A.J. Hengelo 1515 Weizen van Wijngaarden A. van Rotterdam 1510 Drijfhout fam. P. Ede 1510 Groenewold - Jager M. Stadskanaal 1510 Breugel - v. Andel A. van Andel 1505 Israël J. Amstelveen 1500 Winkelhoff - de Jong A. van Vlaardingen 1495 Neutel - Hutten G. A. Diffelen 1485 Brouwer - Kippers G. Nijverdal 1485 Kamermans - Kolkman G. W. Vroomshoop 1480 Vries H. de Ureterp 1480 Spijker G.K. van 't Apeldoorn 1480 Boer P. de Sneek 1470 Ruiter - van Baardewijk C. de 's Hertogenbosch 1470 Westen mevr. C. M. van Oosterbeek 1470 Meijer mevr. E. Woudenberg 1465 Vries-de Haan G. de Schipborg 1465 Huizlnga Diny Zwolle 1455 Huizing Willem en Gerda Enschede 1450 Pontier - Simmelink D. B. Zwolle 1445 Jonker S. Drachten 1445 Westerveld E. Kampen 1440 Wildeman - Noordhof R. Slochteren 1435 Ruiter - Dekker M. H. Ermelo 1435 janssen fam, H. Amersfoort 1430 Zuidema - van Hoffen j. S. Assen 1425 Worp - Euverman J. van der Lochem 1425 Dam-Tabak G, G. van Hardenberg 1420 Hoksbergen - Brommer A. Hasselt 1420 Bos-RoskamA. Zuidhom 1420 Bosch-Kievit M. M. P. Lelystad 1415 Schalk - Kreiter L Vriezenveen 1410 Jonge J. de Krimpen a.d. IJssel 1400 Jong-Boer E. de Hardinxveld-Giessendam 1400 80s Hugo en Dorothé Kampen 1400 Ginkel W. J. van 's Hertogenbosch 1390 Gelder - Lootens G. A. de den Haag 1390 Bouwman - v. d. Deen H. Sauwerd 1385 Hogendorf J. R. Amersfoort 1385 Bouwman R. mevr. Ommen 1385 Kleine P. Capelle a.d.IJssel 1380 Hoekstra - Boonstra W. Kropswolde 1380 Mulder Klaaske Roodeschool 1380 Meijer Corrie Amsterdam 1375 Oudman H. A. Apeldoorn 1370 Benthem v. d. Linde H. G. Blokzijl 1365 Stel - Zijlstra J. E. Hoogkerk 1365 Bloemendal G. Wageningen 1355 Kuipers mevr. G. Kampen 1355 Bouman F. Hardenberg 1355 Laudy van Dullemen D, Utrecht 1355 Smilde - Beukema S. A. Alphen aan de Rijn 1350 Wijma-Molema A. C. Amersfoort 1350 Buikema - van de Berg M. Bedum 1345 Gelder-Vos A van Hattem 1345 Hutten - Spoelman H Dedemsvaart 1340 Rijpma - Plantinga K. Drachten 1330 Drukker-van de Berg K. F. Bedum 1330 Groenwold-Tamminga H. Ten Boer 1330 Mulder Rien. Zutphen 1325 Verkuil J. Vlaardingen 1320 Vos-Slager ICenG. Goes 1310 Hopma-Arkema J. M. Zwolle 1310 Dijk-Neutel J. Hardenberg 1310 Sikkema - Hengeveld G. Ommen 1310 Heerde - Pol LW.van Wezep 1300 Vos S. de Spakenburg 1295 Rijn - van Oost S. van Katwijk 1295 Woltjer mevr. K. Slochteren 1290 Koppelaar-van Bennekum B. Amersfoort 1285 Colijn-Bouwers G Tilburg 325 Tilburg 1285 Postma - Waanders G. Amersfoort 1280 Jansen - Wiebenga Heieen Doom 1280 BoddeüsH. Kampen 1275 Oevering -Schakel M. M. Hardinxveld-Glessendam 1270 Anholts - Ouwersloot N. N. Eindhoven 1270 Tollenaar-Kuiper M. F. Bunschoten 1265 Kortenhoeven J. Capelle aan de IJssel 1265 Veenstra - Riemer M. Ureterp 1265 Feddes - Drogendijk G. H. Leusden 1260 Graaf-de Jong T. de Dordrecht 1250 Doornbos - Klont S. Groningen 1250 Dubbink - André A. Utrecht 1245 Asperen-Tromop LA. van Zeewolde 1240 Heijkoop - Groeneveld A. Aalsmeer 1235 Winter - Bruintjes R. Neede 1235 Kraal - Buitenhuis G. Meppel 1230 Huizinga mevr. H. Zeist 1225 Veen - van Zwieten C. E. van Apeldoorn 1225 Dijk-Drogt Gerhard en Rita van Zwolle 1210 Rademaker - Hogendorf J, Amersfoort 1210 Kranenburg - Dijkslag R. Schagen 1205 Esch-Veerman W. L. M. van Marknesse 1205 Hartzema - Klapwijk L. Spakenburg 1190 Vreugdenhil - van Waardenburg N. Capelle aan de IJssel 1190 Roosenbrand - van Kampen Hennie Almelo 1175 Dijk H van Nijkerk 1175 Vries - Bakker Henk 8> Thelma de Valkenburg 1175 Veefkind- Hoogendijk K. Rotterdam 1165 Nagel P. Bunschoten 1165 Zeldenrust N. Assen 1160 Visscher - van Veen Hilly Zeewolde 1160 Meulen J. W. van der Arnhem 1160 Veldman - Huisman H. Zuidhorn 1155 Korterink-Buitenhuis G. Zwolle 1155 Fidom - Smit E. Meppel 1150 Schelling P. 's Hertogenbosch 1145 Berenst - Geerse F.J. Hardenberg 1145 Feijer - ten Heuw W. Enschede 1140 Veenstra-Welfing A. Ureterp 1140 Rozeboom - van de Veen L. Assen 1130 Veenstra Ellis Leeuwarden 1130 Stavfeu-van Apeldoorn A. M. van Brielle 1125 Til mevr. E. M. Groningen 1120 Odding - ten Heuw C. Assen 1120 Bouwers H. Breezand 1120 Herksen H. D. van Hardenberg 1105 Schoemaker H. Stadskanaal 1105 Graaf-Selles E. de Groningen 1100 Kloeze - Schuurman G. Stadskanaal 1095 Hofsink - van der Tholen H.J. P. Vroomshoop 1085 Verkuil Cees en Lia Goes 1085 Korterink - Eimers M. G. Zwolle 1085 Til - van der Woude J. W. Groningen 1075 Hutten H. Diffelen 1075 Hoven - Bolmeijer J. L Haren 1075 Mulder - Koekoek G. Gramsbergen 1070 Hoffen-van Dongen M. van Putten 1070 Dutmer j. W. Veenhulzen 1070 Huisman W. G. Winsum 1065 Oppeneer-Boer P. Axel 1060 Gunnink J. Hardenberg 1060 Kramer-Poppe A. J. Assen 1055 Bos - van Donkelaar A. Woudenberg 1055 Rozemuller - ten Hove S. Den Ham 1050 Boersma - Vink I. G. Zwolle 1050 Pruijs A. Emmeloord 1050 Keegstra - van Dijk K. den Helder 1045 Vinne - van Benthem Trijntje v.d. Hollandschevetd 1045 Heller-Buisman Atty Ede 1040 Los - van Westen M. C. Hooglanden/een 1040 Grit-Compaan J. E. Schildwolde 1040 KoopmansJ. Blija 1030 Wietsma - Arnold fam. Putten 1030 Holsappel - Pilon C. R. IJsselmuiden 1025 MiedemaJ. S. Capelle aan de IJssel 1005 Veldman - Koolstra D. A. Zeewolde 1000 Pathuis W. Emmen 995 Westerhuis R. Leens 990 Strengholt mevr. L. Dordrecht 990 Breteler-Weterholt M. Hilversum 985 Harmanny - Klinge Anita Wildervank 985 Oordt-de Vries j. R van Zeist 985 Es - Horst A. van de Assen 985 Haan-van de Meulen T. de Utrecht 980 Sikkema H. Hoogeveen 980 Borg - Feunekes B. A. L. Veenendaal 980 Verweij - Bootsma I. Apeldoorn 975 Loosen - Meijer H. A. van Papendrecht 970 Snippe - Klein T. C. Gouda 965 Weemhoff - Genuït j. Nieuwerkerk aan de IJssel 965 Vinne - Nijhof G. van der Swifterbant 960 Veldman H. J. Niekerk (de Marne) 960 Huizinga - Hummel Bea Groningen 950 Vries - Botermans L. M. de Valkenburg 950 Hummel - Mosselaar A. Assen 945 Gortemaker R. H. Hoogeveen 940 Wildeman - Feddes D. Slochteren 935 Stoep van de Bogert L. van de Bergschenhoek 930 Geertsema - Mosselaar I Amersfoort 925 Spoelman mevr. G. Rheezerveen 925 Dijkstra - Esink F. Houten 925 Hogeveen T P. Capelle a.d. IJssel 925 Tamsma-HovengaG. Leeuwarden 920 Veen R. van der Haren 920 Andel van - v.d. BeekA, van Andel 910 Dijken - van de Ploeg G. van Uithuizen 910 Vleesenbeek - de Wolff W. G. Rozenburg 895 Heijkoop - Sijtsma H. Kudelstaart 895 Haas S. de Putten 890 Loon E. H. van Gouda 890 Doom - Urban E. Apeldoorn 890 Vennik - de Jong A. en N. Veenendaal 885 Ploegman aan het Rot J. Mariënberg 880 Zeldenrust W. Rotterdam 880 Putter - Feddes C. de Goes 870 BlijdorpG. Wageningen 870 Karssenberg - Gravesteijn A. J. Neede 865 Schoemaker - Kadijk W. C Assen 865 Groot - van Belzen M. de Ermelo 860 Heuveln fam. H. van Assen 855 Weij D. van der Opende 855 Roerig-van Delden A, Zeewolde 855 Helder j. E. Emmen 850 Neutel J. fam. Drachten 845 Ringelesteijn - Koning H. van Den Haag 840 Peters - Kuipers B. Hardenberg 835 Leusen - Stolte S. van Dalfsen 830 Mulder - Koster K. den Hoorn 825 Pouwelse fam. J. Hardenberg 825 Buisman-Verkuil HansenSaleja Utrecht 810 Bos P. W. Ede 805 Knegt A Hattem 800 Mosselaar S. Enumatil 800 Deullng Ans Ede 790 Pleiter-Jansen Ina Bedum 790 Kremer - de Haan T. J. Loppersum 790 Jager-Cnossen T. de Brouwershaven 790 Schippers - Ormel Aly Zwartsluis 785 Hartingsveldt T. H. E van Alphen a.d. Rijn 780 Klootwijk - Bosma L Enschede 775 Pleljsfer A.J. Apeldoorn 775 Geleijnse mevr, K. Veenendaal 775 Hakkers - van LentheJ.H. Hardenberg 775 Spiering - van Gent P. Leerdam 770 Klunder van de Krieke D Leens 760 Beekman H. Mevr. Ede 760 Laan - Zijlstra R. van der Ten Boer 750 Wit T. de Zwijndrecht 740 Meijer - Bus j. Noordhom 740 Rozema - Huizinga J. Berkel en Rodenrijs 740 Hamelink - Olbertljn A. E. Ridderkerk 730 Zuidhof-Doornbos B.J. Slochteren 720 Breemen mevr. S. van Soest 715 Mulder-Bork G. Hardenberg 710 Schreuder - Lengkeek E. Ermelo 710 Groen-Groen fam. P. Amersfoort 710 Galenkamp H. Zeewolde 705 Herwijnen - van Wijk A. van Uitwijk 705 Overweg J. Hardenberg 705 Heuw P. A. ten Wesepe 705 Welle - Boersma Ina v.d. Ermelo 700 Hooiveld H. Zwolle 700 Velthuis A. Diever 700 Mol - Marlssen J. Enschede 700 Wiegers H. Assen 700 Harten - Schenk H. W. van Barendrecht 700 Spier - Meems Roeline Mussel 695 EnsingJ. Bergen op Zoom 695 Janssens Janny Hoogeveen 695 Knjgsheld P. M Beverwijk 690 Borst-VisscherS.W. Zwolle 690 Meijer - Mullie C. Hoofddorp 680 Swijnenburg Henk Nw. Lekkerland 675 Gelderman Binie Zuidlaren 665 Zwaag - Norg K. G. v.d. Ureterp 660 Meinema - Leenstra J. Heerenveen 655 Welle - Boonstra j.W. van der Dronten Enschede 650 Nagel E. Bunschoten 650 Mulder-Bos T. Ureterp 650 Helllnga Hanneke Ten Boer 650 Bosma D. Maasdijk 645 Hummel - de Wind F. Mussel 645 Schoemaker - Warns E. Stadskanaal 645 Veenstra - Korterink K. Enkhuizen 640 Veen T. van der Hoogkerk 635 Dam-Smid janny Kampten 625 Gils-van de Deen H. j. Leens 620 Jonker-v.d.WelleW.R.T. Hoogezand 615 Molen - Hoeksema G. van der Hoogkerk 615 Janssens - Lootens A.G. Eindhoven 610 Koning N. Hoogeveen 605 GortemakerJ. Zuldwolde 600 Verwoerd - van Duinen Anneke Leens 595 Timmer-Siegers B. Scheemda 595 DeureG.vande Apeldoorn 585 Koelewijn - de Graaf G. Bunschoten 580 Brouwer - de Vries J. Amersfoort 575 Welle J. W. v. d. Dronten 575 Pelt L. W. van Ridderkerk 570 Helder-Viel M. Groningen 570 Bouma - Sytsma G. Capelle a. d. IJssel 570 Kraan - Gunnink K. Zwartsluis 570 Nijhof Tjaaktje Musselkanaal 565 Opstal - v. Dongen W. Amersfoort 565 Huisman-Trenning Catharina Klein Wetsinge 565 Huizenga mevr. S. Leens 560 Pool - Wieringa Gerda Duiven 555 Keizer A. Buitenpost 550 Hamelink - Scheele P. Zaamslag 545 Hildering - de Gelder Annette Apeldoorn 540 Postema - Wolthuis G. K. Assen 535 Boersema - de Vries I. Hoogkerk 530 Uringa - Buchner A. W. Nijkerk 530 Hout K. van de Zwijndrecht 520 Hamstra-Dijk j. Zuidhom 520 Wiersma - Brik A. Leeuwarden 520 Horstra - Mulder G. Hardenberg 515 Leijsj.P. Naarden 505 Leussen - van de Stouwe E. van Hattem 500 Eimers j. Schoonoord 500 Kooistra - Adema S. Zeewolde 500 Stam W. Capelle aan de IJssel 495 Koster A, Zwolle 485 Vermaas - Karssenberg J. B. Berkel en Rodenrijs 485 Vossebelt - van der Laan A. Beverwijk 480 Griffioen Marja Noordhom 480 Tuin - Harwig H. A. E M onster 480 Schipper - van der Molen j. Zuidhorn 475 Wolff fam. E. de Enschede 465 Capellen - Bouwman J. van Putten 460 Haan - Prins M. Slochteren 455 Leest-Hollaar C. v.d. Oldehove 450 Helm - Petter Hennie v.d. Onderdendam 445 Kraats - van Dijk M. H. van de Blaricum 445 Burema - Paap A T. Assen 445 Biewenga - van Leeuwen P. L. Berkel en Rodenrijs 440 Silvis Peter Hoogeveen 440 Pater J. Zutphen 440 Dooren - Simmelink G. van Berkel en Rodenrijs 440 Keuning - Koppels S. Brunssurn 425 Kreiter Bert Capelle aan de IJssel 425 Velthuis B. H. Dalfsen 420 Dunnink G. Punthorst 420 Oosterhuis J. Zeist 415 Leeuwen - van der Wilde JA van Berkel en Rodenrijs 415 Gelder - Wemekamp Willy van Rijssen 415- Kranenburg Veenendaal 410 Kassies fam G. Meppel 410 Homan - Janssens M. Oostwold 400 Westerhuis mevr. A. Almelo 400 KoertsGiny Haren 400 Lamain - Greveling J. Hardenberg 400 Molen fam. E. van der Enschede 395 Storteboom E. D. Meppel 395 Meer - Meijer A. van de Groningen 395 Harten - Klapwijk Plony van Berkel en Rodenrijs 395 Stavast - Hayema Y. Ureterp 385 Boom A.J. van den Baam 385 Prins - Evenhuis D.J. Schildwolde 385 Berg Mevr. van de Heino 380 Vos sr. A. Middenmeer 380 Kopenga - Westerhuis I. Baflo 355 Wind-LootsmaW.J,de Zuidhom 350 Mast-Schutte H.J. A. Groningen 350 Dekker-Bos R. Zuidwolde 350 Wlerenga - Eimers H. Nieuwleusen 340 Paarhuis - Lambers J. Vroomshoop 325 Hummel - Bouwman A.G. Bedum 325 Dee - van Harten Marja Amersfoort 310 Velde - van Ommen J. v. d. Hoogeveen 305 Koops G. Zeist 305 Velzen B. Groningen 305 Vang-Fuite B. Zwijndrecht 300 Muziek V Nijmegen 300 Buurlage - van Dijk G. Hengelo 300 Mechelen H. van Rotterdam 295 Janssens - de Boer T. A. Voorburg 290 Akker A. van den Ermelo 290 Nanninga - Verkuil G. en J. Kampen 285 Vinne - Schuurman Roelie van der Stadskanaal 280 Leeftink-Jongsma T. Oldehove 280 Relnders mevr. G. Hardenberg 275 Heuw E.A. ten Enschede 275 jonkman J. Th. Hardenberg 275 Pierhagen T. Enschede 270 Erenga S. Utrecht 270 Wingerden - Kamsteeg G. van Hardinxveld /Giessendam 265 Zandwijk - Veenstra L van 's Hertogenbosch 265 Timmermans E. Ane 260 Jelsma mevr. G. Leeuwarden 255 Wit-Molema H. F de Veenendaal 255 Esink-Blaauboer Z. Assen 250 Roelfsema H. Assen 250 Lodewijk C. Wezep 250 Mook Riejanne Ede 250 Voorberg - Borst M. G. Apeldoorn 245 Andre - Schagen Colinda Utrecht 245 Zuidema Eline Assen 225 Scholtens mevr. E. Grijpskerk 225 Hek-Duys j. S. de Capelle a.d. IJssel 220 Slotboom - Koekkoek G. den Haag 215 Kuijsten - Bouma J. A, Enkhuizen 215 Sneep - Veenstra W. Amersfoort 210 Heijting - v. d. Jagt Afke Doesburg 200 Siderius - Kappers Annemiek Borculo 200 Damminga-Huitzingj.R. Arnhem 200 Neelis - Klapwijk M. Berkel 195 Wijchgel - Schutte R. T. Groningen 195 Schenkel - Baan M. A. Dordrecht 195 Koekkoek - Bakker T. Haren 195 Bruijne S. de Wezep 190 Heide L. van der Surhulsterveen 185 Stoorvogel - Verheul A. E. D. Vrouwenpolder 175 Boersema S.K. Hoogkerk 175 Cramer -Feith G. C.J. Amersfoort 165 Westera H. Dordrecht 150 Veen A. van Castricum 150 Roo-Wiersum T. de Bedum 145 Tammenga - Bos A. Ten Boer 145 Strating H. 't Harde 140 Kingma - Maljoors S. Oost-Souburg 140 Wiersma D.S. Ommen 125 Westerveld - Kremer Dordrecht 125 Visscher-Borst Roelien LaagZuthem 125 Kemp - de Wolf E. Amersfoort 120 Snippe J. Enschede 115 Jong - Bos A.de Ede 110 Aikema - Sloot G. Enumatil 50 Enumatil 100 Jonker Willem Drachten 75 Gorissen H. Amersfoort 60 Verhoef L. Utrecht 50 Zwaag P. van der Nieuweroord 50 Vedelaar - Driest Sjoerdien Dronten 50 Polman W. Doezum 50 Kooistra T. Groningen 50

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | 2003 | | pagina 26