li A Kleintjes UITNODIGING AAN TYPISTES STENO-TYPISTES EN ANDERE KANTOORKRACHTEN VAN DEN HAAG EN OMGEVING MANPOWER DEN HAAG RIJ AM VERKOOP VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE krachten TYPISTE a. FACTURISTE b. BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT AANKOMEND MAGAZIJNBEDIENDE GEZINSHELPSTER HET GROENE KRUIS GEZINSVERZORGSTER UITZENDBUREAU VANDERPOL WERKKRACHTEN TELEFONISTE/TYPISTE EAST WEST AGENCIES 1 UITZENDBUREAU EVRO HOLLAND 3 TYPISTES vanaf 18 jaar 4 STENO-TYPISTES ADMINISTRATIEVE KRACHTEN G. SWART AUTOMOBIELBEDRIJVEN N.V. EEN ADMINISTRATIEVE KRACHT LEERLING-TELEFONISTE ADMINISTRATIEVE KRACHT ADMINISTRATIEF MEDEWERK (ST) ER CONTENT CONTENT UW EXACT VERKOOPSTER MAGASIN DE PARIS le VERKOOPSTERS VERKOOPSTERS VERKOOPSTER U BOFT INDIEN GEROUTINEERDE VERKOPF SECRETARESSE EEN (AANK.) VERKOOPSTER HAAGSCHE COURANT WOENSDAG 31 JANUARI Schoonmaakbedrijf Korlvinke vraagt voor direct: 33602 Nette dames en heren voor de avondiurefn of voor de oohtend- en avonduren. Hoog loon. Omgeving: HOUTRUST, STADHOUDERS PLANTSOEN, GEVERS DEYNOOTPLELN, RAAM- WEG. Aanm. dagelijks van 9-17 uur: ZWARTEWEG 65. Klein gezet over 1 kolom tot 10 woorden 2,50, tot 15" woorden 3,—, tot (max.) 20 woorden 3,50. Contract-tarief op aanvraag. Niet mogelijk in de rubrieken: Handels- en kan toorpers. gevr., Winkel- en kapperspers. gevr., O Divers personeel gevr., Onroerende goederen vraagd/aangeboden, Zomerhuizen en recreatie, Woonschepen, Zaken en financiering, Auto markt. Groot gezet over 1 of 2 kolom ƒ0,55 per mm, bij contract van 500 mm af te nemen binnen een jaar 0,50 per mm. Geen clichés, kader e.d. Opgaven aan de loketten van de Haagsche Courant, Wagenstraat 37, Den Haag, aan onze bijkantoren en agentschappen, per post of PER TELEFOON 61.46.46 0 (doorlopend bereikbaar van 8.15 uur 's morgens tot 5.30 uur 's avonds. Zaterdag tot 12 uur). KLEINTJES KUNNEN TOT 1 UUR TELEFONISCH WORDEN OPGEGEVEN VOOR DE EDITIE VAN DE VOLGENDE DAG. VOOR DE MAANDAG-EDI TIE ZATERDAG TOT 12 UUR. Bewijsnummer* voor Kleintjes worden op verzoek ver strekt 4 25 cent per exemplaar. Voor Kleintjes onder nummer berekenen wij 35 cent ad ministratiekosten. Nummerbrleven, die volgens ons oor deel niet ter zake doende reageren op de inhoud van de advertentie, worden niet doorgezonden. -j Wij aanvaarden geen klachten over de uitvoering van telefonisch opgegeven advertenties of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever, GEVRAAGD: SCHOONMAAKSTERS/ERS Voor ochtend/avond. TEL. 60.74.6 CEMSTO vraagt: 33604 Schoonmakers en schoonmaaksters voor ochtend- en/of avondwerk. Aanmelden hedenavond tussen 18 en 20 uur: MAAN- WEG 156, BINCKHORSTLAAN 36 eti KNEUTERDIJK Gevr, een beschaafd en leuk Kindermeisje moét ook licht huish. werk doen, goed loon.Prettige werkkr.Tei. 337840 33445 NETTE WERKSTER gevr liefst maandag van 9.30-18 uur. Kremerweg 148. Lijn Tel. 555083. 97700 Gevraagd: NETTE,HULP i.d. huishouding v. donder dag- en/of vrijdagmiddag. Aanm. De la Reyweg 436 woensdag na 19 u. Schoonmaakbedrijf vr. Dames en heren voor de ochtend- en/of avonduren. Nétcheirstr, 16, tre Verloren - Gevonden Weggelopen van logeeradres klein GRIJS POESJE kaal ntj de staart, erg schuw. ome. Bankastr. Tegen beloning te rug te bezorgen. Tel. 653379. 97827 Weggelopen klein bruin-zwart HONDJE luistert naar de naam Vosje. Terug te bezor gen Trekweg 190. 12397 Zoekgeraakt omgeving Wap- serveenstr Leyweg Donderdag 25 jan. JONGENSFIETS m. versnelling, merk Magneet ambassadeur grijs Tegen be loning terug te bezorgen. Wapserveenstr. 156. Personeel aangeboden HEER Algem. ontwikk.moderne talen, goed stylist ZOEKT WERK VOOR HALVE DAGEN Correspondentie, vertalmgen etc. Brieven onder nr. 3515 aan het bureau van dit blad. Voor uw BOEKHOUDING, aangifte belastingzaken, kosl- prijsadvlezen, enz. Tel. 985121. 10291 PART-TIME JOB Werkkring gezocht door dame Type en/of Boekhouding, v.z.g.g v. Tel 856053. Br. nr. 12253 bureau blad. Dame biedt zich aan voor LICHTE VERPLEGING oppas en gezelschap bij dame alleen extern. Br. 12400 bureau blad. Ervaren typiste (Nederlands en moderne talen) vraagt avondwerk. Br. nr. 97813 bu- blad. NETTE JONGE WERKSTER b.z.a. voor 2 dagen p.w. v 10-16 uur. Tel. 651683. 97697 Echtpaar zoekt THUISWERK, onverschillig wat. Br. nr. 96612 bureau blad. BEHENDIG MEISJE studen te, 21 jr. zoekt voor 2 avon den p w. hulsh. werkzaamhed. bij dame alleen. Br. nr. 97699 bureau blad TEKENBURO belast met rijks- opdrachten zoekt aanvullende opdrachten en calqueerwerk op verschillend gebied. Ook kortstondige assistentie ln uw tekenkamer. Telefoon 180291 COUPEUSE heeft nog enige tijd voor het maken van ja ponnen en pakjes. Ultsl. Jer sey of Trevlra. Prijsopgaaf vooraf. Tel. 01731-388. 97722 2 meisjes resp. 18-21 jr. ken WERK voor de HELE ZONDAG. Evt. restaurant Tel. 395765.12422 Biedt zich aan NET MEISJE 16 jr. voor huishoudelijk wwerk. netjes kunnende wer ken. 2 per uur. Br. nr. 12418 bureau blad TYPISTE-SECRETARESSE sr ruime kantoorervaring, ook adm. Ultm. kennis En gels. zz.s.m haar passende werkkring. Postbus 623. Den Haag BOEKHOUDING en belas tingzaken deskundig verzorgd door belastingconsulent v - 10 p. mnd Tel. 961066 ook Enkele NETTE WERKSTERS gevr. voor de ochtend, en/of avonduren Omg. Rijswijk. Aanm. tussen 6-8 uur. Fa. v Deelen, Burgersdijkstr. 15 Tel. 989260. 97701 Spoedig HUISH. HULP gevr. voor HELE of halve dagen Tel. 558336. 97702 NET MEISJE voor huishou ding en oppassen. Liefst net van huishoudschool. Atjehstr 134. Tel. 110739.12390 WERKSTER gevr. Thör^se Srhweitzerstr. 42. Tel. 240409 (Clingendaal).97703 HUISHOUDELIJKE HULP gevraagd voor enkele och- teruder per week. Veenen- da al ka de 167, led. 303021. 33634 Gevr. huishoudster bij d'ame alleen, werkster aanwezig. Zi>t-s[l.kamer, tv, badik. beschikb. Adres: mevr. v.d. Vliet, v. Mer- lenilaan 9, Heemstede, tel. 023-83218. Mevr. Velten, De Poorters 11. Benoordenhout, T 143330. vraagt NET MEISJE 14-16 Jr. voor hele of halve dagen, klein gezin, modern huis, goed loon. Zat Gevr. flinke WERKSTER maal per 14 dagen van 3-12 uur. Liefst vrijdag 3 per uur. Kleine nieuwe flat Bi>- zuidenhout. Tel. 854031 97704 Nette WERKSTER GEVR. ocht. p.w. van 9-12 uur. Rho- dodendronstr 125. 97705 Veel geld verdienen op tijden dat het U past, bij be drijven en Instellingen waar U zich thuis voelt Uw vrije tijd en kennis rendabél maken door U zo nu en dan te laten uitzenden door: Uitz.bureau Manpower, Den Haag VOORLICHTINGSAVOND Op DONDERDAG 1 FEBRUARI a.s. van 79 uur 's avonds bent U hartelijk welkom op ons kantoor aan het NOORDEINDE 17A te DEN HAAG. Onder een gezellig kopje koffie hoort U van Spreitzer en mej. Althuyzen alles over de mogelijkhe den uw vrije tijd tot welbestede tijd te maken en op welke wijze U door MANPOWER enkele dagen, enke le weken of enkele maanden uw kanloorervaring kunt omzetten in klinkende munt. Als Manpower-uitzendibureau verdient U een aantrek kelijk hoog uurtarief dat wekelijks wordt uitbetaald per kas, giro of bank. Mogen wij ook uw komst tegemoet zien? VRAAGT: 33499 MULO-diploma of Handelsulo en enige jaren kantoor ervaring vereist. Sollicitaties dagelijks van 8.30 tot 5 uur. PERSONEELSZAKEN: FRUITWEG 17, OF NA TEL. AFSPRAAK TEL. 65.48.00 TOESTEL 06. WERKSTER liefst maandag of dinsdag. Rletzangeriaan 21 Tel. 339004 97706 AFWASMEISJF. van uur. Fred. Hendrikplein 28 Tel. 551292. 97/07 Gevr. OPPAS om op 2 kinde ren te passen, van 4-7 uur. ln Rijswijk. Tel. 241873. 97708 FLINKE ZELFST. WERK STER VOOR Schevenlngen do. en vrijdag van 9-12 uur. 10. p. ocht ee tramvergoeding. Tel. 180527 97/09 Flinke HULP I.D. HUISHOU DING. gevr. In doktersgezin met 2 schoolgaande kinderen Hulp van werkster aanwezig Wassenaarseweg 35. Lijn 7. 9. 13. 15. 17. Tel. 246265. 97650 Jongedame (21 Jr.) zoekt zeer spoedig goed betaalde BIJVERDIENSTE voor enige avonden b.v. typen (talen) 12490 bureau blad. Gevr. 3 x p.w. JONGE WERKSTER ln kleine flat, met c v. ln gezin z k. omgev Sportlaan. Tel 32-1038. 97689 WERKSTER voor dins- »n donderdagochtend ir. Br. nr. 97812 bureau Gevr WERKSTER VAN 2.30- 5.30 ii van maand, tot vnjd. Tc-lefoon 664658. februari of later ZELFST. HULP 5 ocht p.w. van 8.30-12,30 uur. Meerdere hulp aanwezig. Omg. Vredes paleis, Tel. tussen 7-9 uur 113087. 97710 Gevr. HULP voor li dag per week. 's ochtends of 's mid dags. L. Davldstr. 105. Tussen 97785 Zelfst. WERKSTER v. 3 ocht graag geplaatst in snackbar of patatzaak. Br. nr. 97749 bu reau blad. Swüste Sanitair vraagt spoed FLINKE WERKSTER voor onze winkels en kanto ren. Laan 8-Sa. Theresiastr. Tel. 639703, Tel. 854333. ZMP Gevr. flinke WERKSTER ƒ3 p.u. dinsdag en donderdag v. 10-2 uur. Zijdelaan 30. Marlot. Tel, 857393.97786 Dame m.I.. b z.a als hulp In de HUISHOUDING, 3 p.u Br. nr. 12459 bureau blad WERKSTER biedt zich aan voor d. en vr. van 9 tot 12.39 uur. 3,50. p.u. Liefst Rijswijk. Br. nr. TY4 bureau blad. Heer, 38 jr. zoekt werk als VERKOPER, goed bekend bij groentehandel in Den Haag en omstreken, l.b.v. r bewijs. Tel. 636306. 97783 Married young i Spanish speaking, TAKING CARE tan English will work OF CHU. DREN from 13-17 hour p Information Tel. 249510. from ZOS3 Jonge vrouw vraagt THUIS WERK l.b.v. elektr naaima chine. geen poppegoed. Tel. 652269. 97784 CHAUFFEUR mot bestelbus, p.u. en p.d. Billijk. 111127. ook 's av. 95095 Huishoudelijk personeel gevraagd WERKSTER gevr. 1 ocht p.w. v, 9-12 uur. Thorbecke- laan Tel. 681759. 12496 HULP gevr. Werktijden overleg klein gezin bij bushal te. Wassenaar bij Mariahoevc Beukenhorstlaan 4. Tel. 01751 97570 NOORDEINDE 17A H. BARENDS N.V. Importeur van Conserven en Delicatessen Door uitbreiding van onze in- en verkoop-organisatie zoeken wij voor spoedige indiensttreding: 33673 16-19 jaar. Kunnende typen. 16-18 jaar. 17-19 jaar. Schriftelijke of mondelinge soil, wachten wij met be langstelling af. VERRIJN STUARTLAAN 21 - RIJSWIJK Z.H. TELEFOON 070-90.55.56 vvordetn geplaatst. Aanvangssalaris 370,- tot 450,- per maand, afhankelijk van bekwaamheid en leeftijd. Sollicitaties onder opgave van opleiding en referen ties. POSTBUS 5041 SCHEVENINGEN Winkel- en kapperspersoneel gevr. TELEFOON 65.69 12* 33429 GEVRAAGD: 33430 ENIGE JONGEDAMES voor adm. werk, telw op elektr. mach., typewerk enz., met diploma MULO of minstens enige jaren MULO. Liefst enige kennis van boekhouden. Goede vooruitzichten, prettige werkkring én gunstige vakan tieregeling. Schriftelijke sollicitaties aan de directie: BOEK HOUD- en ACCOUNTANTSBUREAU v.d. HOLL. MIJ. LANDBOUW, ANNA PAULOWNASTRAAT 20 - TEL. 33.04.00 Door groothandel gevraagd: ADMINISTR. MEDEWERKER Schriftelijke sollicitaties te richten aan: ARO - HAAG LANGE BEESTENMARKT 13 - POSTBUS 368 - DEN HAAG WERKSTER gevr. ma. t/m vrijd, tljdsUp nader overeer te komen, 3 per uur er tramgeld. Int. Jur. Inst. Oran- jestr. 6. Tel. 110819. 12457 Gevr. een nette WERKSTER ln een klein gezin moderne flat, boven 45 jr. Tel. Gevr. NETTE WERKSTER voor 1 hele of 2 halve dagen voor pedicuursalon Harsten- hoekpleln 4. Tel. 541056. Hi Tel. 558677. (winkel,) EU3 Gevr. WERKSTER voor ma.. vrijdag van 9-2 uur. eenvoudig kunnende koken Br. nr. 97807 bureau blad. Gevr, STRIJKSTER voor hal ve dagen Gentsestr. 8L Tel 97735 Voor dir. WERKSTER VOOR CAFÉBEDRIJF 3 dagen per week. Ma., woe. vr. Aanmel- donderdag 12408 Wngenslr. 145 Gevr. WERKSTER V. 3 oent. p.w. liefst uit Schevenlngen. Apotheek v. Buuren, Kana.I Schev. Tel. tot 6 i na 6 uur 550105. 97'51 Als U, Jonge vrouw van 17 jaar of ouder, een ZELF STANDIG EN ECHT FIJN BEROEP WILT KIEZEN, lil kunt U nu Gevr. HUISH HULP val voor vrijdag van 9-2 3 p.u. Wassenaarsewe: Tel. 241720. 9775: worden bij: Wanneer in een gezin die huisvrouw ziek is, neemt U tijdelijk haar plaats in. Dat betekent: heel erg welkom zijn In telkens nieuwe gezinnen Verantwoordelijk zijn voor het huishouden en de kinderen, en eventueel lichte verpleeghulp ven. U hebt voor dit beroep geen speciale vooropleiding no dig. Huishoudschool of een goede kennis van het huis houden is voldoende. Wilt U zich specialiseren dan kunt U worden opgeleid tot Uw salaris wordt tijdens de opleiding doorbetaald. Sa laris, vakantie (drie weken), extra toelagen en sociale voorzieningen, alles volgens Rijksregeling. Mejuffrouw E. Beekman van de Groene Kruis Gezins verzorging zal U graag ontvangen (dagelijks tussen 2 en 3 uur) om U nader in te lichten. Een werkregeling voor halve en/of enkele dagen per week is ook mogerijk. Hierover zal Mevrouw H. Ge- zel-Schulze U dagelijks tussen 2 en 3 uur gaarne nade re gegevens verstrekken. Het adres is: 83485 VAN SPEYKSTRAAT 31 TELEFOON HUISH. HULP 1 ocht. per 14 dagen in klein gezin 3 p.u Corn, v.d Lijnstr 39. (Bezul- denhout) Tel 850805. 97652' Handels- en kantoorpersoneel gevr. vraagt voor directe of latere plaatsing in 33-187 VOORBURG, DEN HAAG, LEIDSCHENDAM en RIJSWIJK Ervaren typistes en steno-typistes NED. EN MOD. TALEN. Administratieve krachten KON. JULIANAL. 89 - VOORBURG - TEL. 86.81.25 Het Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum GOUDSBLOEMLAAN 13 VRAAGT: S84™ voor het schoonhouden van het gebouw op ochtenden, middagen, avonden of hele dagen. Loon en werktij den njo.t-k. Aanm. dagelijks: GOUDSBLOEMLAAN 131. Voor modern kantoor in centrum en ook Scheveningen kunnen wij plaatsen: ENKELE NETTE WERKSTERS voor de ochtend- en/of avonduren. Loon 85,- per week. Aanmelden dagelijks van 9-5 uur: GROOT HERTOGINNELAAN 140 Voor spoedige indiensttreding gevraagd: Sollicitaties mondeling na telefonische afspraak bij LAAN VAN MEERDERVOORT 1 DEN HAAG TELEFOON 11.21.75. Na 20 uur TEL. 01761-5967 ir-- OPIB i 4 ff «rcUUa» COSPER Uitzendbureau voor geselecteerd Kantoorpersoneel Wij vragen voor directe plaatsing: (Ned. en mod. talen) (Ned. en moderne telen) (boven 21 jaar) ER IS WERK VOLOP KOM EENS PRATEN ANNA PAULOWNASTRAAT 25 - TEL. 112133-113770 HEINEN ZELFBEDIENING ,GT: 33479 VERKOOPSTER Aanmelden tussen 7-8 uur: PAUL KRUGERLAAN 256 TEL. 33.27.80. Moderne Damesmodezaak, nieuw te openen, heeft plaats voor: VERKOOPSTER en AANK. VERKOOPSTER Aanm. dagelijks van 9-6 uur: DAMESMODEZAAK VOORHEEN JOCARDI THERESIASTRAAT 83 DEN HAAG of na tel. afspraak 8S .63.16 DEELEN's ZELFBEDIENING JAN LUYKENLAAN 99 TELEFOON 32.30.94 Na 6 uur 01742-3897 vraagt door bijzondere omstandigheden: 33631 VERKOOPSTERS ZELFBEDIENINGSZAAK omg. Pompstationsweg CAISSIèRE enige kennis v/d. Engelse taal vereist. VLOTTE REPRESENTATIEVE BEDIENDE Plm. 18 jaar. ONE HOUR CLEANING SERVICE Chemische wasserij, vraagt: 33675 2 WINKELMEISJES Leeftijd vanaf 17 jaar. Gunstige arbeidsvoorwaarden, 5-claagse werkweek. LAAN VAN MEERDERVOORT 168B TEL. 39.58.00 vraagt op korte termijn voor haar afdeling BOEKHOUDING PRETTIGE WERKKRING - Ö-DAAGSE WERK WEEK. Aanmelden: SPAARWATERSTRAAT 184 DEN HAAG TELEFOON 85.53.06 GEVRAAGD: NET WINKELMEISJE in onze slagerij. TELEFOON 90.08.22 NA 19 UUR. SPOED Voor de afdeling fotohandel zoeken wij een Jonge enthousiaste kracht die zelfstandig deze afdeling kan beheren. TELEFOON 070-55.80.99. Gevr. flinke voor maandag v. 3 p.u Aanm. Tel. 634013. WEKSTER 9-1 uur Sportl. 11/6. 97754 In flat van 4 pers. flinke net te WERKSTER 1 ocht. p-r week. Tel. 338437.11925 WERKSTER 3 ochtenden p.' bij mevr Zeevenhooven, H geweg 10. Den Haag. Ti 540483. 97591 A PRIVATE SECRETARY needed by American service company in The Hague. Must speak fluent English, Dutch, German and take shorthand in English. 33486 Call 070-39.01.52 for an appointment for am Interview. Gevr. nette WERKSTERS voor 3 ochtenden per week van 7 tot 10.30 uur. Aanmel den Herman Costerstr. 216 Tel. 650883.11801 Gevraagd voor ons kantoor Rotterdam: JONGEDAME VOOR LICHTE ADMINISTRATIEVE WERKZAAM HEDEN. Leeftijd ongeveer 17 jaar. Gevr. NETTE WERKSTERS voor 5 dagen per week, van 8 tot 17 uur. Aanmelden Her- Costerstr. 216. Tel 33. 11802 Brieven onder r Gevr. NETTE WERKSTER 1 of 2 maal p.w van 9-12 3 p.u. Pr. Irenelaan Rijswijk. BIJ de Booj Tel. 985306. 97753 Voor spoedige indiensttreding'gevraagd: 3: JONGSTE BEDIENDE op de redactie. Voor verschillende werkzaamheden. Leeftijd plm. 16 jaar. Vrije zaterdagregeling. Aanmelden tussien 10.30 en 14 uur, behalve zaterdags. HAAGSCHE COURANT WAGENSTRAAT 37 Wij vragen: 33478 voor onze centrale, met prettige en beschaafde stem Tevens zullen Lichte adm. werkzaamheden moeten worden verricht. Schriftelijke soil, aan de afdeling personeelszaken: POSTBUS 6192 of TEL. 603830 toestel 56. JAMES RUBEN N.V. WETERINGKADE 41 - DEN HAAG - TEL. 85.41.00 vraagt voor zo spoedig mogelijke Indiensttreding: Aankomend magazijnbediende voor het onderdelenmagazijn. Leeftijd v.a. 16 jaar. Vrl. administratieve kracht in het bezit van MULO- en type-diploma. Leeftijd van af 18 jaar. Sollicitaties schriftelijk of telefonisch te richten aan bovenstaand adres. AANK. KANTOORBEDIENDE (MNL.) gevraagd voor de afdeling inkoop. Mulo-diploma en interesse om vakkennis op te doen can ijzerwaren en gereedschappen strekken tot aanbeveling. Nadere Inlichtingen na 19 uur, tel. 98.61.85 of brieven onder no. 33498 aan het bureau van dit blad. Dutch and Oriental Trading MOLENSTRAAT 2 TELEFOON 11.12 48 DEN HAAG vraagt voor spoedige indiensttreding: 336 (leeftijd 29-25 jaar) met boekhoudkundige opleiding of ervaring. Sollicitaties aan bovenvermeld adres. i aan het bureau van dit blad INTERESSE VOOR AUTO'S Wij hebben op onze afdeling autoacoessoires plaats voor een: 3? Beschaafde jongeman 18-21 jaar met (M)UL/>opleiding. Voor de balieverkoop een Vlotte medewerkster Voor dé afdeling boekhoiiding-óllustratie 16-20 jaar. Typiste Voor secretariaat en verkoopafdeling. 17-20 jaar. MULO-diploma gewenst. Werkster voor het schoonhouden van de kaïntoren voor enkele dagen per week. Tijden n.o.t.k. Soil, mondeling of schriftelijk aan: TELEX N.V. WEGASTRAAT 34 TELEFOON 83 29 1 Wij hebben een kleine, niet gemechaniseerde, boek- houdafdeling met een vrij jonge personeelsbezetting. De reeds aanwezige medewerkenden zouden de hulp van een jonge bijzonder waarderen. Gedacht wordt aan iemand van omstreeks 17-22 jaar en in het bezit van een MULO-diploma. Zij, die het praktijkdiploma boekhouden bezitten of daarvoor (wil len gaan) studeren, vSn/den bij ons in de praktijk een goede aansluiting op hun studie, daar zij in hun werk met vrijwel alle onderdelen van het boekhoudvak in aanraking komen. Voor hem of haar, die zich inspanningen wil getroos ten om hogerop te komen, zijn goede promotiemoge lijkheden aanwezig. Onze heer Harmsen verstrekt u telefonisch gaarne verdere Inlichtingen en maakt desgewenst ook een af spraak met u voor een gesprek. Nederlandsche Instituut UITZENDBUREAU vraagt voor zijn relaties in en oim Den Haag 33651 VOOR DIRECTE PLAATSING typistes Ned. liefst vanaf 21 jaar. Omg. Centrum en Bezuidenhout. 3,65 tot 4,50 ponstypistes leefi'ijd v.a. 21 jaaT. Alfab. /numeriek Omg. Centrum. 4,20 tot 5,10. mnl. adm. krachten liefst vanaf 21 jaar. Omg. Centrum. 3,65 tot 4,50. typistes mod. talen liefst v.a. 21 jaar. Omg. Scheverinnigen, Voorburg en Centrum. 4,09 tot 4,81. boekhoudkundige krachten liefst vanaf 21 jaar. Omg. Centrum vanaf 4,00 tot 5,32. Boekhandel W. P. van Stockum N.V. zoekt voor zo spoediiig mogelijk, voor administratief werk 33661 medewerkster plusminus 18 jaaT, met mulo-opleiding en ervaring in typen, afwisselend werk. Vijfdaagse werk week. SolT. aan Buitenhof 36, tel. 112918 33661 Gevraagd op klelh han delskantoor 33662 vrl. adm. kracht kunnende typen en in bezit zijnde van tenminste mu- iodipflorna, enige kantoor- ervaring vereist. Soil, na schrift, of telef. afspraak Verveer en Wolff Riöuwstr. 144, tel. 5 voor Efficiency PARKSTRAAT 18, DEN HAAG TEL. 67.49.91 statenty pistes liefst v.a. 21 jaar. Omg. Bezuidenhout. 3,91 tot 4,81. ZWARTEWEG 13 (tel. 112090* (4 lijnen) Kantooruren 8.45-18 u. UITZENDBUREAU SETA N.V. vraagt TYPISTES a. 3,80 p.u. Boven 20 Korte Poten 2a, tel. 113613 33526 eau is uitzendbureau is GEVRAAGD: NETTE VERKOPER EN VERKOOPSTERS in seml-zelfbedjen ing groente- en fruitbedrijf. Hoog loon en 5-daagse werkweek. GEBR. DE JONG ALPHONS DÏEPENBROCKHOF 66 TEL. 68.58.35 volkomen bekend met de parfumerie-branche. SPUISTRAAT 48 TELEFOON 639560. NA 6 UUR 551889 ENGERING-TEXTIEL T: 33697 5-daagse werkweek, vakantietoeslag 6 Sollicitaties aan het kantoor VAN ZEGGELENLAAN. ingang Jan Wapstraat 150, TEL. 98.93.95 Wij vragen voor spoedige indiensttreding: in jaarbetrekking. WIJ BIEDEN: Goede verdienste, gunstige werktijden o.a. en zondags gesloten. Persoonlijk aanmelden liefst na telefonische afspra' SNACKBAR „SENDEN" KORTE POTEN 12 TELEFOON 11 u hier opgenomen kunt worden ln ons gezellig plosief uitbreidend bedrijf. Prettige medewerkers. GEZOCHT: Bekend met woningtextiel en breed-tapijt. Groot vakantiegeld en groot winstaandeel. J Brieven of pers. aanbiedingen (van 9-6 uur) DISCOUNT - HOUSE KOELEMAN WILLEM DE ZWIJGERLAAN 111 (AUs u tenminste een ge routineerde typiste, staten- lypiste of stenotypiste benlt).. Soil, ook op zater- g. Nassaupl. 21, tel, 113038 33527 Bur. Kortenhorst vraagt vrl. adm. kracht voor telefoon, typen en adm. werk, ca. 17 jaar. Mulo (event, gedeeltelijk). Schrift, soil. Nassau Zui- lensteinstr. 9, Den Haag. 33525 Rustig kantoor vraagt Brieven nr, 3508 bur, bl, EEN BOEIENDE EN AFWISSELENDE BAAN In ons gezellig, hardwerkend team kunnen wij nog plaatsen Houdt U van het omgaan met mensen en met mooh dingen? Is Uw leeftijd tussen 16 en 22 jaar? Bezit een prettig karakter, enthousiasme en werklust? He U reeds winkelervaring en enig gevoel voor admit stratie en wilt U het juweliersvak graag goed le (met onze hulp)? Dan willen wij graag met U kenr maken. Belt U even mevrouw Rond om e ken (ook buiten werktijd) TEL. 11.3 i afspraak te n JUWELIER-OPTICIEN ROND PASSAGE 16-18 ZIE VOOR VERVOLG VAN DEZE RUBRIEK ELDERS IN DIT BLAD, I

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | 1968 | | pagina 4