N.V.A.G.A.M. serveerster OCCASIONS OPRUIMING perzische tapijten TYPISTE Te koop in Haamstede: MIDDENSTANDS WONINGEN steno-typiste BEETH0VENSTR.184 inderda 4 d zat L O E U A P 'gisteravond in de stoel „THUIS" DE TELEGRAAF ZATERDAG 3 FEBRUARI 1968 FAMILIEBERICHTEN Enige kennisgeving Marijke Loeff Peter B.A.H. Zuiderent Schiedam. Louis Raemaeekersst r 243 Bergschenhoek Kees Kaper Els Klebach Amsterdam. 3 februari Getrouwd B. J. van Benthem Lenie de Wit Leiden. 6 februari 1968 Monique Deiters en James E. Robinson M.D. Algemene kennisgeving Na een langdurige ziek te is nog onverwacht overleden, na voorzien te zyn van de heilige sacramenten der zieken, onze lieve Zuster, Be huwdzuster. Tante en Vriendin, mejuffrouw EGBERTHA ANTOINETTE GERARDINA MEIJERS in de leeftijd van 69 jaar Kaatsheuvel. A. Meijers C. Meijers— Soelerboek Nijmegen, C. Meijers E Meijers Nijmegen. J. Meijers Th. MeijersHoefs Arnhem. C. Brinkhoff Meijers A. Brinkhoff A Meijers Venlo. Pater H A Meijers OP. Nijmegen. R. Klaassen Meijers Ph. Klaassen De heer en mevrouw TEN BOSCH—AD AM A SCHELTEMA geven met grote vreugde kennis van de geboorte van Philip Bartram Marinus 31 januari 1968 c/o P D. Oman Ltd P O.Box 541 Barein Arabian Gulf De heer 9NETHLAGE— VAN LANGE geven met grote vreugde kennis van de geboorte van Mark - Alexander 1 febr. 1968 Wouterbos 6 LinkebeekBrussel Heden overleed zacht en kalm onze lieve Man en Vader JONKHEER WILLEM HENDRIK CALKOEN op de leeftijd van 66 jaar. J CA Calkoen Cremers Georgette Unïco. s-Gravenhage. 2 februari 1968. Schietbaanstraat 8 Geen toespraken De crematie zal plaats hebben dinsdag 6 fe bruari om 10.30 uur in het crematorium ..Ockenbungh", Ockenburghstraat 21 Loosduinen. Vertrek van het woonhuis om ongeveer 10 uur. Heden overleed onze geliefde Broeder. Be- huwdbroeder en Oom JONKHEER WILLEM HENDRIK CALKOEN Den Haag A. Calkoen C Th Calkoen— van Sminia Kiel E. C. U. Bachmamn Calkoen O Bachmann en nichten 2 februari 1968. Heden overleed onze lieve Zwager en Oom JONKHEER WILLEM HENDRIK CALKOEN Hilversum B. Gleichman— Cremers M. Gleichman Overveen H. Cremers B W Cremers Muller en nichten. piep leedwezen ge- lu ii kennis van het ■rwacht overlijden, ■mi kortstondige on- Bldheid, van onze JONKHEER CALKOEN HLandry en van Till Tavenhage, pruari 1968. leedwezen ge- [wij kennis van het -acht overlijden, fcii kortstondige on. Ildheid, van onze Steur 1 JONKHEER H. CALKOEN Administrator Kantoor H. Wins lavenhage. n -.j algemene I kennisgeving. J droefheid geven Tennis van het vrij ■linge heengaan van CnARI.OTTE FISCHER I de leeftijd van 66 jaren. geboorte, I zij werkzaam in horeea-bedriiven Heden overleed tot onze diepe droefheid toch nog geheel onverwachts mijn innig geliefde Man en onze lieve en zorgzame Vader, Behuwd- en Grootvader en Broer GERARD PIETER ADOLFS kunstschilder in de ouderdom van 71 jaar. C. AdoLl'sKummer Aalst: Ki lebber g (Zwitserland): E. Stoll—Adolfs Th. Stoll Eveline M. I. Kummer Amsterdam. Aalst (Gld.), 1 februari 1968. Dr. C. J. K van Aalststraat 19. De crematie zal plaatsvinden in het crematorium ..Ockenburgh" te 's-Gravenhage op maandag 5 februari a.s. om 2 uur Enige en algemene kennisgeving Op 30 januari 1968 overleed onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader JAN DANIEL HENDRIK MEIJER SR.. weduwnaar van EDINA CORNELIA v. d. KUIJL. in leven Directeur en President-commissaris van de Technische Metaalwarenfabriek v/h MEIJER GREEVEN te De Bilt (Utr.). De Bilt (Utr.). Utrechtseweg 21. F. Meijer-van Amersfoort J. D. H. Meijer Jr. en kleinkinderen K C. van Ewijk-Meijer W. J. F. van Ewyk en kleinkinderen. De Bilt, 3 februari 1968. Op zijn verzoek heeft de begrafenis in stilte plaatsgevonden. Heden ging onverwacht van ons heen onze lieve, zorgzame Vader, Opa en Huisgenoot WILHELMUS JOHANNES HENDRICUS ANTONIUS JOSSO weduwnaar van IMMETJE GÖEBEL in de leeftijd van 75 jaar. P. Koot-Jos6o P. J. Koot Peter Mevrouw T. Stam Amsterdam. 31 januari 1968 Admiralengracht 303 II. Correspondentie-adres: Vrolikstraat 274 I De overledene is opgebaard in het gebouw van de Coöp. Vereniging u.a. „Uitvaartverzorging", P. C. Hooftstraat 181183 te Amsterdam-Zuid. Bezoek zaterdag en zondag van 1316 uur uitsluitend aan dit adres. De teraardebestelling zal plaatshebben maandag 5 februari a.s. tegen 9.00 uur op de Nieuwe Oosterbegraafplaats aan de Kruislaan. Vertrek vanaf de rouwkamer te 8.15 uur. De mooiste collectie tegen sterk verlaagde prij zen. Het loont de moeite om geheel vrijblijvend een kijkje bij ons te nemen. Een greep van onze enorme voorraad. Iluiskamer- en kantoorkleden: MEHÏUV.VN 300 X 218 995.— AFGHAN 375 X 262 1750,— TCHOCHAGHAN 316 X 222 1500,— KASCIIKAI 300 X 19S 950.— II FRIZ 346 X 244 1 1650.— BAGHTIAR 306 X 202 AFGHAN 370 x 295 1850, ARDEBII. 286 X 165 900. Oersterke halkletlen: MOSSOUI. t 190 X 100 195, KURDISTAN - 200 X 140 450,— Fraaie tafelkleden: SHIRAZ 165 X 107 1 157,50 BESCHIK 150 X 95 285,— KASHMIR 152 X 92 185, SHIRAZ 143 X 116 195,— SHIRAZ 105 98 125,— KASHMIR 122 X 70 165, Ruime sortering speciaal uitgezochte handgeknoopte Marokkaanse tapijten: 240 X 175 395.— 295 X 200 57 5. 320 x 225 f 695. H. RE1ZIAN Rokin 32 b.d. Dam (let op het juiste huisnummer) Amsterdam. Telefoon 23 38 78. De oudste speciaalzaak in Nederland onder de zelfde directie. de Importrice van Mercedes-Benz biedt aan de volgende TONIA BERENDINA JOHANNA HOLMER in de ouderdom van 72 jaar. Zeist: J. N. H. Kochheim Jr. G. Kochheim-Frijlink Lunteren, 1 februari 1968. Corr.adres: Bergweg 174, Zeist. De overledene is opgebaard in het algemeen uitvaartcentrum „Amersfoort" van de Gooische Uitvaart Verzorging, Westerstraat 92, Amers foort. Bezoek aldaar van 10.30 tot 12.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Op zaterdag en zondag van 16.00 tot 18.00 uur. De teraardebestelling zal plaatshebben dinsdag 6 februari om 14.30 uur op de begraafplaats „Rusthof" aan de Dodeweg te Amersfoort. Vertrek van het Uitvaartcentrum om 14.00 uur. Volstrekt enige kennisgeving. Op 30 januari overleed zacht en kalm mij Pleegvader IR. S. B. CAPPEL oud-hoofdingenieur v. d. Ned. Mij. van Kogellagers S.K.F. in de ouderdom van 86 jaar. Blaricum: E. van der Kruk. Hilversum, 2 februari 1968. Boslaan 7. Young marketing organization located close to Utrecht and responsible for epropean sales of products manufactured by major U.S. Electronic Corporations needs electronic engineer (min. H.T.S. or equivalent) also required fluent english proficient in french and gernian willing to travel extensively 23 to 30 years old After training period applicant will be responsible tor technical liaison with customers in entire european market. Detailed curriculum vitae with picturealso stating present position and earnings under letter no. Tg—17229. Aanmelden bij Dorens en De Waal Assurantiën n v Jan Willem Brouwersplein 3. A'dani-Zuid. Gevraagd voor direct of later Ervaring niet vereist. Vaste aanstelling. prettige sfeer. Kost en inwoning. Geregeld vrije tijd. Brieven aan: A. HEINIMANN. Restaurant u. Metzgerei z. Eidgenossen, CH-4450 Sissach b. BASEL/ SCHWEIZ. Mercedes-Benz 200 Benzine 1966 en 1967. Verschillende exemplaren In diverse uitvoe ringen. Lage km-standen (v.a. 10.000 km) M.B.-garantie. Mercedes-Benz 230 S 1967 22.000km. Arabisch grijs. Radio. Zeer goede staat M.B -garantie. Mercede9-Benz 230 eind 1965 46.000 km. Blauw. Radio Uit zonderlijk goede staat M B.« garantie. Meccsdes-Benz 220 S 1963, 1964 en 1965. In verschillende kleuren en uitvoeringen. Prijzen .a. f 4,500.M.B-garantie. Mercedes-Benz 200 D 1966 en 1967. Diverse exemplaren m verschillende uitvoeringen. Lage km-standen (v.a. 14.000 km) Prijzen v.a. f 8.500.M.B.- garantie. ZEER RUIME 2 onder een kap met garage Koopprijs 45,000,v.o.n Nieuwe jaarlijkse bijdrage le jaar ca 1300.aflopend in 10 jaar. Inl.: Makelaarskantoor J. F. Rouw N.V., Herengracht 5. Temeuzen. Telef 01150-4051 b.g.g, 01150—3270 BUMA CO. N.V. Groothandel in edelstaal, Damrak 28-30. Amsterdam-C. telef. 020—24.24.04. vraagt voor spoedige indiensttre ding een (Ned. en Duits) Geboden wordt een goed salaris en gratificatie. 5-daagse werkweek. Sollicitatie schriftelijk of monde ling aan de heer Scheyde. Mercedes-Benz 250 SE 1966. 12 000 km. Beige. Uitzonderlijk mooie wagen M.B.-garantie Deze week bovendien 5 bij zondere occasions van andere merken B.M.W. 1800 1965 Spanregroen. Heel goede staat. OPEL 1900 L 1966. Grafietgrijs. Rood kunstleer. Uitstekende staat. CHEVROLET CORVAIR MONZA 1966. Donkerblauw. Zeer goed onder houden. OPEL REKORD 1700 '64. Beige. Schuifdak. In zeer goede staat. PEUGEOT 404 1964. Slechts 60.000 km. Zwart, schuifdak. In perfecte conditie. Welk merk U ook koopt, voor bent m de Mercedes-Benz klant van morgen. Wij willen uw vertrotwren - ook bij occasions. TEL (020)731303 en 73 58 96 (na 6 uur 73 2770) EN HEEFT DAAR 10 VRAGEN VAN VRIENDEN EN KLANTEN BEANTWOORD. HIER HEEFT U ZE: 1. Meneer G. B. te Geldermalsen. Vraag U bent, meneer Loe, toch altijd al zo spotgoedkoop met uw artikelen, hoe is het mogelijk dat u kunt OPRUIMEN tegen nog lagere prijzen? Antwoord. Meneer B„ bedankt voor uw compliment dat ik altijd zo goedkoop ben. Ik ga n.l. van het standpunt uit „HOE GOED KOPER HET KAN, DES TE LIEVER IK HET HEB Waarom ik nog OPRUIM weet ik zelf niet, maar ik moet meedoen en als ik meedoe, doe ik goed mee. 2.' Mevrouw B. H. te Amstelveen. Vraag Meneer Lap. Die TELESCOOP met een vergroting van 30x30 voor 9.90. kan ik daarmee op de maan zien en welk nut heeft dat? Antwoord: Mevrouw H. Het heeft zeker nut op de maan te kijken. Bin nen afzienbare tijd gaan wii. als de voorspellingen niet liegen, goed- of kwaadschiks met z'n allen naar de maan U kunt nu alvast met uw KIJKER een plaatsje uitzoeken waar u tegen die tijd een bungalow kunt neerzetten. 3. Bobbie J.. 12 jaar, te Rotterdam. Vraag Oom Loe, 3 jaar geleden kocht ik van u een RADIO die nog steeds goed speelt. Nu adverteert u met een RADIO. 6 TRAN SISTORS voor de ongelooflijk lage prijs van 15.90. Nou wil m'n broertje Henk van 10 jaar zo'n RADIO kopen, Is die nou net zo goed als mijn radio die toen veel duurder was? Antwoord; Bobbie, ik vind het fijn dat jouw RADIO nog steeds zo goed speelt. Je broertje kan gerust die RADIO van f 15.90 kopen. Deze is zeker zo goed als die van jou, waarvoor je destijds meer betaalde. Dank zij jouw klandizie en van nog 10.000den anderen kan Oom Loe nu vèel goedkopere partijen inkopen dan 3 jaar geleden. Dus je broertje kan gerust die van 15.90 kopen. Dag Bobbie. 4 Notaris M. W. te Den Haag. Vraag Weledele heer Lap. Die 2-delige INTERCOM die u verkoopt voor 22.50 kan ik die ook gebruiken als z.g. BABY-ALARM. Ik bedoel, als mijn vrouw en ik beneden in de kamer zitten, kunnen we dan de baby, die boven ligt, via de INTERCOM horen? Antwoord: Notaris. U geeft eigenlijk het antwoord zelf al. Mijn INTER COM is in het bijzonder te gebruiken voor BABY-ALARM. Elk kikje, dat de baby zou geven, hoort u. Er is ook nog pl.m. 20 meter snoer bij en dat alles voor 22.50. 5. Meneer K. V. te Amsterdam. Vraag: Meneer Loe Lap. Ik zou graag een STEREO-PLATEN SPELER willen kopen. Ik heb ze dikwijls in verschillende winkels zien staan. U weet wel die dingen met die 2 LOUD- SPEAKERBOXF.N erbij. Mijn bezwaar is nog steeds dat ze minstens zo'n 4 a 500 gulden kosten Mijn vraag aan u meneer Lap is nu. Zou u zoiets nou niet eens voor een voordelig prijsje kunnen aanbieden? Antwoord: Meneer V. U neemt me de woorden uit de mond. U treft het Ik heb zojuist 45 stuks van die APPARATEN., zoals u bedoelt, aangekregen. Maar ik raad u in uw eigen belang aan, ook al omdat ik het prettig vind persoonlijk met u kennis te maken, zo snel mogelijk te komen kijken en te luisteren. Te meer om dat u door de prijs, die ik u noem, in twijfel zou kunnen raken. Die ligt n.l. ongelofelijk laag. COMPLEET 198, merk: de ORIGINELE FON-MUSIK, 2 x 31/2 watt. 6. Mevrouw Chr. Z. te Maastricht. Vraag: Meneer Lap. Wij willen voor ons gezin van 4 personen (man, vrouw en twee jongens) 4 slaapzakken aanschaffen. Maar wij zijn bang dat het boven onze begroting gaat. Heeft u een op lossing? Antwoord Mevrouw Z. Jazeker, ik weet een heel goede oplossing voor u. U koopt voor u en uw man 2 SLAAPZAKKEN waarvan de buitenkant uitgevoerd is in 'n PRACHTIG DESSIN van PRIMA KWALITEIT. De vulling bestaat uit 1300 GRAMS POLYACRIL. Hij is geheel UITRITSBAAR, dus ook als DEKEN of SPREI te gebruiken. En als u het heel gezellig wilt hebben, kunt u van beide één grote 2-persoons slaapzak maken. Deze SLAAPZAK kost u maar 22.50 per stuk. Voor uw twee jongens lijkt mij het beste de militaire slaapzak. Geheel NIEUW EX U.S.A.-ARMY. Dus de kwaliteit behoeft geen nadere uitleg. Ze zijn echter niet geheel uitritsbaar, maar dit- is voor jongens die woelen juist prima PRIJS PER STUK 19.90. 7. Meneer J J. te De Bilt. Vraag: Meneer Lap. Ik kocht van u twee jaar geleden 'n PRISMA VERREKIJKER 7 x 50, met leren tas en 5 jaar garantie voor f 79,Merk ALPINA. Hiervan heb ik nog steeds groot plezier. Maar ik lees nu in een van uw advertenties dat u deze boven genoemde kijker in de OPRUIMING verkoopt voor f 57.50. Meneer Lap, hoe kan dat? Antwoord: Meneer J. U hebt gelijk. Maar u hebt toen niet te veel betaald. Ik moet nu eenmaal OPRUIMEN en dat kost me geld. U be grijpt wel, liever niet, vanzelfsprekend is die KIJKER f 79, waard, maar ik zei u al, ik moet wel. Als u een betere oplossing weet, graag. Maar de mensen geven niet meer dan 57.50. Koopt u er nog een voor uw vrouw, dat maakt die andere veel goedkoper. 8. Meneer A. Ph. te Eindhoven. Vraag: Meneer Lap. Is het waar dat er een SET WALKY-TALKY bestaat, waarmee ik op mijn bouwwerk kan laten spreken van de grond af met m'n kraandrijver boven in de top? Zo ja, wat gaat mij dit kosten? Als dit honderden guldens bedraagt begin ik er niet aan. Antwoord: Meneer Ph. Met u ben ik vlug klaar. Wat u vraagt heb ik en hoe! Een SET WALKY-TALKY, geheel compleet, is uitstekend voor uw doel geschikt. Maar houdt u er rekening mee „ALLEEN OM TE SPREKEN", maar nooit om te vloeken. Schrik niet, de GEHELE SET-COMPLEET voor slechts 49.—. 9. Mevrouw M. B. te Blaricum. Vraag: Meneer Lap. Om met de deur in huis te vallen. Mijn beroep is journaliste. Ik moet uit hoofde van mijn functie veel mensen interviewen. Bestaat er nu een apparaat. VOOR NIET AL TE

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | 1968 | | pagina 2