WIJ LEVEREN ALLES! KLINKENBERG t "t .SUPER 100" R AANBESTEDING DE NIEUWE VOGELE AFWERKMACHINE Vrijdag 1 februari 1063 - Pagina 20 Gemeente Utrecht Namens Burgemeester en Wethouders der gemeente Utrecht zal door de direk- teur van de Gem. Bouw- en Toningdienst op dinsdag 12 februari 1963 om 10 uur ten kantore van genoemde dienst in het openbaar worden aanbesteed: Het verrichten van buiten schilderwerk aan: A. 93 woningen c.a. horende tot het com plex Omloop te Utrecht, Omschrijving en Voor waarden 1963-13; B. 108 woningen ca. be horende tot het com plex De Halve Maan 1 te Utrecht. Omschrij ving en Voorwaarden 1963-14; C. 43 woningen, 9. winkels en 1 garage c.a beho rende tot het complex Thomas a Kempisweg te Utrecht, Omschrij ving en Voorwaarden 1963-15: D. de percelen Domstraat nrs. 2 en 4 alsmede Achter St. Pieter nr. 9 c.a. te Utrecht. Om schrijving en Voor waarden 1963-16. Omschrijving en Voorwaar-1 den zijn - v©or zover voor radig - verkrijgbaar ten kan tore van de Gem. Bouw- en Woningdienst. Domstraat nr. 2 te Utrecht, tegen betaling van r 10.- per stuk. 1 Restitutie f 5.- per stuk. dien deze in ongeschonden staat worden ingeleverd bin nen 3 dagen na de dag van aanbesteding. 1 AANBESTEDEN: De directeur van openbare vv ei Ken is voornemens na mens het college van burge meester en wethouders van Alkmaar, aan te besteden op voensdag 13 februari 1963 voormiddags 10.30 uur; in het bureau van openbare werken Keetgracht 1 te Alkmaar; ..het aanleggen van de Zij perstraat met riolering op een met zand opeehooed terrein, gelegen ten noor- den van de Pettemerstraat "P het industrieterrein Noord .(bestek 3. dienst jaar 1963). Inlichtingen op donderdag 7 februari 1963 tot 17.00 uur in het bureau van openbar werken. Keetgracht 1, t Alkmaar. Bestekken te verkrijgen zo lang de voorraad strekt door overschrijving van ftnnui' r°P girorekening no. 86010 of aan het bureau van openbare werken iio- dag 13 februari 1963. 16.00 uur voor inlevering van bestekken, °n PROVINCIE GRONINGEN Aanbesteding Op woensdag 20 februari '63 te 11.00 uur zal in het Pro vinciehuis te Groningen worden aanbesteed: het opruimen van de provin ciale brug over het Noord- polderkanaal te Warffum en het maken van een koker- brug van gewapend beton ter plaatse, volgens bestek nr. 1 1963. Het bestek met tekening in één blad ligt van vrijdag 1 februari 1963 af ter lezing in de provinciehuizen te Gro ningen, Leeuwarden en As sen, alsmede in het gemeen tehuis te Warffum. De prijs van het bestek, dat wordt toegezonden op aan vrage bij de 2e afdeling der provinciale griffie, provin ciehuis te Groningen, is ge steld op 10,te voldoen op postrekening nr. 80033C van de provincie Groningen KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Burgemeester en Wethou ders van Krimpen aan den l«ssel zullen op donderdag 14 februari a.s. des voo.mid- dags 11.00 uur in het Ge meentehuis aanbesteden: het maken van rioleringen het ophogen van tuinen! aanleg van tegelpaden en trottoirs en het herbestraten van wegen in het uitbrei dingsplan nabij de Burge meester Aalbersl. te Krim pen aan den IJssel. Bestek en tekeningen zijn verkrijgbaar bij het Tech nisch Bureau in de Krim- penerwaard. Tiendweg 28 te Krimpen aan den IJssel te gen betaling van ƒ20.- (toe zending per post 21.-). Res titutie 10.- op de dag van aanbesteding Ook Eeverboar op luchtbanden, type M sssUi 1. Langere rupsen geringere gronddruk. 2. Bredere rupsen 3. Hydraulische tamper (traploos regelbaar ggp^ki^ijjj^ aanpassing aan alle materiaalsoorten, van 01500 slagen per minuut) 4. Hydraulisch opklapbare zijwanden arbeidsbesparing. 5. Grotere bunker betere opname van materiaal. 6. Gesloten transportworm betere verdeling over de werkbreedte tot 4,50 meter. Als toeleveringsbedrijf voor de industrie kunnen wij alle mogelijke artikelen leveren, die voor Uw bedrijf van belang kunnen zijn. Onderst, vindt U een lijst van artikelen die uit voorraad leverbaar zijn Dekzeilen, (in alle maten) Regenpakken, Regenbroeken en -jasjes, (los) Laarzen, Bedrijfshandschoenen, (leder en plastic) Jerrycans, (metaal en plastic) Schenktrechters, Div. soorten touw, (ook steigertouw) T ransportbanden Werktenten, Cereedschapstassen en kisten Handlappen, Las- en werkschorten, Sleepkabels, Petroleum gaslampen, Looplampen, Drijfriemen, Opslagtenten, (6 en 10 mtr doorsnede) Stofbrillen, Schouderbeschermers, Kniebeschermers, Rubbermatten, Werkpetjes, Nierbanden, Kolenzakken (groenstreep) Waarschuwingslampen, (v. d. wegenbouw) Bedrijfsemmers, (metaal en plastic) Boomhouders, Zuidwesters, Fietstassen, Spatlappen, Signaalfluiten, Dekkledensmeer, Drijfriemenvet, 0 Dekzeilen zijn ook te huur in diverse maten. Tevens kunt U bij ons ook terecht voor reparatie van Dekzeilen, Transportbanden, e.d. Indien U het artikel dat U nodig hebt, niet in de lijst vermeld vindt, wil dat niet zeggen dat wij het U niet kunnen leveren. Vraagt vrijblijvend inlichtingen of offerte. GROOTHANDEL FABRICAGE KLEINHANDEL HOENSBROEK - Heisterberg 78 - Telefoon 0 4448 - 1888 Afdelingen: Sport en Camping - Bedrijfsartikelen Dekkleden - Rubber- en canvasproducten Louis EYNERS m Rotterdam Groenendaal 223 Amsterdam-N. Meeuwenlaan 98-100 fff Tel. 1162 85 Tel. 6 82 22- Voor VEILIG lakeien of sjorren: Planeta-Super kogellager sneltakels 11/» - 3 - VU en 10 ton Licht Planeta sneltakels 7i 1 1.6 2'/, ton Power-Pull rateltakels Kogellager loopkatten systeem IHoore met mechanische voortbeweging 2 - 3 - 5 ton s zonder mechanische voortbeweging 1 2 3 en 5 ton

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - krantenknipsels | 1963 | | pagina 10