t ConciiiTentiehuis De Autoslooperij Gaat Ge Trouwen Hoe n vrouw, Advertentiën AKKER' S verslèrkte ABDIJSIROOP Bestellingen GRATIS Neêrlands Zuivel voedt U goed Vooral als men 't met Wouwsche producten doet Coöperatieve *<^11935 Wouwsche Melkinrichting Onderdeelen D. HARDENBERG, Tel. 55, Wemeldinge Verzendt Uwe goederen |)er spoor DE PRIJZEN ZIJN VERLAAGD! Official Ford Dealer N.V. Automobiel Mij. „D1FOGA" Antwerpscheweg 49, Bergen op Zoom N. V. CORONAE DANSLES Per autobus B. B. A. Bestellingen r r fi® kkring heeft baar jeugd belioudt In plaats van kaarten. Ondertrouwd7 '4G479 A. W. NÖRTIER en T. M. VAN N1EUWENHUIJZEN Poortvliet, 23 September 1937. lieden overleed zacht en kalm, na een geduldig ge dragen lijden onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader de heer KAREL SCHOT, in don ouderdom van ruim 71 jaar. 20 46476 Uit aller naam. Wed. K SCHOT- DE Korte. Rotterdam. 22 Sopt. 1937. Moerkerkestr. 4a. Een alleen staand meisje van P. G. biedt zich met Nov. a.s. aan als of huishoudster op hel eiland dienstbode in klein gezin Tholeu. Er zal meer gelet worden op goede behandeling dan op hoog loon. 14 Brieven onder nummer 40477 bureau van dit blad. Waarom hoest Ge zoo Neem toch de nieuwe verstèrkte Abdijsiroop, het middel dat op btjna wonderbaarlijke wqze Uw hoest be dwingt. Akker's Abdijsiroop werkt snel en krachtig bij boesten, bij kou op de luchtpijpen, bij acute en chronische bronchitis, helpt heerlijk bij borst- benauwdheid en asthma-aanvallen. De uitsluitend van plantaardigen aard zijnde werkzame bestanddeelen uit oude geneeskruiden welke Abdijsiroop een we- reld-ve- maardheid hebben bezorgd, werden in de nieuwe verstèrkte Abdijsiroop nog uitgebreid door de toevoeging van dehoest- bedwingende stof codeïne", die moet be schouwd worden als het krachtigste middel ter verdrijving van den hoest en van slijm. De plantaardige extracten, in Abdijsiroop verwerkt, werken ais balsem op de ontsto ken slijmvliezen van Uw borst en keel. die daardoor worden geheeld en versterkt. Om zijn gelukkige samenstelling noemt men dan ook tere< lit de nieuwe verstèrkte A' dij- slroop ..'s Werelds leste Hoest-siroop". op Familiedrukwerk Geboorlekaarten Trouwkaarten Rouwbrieven worden aangenomen door onzen agent te Poortvliet den heer W. A. ISTA een prachtig Dames- of Heerenrijwiel En toch voor de allerlaagste prijzen te koopen Dat kunt U alleen in het van IZAK VAN LOON-POPPELSDORF BERGEN OP ZOOM Koopt nü Uw wollen en overtrokken Dekens I Bij elke 50 cent bij ons besteed, een letter van bet A B G. De kooper welke het g6heele alphabet inzendt, een prachtig Dames- of Heerenrijwiel cadeau 40 40478 Met goud bekroond Aanbevelend. 40 46155 op de Wereldtentoon- KOEVOETSTRAAT 47 BERGEN-OP-ZOOM TELEFOON 273 BEWAAR DIT VERSCHIJNT SLECHTS EEN KEER ONDERSTELLEN VOOR BOERENWAGENS keuze uit meer dan 200 stellen, ook met nieuwe rechte assen. Gegarandeerde Banden en nieuwe Binnenbanden Nog steeds aan oude prijzen van Chevrolet tot en mei 1932, Citroen 1933, Chrysler 1929, Paige 1929, Essex 1930, Pontiac '1930, Dodge 1933, Studebaker 1928, "Willy's 1931, Buick 1929 (ook Master), Renault 1931, Oldsmobile 1928, Ford 1933, Fordson 1933, Peugeot 1933, type 201 B 4 cyl. en type 183, 6 cyl. Morris Commercial 1931, Opel 1930, Oakland 1929, Amilcar 1927, G.M.C. met Pontiac Motor, Mathis 1932, Glyno 1927, Citroen Tractor 1933 met dubbele cardan, Ershine 1928, enz. enz. enz. MEER DAN TWEE DUIZEND BANDEN, 58 40472 waarbij aan opruimingsprijs, 8 stuks zoo goed als nieuwe 17 x 50 van Citroën-Truck 1932 en 1933, met ü-gaats schijfwielen' Sneller en goedkooper dan Postpakketten liet stationTholen B.B A. slaat in rechtstreeksche verbinding met alle stations der Nederlandsche Spoorwegen, men betaalt alléén zoowel voor aankomende als vertrekkende zendingen niets dan de spoorvracht van of naar Tholen. Een spoorzending die tot Bergen op Zoom bevracht b.v. f0.50 zou kosten, kost tot station Tholen hetzelfde. Geeft dus op te zenden Station Tholen B.B.A. Zendingen voor plaatsen in het eiland Tholen, te Tholen aankomende, worden verder vervoerd met den voerman uit die plaatsen.. Doet Uw voordeel, en vervoert Uw goederen rechtstreeks Agentschap B.B.A gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoon 16 kantoor geopend van des voormiddags 8 tot des avonds 20 uur ALLEEN FORD biedt U de keus uit twee motoren 85 rem-pk voor maximum PRESTATIES en goede zuinigheid 60 rem-pk ▼oor maximum ZUINIGHEID en goede prestatie* In uiterlijk en kwaliteit, in prestatie en zuinigheid biedt Ford de meeste waarde voor uw geld. DAAROM WORDT AAN DEN FORD V-8 VERREWEG DE VOORKEUR GEGEVEN. De belangrijk grootere afzet maakte een meer rationeele productie mogelijk en stelde de N.V. Nederlandsche Ford Automobiel Fabriek in staat haar kostprijs te verlagen. Volgens Henry Ford's onwrikbare principe moet de kooper daarvan direct profiteeren, zoodat thans van verschillende Ford-modellen Stelt U in verbinding met den Official Ford Dealer voor nadere inlichtingen N.V. NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK AMSTERDAM 320 4( 12 8193 Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM over het Postkantoor Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verpleginys-artikelen homoöpatische Geneesmiddelen vaü Dr. Wil mar Schwabe bij Nelisse Hotel „De Gouden Leeuw'' te ST. MAARTENSDIJK Dansles wordt gegeven door M. JANVIER. Muziek de be kende accordeonist F. BOELS. Aanvang der dansles Vrijdag 1 Oct. 1937. Aanmelden vanaf heden bij N. J. Nelisse 13 40480 Bestelt dan Uw Trouwkaarten of Cir culaires bij ons of onze Agenten Lage prijzen, netteuit voeringen bovendien wordt Uw onderlrouwadvertenlic gratis geplaatst in de Thoolsche Courant Firma J. M. C. Pot Tholen Bezoekt ter kennismaking met de Esperanto-cursus te Tholen, de openbare les, op Zaterdag 25 Sept., in hotel „Het Hof van Holland." 10 40475 Aanvang 17 'uur. Toegang vrij; zonder eenige verplichting. Prijs volledige cursus 13 (20 lessen). MARMEREN Schoorsteenmantels Speciale aanbieding van een zéér groote partij Schoorsteenmantels in prijzen van 20 a 30 Gulden, geheel compleet, zeer mooie mo dellen, diverse afmetingen en marmer soorten. BEZOEKT ONZE MAGAZIJNEN STATIONSTRAAT 19 BERGEN OP ZOOM Fa. AUG. VAN DIJK-Petit TH0LEN-BERGEN OP ZOOM Enkele Reis f0.26 Retour f0.42 Maandkaarten TholenB.o.Z.v.v Abonnement onbeperkt aantal ritten f5.70 Maandkaarten 0 ritten per week v.v. f4.20 Schoolkaarten 0 ritten per week 14 43816 v.v. per maand f3.70 op: Familiedrukwerk T rouwkaarten Geboortekaarten Rouwbrieven worden aangenomen door ob agent te Oud-Vossemeer den I P. C. LINDHOUT J MOLENSTRAAT die een vermoeiende werkkring Slapheid en zoo n verwelkt gevoel, dat zijn dingen, die kunnen voorkomen worden. En zoo gemakkelijk! Kijk eens hoe anderen jong blijven, levendig en opgewekt, altijd pittig en kerngezond zijn. doordat zij tweemaal per jaar gedurende een week of zes een Sanatogen kuur volgen. Driemaal per dag na het eten een paar schepjes Sanatogen in een glaasje water, dat is alles waarmee zij hun jeugd behouden. Volg ook deze methode van twee kuren per jaar. begin maar eens met Sanatogen en U zult zien. dat U spoedig een om Uw jeugd benijde vrouw zult worden. fn ¥/f

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1937 | | pagina 6