LEERBOEKEN EN SCHOOL A RTIR ELEN TUTOTHA J. Potter. FIRM A J. M. F. POT WEES SLIM GEBRUIK GUM WITTE KRUI Hoofdpijn Kiespijn Koorts rheumalhicK zenuwpijn ma griep C. Laban, Tholen Tandarts v.d. Velde Gaat Ge Trouwen Je adres BEZOEKT BERGEN OP ZOOM Goederenvervoer goedkoop Seriewedstrijden T. V. V. Windmolens en Sorteermolens! aannemers materiaal, Kiest BEKENDMAKING I i 1 s 1 11 Oud-Vossemeer. DRUKWERKEN, Je adres. N. V. CORONAE SANGUINOSE Tandarts De Rijke MONDARTS 80492 BERNHARDI Voor de levering van VOOR ALLE INRICHTINGEN VAN ONDERWIJS houden wij ons beleefd aan bevolen. BOEKHANDEL THOLEN Ie N. V. INSULAIRE HYPOTHEEKBAÏ te ZIERIKZEE stelt verkrijgbaar 5 °|0 Pandbrieven a 98 Breukbanden en Buik banden en verpieeging artikels Door hunne snelle en onschadelijke werking zijn de wonderbare poeders uifsfekend voor hef sfillen van Een proef bewijst Ondertrouwd: C. GUNST Mz. en 8 41677 W. I. 00STD1JK Md. Oud-Vossemeer,) 2, JuM lg32 Poortvliet, Voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij de gedenking van onze 25-jarige echtvereeniging betuigen wij onzen hartelijken dank. J. L. JANSEN. L. C. JANSEN—Vaders. Tholen, Juli 1932. 12 41670 Zaterdag 23 Juli a.s. S.V.C. I- Dosko IV om 6 uur en Fijnaart I—Dosko II om 7.30 u. Deze wedstrijden zullen worden opgeluisterd door het Harmonie gezelschap Concordia. Toegang 10 cent. Door allen zoowel donateurs en leden moet de toegang be taald worden. 41071 20 HET BESTUUR. II.H. LANDBOUWERS, nu is het weer tijd om aan te schaden, doch dan naar het van ouds bekende adres: 13 41672 J. L. ELENBAAS, POORTVLIET TEL. 18. Voor aannemelijk bod te koop w.o. heistelling, oompleet m. blok 300 K.G., touwwerk m. blokken, hennepreep 255 M., domme krachten 10 en 15 ton équerre, slangenwaterpas enz. hij W. .1. WALPOT - THOLEN. •15 41674 op 26 Juli a.s. TOT GEZWORENE VAN HET WATERSCHAP POORTVLIET Vele Ingelanden. 14 41675 MAGAZIJN VAN GRAFMONU MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS Steenhouwerij,Marmerhardsteen voor Bruggen,Sluizen,Gebouwen Slijpsteenen, euz. Straatkeien AUG. VAN DYCK—PETIT, Stationstraat, Bergen op Zoom 12 39135 Bereiders van boerenboter (boeren en slijters) mogen vanaf 1 Augustus geen boter meer verkoopen zonder crisis-boter- merken. Een Commissie houdt zitting voor toelichting der Crisis- Zuivelwet en uitreiking der merken op de volgende plaatsen en uren. Komt allen op die zitdag en precies op tijd. Brengt geld mee voor betaling der merken. 52 41668 Zegt het voort! <3 TT T- O Oh Q o sz CU O H C/3 c/"J va CD CS Q S O (fl 93 jq <ji P. C. LINDHOUT, Agent voor de Firma J. M. C. Pot 41338 te Tholen, 17 houdt zich beleefd aanbevolen voor de levering van alle soorten TROUWKAARTEN, ROUWBRIEVEN, VISITEKAARTEN ENZ. Drogisterij L. G. v. ZALTBOMMEL, Hoogstr. 7 tegenover het Stadhuis 36388 8 Aanbevelend. beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's. 6 7089 Zuivelstraat 35, 12 BERGEN OP ZOOM 8493 over het Postkantoor. Het adres voor alle geneesmiddelen Verhand- en Verplegings-artikelen homuöpatische Geneesmiddelen van Dr. Wilmar Schwabe. De bloedarmoede is de meest verspreide kwaal van onzen tijd. Het bloed bevat dan te weinig bloedlichaampjes, is niet gezond genoeg om aan spieren, zenuwen en hersenen de vereischte kracht te geven. Het beste middel om het verzwakte bloed te herstellen is de Sanguinose te gebruiken, die met groote zekerheid de bloedarmoede overwint. Per fl. f2, 6 fl. f 11, 1211. f21. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. '17650 VAN DAM Co., 30 De Riemerstr. 2c/4. Den Haag. Nederlandsch Fabrikaat. Voorradig alle soorten DROGISTERIJ ARTIKELEN. Ean de Cologne,Tandpasta,Tandborstola, Verpakte geneesmiddelen, Drops enz. Beleefd aanbevelend, 8 40561 J. Deurloo—van Sliedregt, Tholen Tholen (Hotel Zeeland) Oinsd. 31/,—6*/i uur. St. Maartensdijk (van Iwaarden) Woensd. 9—11.30 uur. St.Annaland (Havenzicht) 10 Zaterd. 9-12 uur. 30406 Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel, int. 3. THOLEN Markt 4 Zaterdags 1-2.30 en 6-7 uur. 6 6276 BESTELT dan Uw trouwkaartenof circulaires bij ons of onze Agenten. LAGE PRIJZEN. 20 37382 NETTE UITVOERING en bovendien wordt Uw Ondertrouw-advertentie gratis geplaatst in de lerseksche en Thoolsche Courant Firma J. M. C. POT, THOLEN TUINFEEST ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan d N. V. Sociëteit Thalia op Donderdag 28. Vrijdag 29, Zaterdag 3 Zondag 31 Juli 1932. Kermisattracties. Bal Champètre. Openluchtsp met medewerking van: 60 416 RUSSISCH KAPEL ORLOFF. B. 0. Z. JASS BAND ORCHES ZIE VERDER UITGEBREIDE PROGRAMMA S. bij de Rotterdamsche Bankvereeniging te Tholen, Tijdelijke uitgifte van Aan Pandbrieven in omloop voor pl.m. 22 millioen gulden. larf kve ivel oec gd Fl nd Doordat het tramstation te Tholen thans in rechtstree verbinding slaat met alle stations der Nederlan Spoorwegen, zijn de trarnvrachten vervallerf en t men alléén, zoowel voor aankomende als vertrek zendingen niets dan de spoorvracht van of naar T Een spoorzending die tot Bergen op Zoom bevract fO.95 zou kosten, kost lot station Tholen eveneens 95 cent. Geeft dus óp te zenden Station Tholen A Zendingen voor plaatsen in het eiland Tholen, te T aankomende worden verdér vérvoerd met den vo£ uit die plaatsen. 38 Doet Uw voordeel, en vervoert Uw goederen rechtst Agentschap A. B. T. gevestigd Hoogstraat 1 Tholen, Telefoc Kantoor geopend van des voormiddags 8 uur tot des avonds 224.80 12 voor VAN DER OUDERAA, Zuivelstraat BERGEN OPZOOM VAN HET to HAVAS Bij apothekers en drogisten per stuk 7 cent per doos vah' 8 poeders45cent. Vertegenwoordiger Agentuur- en Commissiehandel „DUTlM" OEGSTGEEST (bij Leiaen). 40672 120

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1932 | | pagina 4