OOK IN ONZE AFDEELING DAMESCONFECT BISCHOFF'S KLEEDINGMAGAZIJNEN oow C. Labaa, Tholen MARKT 35 - BERGEN OP ZOOM 4\ °|o Pandbrieven a ÏOO1^ °|o 26 Onderwijzeres. qO&é 9 ke,iJk0tnda> slaagt U en zijt volkomen VOLDAAN, dank zij onze 6R00TE TEERING in de nieuwste Modellen en de PRIMA STOFFEN vin bekende LAGE PR Damesmantels, in de prima Velour Faconne met Pelskraag reeds vanaf Fantasiemantels vanaf f 4.90 Kindermantels, in wollen, fantasie en uni stoffen met pelskri vanaf Ratiné Meisjesjekkers vanaf f2.20 Japonnen in wollen stoffen en fluweel in de moderne vanaf Wollen Deux Pieces, Vesten, Pullovers, Trico Kinderjurken een groots sorti ZATERDAG 1 NOVEMBER GEOPEND. Weegbrugboekjes 6 cent per stuk bij FIRMA J. M. C. POT Boekhandel 17 39592 Tholen. boerendienstbode Waarom betaali ge te veel? N.V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK te ZIERIKZEE stelt verkrijgbaar bij de Rotterdamsche Bankvereeniging te Tholen, beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's. 6 18920 goedkoopste gelegenl Wanneer U bedenkt, dat in de yy modelfabrioken van Blue Band moeite noch kosten worden ge spaard om het volmaakte te be reiken y Wanneer U nu eens de kwaliteit met aandacht proeft Wanneer U beseft, dat Blue Band 30 cent per half pond kost Dan koopt U natuurlijk uitsluitend Blue Band - versch gekarnd I /ALTIJDX SOLIEDEN EN HET GOEDKOOPST ULSTERS en WINTERJASSEN De nieuwste tinten als Staalblauw, Nootbruin enz. Evenals Blauw Ratiné vanaf 6.50 tot 60. Kinder Ulsters en Jekkers van 1.90 tot 22,50 Hoeden, Petten, Overhemden, Dassen, Sokken, Handschoenen, Sjaals, Cachenez, Slobkousen, enz. Pullovers, Truien. Een geweldige sorteering tegen extra voordeelige prijzen TEkSTOND GEVRAAGD EE.V bij H. A. GILJAM, Tholer. 8968+ O* THOOLSCHE MAP kost plpchls 15 centru hnvat 12 enveloppe? en 12 vel prima kwaliteit papier. De tanriek?- mappeu houden slechts 10 vel papirr ven tce- luppes van vee! minder k waliteit. De Thoolsche Map makert »_ij self. FIRMA J. M. C. POT, BOEKHANDEL THOLEN Aan Pandbrieven In omloop voor pl.m. 21 millioen gulden. 32251 Aan de O. L. School te POORT VLIET »ordt geataagd eeo Bezit der akteo j en k vereischt. Stukken aan den Burgemeester «óór 15 November ai, 9 89621 N. V. STOOMTRAMWE ANTWERPEN BERGEN OP ZOOM-TH Door de sedert 1 Septem ingevoerde verlaagde tarieven thans de Uwe goederen te verzen;ri te ontvangen. Verzending door geheel land. 8 maal daags geleg Uw goederen te verzen te ontvangen. Goederen worden op ver ej zonder kosten afgehaald d S( FIRMA J. M. C. POT, T& U w: er er vfie lz

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 8