BETER en VOORDEELIGER gekleed gaan dan voorheen is noodig.; A. TERHORST KLEEDING NAAR MAAT Tandarts De Rijke MONDARTS ir BERNHARDI Tandarts v.d. Velde N. V. COKONAÉ Speelkaarten- Zeelands Rot Drogisterij Je adres, q SPEKKUIPENlJJ Waschtobben sigaren Na vergelijk der etalages zal een ieder erkennen dat de HEEREN-, DAMES- ei KIN DER KLEEDING in de magazijnen van Kremerstraat, Bergen op Zoom, de voordeeligste is en blijft. Onze keuze is niet te overtreffen. is N V DE LEVER 5 ZEEP MAATSCHAPPIJ.' VLAARDINGEN Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel. int. 3 THOLEN Markt 4 Zaterdags 1-2.30 en 6-7 uur. Pandoerspel f G,J Whistspel fO.SOt r 9 FIRMA J. M: MAGAZIJN VAN GRAFI MENTEN EN MARMER! SCHOORSTEEN MANTEL AUG. VAN DYCK-p£ Stationstraat - Bergen o lijk en alle soorten vaatweo o0 Zuivelbe* Verschillende merken prima AGENTEN GEVRAAGD. Zeer nette Winterjassen vanaf f8,— Onze soliede jas HERCULES f 15,in vele dessins. Degelijke Ulster EM1LE in Engelsche tweed stoffen of zachte velour f24.- Onze prima Ulster met zijde gevoerd HERBERT f38,- Kinder Jekkers geheel gevoerd vanaf f 3.- Pantalons vanaf f 1.20. o^g 39(509 Mans-JEKKERS met pluche stof of zware diemet gevoerd vanaf f8.50 De RECLAME Mantel Bleu velourstof groote Bontkraag f 13 en f 17 Mooie mantel zachte diagonale aparte modellen f26.- Aardige fantasie mantels vanaf f7,50 Regenmantels vele nouveauté's Kindermantels vanaf f3.- Fluweelen Dames Japonnen nieuwe tinten vanaf f8.50 Tholen (Hotel Zeeland) Dinsd. 3Va16Va uur. St. Maartensdijk (Polderman) Woensd. 911.30 uur. St. Annaland (Havenzicht) 10 Zaterd. 9-J2 uur. 30406 Vraagt ook bij ons prijsop ,er aankoop, inruiling of r£at, Wij staan U steeds gaarne ftn prijsopgaaf en condities zon y( eenige verplichting ten dieni j No 8 Kleerenhanger 15 coupons No 218 Siarksnnaijs 45 coupons No. 235 Barometer '10 coupons 6 36267 Zuivelstraat 35, 12 BERGEN OP ZOOM 84-93 nvnr het PuBtkantoor Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen Homoöpatische Geneesmiddelen van Or.. Wilmar öchwabe No. 162 Bloemvous 80 coupons No. 87 Outbijtlaken 75 coupons No 227 Kaorslantoarn 108 coupons Na 218 Pletspomp 58 coupons Na 191 Dasspeld 2 coupons No 82 Tafelkleedje 50 coupons Theelichtje 113 coupons s/ili :tr< 39580 Boekhandtó(V|Vo- Gebruikt uitsluitend M9SL IN FLACONS, merk li.ahfl Voor het eiland Tholen vf'oi baar bij tpei JOHAN VAN 00S~ BOTERMARKT, TI°W Steenhonwerij, Marmerhardati voor Bruggen,Sloizen,Gebouw^® Slijpsteenen, enz. Straatkei 1 L G. v. ZALTBOMMEL, H» tegenover het Stadfoii:!.0, ji \I nel 36088 8 Aanbeveïs J1 J (j 12 J. ELENBAA 39612 Tel. 18, Pep r No 41 Melkkoker 60 coupons 37752 8 P. SCHOT, Dalemschestraat 44, Tholen In ooze nieuwe prijscourant die in December verschijnt, bieden wij aan: 20 39610 plm 800 soorten Groentezaden, Landbouwzaden en Friesche Klei-pootaardappelen. 600 soorten boomgewassen en vaste planten. 350 soorten bloembollen. 600 soorten bloemzaden. V raagt onze verkoopavoorwaarden onder lelt, B. 8. 14-2 aaii ona kantoor, (lette.r en ïiatii-i-er vernjeldenj VOLBEDA'S ZAADHANDEL DRACHTEN Tel. 45 Opger. 1850. Steeds voorhanden: 8 36081 PRIMA SIGAREN, als: L'illje, La Beila, Velasque'. K. L. M., Keizer Karei, enz., benevens verschillende merken tabak. Mooie sorterring tabakspijpen J. M. SCHOT. Hoogstraat, Tholen Ht den ontvangen een mooiesorteeriug Heeren- Dames- en Kinderschoenen Tevens verkrijgbaar Oliejassen cd pijpen. Motorpijpen en jassen. 8 35109 Aanbevelend, D. EVERAERS, Hoogstr. 38, Tholen No. 69 Borstelgarnituur 90 coupons No 102 Klok en Hamer 11 coupons No 223 Odeon GramofoonpL 65 coupons No. 50 Nestschalen vuurvast 143 coupons No. 22 ijn „Blue Bird" coupons No 119 Halma 20 coupons No. 85 Dameskousen 60 coupons No 232 Aktentasch 170 coupons BIJ ZOO'N GROOTE VERSCHEIDENHEID VAN GESCHENKEN De ijverige spaarders van de waardebons onzer pro ducten vinden hunmoeite steeds ruimschoots be loond. Elke bon, die wordt afgeknipt, brengt U nader bij het begeerde geschenk. Sunlight Zeep, Lux, Vim en y Rinso, zij allen helpen mee! jMp Reeds is het //jf pj maken van de PyJ keuze een ge- AyjjiF. not op zichzelf! tfrKvjA Vraag bij uwen y^jfÊr winkelier onze geschenkenlijst No IJ Koektrommel 22 coupons PR6-0MSK 39625 7/ Óf lolt Jra

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 6