Onze Geschenken u WAARDEEREN Electrische geschenken zijn welkome geschenken Cycloïde Schouwing C. Laban, Tholen Siïnplesc breng! hei beste! Vrachtauto N. V. CORONAE 4\ °|0 Pandbrieven a 99 Gewijzigde dienstregeling WATERSCHAP POORTVLIET, 0P WATERLEIDINGEN HEULEN EN HEULDANMEN, op Maandag 2 Juni 1930. Rijks Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus te Bergen op Zoom. beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano'. 4 13920 SANGUIN0SE Tandarts De Rijke WONDARTS ïr BERNHARDI Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel. int. 3 Tandarts v. d. Velde THOLEN Markt 4 Zaterdags l-2'/i en 6-7 uur. Drogisterij Je adres. N/V/ DE LEVER'5 ZEEF MAAT5CIWP-U VLAARDINGEN N. V. INSULAIRE HYPOTHEEKBANK te ZIERIKZEE stelt verkrijgbaar bij de Rotterdamsche Bankvereeniging te Thelen, Verschillende merken prima sigaren 37752 8 P. SCHOT, Dalemschestraat 44, Tholen Je adres voor Breukbanden en Buik banden en verplegings artikelen VAN DER 0UDERAA, Zuivelstraat BERGEN OP ZOOM. MAGAZIJN VAN GRAFM0I MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEEN MANTELS AUG. VAN DYCK-PEf N. V. Stoomtramweg-Maatschappij Antwerpen-Bergen opZoom-Tholen Bergen op Zoom. De aatoboadieDst aan Bergen op Zoom Daar Tholen om 9.55 nor a.m. en teroft om 10.15 nnr vervalt vanaf 30 Mei a.s. en zullen de trammen No. 9 en 10, tien minuten vervroegd worden. 9.45 V Bergen op Zoom A 10.42 9.59 Vogelgeaaog 10 28 10.12 A Tholen V 10.15 89162 22 DE DIRECTIE. 89161 15 Het Bestunr, E. C. W. A. GEUZE, DRONKERS, Ontv.-Griffier, De Aangifte van Leerlingen voor den cursus 1980/31 is opengeiteld tot 7 Juni a.s. De Toelatingsexamens worden ge- hoodeo in de eerste helft van Juli. Inlichtingen (mondeling en schrifte lijk) aan ouders, voogden en onder wijzers worden verstrekt door De Directeur, G. L. BREEDVELT. Spreekuren Dinsdag van 1012 en Donderdags van 2i in 't Schoolgebouw, Wilbelminalaan 24. Zuiver plantaardig afdoend middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte. Lusteloosheid, algemesne zwakte, migraine, zenuwhoofdpijn, gebrek, aan eetlust, voortdurende maag pijnen, neiging tot braken, over spanning, slapeloosheid, suizen in het hoofd, geestelijke en lichame lijke nitputting worden snel eD afdoende overwonnen door DE SANGUIN0SE. 80 17650 SANGUIOSE kost per fl. f2,— de 6 fl. £11.—, 12 fl. f 21. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Te Tholen bjj L. G. van Zalt- bommel, te Bergen op Zoom bij H. G. van Kroon, Apoth. te Ierseke bij A. M. Steketee. Tholen (Hotel Zeeland) Dinsd. 3Vj—6'/j uur. St. Maartensdijk (Polderman) Woensd. 9—11.30 uur. St. Annaland (Havenzicht) 10 Zaterd. 9—12 uur. 30406 8 37100 L G. v. ZALTBOMIHEL, Hoogstr. 7 tegenover het Stadhuis 36088 8 Aanbevelend. Het Simplex Cycloïde rijwiel bezit niet alleen alle goede eigenschappen van de gewone Simplex, doch door de speciale constructie naven wordt ca. 70 /0 wrijving6 ring verkregen waardoor de r loopt dan bij eenige andere constructie het geval is. Ook In verchroomde uitvoering. Verkrijgbaar bijdeOfficieele Simplex agenten. SIMPLEXFABRIEKEN AMSTERDAM Vraagt geïllust. prijscouranf IN GEWONE UIT. x ft C VOERING VANAF T.OO.- 0FFICIEELE SIMPLEX AGENTEN St. Annaland ABli. bruijnzekl Ierseke L. K. KRAMER St. Maartensdijk O. I'. NOORDHOEK Oud-Vossemeer J. GEBRAAD ZOON Poortvliet C. L. DE JONGE Stavenisse J. C. KESTELOO TholenG. Vis evenals U onze producten Sunlight, Lux, Vim en Rinso heeft leeren waardeeren.want ook hierbij huldigen wij het principe dat alleen het beste voor onze afnemers goed genoeg is. Spaar de bons, het loont de moeite. No. 70 Steelpan 18 coupons No. 29 Eng. theepot 42 coupons No. 66 Pochette 18 coupons No. 47 Wandlcóffiemolen 85 coupons No. 30 Lepelrek 43 coupons No. 122 Bal No. 223 Gramofoonplaat 65 coupons No. 222 Fietstasch 20 coupons 64 coupons p:-.i '-v-v^vsftw No. 200 Sportriem 25 coupons No. 231 Camera 140 coupons 82 Tafelkleedje 50 coupons -w V-V». a nn PR1-0119 Ht Steeds voorhanden: 8 86081 PRIMA SIGAREN, als: Uiltje, La Bella, Velasqne, K. L. M., Keizer Karei, enz., benevens verschillende merken tabak. Mooie sorteering tabakspijpen J. M. SCHOT. Hoogstraat, Tholen Laat bij aanschaffing van een bij ons de Carrosserie maken. WIJ hebben reeds veel ervaring op dit gebied en maken elk ge- wenscht model. 12 39)39 Aanbevelend, J. ELENBAAS, Tel 18, Poortvliet. Zuivelstraat 35, 12 BERGEN OP ZOOM 8493 nver het Postkantoor Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen Homoopatische Geneesmiddelen van Dr. Wihiiar Bchwahe, Aan Pandbr. in omloop: ruim 19 millioen gulden. 0 26 32! 22482 12 Heden ontvangen een mooie sortee Hoeren- Dames- en Kinderschoenen Tevens verkrijgbaar Oliejasseo pijpen. Motorpijpen en jassen. 8 35109 Aanbevelend, D. EVERAERS, Hoogstr. 38, Thi Steenhouwerij, Marmerhardsteen voor Braggeo, SloizenGeboawen Slijpsteenei), enz. Straatkeien Stationstraat - Bergen op Z

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 4