BISCHOFF'S KLEEDINGMAGAZIJNEN MARKT 35 - BERGEN OP ZOOM Fordsorv den Engelsman Openbare tl, Verkooping NETTEN INBOEDEL, Openbare Verkooping Doet nu Uw voordeel! De nieuwe Ford Fruck SJD Wie een goede keus heeft koopt een TOÜD LINCOLN Reisgidsen Zomerdienst Nette Dienstbode Prima SCHOOLSCHRIFT raagt men met pleizier, waarom? om haar goede pasvorm, afwerking1 en kwaliteit voor de bekende lage prijzen. Heerencostuums amesmantels Japonnen Kindermantels underjurken 1.10 Regenjassen Demisaisons Sportpakjes Hang Blousepakjes 6.7 5 2.90 vanaf 1.75 vanaf 2.90 TELEF. 580 outen's Bonbons vrjjlsuten's Bonbons s Bonbons Flikken, groote B Flik- Pastilles, Luxe doozen ibons. Bruidsuikers k' e St.-Maartensdijk. te Sint-Maartensdijk. Opruiming van verschillende artikelen voorden schoonmaak met„sta.ke body" Per 12 stuks 45 cent. Best schoolpotlood5cent per stuk. Gomelastiek vanaf 6 cent per stuk. FIRMA J. M. C. POT, Tholen. Speciaal vestigen wij uw aandacht op onze etalage in Kousen en Tricotages in de moderne tinten. Steeds een groote sorteering Hoeden, Petten, Overhemden, Boorden, Dassen, Sokken, Bretelles in de nieuwste kleuren en dessins. SOLIDE GOEDKOOPST Isd.g j do tonaai kerk. dhr I ti (Hi melv o de Heere wil hopeD geliefde Ooders iBNELIS MOELIKE8 3HELINA DINA JAGT JuDi a.s. hun 25-jarige vereeniging te gedenken, ie dankbare Kinderen. JOHANNA. 63 MATHEUS. Irecht, Komatistraat 35. dhr 30 ceDt per ons. la verpakking 65 et. p. doorje. 35 cent per om. verscheidenheid tabletten en reepen. 25 cent per 1/1 pnnd. aanbevelend, 24 39176 KSTRAAT - THOLEN. dag i. Rel kerk t eo Voon •dag :erk k de 5 eo dag de :erk kerk :erk Jolle 'ii MEULENBERG tal, op 27 Mei 1930, 's voormid- uur (w. t.), aan het sterf- ad Mej. de Wed. J. HAGE, i Markt te St.-Maartemdijk, )PENBAAR VERKOOPEN: kenhooten kabinet, mahonie- linnenkast, mah. secretaire, >aten schrijfbnreao, 3 mahonie- en andere tafels, 2 linnen- mah. waschtafel met marm. endnle m. candelabres, stoelen, karpetten, lampen, schilde- 'olkachel, merk Jaarsma, ken- 0^jö hel, ledikanten, 3 veeren- en SeI okbed me toebehooren, glas- waa lewerk, kenkengerief en het- leer zal worden gereild, dag Maandag 26 Mei, 's na- i tosechen 3 en 6 uur (w. t.) 37 39165 Notaris MEULENBERG zal, teu verzoeke van de erveD van den Heer JAN ZWAGEMAKER, op Woensdag 28 Mei 1930, iu het Koffiebois vao deo Heer Nelisie te St.-Maartensdijk, hij inzet, en op Woensdag 4 Juni d.a.v. in het Koifiehuis van den Heer Polderman aldaar, bij toewijzing, telkens 's avonda 8 unr w. t., iu het openbaar ver knopen 1. Het huis met schuurtje en erf aan de Markt te St.-Maartensdijk. 2. Een TUIN in Parochie Papenhoek aldaar groot 5.92 a. of 45 R. in hunr bij Johv. Hoek tot 1 Jan. 1981, tegen (20.per jaar. 3. BOUWLAND en ZIJKANTWEG in Vasteuavondhoek aldaar, groot 37.75 a. of 288 R. in pacht bij Johv. E. Zwagemaker tot 1 Dec, 1930 tegen f 75.per jaar. 4. BOUWLAND en ZIJKANTWEG in Pier Bettenhoek aldaar, nos. 292, 292bia ea 1280, groot 1.04.90 H.A. of 2 Gom. 202 R. in pacht bij P. C. Koopman tot 1 Dec. 1933 tegeo f 240.50 per jaar, te veilen in 3 onderdeelen eo maast, lste onderdeelde nos. 292 en 292bis met het noordoostelijk deel van do. 1280, groot ong. 39 a. of 298 R. 2de onderdeel: de 2 noordelijke stok ken van no. 1280, groot ODg. 39 a. 50 ca. of 1 Gem. 2 R. 3de onderdeelde 2 znidelijfee'stak- ken van no. 1280, groot ong. 26 a. 40 c.a. of 202 R. en 5. TWEE AANDEELEN in de weeg brug „Landbouwbelang" te St.- Maartensdijk. Aanvaarding huis bij betaling koop penningen. 58 39166 zooals karpetten, matten, cocostapijten en loopers in verschillende maten, vloerzeil Balatum, tafelzeil, tafel- kleeden in verschillende kwaliteiten, gordijnen en vitrages, een partij denrkleedjes. Groote korting wordt op al deze artikelen gegeven. Aanbevelend, 22 39177 JOH. BEUKELAAR, BRUGSTRAAT THOLEN. Wilt gij profiteeren van het alles bezielende, alles aanwakkerende, alles meesleepende arbeids- rhythme van een organisatie, waarin geen plaats is voor verbeuzeling van tijd, voor verkwisting van arbeidskracht, voor vermorsing van materiaal Wik gij meeprofiteeren van de rijkste hulpbronnen, de modernste installaties en uitrustingen, van de voordeelenvan'n uiterst waakzaam, doortastend en doordacht commercieel beheer, kortom van voor uitgang en bekwaamheidkoopt dan een FORD N.V. NEDERLANDSCHE FORD AUTO MO B| EL FABRI EK, ROTTERDAM Official Ford Dealer: N.V. Autohandel van Breemen en Langen, Bergen op Zoom 15 CENT PER STUK, voorhanden bij Firma J. 1W. C. POT, Boekhandel, Tholen. GEVRAAGD voor dag en nacht. Mevr. I. GOUDSTIKKER, Arnoldus Asselbergsstraat 14 39164 8 Bergen op Zoom. njni ISCHOFf s KLEEDIN6 geheel gevoerd in moderne -4f\ '9 Unikleoren vanaf. IO.I f3 in zijden en wollen atoffen A een groote sorteering vanaf TT.» in de moderne modellen en Q QA de nienwste stoffen vanaf O.wfvF in leuke dessin8 vanaf in Fantasie, Blanw en Zwart 1% WK vanaf f3 in moderne kleuren vanaf EN HET 300 39174

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 3