UW HUI t ARGENTA VAN HEEL C. Lalan, Tholen Tandarts De Rijke WONDARTS ft092 BERNHARDI Tandarts v. d. Velde Regal Sigaren N. V. COBONAE JACOB VISSER. Je adres Piano's en Orgels ANT0INE MES, sigaren N.V. INSULAIRE HYPOTHEE) te ZIERIKZEE stelt verkrijg; 41|2 °|o Pandbrieven a 98 TROUW! THOLEN Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure, Hotel NELISSE te St. Maartensdijk. Tel. int. 3 THOLEN Markt 4 Zaterdags 1-2 '/2 en 6-7 uur. met 10 cent per pond verlaagd thans kunnen wij ook de H. C. BAARENS, MAGAZIJN VAN GRAFM0NU- MENTEN EN MARMEREN SCHOORSTEEN MANTELS De stemming in huis hangt 's-avonds voor een groot deel af van de verlichting. Is deze goed, dan wekt ze een prettige sfeer. Breng daarom overal lichtpunten aan, waar een lampje gezellig of nuttig zijn kan. Met een verdeelstop is dat heel eenvoudig en het brengt voor luttele kosten dubbele gezelligheid, vooral als U ook voor de groote lamp een hoogere wattage neemt. Gebruikt overal Philips Ar- genta - ook verkrijgbaar in assortimenten van 6 stuks - de bekende „huisjes vol licht". Het beste licht bij 't laagst verbruik beveelt zich aan tot het geven van orgelles en het stemmen van piano's. 40877 GENEESKRACHTIGE KRUIDENHANDEL. voor Breukbanden en Buik banden en verplegings artikelen Opleiding, voor Kommies Agent van Politie enz. Zoowel privaat- als clublessen. Verschillende merken prima bij de Rotterdamsche Bankvereeniging te GAAT GE Firma J. M. C. PO' Tholen (Hotel Zeeland) Dinsd. 3'/2—6'/2 uur, St. Maartensdijk (Polderman) Woensd. 9—11.30 uur. St. Annaiand (Havenzicht) 10 Zaterd. 9- 12 uur. 30640 8 37107 Vraagt het merk VITORIA S prima, prima 6 cents sigaar, RECORD 8 cents in kistjes van 50 stuks. 5cassa bons 10 38843 Aanbevelend, Fa. J. C. VAN DER STEL. Werd onlangs de BLAUWMERK KOFFIE PAARSMERK met 10 ct. per pond verlagen. B. ide roorten zijn prima m worden in eigen branderij gebrand, dns altijd verrch. 26 88812 Geen prentjea of boekjes cadeau, maar degelijke artikelen. lo Januari een wagonlading luster Japankopjes ontvangen, een wagon Emaille en eiken artikelen op komst. Vraagt nwe leverancier een lijst. Koffiehandel Kruiningen. L. G. v. ZALTB0MMEL, Hoogstr 7 Drogerijen, Chemicaliën, Breukbanden Buikgordela, elastieken kousen, en alle mogelijke Verplegingsartikelen Eau de Cologne, Zeepen, Parlumeriën. Hoofdagent van R.I.D.8, en A.B.I.S. Hotnoeopaiische Geneesmiddelen 56088 Dr. Wilmar Schwabe 8 12 8493 Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM over bet Postkantoor Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegings-artikelen Homoopatische Geneesmiddelen van l)r. Wilmar Schwabe Steenhouwerij, Marmerhardsleen voor Broggeo,Sluizen .Gebouwen Slijpsteenen, enz. Straatkeien AUG. VAN DYCK—PETIT, Stationstraat - Bergen op Zoom 360 NUWE I* U» Zenuwgestel ondermijnd Uw Maag niet in orde? Uw Eetlust niet goed? Hebt gij last van Nier- en Galsteenen Lijdt tjij aan Asthma en Bronchitus Rheumatiek Bloedar moede? Slapeloosheid? Uw Stoelgang niet in orde? Laat de gezondheid Uwer Kinderen te wenschen over? Klierachtigheid? Bedwateren Slechte Spijsvertering Heeft U reeds veel ge probeerd, en geen baat gevonden Laat dan Jacob Visser, de welbekende Kruidkundige eens Kruiden voor U samenstellen. Een joi81e samenstelling van in de natuur gegroeide Geneeskrachtige Kruiden, zullen ook U verlichting geven. Dagelijksch ontvang ik tevredeoheidsbetuigingen van hen, die door het gebroik van de door mij samengestelde Kruiden baat vonden. Mijn Kruiden zijn geen massa artikel, en komen nimmer in den handel. Vul onder staande boD in, en zend hem nog heden aan 90 38858 DANIËL WILLINKPLEIN, AMSTERDAM. Gelieve mij zonder eenige verplichting iolichtingen te geven o»er Uw Kruiden. Ik ben lijdende aan Naam Adres Leefiijd No Vraagt hij Uw installateur onze gratis brochure over goede huisoerlichling. 22248 12 VAN DER 0UDERAA, Zuivelstraat BERGEN OP ZOOM. J. VAN DIENST, 38849 10 Gep. Onderwijzer, St. Maartensdijk. Vraagt ook bij ons prijsopgaaf bij aankoop, inruiling of reparatie Wij staan U steeds gaarne met prijsopgaaf en condities zonder eenige verplichting teu dienste. 4053 14 MIDDELBURG. 87752 8 P. SCHOT, Dalemschestraat 44, Tholen VaDhf heden ontvangen een mooie sorteering Heeren- en DamesschoeRwerk tegen billijke prijzen. 36261 8 Luxe damesschoenen vanaf f5— A. KOOISTRA, Machinale schoen makerij, Vischstr. THOLEN, Aan Pandbr. in omloop: ruim 19 millioen gulden. Steeds voorhanden: 8 36081 PRIMA SIGAREN, als: Uiltje, La Bella, Velasque, K. L. M., Keizer Karei, enz., benevens verschillende merken tahak. Mooie sorteering tabakspijpen J. M. SCHOT, Hoogstraat, Tholen Heden ontvangen een mooie sorteeiing Heeren- Dames- en Kinderpantoffels Tevens verkrijgbaar 01iejas9en en pijpen. Motorpijpen en jassen. 8 35109 Aanbevelend, D. EVERAERS, Hoogstr. 38, Tholen I dan Uw tros circulaires bij AGENTEN. L NETTE UITV bovendien wo( trouw advertf, plaatst in de Thoolsche Coii EFFECTEN BANKZAKEN Koopen en verkoopen EFFECTEN - Nemen gelden h tegen overeen te komen condities - Openen HANDELSCB, en REKENING-COURANT met cheque en giroverk. cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaalbaar) - Sluiten MOLEST-, TRANSPORT- eu verder alle VOOR! VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandsche Maatscb op Benrspolis - Verhuren LOKETTEN in een Brand- en I kluis - Afzonderlijke cooponkamer. Kautoor geopend 9—12*/2 en 1—5 uur. Des Zaterdags

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1930 | | pagina 6