L J Waarom koopt Gij niet in onze Magazijnen A. TURHORST Koopt daarom uwe Heeren- en Dameskleeding BERGEN-OP-ZOOM. BEZOEKT Drukwerk 0. Lahan, Tholen JACQ. DE GROOT'S MEUBELMAGAZIJN w WONDARTS BERNHARDI N. V. CORONA „De Gouden Leeuw" terwijl onze modellen boven allen staan onze keuze overweldigend is en de prijzen het laagst. SANGUINOSE HEEREN- EN DAMESKLEEDINGMAGAZIJN REISGIDS NATIONALE BANKV&EENIGING Dames-handwerken Gez. BAGGERMAN, No. Hötel en Café te Scherpenisse. Het in zeer goeden staat zijnde Hötel en Café voorzien van Electrisch licht en Waterleiding J. C. H. PEREE, gemaakt in onze magazijnen Gij ziet wat Ge koopt. Gij ziet den pasvorm. Insulaire Hypotheekbanl Zierikzee. Aan PANDBRIEVEN in omloop voor ruim 16 millioen gulden. WIJ LEVEREN Eenvoudige grijze Overjas van 7 tot 12.90 Gekleurde Ulsters m. band en plooi van 12 tot 18 Ratiné Winterjas II rij model in gekleurd en blauw van 22 tot 48 Mooi effen grijze Winterjas model II rij, met fluweelen kraag van 16 tot 44 Prima Overjassen (het beste) van 36 tot 54 Jongens-Jasjes vanaf 3.90 Wollen mansbroeken vanaf 1.40 Manchester Mansbroeken vanaf 2.75 Manchester Colberts met blauwe dimet gevoerd 7.30 En weet direct den prijs. Kinderpakjes Damesmantels velours de laine nieuwste kleuren Damesmantels velours de laine met bontgarneering 15-18 18-22 ONS SUCCES Ribs Mantels blouse model 22-26 Ribs Mantels met rijke bontgar neering Kindermantels 30-33 vanaf 3.90 1 yan der Ouderaa Japonnen in grootste verscheidenheid. A. J. DE GRAAF TANDARTS DE RIJKE Dinsdag 23 Nov. GEEN spreekuur te Tholen en te Bergen op Zoom. Woensdag 24 Nov. GEEN spreekuur te St. Annaland, WEL te Bergen op Zoom. 10 30640 van orgelles en bet stemmen beveelt zich aan tot het geven van oiano's. 7 7084, Magazijn van Grafmonumet en Marmeren Schoorsteenmantels, AUG. VAN DYCK-PET DER NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN a 25 cent. BERGEN OP ZOOM HET GOEDKOOPSTE Kantoor THOLEN. Kapitaal on Roserven f 12.400.000. COUPONS, EFFECTEN, VREEMDGELD DEPOSITO'S, HANDELSCREDIETEN, INCASSO'S, SPAARBANK 4 R EISC R E DI ETBR1EVEN, IN- EN VERKOOP VAN WISSELS, ADMINISTRATIE VAN VER MOGENS, CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND, SAFE-DEPOSIT, GIRO. - 56 24074. ^WBskkesi reepetihetteh zijn geldig voor fraaie cadeaux.êêM •26 34092 10 Zitdag des DONDERDAGS 10-12 ure Hotel Nelisse, te St. Maartensdijk en des ZATERDAGS 3—5 ure, Hotel Sonneveld te Sint-Annaland. ONTVANGEN een nieuwe en mooie collectie Prijzen billijk. Aanbevelend, 12 9229 LIEVEVROUWESTRAAT 52 B BERGEN OP ZOOM. Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM, over bet Postkantoor. Het adres voor alle geneesmiddg Verband- en Verplegingsartiki Homoöpatische Geneesmiddel van Dr. Wilinar Schwabe Prijs pe Notaris D. VAN DE VELDE te Tholeo zal, bij INZET op Dinsdag 23 November 1926, en bij TOEWIJZING op Dinsdag 30 November 1926, tellens 's namiddags 2 our, in na te melden café in het openbaar verkoopen te Scherpenisse, aan de Markt, toe- behoorende aan en bewoond door den beer C. J. KNIJFF, groot 4 aren. Te aanvaarden omstreeks 15 De cember a.s. De inventaris kan worden over genomen. Beneden zeer ruime gelagkamer, eetzaal, keuken, kelder, waschge- legeuheid, bergplaats, stalling en tuin met uitgang aan de achterstraat. Boven 7 logeerkamers, vergader zaal, vliering, enz. Kapitaal, tot nader overeen te komen bedrag, beschikbaar. Dotaris te Bergen-op-Zoom, zl in het openbaar verkoopen op. WOENSDAG 24 NOVEMBER 1926, des v.m. 9'/™ uur ten verz. van den WelEdelG. Heer L. P. Testers te Halsteren a. 3 OLMENBOOMEN wassende op het erf van de boerderij bewoond door den Heer Bloinmsrde in den Auvergnepolder in één kavel. b. 2 OLMENBOOMEN groeiende op het erf van de dames van Trijen in „De Buurt" te Halsteren in 2 kareis. c. 1 EIKENBOOM op „Het Welke" le Halsteren. 37 34231 d. EEN ZEER GROOTE PARTIJ DROGE MASTEN EN BERKEN MUSTERDS nn droog meterbout, verder EEN GROOTE PARTIJ ruilerhout, talhout, boonstaken, heinhout, «lijnhout, vreidepalen, tilhalken, gordingen en sparren. De musterd wordt per 100 stuks, de palen per kub. Meter verkocht. Alles wordt vrkecht op „De Weide" nabij het dorp te Halsteren, ook de hoornen onder a, b eu c genoemd. Betaaldag 1 Octobcr 1927. 7 P. VAN GILSE Zn. Wijnhandel - Roosendaal (Opgericht 1830.) Depót Tbolen 11 34262 J M. den Engelsman, Kerkstraat 8. Muscat demi doux fl.4ü, Samos h. eiland) 11.05, St. Estephe f 1.25, Roode Port I 1.50, Witte Port f 1.50. Voor de ledige flesch wordt fO.lO vergoed.. Verkrijgbaar: S22i 4PANDBRIEVEN a 99 bij Heeren AgenteD en Correspondenten. Het een besli diitrictei met de Dat 1 zijn de vaslhont verwerp: kannen baar zij de eigei den we tot het voorwaa believen de verb geven t arbeider een nie arbeidsf einde g De e [oorzaak vorige Daits deze lai zijde g steen ko geplukt De bloedarmoede is de meest v spreide kwaal van onzea tijd.Het bli bevat te weinig bloedlichaampjes, niet gezond genoeg om aan apiei zenuwen en hersenen de vcreisc kracht te geven. Het beste middel om het verzwal bloed te heratellen is de SANQl NOSE ie gebruiken,die met groo zekerhejd de bloedarmoe overwint. Zij kost f 2.— per flacon, f f 11.-, 12 fl. f21.—. Verkrijgbaar by Apothekers Drogisten. 30 176 Wacht U voor namaak. VAN DAM Co., De Riemcrstraat 2c/4. Den Hal Te Tholen by L. G. v. Zaltbomn Bergen op Zoom bij H. G. v. Kro Apoth., te Ierseke by A. M. Stekel 307 34252 voorheen J. ROBBE. ZUIVELSTRAAT 12. BERGEN OP ZOOM. Verplegingeartikelen. Buikbanden. Breukbanden. Suepensoriën 21236 etc. Baby-weegschalen. Bij den ouderget6ekende, Agent van de firma J. M. C. Pot te Tholen, liggen ter inzage de modelboeken van visite- en ondertrouwkaarten en enveloppen. 20 Rouwwerk 15879 wordt met den meesten spoed geleverd alsmede ander Beleefd aanbevelend, ST-MAARTEHSDIJK VrIJdag's WEL spreekuur te St. Maartensdijk van 4—7 uur. STEENHOUWERIJ, MAR51 HARDSTEEN roor Bruggen, Slu Gebouwen, SLIJPSTEENEN 12 STRAATKEIEN. Stationstraat - Bergen op Z miïiioer «erpt i op het ioo me rerwact de stak ran d< peil is e ontkom door on zijde va tan de schadel Erio van It oven we dl opgezw ook, z wederzi Pran bergte fsrden dagen Hat drie d; Si. Véi isoig Op eei kwaaie tegen, teveus gaan. gaf de |oowog acht u ou be^ wareD, willig het di kunnei carabii iDiode] rangei alwaar die ve afgeuo zondei Mei kwaad VOORRADIG B (Winterdienat 1926) 13 Firma J. M. C Pot, Tholen fl| 34184 34 HET SOLIEDSTE MIJ Hc I 8427! concei ia ge ?an i werki in h< rerlee De nemii Qaar meen in gek Aa

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1926 | | pagina 4