J. L. Moens Nieuwe blanke Stokvis Vishandel 't Zeepaardje Orchidee' Verlichting 3 oo f f man's een leuke sportieve trui bijpassende broek, 'feMeefjfop/9 Bloemwerken W. GEUKES i/RAAG NU INLICHTINGEN Warm water zonder tobben met zo'n handige i SHELL BUTAGAS-geiser! g^BUTAGAS i v L MARINISSEN SCHOOLBOEKEN Boekh. Gebrs. Hildernisse Geen woorden maar daden IDEALE, MODERNE BIJ-VERWARMING GELOK voor WARMTE GARAGE CENTRUM VLISSINGEN SPORTIEF maar ook PRAKTISCH SPORTJACKS BEËINDIGD WORDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL WALCHEREN - 2 EDITIES GASVERWARMING MIDDELBURG U belt - wij komen! En tonen n hoeveel aanslui tingen SHELL BUTAGAS u geeft op modern, com fortabel leven! J. MINDERHOUD WILLEBOORDSE BANDEN-SERVICE Proefde U onze le kwaliteiten KAAS al Agenda's Atlassen Woordenboeken Multo banden T ekenbehoeften VOOR UW MOOISTE BREIWOL 't Jantje van Alles: demonstratie- Wasmachines H. J. v. d. MEER ZONEN Postbus 93 M'burg! BEDFORD VAUXHALL Wij hebben te koop 95 Ct 85 ct t 60 ct REKLAME SCHILDER SPECIALISTEN STUDIO DE RUYTER 0 t 1 t 0 t t t t 0 0 0 0 0 0 Prijzen vanaf 36,75 4 voor al uw drukwerk en advertenties h. barends telefoon (01184) 35 27 najaars VERSE MOSSELEN GEBAKKEN VIS VERSE VIS Alles voor de RIJSTTAFEL GESLOTEN ii Jantje van Alles! Jantje van Alles GRUNO Sportrijwielen 176,70 Jo Boogaard ^jpROPAGAS £-Hooj iman's Kledin of van de kleding No. 43 DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1965 3e Jaargang cs Uitgeefster: N.V. „ROTADRUK". Postbus 16. Telefoon (01155) 646. AXEL. Administratie: Fa. PIETERS. Postbus 10. Telefoon "(01170) 28 29, OOSTBURG Bureaux: MIDDELBURG: Boekhandel HILDERNISSE. Lange Noordstraat 2. Telefoon 23 56; VLISSINGEN Boekhandel BIKKER. Badhuisstraat 15. Telefoon 24 83 Verschijnt elke donderdag gratis huis aan huis. Totale oplaag 27.000 ex. Losse mm-prijs: 22 ct Ed. Vlissingen e.o.: 13.500 ex. Ed. Middelburg e.o.: 13300 ex. Losse mm-prijs13 ct. Kontraktprijzen op aanvraag. „Zeeuwtjes" per gehele editie 1—10 woorden 1.—, elk woord meer 15 ct. uitsluitend a kontant. Sluitingstermijn advertentie» J 's Maandagsmiddags 12.00 uur. >y HET VOLLEDIGE VELIE PROGRAMMA BOCAL ETNA DRUGABEL TEMCO DAVO RADIATION Alle geschikt voor aardgas. Prijzen vanaf f 215,tot en met f 630, Uit voorraad leverbaar. Financiering mogelijk. LOODGIETERS EN SANITAIRBEDRIJF Vlissingsestraat 13-14-15 - tel. 3367 UW ADRES VOOR in WOL of DRALON met een in HELANCA, TERLENKA, WOL of DRALON Langeviele 3 - MIDELBURG Baby- en kleuterkleding tot 4 jaar. voor elke gelegenheid TAFELVERSIERING BRUIDSBOEKETTEN er GRAFBLOEMWERKEN FuRgS' BLOEMENHUIS Langeviele 61 MIDDELBURG Telefoon (01180) 2953 Wij geven Zilverzegels Noordstraat 5B - MELISKERKE Telefoon 01186-219 Waarom zou ik een re servewiel meenemen? Ik rijd op Tyresoles! Dorpsstr. 39-41 Serooskerke - Tel. (01189) 201 528 Voor verse BRAADKUIKENS SOEPKIPPEN POULET. EIEREN enz. Voorts: REFORMVOEDING en DELICATESSEN RIJSTTAFEL ARTIKELEN en KRUIDENIERSWAREN is uw adres Handel in wild en gevogelte Wagenaarstraat 13-15 - tel. 4943 MIDDELBURG Wij geven Zilverzegels. Hierbij delen wij onze geachte cliëntèle mede dat de woninginrichting van wijlen de heer Joh. A. Julianus per 1 september Onze hartelijke dank voor het genoten ver trouwen in al die jaren. Namen de erven JULIANUS Lange Viele 42. Middelburg Alles ruim uit voorraad leverbaar I Lange Noordstraat 2 Tel. 23 56 MIDDELBURG LANGEVIELE 39. MIDDELBURG, TEL 01180-4698 VOOR EEN slaagt U steeds bij Grote geklede Baby-pop met kambaaj- haar en slaapogen 12,98geklede Wilde bras-poppen vanaf 3,60 Negerpop 0.98 Ziet onze sortering Zilverzegels Korte Noordstraat 11 15 MIDDELBURG. Wij hebben enkele volautomatische tegen sterk verlaagde prijzen o.a. CONSTRUCTA en HOOVER Korte Delft 32 Telefoon 29 35 Middelburg PRIMA kwaliteit Huish.- Verplegingsart.- en Gummi waren Prijskourant en gra tis proefmonster worden op aanvraag franko toegezon denVerkoopk. „FATA" Citroen Ami 1961 Ford Zephyr 1962 Goliath 1100 1958 Skoda 1963 Vauxhall Vvia 1964 Vauxhall Victor '59 '63 Vauxhall Velox 1959 Enkele koopjes Official G.M Dealer De „Orchidee' een begrip voor velen. Onze klantenkring wordt steeds groter. On ze reklame treffender. 2 Vergelijkt u onze prijzen eens. s Mooie verse TROSCHRYSANTEN Het welbekende POTCHRYSANTJE Mooie BEGONIA'S roze of rood Wij starten met deze reklame donderdag middag om 3 uur. U weet het adres: BLOEMENHUIS Plein 1940 - MIDDELBURG Telefoon 01180-5075 Schilderen reclame op BEDRIJFSAUTO'S RECLAMEBORDEN SHOWCARDS Gortstraat 24 Tel. 2777 Middelburg P 0 VERPLAATSBAAR, dus: warmte waar u maar wenst. IN ONZE SHOWROOM vele modellen, voor olie, gas en elek trisch. Showroom: Noordpoortstraat 2 MIDELBURG C. Buskenstraat 127 adr. brouwerlaan 34 vlissingen ZIJN ONZE NIEUWE voor HEREN EN JONGENS ZO UIT DE PAN ELKE DAG AANVOER VAN i MAANDAGMIDDAG ZIJN WIJ EN ZATERDAGS SLUITEN WIJ OM f UUR. «f VIASMARKT 7 MIDDELBURG TELEFOON 4526 1 9®geerstraat 27 - Tel. 3060 - Middelburg UW FOTO, plaat, ets, tegel, schilderstuk of borduurwerk wordt een nieuwe wandver siering met zo'n moderne omlijsting van Vraagt vrijblijvend prijsop gaaf en Zilverzegels 1 Korte Noordstraat 11—15 MIDDELBURG. Tel. 3733 KOOPT BIJ met ZilverzegclsAcht banen met rem 1.98 Trein met rails 1,98 grote plas tic Tractor 3,75doos houten Kralen 1,75: Pop- penligstoel 0,98 j Puzzles vanaf 1,10! Korte Noordstraat 11 15 MIDDELBURG. Tel. 37 33 Pracht geheel compleet, dames of heren Slechts Rijwiel- en broipfietshandel Kromme Weele MIDDELBURG VOOR MACHINAAL MELKEN... Vrijblijvend inlichtingen bijt J. MINDERHOUD Noordstraat 5B MELISKERKE Telefoon 01186-219 Plein 1940 - Middelburg heeft thans een uitgelezen kollektie van de Big Ben. b.v. model Cortina". Geheel gevoerd en wasbaar. 75,— voor heren! Model „Mac" een model met warme voering, waterafstotend Jongens maat 10 48,90 Herenmaten, zeer solide 69,50 4 Plein 1940 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Groot Walcheren | 1965 | | pagina 1