TENTOONSTELLING IEPENBOOMEN. immer afivijkend C.6EERS&ZQQH Ned. Staatsloterij. Het Café „SCHOONZICHT" VULKACHEL5mLUXE VULHAARDENiéTYL BUOSTB'S VERPLEEGSTER CACAO Openbare Verkoopingen 3 perceelen Bouwland, I perceel Bouwland, Weiland, iJatuurvJollen Ondergoederen Jansen &Tilanus I*. A. de Ligny, Goes. Commissionnair HOUTHANDEL. een geschikt persoon Wmterdienstregeling der Staatsspoorwegen van 5 October 1924 af. Zeeuwsche lijn met de voornaamste aansluitingen. WATERGETIJEN VOOR WEMELDINGE. i (Die voor Ierseke vallen ongeveer 5 minuten later en voor Hansweert ruim een half uur vroeger.) Pagpn. 23 Oct. 2* 25 26 27 28 Hoogwater. Vrm. Nam 10 43 0.38 1.27 2.10 2.52 3.34 11.26 0.03 1.00 1.45 2.26 3.08 3.47 Laag water Vrm. Nam 3.56 5.22 6.28 7.11 7.50 8.24 9.00 4.84 5.49 6 44 7.28 8.04 8.41 9.15 Doordat eenzelfde advertentie 3 maal geplaatst 2 maal wordt berekend, is de prijs per regel slechts 16 cent. RECHTSZAKEN. Kantongerecht Goes Door den Kantonrechter te Goes zijn veroordeeld wegens: Jagen zonder schriftelijke vergunning: D. S. te Wemeldónge f5 b. of 5 d. h., P. C. P. te Ierseke f 5 b. of 5 d. h. Jagen zonder akte en vergunning: W. d. F. te Goes 2 m. f2 b. bf 2 im. 2 d. h. Straatschenderiij: F. v. H. te Goes f3 b. of 1 w. t.sch., C. S. te Goes f3 b. of 3 d. h. Zonder vergunning loopen over een anders grond: C. v. d. G. te Driewegen, terug aan ouders: P. d. N., A. d. N., te Goes f2 b. of 1 w. t.soh., C. P. J. V., P. B. te Goes teruig aan ouders. Zonder vergunning vee laten loopen over een anders grond: D. v. B. zonder bekende woonplaats f25 b. of 50 d. h. Met hondenkar rijden zonder nummer- bewijs: N. G. te Goes f 2 b. of 1 w. t.sdh Met te kleine hond voor een honden kar laten rijden: K. d. J. te Goes f3 b. of 3 d. h. Te Kapeile met hond voor hondenkar rijden zonder dat die hond van een muil korf was voorzien: A. v. B. te Kapeile f2 b. of 2 d. h. Overtreding Arbeidswet: C. d. K. te Biezelinge f2 b. of 2 d. h., J. C. te Wemeldinge 2 m. f0,50 b. of 2 m. 1 d. h., C. D. te Goes 5 m. f 0,50 b. of 5 m. 1 d. h., A. D. te Kloetinge f5 b. of 5 d. h., J. P. te Ovezande f0,50 b. of 1 d. h., A. J. v. L. te Kapeile 9 m. f 10 b. of 9 m. 10 d. h., L. P. H. M. te Goes f 10 b. of 10 d. h., L. V. te Kort- genc f 5 b. of 5 d. h. Overtreding Veiligheidswet: G. v. M. te Wissenkerke 2 m. f 10 b. of 2 m. 10 d. h. Overtreding Land- en Tuinbouw onge vallenwet: P. P. te 's Heer Arendskerke 2 m. f3 b. of 2 m. 3 d. h. Overtreding Invaliditeitswet: H. d. B. te Wisfeenkerke, W. F. S. te Ierseke, ieder f 10 b. of 10 d. h. Overtreding VJeesch-keuringswetJ. N. te 's Hecrenhoek f20 b. of 20 d. h. Wielen van wagen niet van slijk en modder zuiveren: C. C. W. te Krabben- diijkc, terug aan ouders, F. K. te 's Heer Arendskerke f3 b. of 3 d. h. Veiligheid van het verkeer in gevaar brengen: W. W. te Kruiningen f5 b. of 5 d. h. In sluis te Wemeldinge varen in strijd met het verbod van een ambtenaar: F. S. te Ierseke f3 b. of 3 d. h. Schelpdieren rapen aan zeedijk: J. M., T. J. D. te Ierseke f3 b. of 3 d. h., J. v. S., J. v. d. B., beide te Ierseke f2 b. of 2 d. h. Met auto over een rijwielpad rijden: C. D. K. te Ierseke, M. V. te Ierseke, ieder f5 b. of 5 d. b. Met auto 's avonds rijden zonder ach terlicht: I. P. L. M. te Retranchement f5 b. of 5 d. b. Dronkenschap: M. T. V. te Kort- gene f5 b. of 1 w. t.sch., P. A. L. C. te Goes, A. P. W. te Middelburg, C. R. te Ierseke, allen f 5 b. of 5 d. b. 's Avonds fietsen zonder licht: C. G. te Kapeile., C. de M. te Ellewoutsdijk, J. V. d. J. te Wemeldinge, J. H. te Goes, H. F .te Wisselnkerke, J. B. B. te 's Gra venpolder, C. M. te 's Heerenhoek, allen f3 b. of 3 d. h. Vrijgesproken beklaagd van veiligheid van het verkeer in gevaar brengen: J. O. te Kruiningen. VEILINGSVEREENIGING ZUID-BEVELAND TE GOES. Veiling van 21 Oct. 1924. Peren: Doyenne de Comice f31 a f'75, Marg. Manilla t f28, Williams Duchesse f 14 a f 19, Bonne Louise d' Avranches f22, Conttesse de Paris f 14 a f23, Bezyt van Schonauwen f 11 a f 18, President Roosevelt f33 a f51, Des deux Socurs f 16 a f22, Alex. Drouillard f 18, Nou veau Poiteau f9 a f26, Soldat Laboreur f 10 a f 15, Beurré Alex. Lucas f22 a f27, Beurré Superfin f 15 a f30, Beurré Clairgeau f 11 a f 35, Beurré Durandeau f 17 a f20, Beurré de Merode f 10 a f 15, Beurré Leopold f23, Beurré Ba- chelier f8 a f 14, Beurré Wilhelmina f 10, Beurré Die! f20, Beurré Caupiaumont f8 a f 12, Le Lootier f 16, Josephine de Malines f 15 a f24, General Totleben f9 a f 12, Maagdeperen f 10, Cons, a ia Cour f8 a f 15, Curé f6 a i ll. Bruine Chaumontel f 4 a f 9, Groene Chaumontel f4 a f7, Jiodenperen f5 a f7, Peren zon der zaad'huis f5 a f6. Foppeperen f6 a f 7, Winter rietperen f7 a f9, Gie- ser Wildeman f8 a f 12, Kie peren f5 a f7, Bergamotten f5 a f8, Wmtersuike- rijen f4 a f6, Wimtcrlouwtjes f5 a f7, Schellebellen f5 a f6, IJzerperen f3 a f6, Witte Couz in f5 a f8, Pondsperen f5 a f7, St. Remey f 6 a f 7, Kweeperen f 7 a f 16, Afval- en Kroetperen f 1 a f 6, alles per 100 Kg. Appels: Goudrenetten f 18 a f 55, Sterappels f 18 a f 30, Groninger Kroon f 14 a f 16, Oranje Reinetten f 12 a f20, Baumans Reinetten fll a f 14, Cox Oranje Pipping f28, Willem Saai f 16, Gr. Hertog Fred, van Baden f 15 a f26, Present van Lunteren f25, Transp. de Cronccls f 17, Lady Hennyker f 14, La- nes Prins Albert fll a f 15, Notaris appels f 14 a f 16, Lemoenappels f 17, Salomé f8 a f 12, Adams Permain f 10, Dubbele zure Bellefleur f 16, Zure Belle fleur f9 a f 15, Fransche Bellefleur f5 a f7, Cox Pomona f 12 a f 20, Eng. Winter Gold Permain f7 a f 10, Honds muilen f 13, Striepelingen f6 a f 10, Zure Armgaarde fll, Court Pendu f9 a f 13, R cinette d' Or f 4 a fll, Pomme d' O ran je f 10 a f 14, Zoete Armgaarde fll a a f 12, Zoete Campagner f 9 a f 12, Bruin zoet fll, Zoete Bellefleur f8 a' f 11, Geld. Holaart f9 a fll, Afval- en Kroet appels fl a f9, alles per 100 Kg. Diversen: Tomaten f26, Spruiten f7 a f22, Mispels fll a f 13, .Aardappelen (poters) f 2,80, Aardappelen (kriel) f 0,70 alles per 100 Kg., Noten f0,30 a f 1,60, Bloemkool f4 a f 17, beide per 100 stuks, Hazen f2,85, Patrijzen f0,60 a f 0,65, beide per stuk, Honing f 0,60 per flacon. ADVERTENTIEN. Onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden lijdens de ziekte en bij het overlijden on- ?er geliefde moeier, behuwd- en groot moeder LENA PIETERNELIA WOLSE. Namens kinderen, behuwd- en kleinkinderen, Wed. Jan van der Voorde, Wolfaartsdijk, 21 October 1924. f VAN DIVERSE MODELLEN MODERNE HAARDEN in alle prijzen in onze monsterkamer aan de fabriek. Geopënd alle werk dagen van 8—12 v.m. enl'/a—6 n.m. Des Zaterdags van 8—12 uur. Catalogus met prijzen op aanvrage N.V. llaardenfabi'ek Ijzergieterij „DE SCHELDE" v.h. C. GEERS ZOON. BERGEN OP ZOOM. in haargoede samenstelling, aroma en kwa liteit, heeft Droste's Verpleegster Cacao zich in steeds meer gezinnen een vaste plaats veroverd. De statistiek van onze verkoopafdeeling wijst telkens weer een grooter aantal geregelde verbruikers aan. als drank onovertroffen,'is tevens de beste om er vele verrukkelijke gerechten mede klaar te maken. Zij, die ons receptenboek, voor niet minder dan 52 cacaospijzen ontvingen, zullen U dit gaarne bevestigen. Bij inzending dezer advertentie als drukwerk, met duidelijke adresvermelding op het couvert, zenden wij U alsnog per post gratis het receptenboek toe. op Woensdag ^5 November 1924, teu overstaan van de Notarissen C. L. A. M. VAN GILS te Breda en JOH. PI LAAR te Goes a des voormiddaga te 11 uur ie'sHeer Arendskerke, in de herberg bij D. van Damme, van in 's Heer Arendskerke, in den Ouden Kraaijertpolder, samen groot 6 H.A, 06 A. 80 c.A. In pacht bij Jacs. de Koster tot na roovei-, oogat 1930. in Heinkenszand, in het Oude Nieuw- land, groot 1 H.A 26 A. 10 c.A. In pacht als boven, b. des namiddags te 2 uur te Schore in de herberg bij C. de Jonge, van in Ierseke, benoorden den Danker- schenweg, groot 2 H.A. 65 A40 c A. In pacht bij Wed Johs, Eek hardt tot 25 November aanstaande. Notitiën te verkrijgen bij Notaris PI LAAR te Goes vanaf 25 October a s. DE VAN FRIEZENVEEN. Verkrijgbaar bij DROSTE'S CACAO- EN CHOCOLADEFABRIEKEN, Haarlem, UouUareuf»briek zoekt verbouwd actief voor den inkoop van partijen tweede kwa liteit lepeustammen of prima tophout. Aanbiedingen onder No. 250 bureau dezer ccuiaiil. Houthandelaar vraagt die genegen is in de Iloeksche Waard en Flakkee hout le verkoopen op provisie (bij voorkeur vakman). Brieven franco No. 249, bureau van dit blad. Vanaf Donderdag 23 October LOTEN verkrijgbaar tij de Oollectrice Mevr. v. VULPEN v. Eijsbergen, Wilhelminaslraat 70, Goes. UIT DE HAND TE KOOP met tie machinale Wagen- makerij en Timmermans werkplaats met ruime berg plaats Te bevragen bij den eigenaar G. VAN MALUEGEM, Geersdijk (N.B.). Vlissingen 5,45 5,59 7,07 7,12 9,02 11,35 1,19 3,58 5,09 5.16 6,49 7,22 Amsterdam C. S. 6,27 8,32 9,07 1,55 13,52 7,30 Middelburg 5,55 6,10 7,16 7,22 9,13 11,45 1,30 4,08 7,00 7,34 Den Haag 7,35 9,85 10,13 3,04 5,01 8,27 Arnemuiden 6,19 7,29 9,20 11,53 4,15 7,42 Rotterdam D. P. 5,27 8,11 10,11 10,41 3,31 5,34 8,57 Noord-Kraaiert 6,28 7 37 9,29 12,01 4,23 7,50 Rotterdam B. 5,35 8,19 3,39 5,42 's-Heer Arendskerke 6,37 7,45 9,37 12,09 4,31 7,59 Utrecht 7,20 9,03 1,40 2,18 4,09 7,59 Goes 6,15 6,47 7,35 7,54 9,47 12,20 1,50 3,24 4,41 7,20 8,10 Arnhem 5,38 8,4.3 1,18 7,44 KapeileBiezelinge 6,56 8,02 9,55 12,28 3,34 4,49 8,18 Den Bosch 8,15 10,09 2,50 3,13 5,15 9,05 9,48 Vlake 6,27 7,05 7,47 8,09 10.05 12,37 2,03 3,43 4,57 7,33 8,27 Breda 5,26 7,00 9,01 10,58 3,34 4,30 6,18 KruiningenIerseke 7.11 8,14 10,11 12,42 3,50 5,02 8,32 Roosendaal 6,47 8,03 9,35 9,49 11,28 11,49 12,01 12,08 4,08 4,59 7,24 10,18 Krabbendijke 7,22 8,24 10,21 12,53 4,01 4,08 5,12 8,42 Wouw 6,58 8,14. 10,01 12,18 4,19 7,37 KillendBath 7,29 8,30 10,28 12,59 5,18 8,48 Bergen op Zoom 7,11 8,25 9,51 10,12 11,44. 12,28 4,29 5,15 7,50 10,84 Woensdrecht 7,43 8,43 10,41 1,12 4,22 5,31 9,01 Woensdrecht 7,20 8,34. 10,22 12,36 4,38 8,01 Bergen op Zoom •6,55 7,54 8,13 8,53 10,51 1,22 2,30 4,34 5,41 8,00 9,13 RillandBath 7,32 8,47 10,36 12,4.9 4.,5] 8,10 Wouw 8,04 9,02 11,00 1,32 4,44 5,50 9,22 Krabbeadijke 7,38 8,53 10,10 10,44 12,55 4,58 5,35 8,24 10,53 Roosendaal 7,09 8,15 8,27 9,12 11,10 1,42 2,44 4,55 6,00 6,10 6,17 8,14 9,32 KrniningenIerseke 7,48 9,04 10,55 1,05 5,08 8,36 Breda 8,08 8,54 10,29 11,45 2,16 3,10 5,41 8,41 11,11 Vlake 7,56 9,11 10,22 11,02 12,10 1,10 5,14 5,47 8,45 11,04 Den Bosch 9,58 12,00 12,39 3,35 3,58 6,56 9,30 KapeileBiezelinge 8,03 9,18 11,12 1,17 5,21 8,54 Arnhem 12,03 1,59 6,50 12,05 Goes 8,14 9,28 10,35 11,20 12,22 1,27 3,14 5,31 6,00 9,06 11,17 Utrecht 11,10 1,48 1,48 4,31 5,05 10,31 's-IIeer Arendskerke 8,22 9,36 1,35 3,23 5,39 9,15 Rotterdam B. 8,21 9,50 9,50 10,42 12,41 3,19) n 4,02 11,06 Noord-Kraaiert 8,30 9,44 1,48 3,32 5,47 9,24 K .Itprdam D. P. 8,30 9,58 9,58 10,50 12,49 3,26) 2 4,10 7,32 9,38 11,14 Arnemuiden 8,39 9,53 1,52 3,41 5,57 9,35 Den Haag 10,27 10 27 11,21 1,25 4,41 7,59 10,18 11,52 Middelburg 8,4.8 10,02 10,55 12,42 2,00 3,49 6,06 6,21 9,46 11,37 Amsterdam C. S. 11,39 11,39 12,31 2,36 5,45 9,07 11,27 Vlissingen 8,56 10,10 11,08 12,50 12,57 1,05 2,08 3,58 0,14 6,29 9,55 11,45 1 2 2 3 2 5 4 4 2 3 2 5 4 4 5 2 1) Alleen Maandag?. 2) Niet op Zon- en Feestdagen. 3) Alléén op Zon- en Feestdagen. 4) Boottrein, loopen in vtrband met den „Zeelaud'-dienst, op een regelmatigen loop dezer treinen is niet altijd le rekenen. 5 Alléén Dinsdags.

Krantenbank Zeeland

Goessche Courant | 1924 | | pagina 4