Dromen na corona Hageman: 'Dromen zijn er genoeg' Droom: kinderen die weer lezen 50 JAAR EUROPACUP 1 Herbeleef hoe Feyenoord de Europacup 1 won Een unieke terugblik in de tijd Fruit voor zorghelden De Faam WOENSDAG 6 MEI 2020 DE DROOM VAN SCHRIJFSTER ANNERIEK VAN HEUGTEN 6 mei 1970: de dag die de geschiedenisboeken ingaat als het moment dat Feyenoord de Europa Cup wint en het totaalvoetbal in Nederland een opmars maakt. Vandaag, precies 50 jaar later, verschijnt officieel het boek 'Voor Altijd De Eerste', waarin we deze dag mogen herbeleven. Het boek staat vol met nog nooit eerder gepubliceerde foto's, documenten en tientallen souvenirs. Een must voor elke Feyenoord fan! Bestel op uitjeskrant.nl/eerste uitjeskrant.nl UNIEKE UITGAVE Ook de Zeeuwse Ondenvijsambassadeur, GorikHageman, vertelt over zin dromen tijdens deze coronacrisis. Het nieuwe jeugdboek 'Van bij ons'is een bundel met twaalf volksverhalen. Foto Clavis Uitgeverij De Zeeuwse Kinderboekenschrijfster Anneriek van Heug- ten zou het mooi vinden als iedereen tijdens deze crisis zou herontdekken hoe leuk lezen is. "Als ik een droom zou hebben, zou het dat zijn", vertelt ze. "Kinderen aan het le zen krijgen!" Ook de Zeeuwse Onderwijs- ambassadeur, Gorik Hageman, vertelt over z'n dromen tijdens deze coronacrisis. "Het is op dit moment een on zekere periode, waarvan we de gevolgen voor de toekomst niet kunnen overzien. Laten we hopen dat het allemaal niet te lang gaat duren en dat de gevolgen behapbaar blijven. Uiteindelijk komt er ook na de huidige crisis een betere tijd. Wat dit gaat betekenen, is to taal onzeker." "Plots worden landsgrenzen terug zichtbaar en worden mensen op hun nationaliteit aangesproken. Absurd in tijden waar we juist meer op grens overschrijdende samenwer king moeten inzetten. Ik ben er van overtuigd dat als we als grensregio het juiste aanbod bieden en grensproblematiek uit de wereld helpen, we vele mensen zullen verleiden om naar onze regio te verhuizen. Ook voor het onderwijs zie ik daar een heel belangrijke rol. We mogen niet meer den ken in Nederland en België. Waarom geen grensschool op richten die zich richt op beide culturen? Waarom geen de pendance van een Belgische universiteit in Zeeuws-Vlaan- deren om zo bijvoorbeeld een lerarenopleiding op alle ni veaus over de grenzen heen te creëren?" "Dromen genoeg, we moeten de kansen durven grijpen!", zo besluit Hageman. Omdatikjeliefvind.nl wil met #VitamineChallen- ge zo veel mogelijk fruit manden ophalen vooralle helden in ziekenhuizen! Doe ook mee met de #Vi- tamineChallenge voor de Zeeuwse ziekenhuizen op www.vitaminechallenge. com/zeeland en daag drie anderen uit om ook een #VitamineBoostte sturen. "Bij deze ook een oproep aan alle bedrijven en or ganisaties op om fruit manden te doneren aan de helden in ziekenhui zen. Dit kan via www. vitaminechallenge.com/ bedrijf "Uiteraard is dit initiatief strijkstok-vrij. Met jouw deelname steun je gelijk de lokale groenteboeren die de fruitmanden bezor gen en allemaal beloofd hebben de manden extra vol te maken. Een echte win-win situatie dus." "Benieuwd hoe er in het ziekenhuis gereageerd wordt op jou w ffu itma nd? Like dan omdatikjelief- vind op Facebook voor de foto's." Kijk op da site vitaminachallange.com ZEELAND-"Al die mooie kin derboeken die op hen liggen te wachten en waar nu tijd voor is..." Zoals het nieuwe jeugdboek Van bij ons', dat gemaakt is door een illustra tor en twaalf auteurs, waar Anneriek van Heugten er een van is. "Het is een bundel met twaalf volksverhalen, herver teld voor hedendaagse kin deren. Elke schrijver woont of is geboren in de provincie waar zijn of haar verhaal zich afspeelt", vertelt de schrijf ster. "In feite had ik de keu ze tussen twee provincies: Brabant, waar ik geboren en getogen ben, of Zeeland, waar ik inmiddels al 26 jaar woon. Ik heb gekozen voor Zeeland, omdat ik heel graag het verhaal van de Zeemeer min van Westenschouwen wilde hervertellen." De illus tratie bij het verhaal over de zeemeermin siert overigens de cover van het boek. Met deze bundel wil samensteller en illustrator Margot Senden kinderen (en volwassenen) opnieuw laten kennismaken met de prachtige verhalen en geschiedenissen die ons land rijk is. Oude verhalen opnieuw leven inblazen. Op 1 mei is er een virtuele presen tatie van het boek. Meer info: www.davisbooks.com •Exclusief verzendkosten. a

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2020 | | pagina 8