Het woord aan raadslid Wim Kant Stadskantoor gesloten Maatregelen in verband met coronavirus Wijziging ophalen huisvuil Geen wijktafels in mei Eén loket voor alle Walcherse ondernemers Versoepeling overnachtingsregels Even niet vlaggen vanaf de Lange Jan GEMEENTE MIDDELBURG OFFICIËLE PUBLICATIES Afvalscheiding Bij het CDA is het begrip rent meesterschap een centraal uitgangspunt voor de besluiten die wij nemen. We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. Daarom heeft de CDA fractie van harte ingestemd met het doel van de gemeente afval zo goed mogelijk te scheiden en de hoe veelheid restafval terug te dringen. Plastic, blik, papier en groenafval houden we apart en de rest gaat in de grijze kliko. Vanaf volgend jaar moet per lediging betaald worden. Echter in toenemende mate ontstaan bij ons twijfels of dit een juiste keuze was. Want gaat het werken? Ontstaat er geen afvaltoe- risme? En in krant lees ik dat het achteraf scheiden van plastic net zo goed zou werken. Waarom dan al die heisa zult u zich afvragen? Zullen die paar euro extra of min der u tot ander gedrag bewegen? Wij als CDA geloven er in dat U net als wij een "rentmeester" bent en geen "afvalboete" nodig heeft om onze wereld beter achter te laten dan u hem heeft aangetrof fen. Daarom zullen wij het college nog eens indringend vragen of wij wel op de goede weg zijn met ons afvalbeleid. Wim Kant Fractievoorzitter CDA Het stadskantoor is gesloten op donderdag 21 mei, vrijdag 22 mei en maandag 1 juni. De gemeente is dan ook telefonisch niet bereikbaar. Naar aanleiding van de ontwik kelingen rond de bestrijding van het coronavirus, gelden de volgende maatregelen met betrekking tot onze dienstver lening en onze stad. Het is mogelijk dat na het verschij nen van dit artikel maatregelen veranderd zijn. Bekijk de meest actuele informatie op www.middelburg.nl. Dienstverlening stadskantoor en Waldammeweg in afge slankte vorm We werken alleen nog via telefoni sche afspraak, tel. (0118) 67 50 00. Reeds gemaakte afspraken gaan zonder tegenbericht gewoon door. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van onze online dienst verlening. Deze maatregel geldt voor zowel het stadskantoor als de gemeentelijke locatie aan de Waldammeweg. Betalen met pin In het stadskantoor kan alleen nog met pin worden betaald voor de noodzakelijke dienstverlening. Begraven en cremeren In lijn met de landelijke maatregel is begraven en cremeren alleen nog in besloten kring mogelijk. Maximaal 30 personen en er is geen catering meer mogelijk. Huwelijken Trouwen (in afgeslankte vorm) blijft vooralsnog mogelijk voor de afspraken die hiervoor al staan en binnen de richtlijnen die landelijk gelden. We bieden de mogelijkheid om gratis te annuleren. Warenmarkt De warenmarkt in Middelburg gaat door. Geen gemeentelijke accommo datie huren Het is momenteel niet mogelijk een gemeentelijke sport- of welzijnslocatie te huren voor een vergadering of bijeenkomst. Oud papier wordt voorlopig niet huis aan huis opgehaald We vragen u om oud papier op te sparen als dat kan. Daarnaast zijn er diverse locaties waar u het oud papier tijdelijk naartoe kunt bren gen. Bekijk een overzicht van deze locaties op www.middelburg.nl/ oudpapier. Skatebaan blijft gesloten De skatebaan aan de Grote Stern straat in Middelburg blijft gesloten tot in ieder geval 20 mei. samen I krijgen we corona onder controle Het huisvuil van dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) wordt vier dagen later, op zaterdag 9 mei opgehaald. Het huisvuil van donderdag 21 mei (He melvaartsdag) wordt twee dagen later, op zaterdag 23 mei opgehaald. Het huisvuil van maandag 1 juni (tweede pinksterdag) wordt vijf dagen later, op zaterdag 6 juni opgehaald. Wij vragen u het huisvuil vóór 7.30 uur aan te bieden. U vindt de gewij zigde data ook op de afval- en papierkalender en op de website van de gemeente Middelburg: Inwoners Afval Ophaaldagen huisvuil. De wijktafels die gepland stonden voor de maand mei gaan niet door. Wanneer er duidelijkheid is over een mogelijke nieuwe datum, laten we dat weten. Het gaat om de volgende bijeenkomsten: 12 mei: 't Zand/Stromenwijk/Rittenburg 26 mei: Binnenstad 26 mei: Nieuw Middelburg Om Walcherse ondernemers in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk te ondersteunen hebben de Walcherse gemeenten en Orionis een onder nemersloket geopend. Alle Walcherse ondernemers, met of zonder personeel, kunnen hier terecht met hun vragen en voor advies over de verschillende noodmaatregelen die voor hen getroffen zijn. Het loket is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot Meer informatie: rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800-1351 Om Walcherse ondernemers in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk te ondersteunen hebben de Walcherse gemeenten en Orionis een onder nemersloket geopend. Alle Walcherse ondernemers, met of zonder personeel, kunnen hier terecht met hun vragen en voor advies over de verschillende noodmaatregelen die voor hen getroffen zijn. Het loket is telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer (0118) 43 39 90. In Zeeland zetten we een eer ste stap in het weer toelaten van recreatief nachtverblijf. Eind maart werd besloten om dit in Zeeland tot nader orde te verbieden. Nu heeft de voor zitter van de Veiligheidsregio besloten dat bezoekers onder voorwaarden vanaf 1 mei weer in Zeeland mogen overnach ten. Nachtverblijf wordt toegestaan voor eigenaren in hun tweede woning en voor accommodaties waarvan de categorieën zijn bepaald. Recreatieondernemers kunnen (na registratie) 15% van hun slaapplaatsen verhuren. Dit geldt vooralsnog van 1 mei tot 22 mei. Wat daarna wordt toege staan, besluit VRZ in de komende weken. De aanpak kwam tot stand na overleg met vertegenwoordi gers van de toeristische sector, provincie Zeeland en Zeeuwse burgemeesters. Kijk voor alle details en antwoor den op veelgestelde vragen op www.zeelandveilig.nl/coronavirus. De meest actuele stand van zaken staat in het liveblog van deze web site en verder staan hier antwoor den op de veelgestelde vragen in Zeeland. Dit jaar heeft een paartje slechtvalken weer een nest op de Lange Jan. Het koppel heeft vier eieren gelegd. Om de vogels niet te storen, heeft provincie Zeeland wederom aan de gemeente Middelburg gevraagd even niet te vlaggen vanaf de Lange Jan. Door het ophangen en weghalen van de vlag bovenop de Lange Jan werd het broedpaar dusdanig verstoord, dat zij soms urenlang het nest verlieten. Hierdoor kwamen eerdere broedsels nooit uit. Het tijdelijk niet vlaggen op de Lange Jan bleek in 2019 een succes te zijn: de slechtval ken hebben toen één van de vier eieren uitgebroed. Daarom heeft het college van B en W besloten om ook in 2020 tijdens het broedseizoen (februari tot juni) niet op de Lange Jan te vlaggen. Bezoekadres: Kanaalweg 3 4337 PA Middelburg Postadres: Postbus 6000 4330 LA Middelburg Telefoon 14 0118 E-mail info@middelburg.nl Internet www.middelburg.nl Twitter @Gem_Middelburg Facebook: gemeentemiddelburg Openingstijden stadskantoor: Maandag tot en met vrijdag 8.30 tot 16.30 uur Donderdag 8.30 tot 20.00 uur. Vanwege de landelijke maatregelen rond het coronavirus werkt de gemeente tijdelijk alleen via telefonische afspraak, tel. (0118) 67 50 00. De volledige teksten van deze publicaties vindt u terug op officielebekendmakingen.nl. Ga naar www.middelburg.nl/publicaties voor directe links naar de publicaties van de laatste 7 of 30 dagen. Daar leest u ook informatie over de e-mailservice 'Over uw buurt'. Aangevraagde omgevingsvergunningen M.H. Boassonlaan 23 (olaalser vier ext'c bellen va Derde Wfeg 1 Nieuw- en Sint Joosland (bouw woning), Gravenstraat 12 (realiseren eetaelegerheid), Kriekenhof 52 [ver- ploctsen vcordeu'), Korte Geere 20A (verbouw berging tot coparemenf), Leliëndoa seweg 3 (p'aatsen 2 dakkapellen voor en 2 dak<apellen achter), Nieuwe Haven 2 (aanbrengen gedicht op de muur), Nieuw'andseweg 17 Nieuw- en Sint Joosland, Zuidwal 55 Arnemuiden (bouw gcroge) Verleende omgevingsvergunning I le'engracht 74 ('ealiseren behandecentrum met daarbi| behorende kantoorfuncties) Verleende exploitatievergunning Sint Janstraat 20 (Vwet Ambulante Hulpverlen ng Coaching)

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2020 | | pagina 7