06/05/20 Over de marinierskazerne Zeeland Zeeuwse foto's in canon 'De W02 in 100 foto's' Doe mee aan de tuinwedstrijd 'Zeeland verandert mee, jouw tuin ook?' Coronamonitor Zeeland Provinciehuis gesloten Informatierubriek van de Provincie Zeeland Geïnteresseerd in het laatste nieuws? Kijk dan op www.zeeland.nl Publicaties en bekendmakingen vindt u op www.zeeland.nl/provinciaalblad Benefrietactie tegen aardappeloverschot Slechtvalkpaar legt eieren op Lange Jan in Middelburg Werkzaamheden natuurherstelproject Ossenisse begonnen D ovinciewerk In november 2019 startte de zoektocht naar foto's uit de Tweede Wereldoorlog om zo het verleden zichtbaar en voorstelbaar te maken. Samen met Zeeuwse inwoners en organisaties zijn er tientallen aangrijpende beelden verzameld. Uit deze verzameling zijn er vijfentwintig foto's ingezonden voor de se lectie van de Nederlandse Canon 'De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's'. Deze week werd bekend dat er vijf Zeeuwse foto's zijn gekozen voor deze Canon! Benieuwd welke dit zijn? Kijk op www.in100fotos.nl. Wijzigingen in openbaar vervoer Het Zeeuwse openbaar vervoer heeft ook al bijna acht weken te maken met de coronamaatregelen. Zo rijden er voorlopig geen buurtbussen en er zijn een aantal wijzigingen in de dienstregeling van Connexxion. De Westerschelde Ferry vaart tot en met 1 juni 2020 beperkter. Bekijk actuele reisinformatie op wvrw.zeeland.nl/ov. Telers hebben een overschot aan frites- aardappelen. Met de Benefrietactie vragen zij hier aandacht voor. En dat lukt! Het kabinet komt met een regeling. De Provincie Zeeland zette zich hiervoor in. De ZLTO bedankte het college hiervoor onlangs symbolisch met een bordje friet Er zijn vaker plensbuien, lange droge periodes en hete dagen. Ook in Zeeland. Hoe kunt u uw tuin, dakterras of balkon zó inrichten dat u minder last hebt van dat extreme weer? Heeft u goede ideeën? Doe dan mee aan de tuinwedstrijd en maak kans op een tegoedbon van 150 euro voor een tuincentrum naar keuze. Inzenden kan tot en met 21 juni 2020 via www.zeelandverandertmee.nl. De tuinwedstrijd wcrdt georganiseerd door de Samenwerking Klimaatadaptatie Zeeland". In deze samenwerking hebben meerdere organisaties in Zeeland hun krachten gebundeld om ervoor te zorgen dat klimaatverandering zo min mogelijk schade veroorzaakt. 'Hoe je het ook wendt of keert, we merken allemaal dat het weer verandert. En daar moeten we ons aan aanpassen."' zegt gedeputeerde Anita Pijpelink, voorzitter van de Samenwer king Klimaatadaptatie Zeeland. 'Door het organiseren van de wedstrijd hopen we dat de inwoners van Zeeland gaan nadenken over het klimaatbestendig inrichten van hun buitenruimte. Daarnaast willen we met de ingezonden ontwerpen ook andere inwoners inspireren. Deelnemen aan de wedstrijd kan tot en met 21 juni van dit jaar, zodat er genoeg tijd is om na te denken over een mooi ontwerp. Tijdens deze periode van intelligente lock-down is het een creatieve activiteit waar iedereen vanuit huis aan mee kan doen.' Met kleine veranderingen kunl u al veel teweeg brengen. Zo bewaart een regenton bijvoorbeeld water voor droge lijden en een afgekoppelde regenpijp zorgt voor minder water in het r ooi. 'Een regenton in de tuin voelt misschien als een kleine bijdrage, maar kan een groot verschil maken', aldus Anita Pijpelink. "Zeker als we het met elkaar doen. Zeeland verandert mee door alle inspanningen samen." Hoe doet u mee aan de tuinwedstrijd? Maak een ontwerp van uw ideale klimaat bestendige tuin, dakterras of balkon gebaseerd op de afmetingen van uw eigen buitenruimte. Dal is bijvoorbeeld een tekc ning. collage, moodboard of maquette en doe mee via het formulier op www.zeelandverandertmee.nl Op deze website leesl u ook alle wed- stnjdinforrnatic de voorwaarden en meer voorbeelden voor uw tuin. Een leuk bericht vanaf grote hoogte. We zijn net als vorig jaar in blijde afwachting van gezinsuitbreiding van het koppeltje slechtval ken dat op de Lange Jan broedt. Deze toren is de hoogste van het Abdijcomplex waar ook het provinciehuis deel van uitmaakt. in plaats van dat de slechtvalken de speciaal voor hen geplaatste luxe nestkasten (minde'- versto ringsgevoelig) en het aanvliegrooster gebruiken, hebben ze do vier eieren in een open nestbak ge legd. Als het slechtvalkpaar gestoord wordt tijdens het broeden, verlaten ze urenlang het nest. Als dil te vaak gebeurt, komen de eieren niet uit. Daarom word er niet gevlagd vanaf de Lange Jan Over ongevee- een maand zullen we weten of de eieren zijn uitgekomen. Wekelijks verschijnt de Coronamonitor Zeeland op donderdag. De Coronamonitor geeft meer inzicht in de gevolgen van het coronavirus voor de verschillende sectoren in Zeeland: Agro- Seafood, Haven Logistiek. Zorg, Vrijetijds- economie, Bouw. Cultuur, Detailhandel en Retail en Overige. Het doel ervan is om snel een duidelijk overzicht le geven van de diverse mogelijkheden die er zijn voor de verschillende sectoren. Daarnaast biedt de monitor ook Zeeuws economisch nieuws op sector niveau. De zesde monitor leest u morgen via www.zeeland.nl/vragen-over-corona. Het provinciehuis is vanwege Hemelvaart gesloten op donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020. Veel werk gaat gewoon door. zoals de bediening van bruggen en sluizen. Een samenhangend pakket aan maatregelen met vergelijkbare sociaal-economische effecten als de marinierskazerne zou hebben gehad. Dat is nog steeds het doel dat speciaal adviseur Bernard Wientjes nastreeft voor Zeeland. Wientjes, die op 16 maart met zijn klus begon, is de afgelopen weken gestaag doorgegaan met zijn zoektocht naar compensatie voor het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Al maakle de coronacrisis hel er niet gemakkelijker op. toch sprak Wientjes naar eigen zeggen de afgelopen weken tiental len mensen van onder meer overheden, uit he: bedrijfsleven, van maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en de politiek— zowel in Zeeland als in Den Haag. Bereikbaarheid, onderwijs en industrie zijn de onderwerpen waarop Wientjes zijn pijlen richt, zo gaf hij aan in een gesprek met Provinciale Stalen Sneller van en naar de Randstad kunnen reizen, versterken van onderwijs en onderzoek aansluitend bij het Zeeuwse DNA en investeren in (schone) industrie: daa- liggen volgens de speciaal adviseur kansen. Daarnaast liet hij doorschemeren met "Den Haag" te spreken over een concreet alternatief, maar daarover kon hij op dat moment niet meer zeggen. Eind mei hoopt Wientjes zijn pakket te presenteren aan staatssecretaris Knops en aan Zeeland. De werkzaamheden in de Westerschelde ter hoogte van de Kop van Ossenisse in de gemeente Hulst zijn begonnen. Allereerst wordt een deel van de bestaande strekdam, de Scharrendam, verlaagd. Onderdeel van het werk is het met de hand maken van vijf zinkstukken De beste locatie om deze zinkstukken te maken, is op ac dijk langs de Westcrschelaeoever direct ten westen van de radartoren van Ossenisse. Om die reden is het buitendijks fietspad van tot 5 mei 2020 afgesloten. Er is een omleidingsroute via de Zeedijk. De zinkstukken bestaan uit gevlochten mat ten van wilgenhout op geotextie. Met een werkschip worden de matten naar de ver laagde strekdam gesleept. Ze beschermen de bodem tegen stromingen en erosie Kijk op www.zeeland.nl/natuurpakket voor meer informatie. COLOFON Redactie: cam Communicatie Provincie Zeeland Opmaak: Provincie Zeeland. Fotografie: Anita Eijlcrs (Ossenisse). Helder en Duidelijk (ontwerp tuinwedstrijd). Provincie Zeeland Reageren op deze uitgave van jCVi PrOVi flCie Provincicwerk' Neem dan contact op met team Communic.it.e per telefoon 0118- 63 10 50. Wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met het informatiecentrum via de e-ma infocentrum@zeeland.nl of oer telefoon op 0118- 63 0 11 01 schrijf naar Postbus 60014330 LA Middelburg Bezoekadres: Provinciehuis, Abdij 6.4331 BK Middelburg. De volgende Prcvinciewerkverschiint 27 mei 2020. Voorbeeldontwerp van een klimaatbestendig balkon

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2020 | | pagina 4