Actueel Geesje Versteeg luistert naar je ZRTI behaalt keurmerk Afhaalservice in Bieb Sterkste prijsdaling benzine sinds 2008 Odensehuis trakteert tb Citytrail 2020 naar 2021 Vouchers voor MKB De Faam nLlUCCl WOENSDAG 6 MEI 2020 VRIJWILLIGER IN HET ZONNETJE COLOFON DE FAAM ZAKEN Geesje Versteeg (65) voert al 15 jaar anonieme en vertrouwelijke gesprekken als vrijwilliger bij de Luisterlijn. FOTO: WELZIJN MIDDELBURG Geesje Versteeg (65) voert al 15 jaar anonieme en vertrou welijke gesprekken als vrijwilliger bij de Luisterlijn. Vijf keer per maand draait Geesje een telefoon- of chatdienst. MIDDELBURG - "Je zorgen delen via chat is voor som mige mensen laagdrempeli- ger dan bellen." Geesje praat er met mensen die hun ver haal kwijt willen over een zaamheid, huiselijk geweld, seksueel misbruik of andere dagelijkse beslommeringen. Telefoongesprekken komen vaker binnen van mensen die psychiatrische problemen hebben en buiten de boot vallen. "We bieden ze een luisterend oor en zetten sa men dingen op een rij waar door ze de dag weer door kunnen komen." Geesje ver telt "Mijn eerste man is over leden. Hij was psychiatrisch patiënt Daardoor kan ik heel goed begrijpen wat iemand doormaakt. Mijn psycholoog heeft me destijds doorverwe zen naar het vrijwilligerswerk bij de Luisterlijn." "Elk contact heeft iets nieuws, moois of bijzonders. Daarnaast merk ik dat er zó'n nood is bij men sen. Het geeft me voldoening dat ik even met een ander mee mag lopen. Het is heel fijn om een luisterend oor te kunnen bieden, zonder oor deel, en de tijd te nemen voor iemand." Benieuwd naar meer vrijwil- ligersvacatures? Kijk dan op www.welzijnmiddelburg.nl of neem contact met ons op via 06 - 47 303 950 of vrijwil- liger@welzijnmiddelburg.nl. Tekst Welzijn Middelburg Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) heeft het accreditatieschema NIAZ-Qmentum Global behaald. Zij zijn daarbij het eerste radiotherapeutisch instituut dat volgens de eisen van dit accreditatieschema is getoetst en dit met een positief resultaat heeft afgerond. VLISSINGEN - Hiermee is aangetoond dat het ZRTI be schikt over een werkcultuur die gericht is op voortdu rende verbetering. Volgens de auditcommissie wordt de patiënt letterlijk en figuurlijk omringd met warme zorg, aandacht en toewijding. Trots "We zijn ontzettend blij met deze positieve uitkomst!" zeggen bestuurders Kees Griep en Peter Jongens. "De accreditatie bevestigt dat wij staan voor kwaliteit en dat we dit ook in de praktijk brengen. Alle medewerkers hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan de voor bereidingen. Het is echt een gezamenlijke prestatie van ons allemaal en dat maakt ons als bestuurders extra trots." MIDDELBURG - De Ci- tytrail Middelburg is een wandel- en ren-evene- ment dwars door winkels, kantoren, kerken,cafés et cetera. Vanwege de coro na-maatregelen wordt de organisatie van het feest dit jaar onmogelijk, be drijven hebben nu wat anders aan hun hoofd. De 6e trail wordt verplaatst naar september 2021. Advertentieverkoop en media-advies Ejustin.verdouw@dpgmedia.nl T 06- 29361097 Redactie Bied je nieuws aan op de website via de r knop Schrijf Mee. Bied je agendabericht aan via Agenda berichten Plaatsen Krant gemist? Vul svp het formulier op de website in onder de knop Krant gemist of bel met 088-0561595 Familieberichten Efamilieberichtenweekbladen@dpgmedia.nl T (o88)-oi37268 Zelf een familiebericht opgeven kan via de website www.familieberichtenonline.nl Rubrieksadvertenties E rubrieken@dpgmedia.nl T 0900-6743836 Kantooradres Edisonweg37E 4382 NVVIissingen Voor overige redactiezaken: Frank Husslage frank.husslage@dpgmedia.nl 088-0136921 (niet voor krant gemist) Bezorger worden? Meld je aan via krantjecontantje.nl Algemene voorwaarden en overige informatie (Zoals advertentietarieven en oplage) ga naar: O www.dpgmedia.nl Dit is een uitgave van de Persgroep Nederland BV. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van de Persgroep. ZEELAND - De Bibliotheken en de Bibliobussen in Zeel and kunnen nog niet open. Er worden wel veel digitale boeken geleend. Om de Zeeuwse leden de kans te geven om ook gedrukte (jeugd)boeken te lenen, is er de Afhaal- Bieb. Via de websites van Zeeuwse bibliotheken, www. dezb.nl, kunnen leners hun voorkeur opgeven en aange ven waar zij de boeken willen ophalen. Leners krijgen een berichtje met de dag en het tijd stip waarop het papieren tasje opgehaald kan worden. De boeken zijn dan al verwerkt op de pas van de lener, waardoor bij het ophalen geen contact nodig is tussen de lener en de bibliotheekmedewerker. De prijzen van motorbrandstoffen aan de pomp zijn gemid deld over maart 2020, tijdens het begin van de coronacrisis in Nederland, met 6,1 procent gedaald ten opzichte februari 2020. Dat is de sterkste daling sinds 2008. VLISSINGEN - Dit is de sterk ste gemeten daling sinds no vember 2008, ten tijde van de kredietcrisis. Toen daalden de brandstofprijzen op maandba- sis met 9,4 procent Daling zet door Op 10 maart 2020 daalde de prijs van benzine ten opzichte van de dag daarvoor met 2,3 cent per liter het sterkst sinds 17 oktober 2008. Na 31 maart zakte de dagprijs van benzi ne met twee procent naar 147 euro per liter op 20 april. Het prijsniveau van nu is nog wel hoger dan in 2008. Toen kostte een liter benzine op de goed koopste dag 1,15 euro. Tanksta tions langs de snelweg duurder dan stations die niet aan de snelweg liggen. Het prijsver schil tussen snelwegstations en bemande stations die niet aan de snelweg liggen was in maart 2020 per liter benzine iets meer dan 11 eurocent. On bemande stations zijn gemid deld het goedkoopst. LPG is uit veiligheidsoverwegingen niet verkrijgbaar bij onbemande tankstations. Ruwe olie De prijs van benzine wordt deels bepaald door de prijs van ruwe olie. De gemiddelde prijs per maand voor een vat olie was 34 dollar in maart 2020. Alleen in januari 2016 en in 2008 lag die prijs lager. WALCHEREN - Vrijwilligers Michel en Maggie van het Odensehuis Walcheren hebben vorige week een heerlijke 3-gangen aspergemaaltijd bereid en aan alle deelnemers van het Odensehuis Walcheren gebracht. VLISSINGEN-NVEcono- mischfl Impuls Zeeland geeft vanaf nu weer MKB-vouchers uit voor Zeeuwse ondernemers die innovatieve plannen hebben op het gebied van circulaire economie of energietransitie. Deze voucherregeling is mo gelijk gemaakt door de Provincie Zeeland en loopt tot 2022 of totdat het budget is uitgeput. Breder Impuls heeft eerder vou chers uitgegeven voor biobased en circulaire in novaties, waar veel animo voor was. De regeling is nu verbreed naar onder zoek en ontwikkeling op het vlak van energietran sitie, vernieuwende pro jecten op dat vlak maken kans op een voucher. Het begrip 'biobased' wordt door Impuls beschouwd als onderdeel van de cir culaire economie. Provincie Jo-Annes de Bat, gedepu teerde Provincie Zeeland; "Juist in tijden van crisis moeten we kijken naar duurzame investeringen in de economie. Daarin spelen ook circulaire en biobased initiatieven een belangrijke rol, net als energietransitie. Als pro vinciaal bestuur willen we het Zeeuwse bedrijfsle ven vooruit helpen bij het ontwikkelen van nieuwe innovatieve producten en processen. Vooral MKB- ers kunnen hun vernieu wende ideeën een stap dichter naar realisatie brengen door deze te la ten toetsen of uitwerken door inhuur van experts door gebruik te maken van de vouchers." Maximaal 50% In totaal worden ongeveer twintig vouchers ver strekt, met bedragen va riërend tussen de 5.000 en 10.000. De vouchers geven maximaal 50% dekking van de te maken kosten, de overige kosten moeten door het bedrijf worden opgebracht Aanvraag Bedrijven die een inno vatief idee hebben om producten, processen of diensten circulair of sub stantieel energiezuiniger te maken of een alter natieve warmtebron te ontwikkelen, kunnen een aanvraag voor een vou cher indienen via de web site van Impuls Zeeland, www.impulszeeland.nl De prijzen van motorbrandstoffen zijn gemiddeld over maart met 6,1 procent gedaald ten opzichte februari 2020.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2020 | | pagina 3