IvU-y- AbtLjd Ut dr buurt'. OPRUIMING Making^ Memories KORTINGEN TOT 70% Schrijf mee Sloeweg In 2019 open voor verkeer Nieuwjaarsbal in de Zwaan De Verteller is terug kLIVE MUZIEK! [WOENSDAG 10 JANUARI 2018 INFORMEERT INSPIREERT AMUSEERT OVERIGE INHOUD: NIEUWE GEZICHTEN FRIET VAN MEIJER ZIJN WELKOM IS EEN BEGRIP INTERNETVERKOPER PLOTS ONVINDBAAR NIEUWE EIGENAREN FYSIO-MOTION WIJKBEWONERS OP SPREEKUUR ft «■I HMH TORENSTRAAT 1 4353 AA SEROOSKERICE Tel:01 ja-591251 wyiy.firmflslHke.nl LAATSTE RONDE Mooie momenten aan de kust beleef je samen! IEDERE ZONDAG HOTELS RESTAURANTS ZEELAND De FaamP Redactie: Edisonweg 37e, 4382 NV Vlissingen °88 - 013.69 20 redactie.faam@persgroep.nl www.de-faam.nl DeFaamWalcheren Pj @de_faam Het is een klassieker in Vlissingen: bij storm ga je met je camera naar de Oranjemolen. De Vtissihgse fotograaf Dert deed dat decennia geleden al in onover troffen stijl, en sindsdien is het spektakel amper vermin dert. Waar het grootste golvenspektakel langs de Boulevards getemd is met overhangende kaderandeh, hebben de golven tegen de muur bij de Oranjemolen gelukkig nog steeds vrij spel. Het hek dat er nu staat is jammer voor de foto's, maar bewees afgelopen dagen zijn nut voor toeristen die de kracht van de Zeeuwse golven niet kennen. FOTO: FRANK HUSSLAGE OOST SOUBURG - Op Zaterdag 13 Januari wordt het nieuwe dans jaar van de Algemene Danssport Vereniging Zeeland weer geopend met een gezel lige dansavond in de Zwaan in Oost-Souburg. Lekker dansen of muziek luisteren, een ge zellig praatje met vrienden en bekenden, het is allemaal mo gelijk op deze gezellige dans avond. De zaal is open om 19.30 uur, Aanvang: 20.00 uur, Wijkcentrum de Zwaan. Kromwegesingel 1. MIDDELBURG - Theaterge zelschap Stadsavonturen komt in 2018 naar Zeeland met de Storytrail stadswan deling. Het hele jaar door kunt met verhalenverteller Johannes op ontdekkingsreis in de diepe donkere stadshis- torie van Middelburg. Dwa lend door straten en stegen laat de verteller je genieten van de mooiste stadsverha len. Reserveren is noodzake lijk. kijk op www.storytrail.nl voor de mogelijkheden. VLISSINGEN - De Provincie Zeeland heeft de Tractaatweg BV gevraagd om het laatste deel van het project Sloeweg voor te bereiden en uit te voe ren. In plaats varr verkeerslich ten komen er drie viaducten op de kruising Sloeweg met de Westerscheldetunnelweg en de Bernhardweg. Dat be vordert de doorstroming en de veiligheid van het verkeer. Vanaf 8 januari 2018 starten de voorbereidende werkzaamhe den buiten. Zo gaat aannemer Boskalis aan de slag met het maken van een in- en uitrit voor het bouwverkeer. Om 3( 1 11 X ;r ,r r u j' ]i t ih .fr' T deze werkzaamheden veilig uit te voeren is het nodig de Bernhardweg West, vanaf de Frankrijkweg tot aan de ver keerslichten twee nachten af te sluiten. Het advies is om de gele borden te volgen. De planning is dat het knooppunt medio 2019 open is. VLISSINGEN - Heb je een persbericht over een leuke ac tiviteit in de buurt of zelf een artikel geschreven over een leuk onderwerp? Laat het ons dan weten! Ga naar www.de- faam.nl en kies voor 'Schrijf mee' of kies voor de optie 'agendabericht'

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2018 | | pagina 1