Van onkruid tot pronkbonen Unieke sieraden in Middelburg Na goud inkoop, nu ook verkoop... CITYSEEDS ADVERTORIAL Een leuke baan? Haal nu je diploma! langgekoesterde wens van de Nieuw Leven Gemeente Middelburg om dit project op te zetten. Toen ze drie jaar geleden in het voorma lige ROC-gebouw aan de Ra- vensteijnweg trok, kreeg de kerkelijke gemeente een stuk meer ruimte en dat schiep mogelijkheden. Als vanzelf kwamen er allerlei nieuwe ideeën op tafel. Zo ontstond er onder andere een kleding- bank, een speelgoedbank en vorig jaar werden in samen werking met de Stichting Welzijn Middelburg en de gemeente Middelburg dan ook de plannen geschreven voor het stadslandbouw project onder de naam City- Seeds. De gemeente stelde het braakliggende stuk bouw grond beschikbaar en dank zij de enorme inzet van de vrijwilligers, de steun van verschillende bedrijven 'SOMMIGE MENSEN ZITTEN IN SCHRIJNENDE SITUATIES, DAAR WIL JE IETS VOOR DOEN' en startsubsidies van het Oranje Fonds en het SKAN- fonds veranderde het braak liggende terrein langzaam maar zeker in een vrucht bare moestuin. Daar wor den allerlei soorten groente en fruit gekweekt, variërend van populaire producten zoals rode kool, aardappe len en aardbeien tot min der bekende soorten zoals meiraapjes en pronkbonen. "We doen dit vanuit onze geloofsovertuiging", vertelt Daniël van der Meer, pastor van de Nieuw Leven Ge meente. "Het is geen evan gelisatieproject", benadrukt hij. "Iedereen is welkom, want ons geloof motiveert ons om te zien naar mensen in een moeilijke situatie. Sommige mensen zitten in zulke schrijnende situaties, daar wil je gewoon iets voor doen. Met CitySeeds onder steunen we de voedselbank en twee voedselprojecten in Vlissingen. Mensen die in armoede leven, eten vaak ongezond, want verse groenten en fruit zijn duur, maar op deze manier willen we ervoor zorgen dat ook deze doelgroep de beschik king heeft over gezond en vers voedsel. Tegelijkertijd willen we deze mensen uit dagen om mee te helpen." Daarmee stipt Van der Meer gelijk de veelzijdigheid van dit project aan, want alsof het nog niet genoeg is, is CitySeeds meer dan alleen producent van groente en fruit voor minima. Veel meer zelfs. "Onze doelgroep zit vaak in een sociaal isole ment. Door mee te werken in de tuin komen ze weer in beweging en krijgen ze weer een nuttige invulling van de dag. Ook kunnen mensen in een uitkeringssituatie hier terecht voor een werk-leer- traject. Zo raken zeweer vertrouwd met de omgang met mensen, ontwikkelen ze weer een dagpatroon waardoor ze kansen krijgen in de maatschappij. Je ziet het hier echt gebeuren dat mensen opbloeien en dat is zo mooi om te zien. Het is eep bevestiging van zichzelf en een bevestiging van hun kwaliteiten. Want die kwa liteiten hebben ze echt wel, maar doordat ze thuis zitten zonder baan, verdwijnen die kwaliteiten onder het kleed. Op deze manier krijgt deze groep mensen weer een toegevoegde waarde voor de maatschappij. Dat is het extra sausje op dit soort pro jecten", vertelt Daniël van der Meer enthousiast. "Het gaat uiteindelijk niet in de eerste plaats om de groente, maar het gaat om de mensen die geholpen moeten wor den." Binnen een paar maanden is CitySeeds uitgegroeid tot een .succesvol project, maar tegelijkertijd heeft CityS eeds nog meer wensen. Er wordt gewerkt aan een ont moetingsplaats in de tuin met een buitenkeuken, er wordt gedroomd over speel toestellen voor de kinderen en over een kweekkas, zodat het project in de winter niet stil komt te liggen. Maar aan alles hangt een prijskaartje en overal zijn vrijwilligers voor nodig. Daarom is City Seeds nog naarstig op zoek naar sponsors en vrijwilli gers. Moor iedereen Cityseeds wil beschikbaar zijn voor alle mensen die in armoede leven in de maatschappij, ongeacht nationali teit,'politieke overtuiging, religie of andere achtergrond. Volgens'cijfers van het Centraal Bureau voor de Statis tiek leefden in 2011 ongeveer 16.000 Zeeuwse gezinnen in een sociaal minimum positie. Tweedehands SCHRIJF JE NU IN! over alle sieraden wel iets te vertellen. "Veel sieraden die wij verkopen worden niet meer gemaakt. Mensen die op zoek zijn naar iets unieks komen dan bij ons terecht en vertellen dit verder." Duurzaamheid is een van de kernpunten van Blinqz.nl en zo ook van Van Leeuwen Ju weliers. Dit is goed voor het milieu maar ook goed voor de portemonnee. "In onze andere juweliers zaken verkopen wij voor al nieuwe sieraden. Soms verkopen we hier dezelfde sieraden, maar dan tweede hands en voor een derde van de nieuwprijs..." Heeft u zelf sieraden die u niet meer draagt, of bent u op zoek naar dat speciale sie raad wat bij een juwelier niet meer te krijgen is? Ga eens langs aan de Korte Geere 9. Veel mensen stoppen bij de etalage om naar binnen te kijken wat er allemaal ligt voor moois. Van Leeuwen Juweliers wil iedereen uitno digen om ook eens binnen te komen kijken. "Ik ben hier al meerdere keren geweest om oude en kapotte gouden en zilve ren sieraden in te leveren. Daar kreeg ik flink wat geld voor!" Geeft een klant van Van Leeuwen aan. "Nu ver kopen ze ook tweedehands sieraden. Ik heb hier net wat ingeleverd en iets anders uitgezocht. Een erg leuk con cept! En de prijzen zijn ook erg goed!" Petra helpt de mensen graag en ze vind het erg leuk. "We krijgen heel veel leuke reac ties van klanten!" Met haar jarenlange ervaring in de sieraden branche weet ze Wij willen u graag onze mooie wintercollectie laten zien! U bent van harte welkom op vrijdag 26 september om 11.00 en 14.00 u en op zaterdag 27 september om 14.00 u. EXC LUS Lange Zelke 48 I 4381 GA Vlissingen I Tel.: LAATSTE INSCHRIJFMOGELIJKHEID! 0118-412119 De Faam woensdag 24 september 2014 7 O www.de-faam.nl In de moestuin worden allerlei soorten groente en fruit gekweekt, van rode kool, aardappelen en aardbeien tot de minder bekende soorten zoals meiraapjes. Foto: Rachel van Westen Op een braakliggend bouwterrein aan de rand van Middelburg, in de wijk Dauwendaele, was vorig jaar het onkruid nog heer en meester. Maar sinds maart van dit jaar steken vrijwilligers vrijwel dagelijks de handen uit de mouwen om groente en fruit te kweken voor huis houdens die in armoede leven. door Rachel van Westen MIDDELBURG - Het was een O Kijk voor meer informatie op www.cityseeds- middelburg.nl Sieraders verkoop! Receptioniste Telefoniste (6 mnd), Administratief Medewerker (9 mnd Financieel Administratief Medewerker (12 mnd), Commercieel Administratief Medewerker i12 mnd), Diverse commerciële opleidingen (12 mnd), Medewerker Projectadministratie 12 mnd), Secretaresse (12 mnd), BKB BKC PDB 0800-4464464 (gratis) www.fabiusopIeidingen.nl o.a. Breda, Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom, Middelburg, Goes Van Leeuwen Juweliers is te vinden aan de Korte Geere 9 in Middelburg. Geopend van di-vr van 10:00 -17:00 en za van 11:00-16:00 |Z Geen specifieke vooropleiding nodig Fabius is een CRKBO erkende opleider 1 ochtend of 1 avond p/w les in meer dan 50 locaties Meer dan 90% van de cursisten beveelt onze opleidingen aan Van Leeuwen Juweliers in Mid delburg heeft in de Korte Geere al een aantal jaren een winkel waar gouden en zilveren sie raden worden ingekocht. Veel tevreden klanten komen regel matig terug. De laatste maanden wordt er ook hard gewerkt aan het verkopen van sieraden op deze locatie in samenwerking met Blinqz.nl, een tweedehands sieraden marktplaats. Opleidingen starten in de week van 29 sept - 3 okt

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2014 | | pagina 7