Energiecoöperatie Borsele van start altud voordelig, ALTIJD GOED! Vmf de lente! Val loopt lekker. Venaanbieding! Kerk krijgt Frans tintje Oude mode belicht in historisch museum van Arnemuiden van Wie werkt er mee aan de eerste lokale stappen? Werken in de Smientstraat Amigo bier Snoepijsjes Party- sauzen Runderbraad- Garnalenspiesen worsties 336 9 Sport schoenen Loop- of sportbroek Loop- of sportshirt Wolfgang AT-AS40SE 1 1 Biologische peren Paprika BORSELE - Een van de resul taten van het project Duur zaam Diekendamme is de samenwerking tussen de drie genomineerde dorps teams Nisse, Ovezande en Baarland. Waar Baarland uiteindelijk de hoofdprijs in ontvangst mocht nemen, won Nisse de Ace Award voor het beste plan om het dorp klimaatneutraal te ma ken. Het belangrijkste voor stel van het team Nisse is de oprichting van een duur zame energiecoöperatie. Voor het oprichten van een energiecoöperatie voor heel Borsele is de projectgroep nu op zoek naar personen in de gemeente die mee willen aan de eerste stappen. Bij een lokale energiecoöperatie hoef je niet meteen te den ken aan een nieuwe energie maatschappij die energie op HEINKENSZAND - Medio mei begint de gemeente Bor sele met de aanleg van een regenwaterriool in de Smientstraat in Heinkens- zand. Naast de aanleg van het riool wordt de Smient straat herbestraat en wordt de openbare verlichting aangepast. De straat wordt in gedeeltes opgebroken, gerioleerd en herbestraat. Na de werkzaamheden in de Smientstraat zal later in het jaar begonnen worden met de werkzaamheden in de Zwanestraat. De werk zaamheden zullen tot in het najaar duren. De betreffen de straten zullen tijdens het werkgedeeltelijk gestremd zijn voor het verkeer. gaat wekken en gaat leveren aan de leden of klanten. Er is een breed scala aan acti viteiten die zo'n organisatie op kan zetten. Denk bijvoor beeld aan het geven van energieadviezen, het laten maken van energiescans OOK HET LOKALE BEDRIJFSLEVEN PROFITEERT VAN DE COÖPERATIE van woningen, de geza menlijke aanbesteding van woningisolatie, het opzet ten van grotere zonne-ener- gieprojecten op openbare gebouwen of grote loodsen. Daarbij is er ruimte voor het lokale bedrijfsleven om deel te nemen aan verschillende projecten die door de coöpe ratie worden opgezet. Duur zame energie wordt lokaal opgewekt en daar past een lokale organisatie bij. De projectgroep zoekt inwoners van Borsele die met elkaar een evenwichtige initiatief groep kunnen vormen. Dat wil zeggen dat we op zoek zijn naar mensen die elkaar aanvullen in kennis, erva ring en netwerk. Hierbij gaat het zowel om mensen met (technische) kennis over duurzame energie als men sen met organisatietalent, een financiële achtergrond of een kei in communica tie. Belangstellenden kun nen informatie aanvragen en/of zich aanmelden voor een eerste informatiebijeen komst via info@diekendam- me.nl. De eerste bijeenkomt is op 30 mei. KAPELLE - De Franse Week komt er weer aan. Op de za terdagmiddag in deze week, zaterdag 18 mei om 14.00 uur, wordt de zomerten- toonstelling met als thema Liberté geopend. Kunstwer ken worden aangeleverd door Kapelse en Franse kunstenaars en ook scho lieren uit Orry-la-Ville en het Frans Lyceum Den Haag hebben hun fantasie aan het werk gezet om het thema uit te werken. Deze middag wordt tevens de wandelroute De Franse Slag gepresenteerd, een wande ling verzorgd door Stichting Landschapsbeheer Zeeland en voert door het dorp langs plaatsen waar in de meida gen van 1940 de Franse sol daten slag geleverd hebben tegen de Duitse invasie. Na de officiële opening is er ge legenheid om onder leiding van een gids een deel van de route te lopen. Door het plaatselijk museum Vitality is er een fototentoonstel ling ingericht over de eerste indringende oorlogsdagen van 1940 in Kapelle. Van het Calvijn college zijn leer lingen aanwezig die hand en spandiensten verzorgen en bezoekers krijgen aan het eind van het programma een herinnering aangeboden, gemaakt door kinderen van kinderdagverblijf Kibeo aan de Dijkwelseweg. De kerk is geopend vanaf 13.30 uur. arnemuiden - Burgemees ter Harald Bergmann van Middelburg opende op 3 mei een nieuwe blijvende tentoonstelling in het his torisch museum Arnemui den. De tentoonstelling staat helemaal in het teken staat van de Arnemuidse streekdracht. Voorzitter Leen Schouls: 'Er miste al tijd één groot onderdeel in het museum en dat was de streekdracht. Arnemuiden staat juist daarom bekend, dus het museum kon dat na tuurlijk niet over het hoofd blijven zien'. De tentoonstelling bestaat uit vijf afzonderlijke scene's die door de tijd heen het ver haal van de dracht vertellen. Beginnend bij een tafereel in de oude juweliers win kel van Minderhoud, langs visleurders op de Middel burgse markt, door de stof fen en kleding winkel van de Troije tot aan de heden daagse garanalenpellers op de Visserijdag. Wim van der Heijden: 'Het was een enor me zoektocht om alle kle ding helemaal origineel te krijgen. Een aantal keren is er een oproep gedaan onder de bevolking van Arnemui den en er is veel unieke kle ding boven water gekomen'. Helaas was sommige kle dij niet meer voor handen, maar deze wordt opnieuw gemaakt, zodat de tentoon stelling een compleet beeld geeft. Wim van der Heijden: 6x 0.33 265 ml Vanaf zaterdag 11-05-2013 Maten: 37 t/m 45 Damesmaten: 36 t/m 42 Herenmaten: M t/m XL - 4" scherm - simlockvrij - Dual core 1 GHz-processor - Dual sim - 5 megapixel camera 'We kunnen met recht zeg gen dat we één van de wei nige musea in Zeeland zijn die zoveel aandacht beste den aan de streekdracht. Er wordt niet alleen over ver teld of naar verwezen. Bij ons kun je het zien!' Het historisch museum Ar nemuiden is in het seizoen geopend op woensdag en zaterdagmiddag, www.mu- seumarnemuiden.nl 500 gr Vanaf woensdag 08-05-2013 3 Stuks. HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS www.de-faam.nl O www.diekendamme.nl I S MU Arnemuiden staat bekend om zijn streekdracht, dus het museum kon dat natuurlijk niet over het hoofd blijven zien. Foto PR Versaanbieding geldig vanaf woensdag 08-05-13 t/m dinsdag 14-05-13. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. www.aldi.nl

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2013 | | pagina 7