Kort nieuws uit Vlissingen Prachtige m GERARDM Pensioen, heb je het goed geregeld? nnc 64% VAN DE BOODSCHAPPERS LEEST DÉ WEEKKRANT! Aircoservice 89,- incl. BANBENflIOP O www.de-faam.nl Vier avonden wandelen VLISSINGEN - De jaarlijkse avondvierdaagse is van 13 tot en met 16 mei. Deelne mers kunnen 4 dagen lang 5 of 10 km lopen in en rond Vlissingen met als afslui ting donderdag 16 mei om 19.30 uur de intocht onder muzikale begeleiding vanaf het stadhuisplein naar Zee land Sport. De start is elke dag om 18.30 uur vanuit clubhuis Zeeland Sport aan het Baskensburgplein. In schrijven kan op 8 mei tus sen 18.30 uur en 19.30 uur of 13 mei aan de start vanaf 18.00 uur bij clubhuis Zee land Sport. Meer info via 0118-464753. RestoRank OOST-SOUBURG - RestoRank is de plek waar je de mogelijk heid hebt, als je alleen bent of als het financieel moeilijk is, samen met anderen van een warme maaltijd te ge nieten. RestoRank wordt elke derde vrijdag van de maand ge houden in De Rank, de zaal achter De Wijngaard-kerk in de Kanaalstraat in Oost- Souburg. De maaltijden be ginnen om 18.00 uur, de zaal is open vanaf 17.00 uur. De eerstvolgende keer is op vrij dag 17 mei. Aanmelden kan via 0118-629928. Deelname is 2,50 euro per persoon. Samen bidden en vasten VLISSINGEN - Christen-caba retier Herman Boon houdt het evenement: 10 dagen bidden vasten in de Volle Evangelie Gemeente Beréa in Vlissingen. Het is van donderdag 9 tot en met za terdag 18 mei. Deelnemers leven tien dagen lang op bouillon, water, rooibosthee en vruchtensap. Aanmelden kan via de website. Natuurgebied bij Westduin VLISSINGEN - Het geplande natuurgebied bij Westduin wordt 12 hectare groot in plaats van 30. De provin cie Zeeland zou 18 hectare grond aankopen voor de aanleg van een groot natuur gebied met bijbehorende wandelpaden. Het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft onlangs besloten dat er de komende tien jaar geen geld beschik baar is om deze grond te kopen. Het blijft dus bij de geplande 12 hectare na tuurcompensatie voor de kustversterking uit 2010. De 18 hectare natuurgebied zou gaan aansluiten op het natuurgebied dat wél aan gelegd gaat worden. Deze 12 hectare natuur wordt aange- legd in opdracht van water schap Scheldestromen. Het geldt als compensatie voor de natuur die verloren is ge gaan bij de versterking van de kust tussen de Nolledijk en de Galgeweg. Hiervoor zijn al onteigeningsbeslui- ten genomen. Dag van de Beroerte VLISSINGEN - Werkt voor Ouderen besteedt op dins dag 14 mei aandacht aan de Europese dag van de Beroerte. Tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen bezoekers hun bloeddruk, gewicht en bloedsuiker laten me ten in woonzorgcentrum Ter Reede in Vlissingen. Verpleegkundigen van re- validatieafdeling Ter Reede geven informatie en advies over het herkennen en voor komen van een beroerte. Er is een informatiekraam van CVA vereniging 'Samen Verder' en Club VIEF geeft informatie over het leefstijl- programma VIEF leefstijl. Voorjaarstocht met scootmobiel VLISSINGEN - Een tocht ma ken met de scootmobiel kan op donderdag 16 mei. Om 13.30 uur vertrekt de stoet vanuit Ter Reede in Vlissin gen. Via de boulevard en de Koningsbrug rijdt de groep naar de buitenhaven. Daar na voert de route langs het opleidingscentrum van de brandweer en via de buiten dijk naar camping De Kar- nemelksehoek in Ritthem. Langs de binnenwegen gaan ze vervolgens weer terug naar Vlissingen, waar de groep rond 16.30 uur weer terug is bij Ter Reede. De Ruyter jaarmarkt VLISSINGEN - Stichting Spe ciale Markten Zuid-West Nederland houdt op vrijdag 10 mei de 38e editie van de Ruyter jaarmarkt. Deze met traditie en folklore omge ven jaarmarkt wordt tussen 09.30 en 16.30 uur gehouden in het centrum van Vlissin gen. Er is een groots stand werkersconcours. Rondleiding Oranjemolen VLISSINGEN - Stichting Bun- kerbehoud houdt op zaterdag 11 mei een rondleiding door de bunker Oranjemolen. Het is van 10.00 tot 12.00 uur. De museumbunker is één van de eerst veroverde zware bunkers op Walcheren. Mr. Bright's Quiz Night in Speyk VLISSINGEN - In café Speyk aan het Bellamypark 12 in Vlissingen is het op maan dag 13 mei weer tijd voor de wekelijkse kennisquiz: Mr. Bright's Quiz Night. Het is van 20.00 tot 23.00 uur en deelname is 2,50 euro. SABO 40-EL Scherpe aanbiedingen Alle maaiers op voorraad A.D. van Gilst verhuizingen en meubelopslag Middelburg 0118-626919 www.gerardbouwense.nl a* *3 T" dé Weekkrant Is overal welkom WeGeNeR Media Voor al uw reparaties onderhoud aan alle merken Hertzweg 30, Middelburg tel. 0118-615126 De Faam woensdag 8 mei 2013 5 O www.hermanboon.nl In woonzorgcentrum Nieuw Bachtenpoorte aan het Oranjeplein 80 in Oost-Souburg is morgen (9 mei) een mooie roofvogelshow. Het begint om 14.30 uur. Achteraf is er de mogelijkheid om de kerkuilen, valken en buizerds even van dichtbij te bekijken. De trainer vertelt hoe in het verleden gejaagd werd door de adel met valken en hoe tegenwoordig ook nog roofvogels worden ingezet bij overlast veroorzakende dieren. Entree is vrij. Foto: P.R. COLUMN - Ronald Adams Bachweg 2 4337 XD Middelburg Sandenburghlaan 2a 4351 RL Veere Uitvaartcentrum H. Jobse "telefoon 0118 46 22 05 www.hjobse-uitvaart.nl Uw dealer Nieuwe Rijksweg 2A 4472 AB 's-Heer Hendrikskinderen (bij Goes) Telefoon 0113-215351/223531 Ook op zaterdag geopend www.vangilstbv.nl m Watje per maand verdient, kun je waarschijnlijk zo opnoemen. Van watje na je pensionering ontvangt, heb je waarschijnlijk geen idee. Daarmee ben je geen uitzondering. Veel Nederlanders krijgen straks te maken met een slechter pensioen dan gehoopt. Onze klanten zeggen ook vaak dat ze liever niet over hun pensioen praten of nadenken. Maar toch zijn ze heel benieuwd of ze de zaken goed hebben geregeld. De aanleiding om langs te komen is de recente berichtgeving in de pers over bijvoorbeeld doorwerken tot je 67ste en pensioenfondsen die korten op de uitkeringen. Ik leg dan meestal eerst de grondbeginselen van het pensioen uit. Het pensioen bestaat in feite uit drie pijlers. Allereerst is datje AOW. Dit is een basispensioen vanuit de overheid voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Daarnaast kun je pensioen opbouwen via een werkgever met een pensioenregeling. Als laatste heb je de mogelijkheid om zelf een aanvulling op je pensioen te regelen. Bijvoorbeeld via een lijfrente bij een verzekeraar of bank. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat 70 procent van je laatstverdiende salaris plus AOW genoeg is voor een goed pensioen. Ongeveer 80 procent van de Nederlanders haalt dit niet. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Tijdens ons leven moeten we eigenlijk op een aantal momenten extra kritisch naar onze pensioenopbouw kijken: samenwonen, scheiden, een nieuwe baan, voor jezelf beginnen en meer of minder gaan werken. Op deze momenten kan een pensioentekort ontstaan. Het is niet moeilijk om te zorgen voor aanvullingen, zodat je daadwerkelijk bouwt aan een goed inkomen voor later. Dit kan bijvoorbeeld via een lijfrentespaarrekening bij de bank. Je spaart tegen een aantrekkelijke rente op een geblokkeerde spaarrekening. Je inleg mag je onder bepaalde voorwaarden van de inkomstenbelasting aftrekken en je betaalt geen vermogensrendementsheffing over het opgebouwde vermogen. Natuurlijk zijn er ook andere prima oplossingen voor een aanvulling op je pensioen. Om ze te leren kennen, is het handig om de hulp van een expert in te roepen. Iemand die weet hoe een pensioen in elkaar steekt en hoe je de juiste berekeningen maakt. Heb jij vragen over je pensioen? Of wil je weten watje mogelijkheden zijn? Loop gerust eens bij ons binnen. Je bent van harte welkom! SNSBank.Middelburg(Ssns.nl

Krantenbank Zeeland

de Faam | 2013 | | pagina 5